Results for 'K. Bertens'

987 found
Order:
 1. Sarjana filsafat di Indonesia.K. Bertens - 1985 - Jakarta, Indonesia: Atma Jaya, Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya. Edited by A. A. Nugroho.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  17
  Co-authorship in chemistry at the turn of the twentieth century: the case of Theodore W. Richards.K. Brad Wray - 2024 - Foundations of Chemistry 26 (1):75-88.
  It is widely recognized that conceptual and theoretical innovations and the employment of new instruments and experimental techniques are important factors in explaining the growth of scientific knowledge in chemistry. This study examines another dimension of research in chemistry, collaboration and co-authorship. I focus specifically on Theodore Richards’ career and publications. During the period in which Richards worked, co-authorship was beginning to become more common than it had been previously. Richards was the first American chemist to be awarded a Nobel (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  40
  Doğal Teoloji ve Doğal Din (Stanford Felsefe Ansiklopedisi).Musa Yanık, Andrew Chignell & Derk Pereboom - 2024 - Öncül Analitik Felsefe Dergisi. Translated by Musa Yanık.
  “Doğal din” terimi, bazen doğanın kendisinin ilahi olduğu bir panteistik doktrine atıfta bulunur. “Doğal teoloji” terimi ise aksine, başlangıçta gözlemlenen doğal gerçekler temelinde (ve bazen) Tanrı’nın varlığını savunmaya yönelik projeye atıfta bulunur. Bununla birlikte çağdaş felsefede, hem “doğal din” hem de “doğal teoloji” genel olarak, dinî veya teolojik konuları araştırmak için insana, “doğal” olan bilişsel yetilerini – akıl, algı, içgözlem- kullanma projesini ifade eder. Doğal din veya teoloji, mevcut anlayış üzerine, doğayla ilgili ampirik araştırmalarla sınırlı olmamakla birlikte ayrıca panteistik bir (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Philosophie et société.Jacques Étienne & André Berten - 1990 - Revue Philosophique De Louvain 88 (78):271-291.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Modal Ontolojik Argümanlar.Musa Yanık - 2024 - Oncul Analitik Felsefe Dergisi 1.
  Modal ontolojik argüman, Tanrı’nın varlığını sadece bilfiil gerçek olan bu dünyada değil, bütün mümkün dünyalarda göstermeye yönelik bir argümandır. Anselm’in (1033-1109) Proslogion adlı eserinin 3. bölümünde “kendisinden daha büyüğü düşünülemeyen” şeklinde tanımlanan; Tanrı’nın var olmamasının da düşünülemeyeceğini, bu yüzden de varolmamasının imkansızlığı üzerinde kurulu yeni bir argüman bulunduğunu öne süren bazı araştırmacılar, bu argümanı mümkün dünyalar semantiği yardımıyla formüle edip, “modal ontolojik argüman” şeklinde adlandırmışlardır. Çok farklı şekillerde formüle edilmiş bu argüman kabaca Tanrı’nın mümkünse zorunlu olması, dolayısıyla bilfiil gerçek olan (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. REFORMCU EPİSTEMOLOJİ: TEMEL UNSURLAR, İTİRAZLAR VE YENİ BAKIŞ AÇILARI.Musa Yanık - 2023 - Felsefe Dünyasi 1 (78):219-260.
  Çağdaş epistemoloji içerisinde, dışsalcı, güvenilirci ve erdeme dayalı epistemolojik tartışmaların bir benzerini, dini epistemoloji içerisinde etkili bir şekilde yer edinen ve reformcu epistemoloji olarak bilinen yaklaşım üzerinden görebilmek mümkündür. Alvin Plantinga, Nicholas Wolterstorff ve William Alston gibi filozofların öne çıktığı bu yaklaşımın ana iddiası, kanıta ya da argümana dayanmaksızın, Tanrı’nın varlığına inanmanın bütünüyle doğru, rasyonel, makul ve güvenilir olacağı şeklindeki bir tezdir. Kanıtın, gerekçelendirme için zorunlu bir koşul olmadığı fikri, algısal deneyimlerin gerekçelendirilmesine benzer şekilde, dini deneyimlerin de öyle olduğu ve (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  34
  History of Epistemic Communities and Collaborative Research.K. Brad Wray - 2001 - In James Wright (ed.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences (Second Edition). Elsevier. pp. 867-872.
