Results for 'Juyoen Hur'

70 found
Order:
 1.  25
  Emotional Influences on Perception and Working Memory.Juyoen Hur, Alexandru D. Iordan, Florin Dolcos & Howard Berenbaum - 2017 - Cognition and Emotion 31 (6):1294-1302.
  Although there has been steady progress elucidating the influence of emotion on cognition, it remains unclear precisely when and why emotion impairs or facilitates cognition. The present study investigated the mechanisms involved in the influence of emotion on perception and working memory, using modified 0-back and 2-back tasks, respectively. First, results showed that attentional focus modulated the impact of emotion on perception. Specifically, emotion facilitated perceptual task performance when it was relevant to the task, but it impaired performance when it (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  7
  The Value of Clinical and Translational Neuroscience Approaches to Psychiatric Illness.Juyoen Hur, Rachael M. Tillman, Andrew S. Fox & Alexander J. Shackman - 2019 - Behavioral and Brain Sciences 42.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. How CSR Leads to Corporate Brand Equity: Mediating Mechanisms of Corporate Brand Credibility and Reputation. [REVIEW]Won-Moo Hur, Hanna Kim & Jeong Woo - 2014 - Journal of Business Ethics 125 (1):1-12.
  The purpose of this study is to investigate the relationships among corporate social responsibility (CSR), corporate brand credibility, corporate brand equity, and corporate reputation. Structural equation modeling analysis provided support for the hypotheses from a sample of 867 consumers in South Korea. The results showed that CSR has a direct positive effect on corporate brand credibility and corporate reputation. In addition, the results indicate that corporate brand credibility mediates the relationship between CSR and corporate reputation. Moreover, corporate brand credibility mediates (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   22 citations  
 4.  25
  How Employees’ Perceptions of CSR Increase Employee Creativity: Mediating Mechanisms of Compassion at Work and Intrinsic Motivation.Won-Moo Hur, Tae-Won Moon & Sung-Hoon Ko - 2018 - Journal of Business Ethics 153 (3):629-644.
  This study aims to examine how service employees’ perceptions of corporate social responsibility affect their creativity at work and its mediated link through compassion at work and their intrinsic motivation. Working with a sample of 250 hotel employees in South Korea, structural equation modeling is employed to test research hypotheses. The results of this research suggest that employees’ perceptions of CSR are positively related to employee creativity. Second, compassion at work mediated the positive relationship between employees’ perceptions of CSR and (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 5. Hur för man samtal?Camilla Kronqvist, Birgit Schaffar & Marina Lundkvist - 2020 - Studier i Pædagogisk Filosofi 9 (1).
  Interaktioner och samtal med barn, vårdnadshavare och andra pedagoger intar en central roll i småbarnspedagogers arbete. I den här artikeln undersöker vi blivande småbarnspedagogers förhållningssätt till samtal och sitt eget deltagande i praktiska samtalsövningar hämtade från Filosofi för barn. Vi diskuterar dessa förhållningssätt i ljuset av triaden tilltal-gensvar-ansvar som inom dialogisk etik betraktas som centrala element för äkta samtal. Studerande uttrycker inledningsvis en viss obekvämhet med att behöva samtala på ett för dem nytt sätt, men uppfattar sedan att samtalsformen hjälper (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Hur man inte kan mäta välmåga.Sven Danielsson - 1983 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 4 (3):28.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 7. Hur beskriver man ofullständig kunskap.Peter Gärdenfors - 1981 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 2 (1):1.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Hur Går Det Till Inom Vetenskapen?Sören Halldén - 2005 - Thales.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Hur artisten tar sig ur björnsaxen.Anders Tolland - 1988 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 9 (3):29.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Hur förhåller sig vetenskapsteori till filosofi?Håkan Törnebohm - 1980 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 1 (2):14.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Om hur man bör förhålla sig till Ludwig Wittgenstein.Nils-Eric Sahlin - 1994 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 4.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  Hur lär sig barnet förstå de vuxna?Gisela Susanna Bengtsson - 2013 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 48 (3-04):230-240.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Hur hemsk är elitidrotten?Ingmar Persson - 1997 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 2.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Hur Kan Vi Veta Vad Djuren Tror?Tove Österman - 2010 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 44 (3-04):218-227.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Hur många tolkningar har “Macbeth“?Jan Österberg - 1995 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 4.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Hur ska man förstå McTaggarts paradox?Rögnvaldur Ingthorsson - 2000 - Filosofisk Tidskrift 21 (3):13–24.
