Results for 'K. Nil��fer Ak��ay'

1000+ found
Order:
 1. Bilim ve Sözde Bilim: Bilimsel Topluluğun Doğasının Belirlenmesi ve Sözde Bilimin Ayırt Edilmesine Yönelik Sosyal Bir Ölçüt.Alper Bilgehan Yardımcı - 2019 - Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 18 (2):567-588.
  Bilimin ne olduğunun tespit edilmesi ve bilimi sözde bilimlerden ya da bilimsel olmayan alanlardan ayırt edecek ölçütün ne olması gerektiğine yönelik tartışma, bilim felsefesinde sınır çizme sorunu olarak ele alınmaktadır. Bu makalede, öncelikle söz konusu soruna yönelik geleneksel yaklaşımlar incelenmiş ve ardından bu yaklaşımların bilimsel toplulukların doğasına ilişkin özellikleri göz ardı ettiği ortaya konmuştur. Daha önce yapılan çalışmalar bilimi daha çok önermeler, ifadeler ya da salt epistemik bir sistem olarak ele almakta ve bilimsel akıl yürütmenin biçimi ile bilimsel kuramların özelliklerine (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  2
  Ebû Ca’fer Muhammed bin Abdullah el-İsk'fî’nin Hayatı, Şahsiyeti ve Kel'mî Görüşleri.Yasin Ulutaş - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1107-1136.
  Erken dönem Mu’tezile kelâmcılarından biri olan Ebû Ca’fer Muhammed b. Abdullah el-İskâfî, kelâm ilmi ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak İslam inanç ilkelerini daha çok akli ilkelerle savunmuştur. Mu’tezilenin genel metoduna uygun olarak tevhid, zat sıfat ilişkisi, halku’l-Kur’an, adalet, hüsün ve kubuh gibi konuları teşbihten uzak tenzihi önceleyen bir bakış açısıyla açıklamaya çalışmıştır. Allah’ın varlığını akli olarak ispat etmek amacıyla âlemin bütün unsurlarıyla hâdis olduğunu savunmuştur. Ayrıca yaşadığı dönemde sosyal bir problem olan imâmet konusu ile ilgili daha faziletli imâm (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  2
  K fenomenológii umenia ak jej aplikácii na konceptuálne umenie.Michal Lipták - 2011 - Filozofia 66 (5).
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  2
  Osmanlı Dönemi Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük Fikir Akımları Ve Din.Prof Dr Kemaleddin TAŞ & Betül Göksüçukur - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  15
  Ca‘fer es-S'dık ve Ebû Hanîfe Arasındaki Hoca-Talebe İlişkisi.Zehra Korkmaz & Hayati Yilmaz - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1151-1181.
  Hicrî birinci yüzyılın sonu ile ikinci yüzyılın ortalarında yaşamış bulunan Ca‘fer-i Sâdık ve Ebû Hanîfe, akran iki âlimdir. Kûfe’de yetişen ve Ehl-i sünnet mezheplerinden birinin imamı olan Ebû Hanîfe’nin, Medine’de yetişen ve İsnâaşeriyye’nin altıncı imamı kabul edilen Ca‘fer ile bir araya geldiği ve onun talebesi olduğu hem sünnî hem Şiî kaynaklarda rivayet edilmektedir. Mukaddem kaynaklarda Ebû Hanîfe’nin Ca‘fer-i Sâdık’ın öğrencisi olduğu yönündeki ifadelerin, muahhar kaynaklarda abartılı bir şekilde yorumlandığı görülmüştür. Bu çalışmada Ebû Hanîfe ile Ca‘fer-i Sâdık arasındaki hoca-talebe ilişkisi netleştirilmeye (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  41
  Öğretmen Adaylarının "Kültürel Miras" Kavramına İlişkin Metaforları.Tuğba Selani̇k Ay - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):1135-1135.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  10
  Varlık Ve Akıl: Aristoteles Ve F'r'bî’de Burh'n Teorisi [Being and Intellect: Demonstration Theory in Aristotle and Al-Fārābī], Ali Tekin.Fatma Karaismail - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (3):185-189.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  6
  Varlık Ve Akıl: Aristoteles Ve F'r'bî’de Burh'n Teorisi, Ali Tekin.Fatma Karaismail - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (3):196-200.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  9
  François-Xavier Fauvelle, The Golden Rhinoceros: Histories of the African Middle Ages, Trans. Troy Tice. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2018. Pp. 264; 5 Color Plates and 3 Maps. $29.95. ISBN: 978-0-691-18126-4. [REVIEW]Esra Akın-Kıvanç - 2020 - Speculum 95 (2):547-549.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  10
  "Ak Sakallı Söylencesi" Bağlamında Kıbrıs'taki Alevi/Türkmen İnanç Öğelerinin Kalıntılarının İncelen.Şevket Öznur - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):1787-1787.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  5
  A Question of Audience: Laonikos Chalkokondyles’ Hellenism.Aslıhan Akışık-Karakullukçu - 2019 - Byzantinische Zeitschrift 112 (1):1-30.