  Studies of epistemic communities and collaborative research in the social sciences have deepened the understanding of how science works, and more specifically how the social dimensions of scientific practice both enable and impede social scientists in realizing their epistemic goals. Two types of studies of epistemic communities are distinguished: general theories of epistemic communities aim to construct accounts of theoretical change applicable to all social scientific specialties, whereas historical studies emphasize the contingencies that affect specific social scientific disciplines, subfields, or (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. Bradleyan idealism and philosophical materialism.K. M. Ziebart - 2019 - In Philip MacEwen (ed.), Idealist Alternatives to Materialist Philosophies of Science. Leiden: BRILL.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. The Oxford handbook of philosophy and psychiatry.K. W. M. Fulford, Martin Davies, Richard Gipps, George Graham, John Sadler, Giovanni Stanghellini & Tim Thornton (eds.) - 2013 - Oxford: Oxford University Press.
  Philosophy has much to offer psychiatry, not least regarding ethical issues, but also issues regarding the mind, identity, values, and volition. This has become only more important as we have witnessed the growth and power of the pharmaceutical industry, accompanied by developments in the neurosciences. However, too few practising psychiatrists are familiar with the literature in this area. -/- The Oxford Handbook of Philosophy and Psychiatry offers the most comprehensive reference resource for this area ever published. It assembles challenging and (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 10. Antik Yunan’da Mitos-Logos İlişkisi: Thales’in Arkhe Sorununa Bakışının Mitos Açısından Değerlendirilmesi.Musa Yanık - 2020 - Ibad Sosyal Bilimler Dergisi 3 (7):863-281.
  Mitos ve Logos kavramları Antik Yunan uygarlığında söz kavramına karşılık gelen sözcükleri karşılamak için kullanılmıştır. Felsefe tarihinin başlangıcı için yapılan tanımlamalarda ise mitos kavramının yerine logos kavramının tercih edilmesi iki kavram arasında bir farklılığı ortaya koymak için yapılmaktadır. Bu ayrımın nedeni ise mitos’un daha çok dinsel içerikle anılması logos’un ise içerisinde bir tür akılsallık barındırması şeklindeki yorumlarda kendini göstermektedir. Ancak söz konusu ayrımın ilk doğa filozofu/ilk felsefeci olarak nitelendirilen Thales için geçerli olup olmadığı geçmişte olduğu gibi günümüzde de halen tartışılmaktadır. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  9
  Avant-propos.André Berten, Jean-Michel Chaumont & Philippe van Parijs - 1991 - Revue Philosophique De Louvain 89 (1):2-4.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  90
  Apresentação.André Berten - 2013 - Trans/Form/Ação 36 (s1):9-18.
  Os oitenta anos de Jürgen Habermas deram lugar a um grande númerode publicações, sublinhando a influência profunda e extensa de sua obra emvários domínios do pensamento contemporâneo: epistemologia, ética, filosofiapolítica, filosofia do direito, sociologia, psicologia social. Essas influências vêmtambém do fato de que o percurso intelectual de Habermas cruzou muitosoutros caminhos, seja em relação à história da filosofia (Kant, Hegel ouMarx, por exemplo), seja com respeito aos pensadores contemporâneos comquem ele travou diálogos fecundos e que marcaram momentos de sua própriaproblemática (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  12
  Allocution d'ouverture.André Berten - 1990 - Revue Philosophique De Louvain 88 (2):295-296.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  36
  A epistemologia holista-individualista e o republicanismo liberal de Philip Pettit.André Berten - 2007 - Kriterion: Journal of Philosophy 48 (115):9-31.
 15.  6
  Despolitização, desmotivação, legitimidade.André Berten - 2017 - Logeion Filosofia da Informação 3 (2):38-59.