  I sitt berömda bevis för tidens overklighet påstod McTaggart att det sätt händelser tycks skifta position i tiden från framtid till nutid och till förfluten tid, innebär en motsägelse. Vad McTaggart egentligen menade har varit föremål för en livlig debatt ända sedan beviset först publicerades 1908. Beviset består av två delar. I den första argumenterar McTaggart för att ingenting kan förändras förutom genom att övergå från framtid till förfluten tid. I den andra argumenterar han för att en sådan övergång innebär (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  11
  Hur den moderna vetenskapen löste försokratikernas problem. En kritisk granskning av ett ledmotiv i Erik Stenius bok Tankens gryning.Bernt Österman - 2004 - SATS 5 (2):119-140.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  1
  Struggling to Stay Engaged During Adversity: A Daily Investigation of Frontline Service Employees’ Job Insecurity and the Moderating Role of Ethical Leader Behavior.Sang-Hoon Lee, Won-Moo Hur & Yuhyung Shin - forthcoming - Journal of Business Ethics:1-15.
  Drawing on conservation of resources theory, this study examined the moderating role of ethical leader behavior in the effects of daily perceived job insecurity on work outcomes the next day through occupational regret the next morning among frontline service employees working in adverse work situations. Using experience sampling method, data were collected from 135 frontline service employees across five consecutive workdays. The results showed that daily perceived job insecurity had a negative indirect effect on work engagement and customer-directed helping the (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  94
  ‘The Whole Hurly-Burly’: Wittgenstein and Embodied Cognition.Robert Brice - 2013 - Journal of Consciousness Studies 20 (1-2):49-58.
  While typically ignored by the cognitive sciences, Wittgenstein’s later work provides those defending embodied cognition (EC) with essential philosophical tools that serve to strengthen the argument against cognitivism. Cognition, as Wittgenstein’s work demonstrates, is not simply a matter of disembodied intellect, but is actional, time-pressured, body-based, and dependent on the larger environment.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  9
  Epicurean in Hume and Original Epicurus.Seo-Yeon Hur - 2019 - Cogito 89:323-348.
 21. Influence of Orthodox Brotherhoods on the Formation of Spiritual Culture in Ukraine.L. Hursʹka - 1999 - Ukrainian Religious Studies 10:68-73.
  Christianity has exerted invaluable influence on all spheres of human existence, first of all spiritual. Religious systems, being the same content for many nations, have a different effect on the history and consciousness of these peoples.Religious situation in Ukraine at the end of the XVI century. is marked by complexity. After the Union of Lublin in 1569, Ukrainian Orthodoxy, along with Catholicism, became dominant in the Commonwealth. But the episcopate of the Kievan Metropolitanate, worried about increasing its own and church (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  16
  Invitation to the Secret Buddha of Zenkōji: Kaichō and Religious Culture in Early Modern Japan.Nam-lin Hur - 2009 - Japanese Journal of Religious Studies 36 (1):45-63.
 23.  23
  The Sōtō Sect and Japanese Military Imperialism in Korea.Nam-lin Hur - 1999 - Japanese Journal of Religious Studies 26 (1-2):107-134.