  By focusing on the known details of Laonikos Chalkokondyles’ biography, on his relation to Byzantine historiographical tradition, by comparing his historical work to that of contemporary intellectuals living under the Ottomans as well as those in the west, examining his portrayal of Mehmed II, his adoption of a Herodotean model, the revival of Herodotus in the Renaissance more generally, and the reception of the ᾿Aπόδειξις in the fifteenth and sixteenth centuries, I argue that Laonikos was writing for an elite circle (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  17
  Experiences and Attitudes Towards End-of-Life Decisions Amongst Danish Physicians.Anna P. Folker, Nils Holtug, Annette B. Jensen, Klemens Kappel & Jesper K. Nielsen Andmichael Norup - 1996 - Bioethics 10 (3):233–249.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 13.  6
  The Verb AYω and its Compounds.E. K. Borthwick - 1969 - Classical Quarterly 19 (2):306-313.
  In a recent article Mr. D. A. West investigated the meaning of haurire, haustus, showing how the primary sense ‘to take by scooping, to draw’ is present in a number of passages which have been incorrectly interpreted in the light of extensions made only later of this usage. He noted in passing that ‘this sense may well survive in, the cognate of haurire’. In this article I hope to show that the recognition of this as the basic sense of and (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Measuring the Relative Contribution of Lateral Inhibition to Visual Illusions.S. Coren, C. Porac, Dj Aks & K. Morikawa - 1986 - Bulletin of the Psychonomic Society 24 (5):349-349.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  10
  Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Rollerini Yordayan Ayıredici Faktörlerin.Adem Peker - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):607-607.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  10
  Book Review: Burkhardt MA, Nathaniel AK 2008: Ethics and Issues in Contemporary Nursing. New York: Thomson Delmar Learning. 554 Pp. $78.95 . ISBN: 978 1 4180 4274 5. [REVIEW]K. McKeown - 2009 - Nursing Ethics 16 (5):670-671.
 17.  18
  Experiences and Attitudes Towards End‐of‐Life Decisions Amongst Danish Physicians.Anna P. Folker, Nils Holtug, Annette B. Jensen, Klemens Kappel, Jesper K. Nielsen & Michael Norup - 1996 - Bioethics 10 (3):233-249.