  As teorias políticas de inspiração kantiana propõem teorias da justiça, do direito e da democracia que pretendem poder ser justificadas racionalmente, seja a partir de uma teoria do contrato social, ou do consenso das pessoas razoáveis, ou de uma deliberação argumentada. Uma das pressuposições dessas teorias é que as pessoas podem ser motivadas pelo que aparece como mais justo, melhor, mais respeitoso das pessoas. Porém, o que podemos chamar de “amor da justiça” ou mais simplesmente um “desejo de justiça” implica (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  13
  Dispositif, médiation, créativité: Petite généalogie.André Berten - 1999 - Hermes 25:33.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17.  10
  Exposé.André Berten - 1990 - Revue Philosophique De Louvain 88 (2):272-291.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  1
  Fleeing forwards.Hans Bertens - 1998 - Paragraph 21 (1):121-129.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  8
  La Constitution européenne et les religions.I. Berten - 2004 - Revue Théologique de Louvain 35 (4):474-494.
  Après avoir situé la signification politique de la Convention et du projet de Constitution, l’article analyse la place reconnue aux valeurs dans le projet européen, d’abord dans l’histoire de l’institution européenne depuis 1950, ensuite dans son développement. Il met ensuite en avant la nécessité d’un débat politique interconvictionnel sur les questions fondamentales du sens dans la société européenne. Il situe dans ce cadre les débats difficiles qui ont eu lieu autour des préambules de la Charte des droits fondamentaux et de (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  22
  Le modèle industriel comme modèle énergétique.André Berten - 1991 - Revue Philosophique De Louvain 89 (1):22-35.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  12
  La Physique de saint Thomas d'après la Summa contra Gentiles.André Berten - 1926 - Revue Néo-Scolastique de Philosophie 28 (12):389-409.
 22.  16
  Modernité et postmodernité.André Berten - 1991 - Revue Philosophique De Louvain 89 (1):84-112.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  7
  Modeling the art historical canon.Laura M. F. Bertens - 2022 - Arts and Humanities in Higher Education 21 (3):240-262.
  Arts and Humanities in Higher Education, Volume 21, Issue 3, Page 240-262, July 2022. Although the art historical canon has been the subject of fierce debate, it remains an essential construct, shaping textbooks and survey courses. Visual representations of the canon often illustrate these narratives. Students encounter diagrams in their studies and it is important to make them aware of the illusion of scientific objectivity. This paper proposes the use of the computer ontology, as a modeling tool with which students (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  65
  O Naturalismo de Jürgen Habermas e de Philip Pettit.André Berten - 2013 - Trans/Form/Ação 36 (1):45-66.
  As competências cognitivas pressupostas pelas atualizações sociais (relações, discursos,interpretações) significam a atribuição aos seres humanos de uma certa racionalidade. Essa racionalidade pode ser concebida seja na perspectiva de uma filosofia da história de tipo evolucionista (Habermas),seja numa perspectiva da filosofia da mente (Pettit). Nas duas perspectivas, o tipo de questionamento é quase transcendental, no sentido de que se trata de revelar as condições de possibilidade das operações cognitivas reais efetuadas pelos agentes. Em última instância, as condições de possibilidade devem ser (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  30
  Quelques problèmes récents de Philosophie des sciences.André Berten - 1939 - Revue Néo-Scolastique de Philosophie 42 (61):5-39.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  64
  The naturalism of Jürgen Habermas and Philip Pettit.André Berten - 2013 - Trans/Form/Ação 36 (s1):45-66.
  As competências cognitivas pressupostas pelas atualizações sociais (relações, discursos, interpretações) significam a atribuição aos seres humanos de uma certa racionalidade. Essa racionalidade pode ser concebida seja na perspectiva de uma filosofia da história de tipo evolucionista (Habermas), seja numa perspectiva da filosofia da mente (Pettit). Nas duas perspectivas, o tipo de questionamento é quase transcendental, no sentido de que se trata de revelar as condições de possibilidade das operações cognitivas reais efetuadas pelos agentes. Em última instância, as condições de possibilidade (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  95
  16. Scientific Reduction and the Essential Incompleteness of All Science.K. R. Popper - 1974 - In Francisco Jose Ayala & Theodosius Dobzhansky (eds.), Studies in the philosophy of biology: reduction and related problems. Berkeley: University of California Press. pp. 259.
 28. Asymmetric mislocalisation of a visual flash ahead of and behind a moving object.K. Watanabe - 2004 - In Robert Schwartz (ed.), Perception. Malden Ma: Blackwell. pp. 162-162.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Kuhn and the History of Science.K. Brad Wray - 2019 - In M. Fricker, N. J. L. L. Pedersen, D. Henderson & P. J. Graham (eds.), The Routledge Handbook of Social Epistemology. Routledge. pp. 40-48.
  The article examines Thomas Kuhn's work in the history of science with special attention to its relevance to subsequent developments in social epistemology. The article begins with a discussion of Kuhn's historical work, and the so-called historical turn in philosophy of science. It then examines Kuhn's views on textbook science, followed by an analysis of Kuhn's views on the relationship between the history of science and the philosophy of science. Then it discusses Kuhn's contributions to our understanding of the social (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Epistemik Güvenilircilik ve Alvin Plantinga’da Tanrı İnancının Güvenilirliği Sorunu.Musa Yanık - 2020 - Din Ve Felsefe Araştırmaları Dergisi 3 (6):181-208.
  Güvenilirci (reliabilist) bilgi teorisi, çağdaş epistemik gerekçelendirme kuramları içerisinde, dışsalcı (externalist) kuramın bir türü olarak kendisine yer bulmaktadır. Kısaca, bir inancı gerekçelendiren şeyin o inancın oluşturulduğu sürecin güvenilirliği olduğunu öne süren bu yaklaşım, bu bilişsel süreçleri özne dışı unsurlara bağladığı içinde dışsalcı bir pozisyonda yer almaktadır. Bu bilgi teorisinin tam karşı konumunda yer alan içselci (internalist) bilgi teorisi ise, özne merkezli bir yaklaşımla, doğru inancı gerekçelendirecek yöntemin, kişinin kendi zihinsel yapısından yola çıkarak, belli kognitif süreçler sonucunda ulaşılabileceğini öne sürmektedir. Epistemik (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Le juste et le bien: priorité ou complémentarité? Le fondement du libéralisme politique face au défi communautarien.Hervé Pourtois, André Berten & Pablo Da Silveira - 1995 - Studia Philosophica 53:9-33.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. İslam İnancını Erdem Epistemolojisi Üzerinden Anlamak.Musa Yanık - 2022 - Dem Yayınları 1:95-113.
  Epistemolojik olarak bilgiye başvuran ve bilme faaliyetinde bulunan insanın, Kur’an’da önemli bir yeri vardır. Buradaki bilme faaliyetini, salt teolojik bir buyruk olarak, yani Allah’ı bilmek olarak değil, doğru bilgi ile yanlış bilgi arasında hem teorik hem de ahlaki bir farklılık olarak anlamak ve Kur’an'da insana epistemik özellikler atfedildiğini ve böylece insanın epistemik başarılarından dolayı övüldüğünü söyleyebilmek mümkündür. Bu açıdan bakıldığında herhangi bir önermeye yönelik olarak rasyonel bir tutum benimseyen, yani bilen özne ile bu faaliyette isteyerek ve istemeyerek giren kişinin durumu (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Hristiyan Eskatolojsindeki Diriliş İnancının Din Felsefesi Açısından Değerlendirilmesi.Musa Yanık - 2020 - Din Ve Felsefe Araştırmaları Dergisi 3 (5):64-94.
  Hristiyan inancı içerisinde merkezi konuma sahip olan mevzulardan birisi de, İsa’nın ölümünden üç gün sonra diriltildiğine yönelik olan inançtır. Hristiyan eskatolojisinin de dayanak noktasını oluşturan bu mevzu, dinler tarihi ya da teoloji gibi disiplinlerin içerisinde tartışıldığı gibi, çeşitli Hristiyan düşünürlerce, din felsefesi disiplini içerisinde de tartışılmıştır. Din felsefesi açısından bakıldığında, konunun merkezi konumda olması, bu mevzunun rasyonel bir zeminde tartışılıp tartışılamayacağını da beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda, özellikle din felsefesi içerisinde birçok Hristiyan düşünür tarafından konu ele alınmış ve farklı çevrelerce de (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  7
  If AI is our co-pilot, who is the captain?K. Woods - forthcoming - AI and Society:1-2.
 35.  2
  Meno.W. K. C. Plato & Guthrie - 1971 - Indianapolis,: Bobbs-Merrill. Edited by W. K. C. Guthrie & Malcolm Brown.