  In this survey we have investigated the experiences and attitudes of Danish physicians regarding end-of-life decisions. Most respondents have made decisions that involve hastening the death of a patient, and almost all find it acceptable to do so. Such decisions are made more often, and considered ethically more acceptable, with the informed consent of the patient than without. But both non-resuscitation decisions, and decisions to provide pain relief in doses that will shorten the patient's life, have been made and found (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18.  8
  Subjective Memory Complaints Among Patients on Sick Leave Are Associated with Symptoms of Fatigue and Anxiety.Julie K. Aasvik, Astrid Woodhouse, Henrik B. Jacobsen, Petter C. Borchgrevink, Tore C. Stiles & Nils I. Landrø - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19.  10
  Some Similarities Between “Akınlık” and "Âşıklık" Tradition.Abdulselam Arvas - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:513-522.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  8
  Ahlak Rasyonel Bir Soruşturmanın Konusu Olabilir mi? Aliya İzetbegoviç'te Akıl ve Ahlak.Zübeyir Ovacık - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:1):211-229.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  9
  Tecrîdü’L-Ak'id Literatürünün Az Bilinen Muhaşşilerinden Nasîrüddin El-Hillî El-K'şî’Nin Hayatı, İlmî Silsilesi Ve Eserleri.Muhammed Yetim - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (1):191-204.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  50
  Towards a History From Antiquity to the Renaissance of Sundials and Other Instruments for Reckoning Time by the Sun and Stars H ESTER H IGTON, Sundials—An Illustrated History of Portable Dials. London: Philip Wilson, 2001. Reviewed by D AVID A. K ING, Institute for the History of Science, Johann Wolfgang Goethe University, D‐60054 Frankfurt Am Main, Germany H ESTER H IGTON, with Contributions From S ILKE A CKERMANN, R ICHARD D UNN, K IYOSHI T AKADA and A NTHONY T URNER, Sundials at Greenwich—A Catalogue of the Sundials, Horary Quadrants and Nocturnals in the National Maritime Museum, Greenwich. Oxford: Oxford University Press, and Greenwich: National Maritime Museum, 2002. [REVIEW]D. Avid Ak Ing - 2004 - Annals of Science 61 (3):375-388.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  20
  Ideophones and (Non-)Arbitrariness in the K’Iche’ Poetry of Humberto Ak’Abal.Rusty Barrett - 2014 - Pragmatics and Society 5 (3):406-418.
  This paper examines the ways in which Ak’abal uses K’iche’ ideophones and arbitrariness to highlight differences between Mayan languages and Spanish. This paper focuses on Ak’abal’s sound poems constructed through the use of K’iche’ ideophones, primarily onomatopoetic forms representing natural phenomena such as animal sounds, the movement of water, and sounds associated with weather. Ak’abal often treats non-onomatopoetic words as ideophones, suggesting a direct relationship between K’iche’ signs and the natural elements of the environment. These uses of ideophones allow Ak’abal (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24.  14
  Mustafa Ali's Epic Deeds of Artists: A Critical Edition of the Earliest Ottoman Text About the Calligraphers and Painters of the Islamic World Edited, Translated and Commented by ESRA AK N-K VANC.W. Shaw - 2015 - Journal of Islamic Studies 26 (2):254-256.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  31
  Prozodik Okumanın Aracılık Etkisi: Lise Düzeyinde Okuduğunu Anlama Ve Akıcı Okum.Fatih Çetin Çeti̇nkaya - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):809-809.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  7
  Metacognitions Are Associated with Subjective Memory Problems in Individuals on Sick Leave Due to Chronic Fatigue.Henrik B. Jacobsen, Julie K. Aasvik, Petter C. Borchgrevink, Nils I. Landrø & Tore C. Stiles - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  4
  Nurse Academicians’ Attitudes Related to Academic Ethical Values and Related Factors.Duygu Yıldırım, Merve Kırşan, Servet Kıray, Esra Akın Korhan, Çağatay Üstün & Fisun Şenuzun Aykar - 2019 - Journal of Academic Ethics 17 (4):363-373.
  Academic ethical values, having the well-deserved place by nursing and other scientific fields, and developing of the nursing science are proportionate to obeying the academic ethical values and internalizing those values. This study was carried out to determine the nurse academicians’ attitudes related to ethical values and related factors. The descriptive research was carried out between the dates of May and June 2017. The scope of the research consisted of nurse academicians working for two universities in Turkey and the sample (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  32
  Hegemonius: Ada Archelai, Herausgegeben Im Auftrage der Kirchenväter-Commission der K. Preuss. Ak. Der Wiss. Von Charles Henry Beeson. Leipzig: J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. 1906. Lvi + 134. Price M. 6. [REVIEW]Arthur S. Peake - 1909 - The Classical Review 23 (3):91-91.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  46
  İbn Sînâ’da İdrak Mertebeleri ve İkinci Felsefî Ma’kûller.Sedat Baran - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):291-312.