 36. Dini Epistemoloji Nedir?Musa Yanık - 2022 - İstanbul, Türkiye: Düşün Yayıncılık.
  Dini epistemoloji, teistik inançların rasyonel zeminde gerekçelendirilme yollarını arayan, çağdaş epistemolojinin bir alt dalıdır. Musa Yanık, bu kitapta günümüzdeki en güçlü yaklaşım olan reform epistemolojisinden güvenilircilik bakış açısıyla yani “daha yüksek bir olasılıkla doğru olması yönünden” İslam inancının rasyonelliğini ortaya koymakta ve uygulamalı dini epistemolojinin sağlam ve cesur bir örneğini sergilemektedir. (Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir) -/- Epistemoloji topyekûn insan zihnini biçimlendirme ve inanç da dahil olmak üzere bilişsel faaliyetleri yönlendirme potansiyeline sahip bir alandır. Zira Allah’ın varlığı, birliği, nübüvvet ve (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Tanrı ve Diğer Zihinler.Musa Yanık & Alvin Plantinga - 2024 - Ankara: Fol Yayınları. Translated by Musa Yanık.
  “1950’li yıllarda dönemin büyük felsefecileri arasında dinsel inancı savunan bir kişi bile yoktu. 1990’lı yıllarda Yale’den UCLA’ya, Oxford’dan Heidelberg’e kadar birçok yerde insanın manevi yanını savunan ve geliştiren yüzlerce kitap yazılacak, sel olup akacaktı. Aradaki 40 yıllık süre zarfındaysa sadece ve sadece Alvin Plantinga vardı.” Kelly James Clark Tanrı’nın veya tanrıların varlığı sorusu felsefenin ezeli sorularından biri olagelmişse de Nietzsche’nin Tanrı’nın ölümünü ilan ettiği günden bu yana onu doğrularcasına yaşanan acılar, savaşlar, kötülükler bu konudaki tartışmaların sesini uzun süre bastırdı. Ama (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Tanrı Var mı?Musa Yanık & W. David Beck - 2024 - Ankara: Fol Yayınları. Translated by Musa Yanık.
  Tarihte herhalde çok az soru Tanrı’nın varlığı sorusu kadar sık sorulmuş, çok yanıtlanmış ve verilen birbirinden farklı onca yanıta rağmen kesin bir sonuca ulaştırılamayıp tartışılmaya devam etmiştir. Yine de geçmişe dönüp baktığımızda bu soruya verilen farklı yanıtların farklı uygarlıkların inşa edilmesine, bazılarının yıkılmasına, acımasız çatışmalara ve her şeye rağmen kucaklaşmalara da vesile olduğunu görüyoruz. Tanrı var mı? Varsa onu nasıl bilebiliriz? Tanrı yoksa her şey mubah mı? İnsan aklı ilahi olanı kavrayabilir mi? Tanrı’nın varlığı ahlaklı olmanın şartı mı? Evren akıllı (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  44
  The Relationship between scientific psychology and common sense psychology.K. W. Wilkes - 1993 - In Scott M. Christensen & Dale R. Turner (eds.), Folk psychology and the philosophy of mind. Hillsdale, N.J.: L. Erlbaum. pp. 167--187.
 40. Dini Epistemoloji: Alvin Plantinga Örneği.Musa Yanık - 2019 - Dissertation, Ondokuz Mayis Universitesi
  Alvin Plantinga, analitik felsefe düşüncesi içerisinde yetişmiş ve bu gelenek içinde teistik din felsefesinin oluşumuna katkıda bulunmuş bir filozoftur. Ayrıca teizmin savunusu için yaptığı çalışmalarla, çeşitli üniversitelerden aldığı onur ödülleri ve 2017 yılında kazandığı Templeton Prize ödülüyle, haklı bir üne kavuşmuş bir şahsiyettir. Bu çalışmayı yapmamızdaki en önemli amaç, Plantinga’nın dini epistemoloji üzerine yaptığı çalışmaları analiz edip bu düşüncelerinin ardalanına dair bir tespitte bulunmaktır. Bu çalışmada yararlandığımız öncelikli kaynaklar, Plantinga’nın Nicholas Wolterstorff ile birlikte kaleme aldığı “Faith and Rationality” adlı eser (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  7
  Thesen zur Begründung einer kritischen Theorie der Gesellschaft.K. Ballestrem & A. McCarthy - 1972 - Zeitschrift Für Allgemeine Wissenschaftstheorie 3 (1):49-62.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 42.  44
  The idea of the postmodern: a history.Johannes Willem Bertens - 1995 - New York: Routledge.
  Han Bertens' The Idea of the Postmodern is the first introductory overview of postmodernism to succeed in providing a witty and accessibile guide to the sometimes befuddling subject. In clear, straight forward, and always elegant prose, Bertens sets out the interdisciplinary aspects, the critical debates, the historical development and the key theorists of postmodernism. He also explains, in thoughtful and illuminating language, the relationship between postmodernism and poststructuralism, lucidly distinguishing modernism from postmodernism through an examination of the fields (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 43. Geschichte or Historie? Nietzsche’s Second Untimely Meditation in the Context of Nineteenth-Century Philological Studies.Anthony K. Jensen - 2008 - In Manuel Dries (ed.), Nietzsche on Time and History. Walter de Gruyter. pp. 213--229.
 44.  6
  Craig Interpolation Theorem Fails in Bi-Intuitionistic Predicate Logic.Grigory K. Olkhovikov & Guillermo Badia - 2024 - Review of Symbolic Logic 17 (2):611-633.
  In this article we show that bi-intuitionistic predicate logic lacks the Craig Interpolation Property. We proceed by adapting the counterexample given by Mints, Olkhovikov and Urquhart for intuitionistic predicate logic with constant domains [13]. More precisely, we show that there is a valid implication $\phi \rightarrow \psi $ with no interpolant. Importantly, this result does not contradict the unfortunately named ‘Craig interpolation’ theorem established by Rauszer in [24] since that article is about the property more correctly named ‘deductive interpolation’ (see (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45.  25
  Mao and the Chinese revolution in philosophy.K. T. Fann - 1972 - Studies in Soviet Thought 12 (2):111-123.
  There is a unique relationship between Maoist policies and philosophy. This uniqueness is idue, on the one hand, to the pedagogical orientation of the CPC, and to the essential role of the cultural revolution, on the other.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  8
  Mao's revolutionary humanism.K. T. Fann - 1979 - Studies in Soviet Thought 19 (2):143-154.
 47.  11
  Den Frieden verantworten: politische Ethik bei Francisco Suarez (1548-1617).Marḳus Ḳremer - 2008 - Stuttgart: Kohlhammer.
  Kremer zeigt am Beispiel zwischenstaatlicher Herrschaftsausübung, wie Suárez vom Begriff des gerechten Friedens her seine Theorie des politischen Handelns unter der Perspektive des Heils entfaltet.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  14
  Making Sense of Tantric Buddhism: History, Semiology, and Transgression in the Indian Traditions.Christian K. Wedemeyer - 2012 - Columbia University Press.
  _Making Sense of Tantric Buddhism_ fundamentally rethinks the nature of the transgressive theories and practices of the Buddhist Tantric traditions, challenging the notion that the Tantras were "marginal" or primitive and situating them instead--both ideologically and institutionally--within larger trends in mainstream Buddhist and Indian culture. Critically surveying prior scholarship, Wedemeyer exposes the fallacies of attributing Tantric transgression to either the passions of lusty monks, primitive tribal rites, or slavish imitation of Saiva traditions. Through comparative analysis of modern historical narratives--that depict (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 49.  8
  Making Sense of Tantric Buddhism: History, Semiology, and Transgression in the Indian Traditions.Christian K. Wedemeyer - 2012 - Cambridge University Press.
  _Making Sense of Tantric Buddhism_ fundamentally rethinks the nature of the transgressive theories and practices of the Buddhist Tantric traditions, challenging the notion that the Tantras were "marginal" or primitive and situating them instead -- both ideologically and institutionally -- within larger trends in mainstream Buddhist and Indian culture. Critically surveying prior scholarship, Wedemeyer exposes the fallacies of attributing Tantric transgression to either the passions of lusty monks, primitive tribal rites, or slavish imitation of Saiva traditions. Through comparative analysis of (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 50.  7
  Les projets de Leibniz et de Bolzano: deux sources de la logique contemporaine.Jaromír Daněk - 1975 - Québec: Presses de l'Université Laval.
1 — 50 / 987