  İdrak ve niteliği felsefenin en önemli problemlerinden biridir. İbn Sînâ hissî, hayalî, vehmî ve aklî olmak üzere dört farklı idrak mertebesi dillendirir. Buna göre insan nefsi nesnelerin suretlerini duyu yetileriyle algılar. Daha sonra bu suretleri hayal yetisine teslim eder. Akabinde akıl bu sureti barındırdığı maddî eklentilerden arındırarak aklî suretlerin oluşumu için gerekli zeminleri hazırlar. Daha sonra faal akıl insan nefsine aklî suretleri verir. İnsan zihninde duyularla algılanan bu kavramlardan başka kavramlar da vardır. Bu küllî kavramların yeri nesnel âlem değil öznel (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  3
  منهج الإمام الشيرازي في كتابه" اللمع في أصول الفقه".Shawish Murad - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):59-86.
  İslam hukukun temel ilkelerinin yazımında ve beyanında usûlcülerin yöntemleri farklıdır. Şîrâzî, fıkıh usûlünde birçok kitap telif etmiş, şöhreti yayılmış bir usûlcüdür. Bu çalışmada Şîrâzî’nin ve onun en önemli kitaplarından olan “el-Luma’ fî usûli’l-fıkh”ın tanıtımı yapılacak ardından yönteminin en belirleyici özellikleri ve kitabının içeriğini sunma yaklaşımı açıklanacaktır. Böylece uygulamalı bir şekilde mensup olduğu fıkhî ekolün ayırt edici özelliklerinin tesbiti yapılacaktır. Araştırmanın neticesinde Şîrâzî’nin mütekellim metodunu takip ettiği sonucuna varılmıştır. Eserinde fıkıh usûlünün bir dizi teriminin tanıtımına ve usûl kaidelerinin beyanına yer vermesi, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Ebü’s-Sen' Şemseddin el-İsfah'nî’de Tenzîhî Sıfatlar ve Aklî Arazların Allah’ın Z'tından Tenzîhi.Yusuf Arikaner - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):313-332.
  Kelâm tarihi göz önüne alındığında belli parametrelere göre farklı dönemlere ayrıldığı görülmektedir. Bunlardan en çok bilinen dönemlendirmeye göre Cüveynî ile başlayan kelâmın felsefileşme evresi Gazzâlî ile ivme kazanmış ve Fahreddîn er-Râzî ile kemale ermiştir. Felsefi dönem kelâm âlimlerinden birisi de Ebü’s-Senâ el-İsfahânî’dir. Kelâmın yönteminin kusursuzlaşması ve delillerinin kesinliğinin artması noktasında kaleme aldığı eserleriyle bu alana yaptığı katkı göz ardı edilemeyecek durumdadır. Kelâmın felsefileşmesiyle beraber içerik ve yöntem olarak değişen konulardan biri olan tenzîhî sıfatlar meselesinde İsfahânî’nin felsefi yöntemi kullandığı bariz bir (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Bir, bir şey değildir: post-metafizik düşüncede birlik ve çokluğun akıbeti.Jussi Backman - 2017 - Sabah Ülkesi: Üç Aylık Kültürsanat Ve Felsefe Dergisi (51):16-19.
  Translated into Turkish by Mustafa Yalçınkaya.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. They Are Starting to Crawl Out of the Woodwork: A Commentary on the Aspirations of Young Gay People Without Religious Dogma.A. K. Huggins - 2014 - Australian Humanist, The 114:20.
  Huggins, AK When the debate about gay marriage really started to gain some momentum in Australia, probably a year or two before the last Labor Party Conference, I predicted amongst some of my gay friends that, as we got closer to a vote or other defining moments in this process, people and organisations would start 'crawling out of the woodwork' with distasteful, even despicable ways to demonise same-sex partnership and indeed gay people generally. I was right. I also mentioned to (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  3
  Implications of a Non-zero Poynting Flux at Infinity Sans Radiation Reaction for a Uniformly Accelerated Charge.Ashok K. Singal - 2021 - Foundations of Physics 51 (4):1-26.
  We investigate in detail the electromagnetic fields of a uniformly accelerated charge, in order to ascertain whether such a charge does ‘emit’ radiation, especially in view of the Poynting flow computed at large distances and taken as an evidence of radiation emitted by the charge. In this context, certain important aspects of the fields need to be taken into account. First and foremost is the fact that in the case of a uniformly accelerated charge, one cannot ignore the velocity fields. (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  2
  Exact Pairs for the Ideal of the K-Trivial Sequences in the Turing Degrees.George Barmpalias & Rod G. Downey - 2014 - Journal of Symbolic Logic 79 (3):676-692.
  TheK-trivial sets form an ideal in the Turing degrees, which is generated by its computably enumerable members and has an exact pair below the degree of the halting problem. The question of whether it has an exact pair in the c.e. degrees was first raised in [22, Question 4.2] and later in [25, Problem 5.5.8].We give a negative answer to this question. In fact, we show the following stronger statement in the c.e. degrees. There exists aK-trivial degreedsuch that for all (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 36.  2
  Dinî Dışlayıcılık Söylemi İnşa Eden Neo-Klasik Selefî Anlayışın Eleştirisi: Dilin Epistemik Değeri Hakkında Fahreddin R'zî’Ye Yöneltilen Tenkitler Özelinde Bir Değerlendirme.Mehdi Cengiz - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):139-156.
  İlâhî metnin nasıl yorumlanacağı, özellikle de akıl-nakil çatışmasında bunlardan hangisinin önceleneceği konusunda belirli ölçütlerin olması gerektiğini söyleyen Râzî, bu bağlamda dilsel delâletin zannîliği teorisini geliştirir. Râzî’nin bu nazariyesine göre lafzî deliller; lügat bilgisinin, sarf ve nahiv kurallarının günümüze intikalinde yaşanması muhtemel olan hatalar ile mecaz, iştirâk ve nakil gibi farklı dil olasılıklarına maruz kalır. Dolayısıyla dinî metinler, karine olmadan kesin bilgi ifade etmez. Neo-klasik Selefî anlayışın öncü isimlerinden İbn Teymiyye ve İbn Kayyim el-Cevziyye, lafzî delillerin kesin bilgi değil, zan ifade (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  3
  Üniversite Öğrencilerinin Tasavvuf, Tarikat ve Rabıta Olgusuna Bakışı: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği.Ramazan Akkir - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1273-1298.
  İslam'daki manevi hayatın ve ahlaki değerlerin ismi olan tasavvuf, İslam düşünce tarihinde önemli bir yere sahiptir. Yerel ve evrensel birçok unsuru içinde barındıran bu akım, dinin maneviyat boyutunu ön olanda tutar. İslam toplumu, ruhi ve manevi değerlerin birçoğunu tasavvufa ve onun kurumsal ifadesi olan tarikatlara borçlu olduğu görülmektedir. Tasavvufun en önemli özelliklerinde birisi, bireyin gündelik hayatının akışına müdahil olmasıdır. Dinin bireyin dünyasına nüfuzu anlamına gelen dindarlık ise bireyin günlük dünyasının duygusal yönlerinde Sufizmin etkisiyle güçlü değişiklikler meydana getirmektedir. Bununla beraber tasavvuf, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Kierkegaard'ın umutsuzluk kavramını Higgins'ın Benlik Uyuşmazlıkları Kuramı üzerinden okumak [An investigation on Kierkegaard’s concept of hopelessness and Higgin’s self-discrepancy theory].Duygu Dincer - manuscript
  Ölümcül Hastalık Umutsuzluk adlı eserinde umutsuzluğu, ben’in bir hastalığı ve kendine yönelen bir ilişkinin sonucu olarak ele alan Danimarkalı filozof Søren Aabye Kierkegaard, bu hastalığın kişide üç farklı şekilde görülebileceğini öne sürmüştür: “(a) bir ben’i olduğunun farkında olmayan umutsuz kişi, (b) kendisi olmak isteyen umutsuz kişi ve (c) kendisi olmak istemeyen umutsuz kişi.” Kierkegaard’a göre kendi ben’ininden kurtulmak isteyen kişi, “olmak istediği ben” hâline gelemediği için olduğu ben’ine katlanamamakta ve bu nedenle umutsuzluk yaşamaktadır. Bu çalışma kapsamında Kierkegaard’ın benlik ve umutsuzluk (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Foucault'da Özne, İktidar ve Şiddet İlişkisi.Metehan Karakurt & Adem Çelik - 2020 - In Atıl Cem Çi̇çek & Cengiz Ergün (eds.), Ulusal Si̇yaset Bi̇li̇mi̇ Ve Kamu Yöneti̇mi̇ Kongresi̇ Bi̇ldi̇ri̇ Özetleri̇ Ki̇tabi. Kars, Kars Merkez/Kars, Türkiye: pp. 34.
  Michel Foucault’nun çalışmalarının merkezi noktalarından birisini, Batı kültüründe insanların, özneye dönüştürülmesinin tarihini ortaya çıkarmak oluşturmaktadır. Diğerini ise, özneye dönüştürme tekniklerine karşı verilen mücadeleler, çeşitli iktidar tekniklerinin dayattığı bireysellik ve kimlikten kurtulmanın, özgürleşmenin imkânı oluşturmaktadır. İnsanları, öznelere dönüştüren süreçleri bir bütün olarak ele almak yerine, çeşitli nesneleştirme kipleri üzerinden incelemenin daha akıllıca bir yol olduğunu düşünen Foucault, çalışmalarında insanı özneye dönüştüren üç ayrı nesneleştirme kipine yoğunlaşır. Bunlar; kendilerine bilim statüsü kazandırmaya çalışan filoloji gibi araştırma kipleri, deli ile akıllı, hasta ile sağlıklı, (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  17
  Being and Intellect: Theory of Demonstration in Aristotle and Al-Fārābī by A. Tekin.Ilyas Altuner - 2018 - Entelekya Logico-Metaphysical Review 2 (1):67-70.
  Ali Tekin, Varlık ve Akıl: Aristoteles ve Fârâbî’de Burhan Teorisi [Being and Intellect: Theory of Demonstration in Aristotle and al-Fārābī], 477 pp.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  45
  Bilimsel Nesnellik, Kültür ve Protokol Önermeleri Tartışması: Carnap, Neurath ve Popper.Zöhre Yücekaya & Alper Bilgehan Yardımcı (eds.) - 2021 - Ankara, Türkiye: Gazi Kitabevi.
  Bilimi ve bilimsel bilgiyi kültür, değer ve öznel yargılardan izole ederek nesnel bir şekilde ortaya koyabilmeye yönelik hararetli tartışmaların yaşandığı yirminci yüzyıl bilim anlayışının temel gayesi, deney ve gözleme tabi olabilecek fiziki dünyadaki olguları, mantıksal çözümlemeye tabi tutarak birleştirilmiş bilime ulaşmaktır. Bu amaca giden yolda olgulara dayanmayan ve sınanamayan her türlü metafizik öge yok sayılır. Bilimsel bilginin sadece deney ve gözleme tabi olana, diğer bir deyişle olgu verilerine dayandığı iddiasını taşıyan bu düşünce sistemi, özellikle Viyana Çevresi üyeleri tarafından benimsenmiştir. Bu (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  27
  Los derechos humanos Y el estado moderno. (¿Qué hace moderno al derecho moderno?).Óscar Correas - 2003 - Anales de la Cátedra Francisco Suárez 37:271-285.
  The object of this t e xt is to present human rights as subjec t i ve rights, and therefore, as an appropriate fo r m of discourse in mode r n socie t y . Subject i v e rights are a discourse strat e gy through w hich ind i viduals h a ve lost contact with their companions in c i vil socie t y , and th e y f ind themsel v es isolate d , (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  18
  Mutezilî Ahlâk Nazariyesinde Bilgi-Değer Münasebetine Bir Bakış.Fethi Kerim Kazanç - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):103-125.
  Mu‘tezilî kelâmcıların ortaya attıkları ahlâk nazariyesi Ortaçağ İslâm dünyasında önemli bir yer işgal eder. Bundan dolayı, bu makale bilgi-değer münasebeti sorununa ayrılmıştır. Eş‘arî kelâmcıların aksine, Mu‘tezilîler, bilgi-değer münasebetinden yola çıkmak suretiyle, din gönderilsin ya da gönderilmesin, iyi, kötü ve zorunlu gibi bazı objektif değer terimlerinin akıl kanalıyla bilinebilirliği tezini öne sürmüşlerdir. Mu‘tezilîler, ahlâkî değerler alanında nesnelciliği savunurlar, ancak onların savunduğu ve zorunluluğunu bütünüyle Tanrı’dan alan bu türden bir nesnelcilik anlayışını, deyim yerindeyse, “ilâhî nesnelcilik” diye nitelendirmek mümkündür. Onlarca, değerler daha başlangıçta (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  7
  İbn Kemmûne’nin Cisim Anlayışı.Fatma Zehra Pattabanoğlu - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (1):69-91.
  İslâm felsefenin klasik dönem çalışmalarının ardından, on ikinci yüzyıl sonrasında ortaya çıkan yeni yapılanmanın resmini görmek ve sonraki süreci anlamak bakımından İbn Kemmûne dikkat çeken isimlerdendir. Bu makale onun daha önce akademik camiada tartışılmamış cisim teorisiyle ilgilidir. Bundan dolayı konu, mümkün bir mahiyet olarak cismin nasıl varlık kazandığı ve bu süreci yönlendiren ilkelerin tabiat alanına nasıl yansıdığı, cismin ne olduğu, kurucu unsurları, çeşitleri, nitelikleri ve eklentileri çerçevesinde tabiat felsefesi ve metafizikle bağlantılı olarak ele alınmıştır. Böylece İbn Kemmûne’ye göre ilk cismin (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  49
  İslam Dini Açısından Reenkarnasyon : Tarihi Ve Günümüz Açısından Bir Karşılaştırma.Mehmet Bulğen - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):127-162.
  Üç bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde İslam dini ile Hint kıtası dinleri arasında Tanrı, evren, insan tasavvurları ve ölümsüzlük doktrinleri ekseninde genel bir karşılaştırma yapılacak, böylelikle tenâsüh ve âhiret inancının ait olduğu dinî gelenek içindeki yeri gösterilmeye çalışılacaktır. İkinci bölümde İslam düşünce tarihinde tenâsüh inancıyla ilişkilendirilen gruplar ve bunlara gösterilen tepkiler ortaya koyulacaktır. Üçüncü bölümde ise kadîm tenâsüh inancının günümüzdeki şekli olan reenkarnasyon düşüncesi ele alınacak; bu bağlamda ülkemizde çeşitli dernek ve vakıflar vasıtasıyla faaliyetlerini yürüten ruhçu akımların, reenkarnasyonun bilimsel (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  23
  Mechanisms of Unification in Kaluza-Klein Theory.Ioan Muntean - 2008 - In D. Dieks (ed.), Ontology of Spacetime.
  In this chapter I discuss the attempts by Theodor Kaluza [Kaluza, T., 1921. Zum Unitätproblem der Physik. Sitzungsber. der K. Ak. der Wiss. zu Berlin, 966–972] and by Oskar Klein [Klein, O., 1926a. Quantentheorie und fünfdimensionale Relativitätstheorie. Zeitschrift für Physik 37 (12), 895–906; Klein, O., 1926b. The atomicity of electricity as a quantum theory law. Nature 118, 516], respectively, to unify electromagnetism and general relativity within a five-dimensional Riemannian manifold. I critically compare Kaluza's results to Klein's. Klein's theory possesses more (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47.  7
  Şîa ve Ehl-i Sünnet’e Göre İm'met.Tehran Nuri̇yev - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):577-610.
  Öz: Son Peygamber Muhammed ’in hayatta iken yerine hiçbir kimseyi halife tayin etmemesi sebebiyle vefatından kısa bir müddet sonra imamet meselesi Müslümanlar arasında ihtilaf konusu olmuştur. Her ne kadar ilk üç halife devrinde bu mesele sulh yoluyla halledilmişse de halifenin kim olacağı mevzuu dördüncü halife Ali zamanında Müslümanlar arasında savaşa ve parçalanmalara neden olmuştur. O dönemde Müslümanlardan bir grup, Hz. Peygamberin kendisinden sonra yerine bir idareci bırakmadığı iddiasını kabul etmemiş, imametin Ali b. Ebî Tâlib’in ve onun evlatlarının hakkı olduğunu savunmuştur. (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  2
  David Hume’un Beğeni Standardı II.Soner Soysal - 2021 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 8 (1):18-32.
  Bu çalışma, David Hume’un beğeninin bir standardı olduğu iddiasına yönelik incelememin ikinci aşamasıdır. Böyle bir incelemeye başlamamın nedeni, çalışmanın birinci aşamasının başından da söylediğim gibi, açık bir şekilde görülen beğeni farklılıklarına rağmen, tümevarımsal akıl yürütmeyi eleştiren deneyci bir filozof olan David Hume’un beğeninin bir standardı olduğunu iddia etmesidir. Deneyci bir filozof olduğu için, Hume’un bu standardı a priori ya da doğuştan idelere dayandırma olanağı yoktur. Diğer taraftan, Hume, tümevarımsal akıl yürütmeyi eleştirerek, deneyimden tüm insanlar için bir ölçüt olabilecek kesinlikte bir (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  1
  Nonmonotonic and Inductive Logic Second International Workshop, Reinhardsbrunn Castle, Germany, December 2-6, 1991 : Proceedings. [REVIEW]Gerhard Brewka, Klaus P. Jantke & Peter H. Schmitt - 1993 - Springer.
  This proceedings volume contains a selection of revised and extended papers presented at the Second International Workshop on Nonmonotonic and InductiveLogic, NIL '91, which took place at Reinhardsbrunn Castle, December 2-6, 1991. The volume opens with an extended version of a tutorial on nonmonotonic logic by G. Brewka, J. Dix, and K. Konolige. Fifteen selected papers follow, on a variety of topics. The majority of papers belong either to the area of nonmonotonic reasoning or to the field of inductive inference, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  7
  Süreli Yayınlar ve Kurumsal Yapılar Üzerinden Ortodoks Teoloji Literatürüne Dair Bir Deneme.Salih İNCİ - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):993-1013.
  Ortodoksluk mezhebi Hıristiyanlığın en kadim geleneklerinden birisi olmasına rağmen günümüzde diğerlerine göre daha az tanınmaktadır. Mezhebin en önemli Kiliselerinden birisi de İstanbul Kilisesi’dir. Bu makalenin amacı Hıristiyan Ortodoks teoloji çalışmalarına dair İstanbul’daki Kilise çevresinde oluşan XIX. ve XX. Yüzyıldaki Yunanca literatür hakkında kısa bilgi vermektir. Bu literatür, süreli yayınlar ve Patrikhanenin kurumsal yapıları olarak iki açıdan ele alınacaktır. Literatür bağlamında bir dönem doğrudan ya da dolaylı olarak Patrikhane tarafından yayınlanan dergiler şunlardır: Ekklisiastiki Alithia, Ortodoksia, The Greek Orthodox Theological Review. Bunlara (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000