 24.  4
  Positive Thinking and Dewey’s Reflective Thinking.Seo-Yeon Hur - 2019 - Cogito 87:417-444.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  17
  Aromatherapy for Treatment of Hypertension: A Systematic Review.Myung-Haeng Hur, Myeong Soo Lee, Chan Kim & Edzard Ernst - 2012 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 18 (1):37-41.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  3
  The Unexpected Power of Positivity: Predictions Versus Decisions About Advisor Selection.Julia D. Hur, Rachel L. Ruttan & Catherine T. Shea - 2020 - Journal of Experimental Psychology: General 149 (10):1969-1986.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  30
  Ben-Hur: Lew Wallace's Novel and its Extensive Afterlife. Solomon Ben-Hur. The Original Blockbuster. Pp. XVIII + 910, Colour Ills. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016. Paper, £29.99, Us$44.95 . Isbn: 978-1-4744-0795-3. [REVIEW]Amanda Potter - 2018 - The Classical Review 68 (1):283-285.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. ”jag Vet Hur Det Är, Men Jag Kan Inte Säga’t”.Per Lindström - 2007 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 3.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  4
  Authority and Autonomy in the Moral Education Focused on the Approaches of I. Kant & E. Durkheim.Jae-Bok Hur - 2001 - Journal of Moral Education 13 (2):87.
 30.  5
  Han Yong’Un and Buddhist Reform in Colonial Korea.Nam-lin Hur - 2010 - Japanese Journal of Religious Studies 37 (1):75-97.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  10
  Thomas Maclear, Geodetic Surveyor.R. F. Hurly - 1995 - Transactions of the Royal Society of South Africa 50 (1):61-63.
 32. CIDO, a Community-Based Ontology for Coronavirus Disease Knowledge and Data Integration, Sharing, and Analysis.Oliver He, John Beverley, Gilbert S. Omenn, Barry Smith, Brian Athey, Luonan Chen, Xiaolin Yang, Junguk Hur, Hsin-hui Huang, Anthony Huffman, Yingtong Liu, Yang Wang, Edison Ong & Hong Yu - 2020 - Scientific Data 181 (7):5.
  Ontologies, as the term is used in informatics, are structured vocabularies comprised of human- and computer-interpretable terms and relations that represent entities and relationships. Within informatics fields, ontologies play an important role in knowledge and data standardization, representation, integra- tion, sharing and analysis. They have also become a foundation of artificial intelligence (AI) research. In what follows, we outline the Coronavirus Infectious Disease Ontology (CIDO), which covers multiple areas in the domain of coronavirus diseases, including etiology, transmission, epidemiology, pathogenesis, diagnosis, (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  21
  Chosŏn-Centrism and Japan-Centrism in the Eighteenth Century: Han Wŏn-Chin Vs. Motoori Norinaga.Hong-Kyu Park & Nam-Lin Hur - 2016 - Asian Philosophy 26 (1):79-97.
  ABSTRACTThe eighteenth century was a peaceful era for East Asia, ruled by the emperors of Ching. However, intellectuals who refused to accept the Great Ching order appeared in Chosŏn and Japan. They developed homeland-centric ideologies. This article compares the Han Wŏn-chin ‘s Chosŏn-centrism with the Motoori Norinaga ’s Japan-centrism. There is a lot of research about the Norinaga’s Japan-centrism in Japanese academia, which contains both aspects of the culture theory and order theory. In Korea, however, discourse about Chosŏn-centrism is still (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  7
  Toyotomi Hideyoshi's Effort of Retreat and the Ending of the East Asian War.Hur Nam-lin - 2019 - Chinese Studies in History 52 (1):59-75.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  27
  The Immediate and Sustained Positive Effects of Meditation on Resilience Are Mediated by Changes in the Resting Brain.Seoyeon Kwak, Tae Young Lee, Wi Hoon Jung, Ji-Won Hur, Dahye Bae, Wu Jeong Hwang, Kang Ik K. Cho, Kyung-Ok Lim, So-Yeon Kim, Hye Yoon Park & Jun Soo Kwon - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 36.  96
  CIDO: The Community-Based Coronavirus Infectious Disease Ontology.Yongqun He, Hong Yu, Edison Ong, Yang Wang, Yingtong Liu, Anthony Huffman, Hsin-hui Huang, Beverley John, Asiyah Yu Lin, Duncan William D., Sivaram Arabandi, Jiangan Xie, Junguk Hur, Xiaolin Yang, Luonan Chen, Gilbert S. Omenn, Brian Athey & Barry Smith - 2021 - Proceedings of the 11th International Conference on Biomedical Ontologies (ICBO) and 10th Workshop on Ontologies and Data in Life Sciences (ODLS).
  Current COVID-19 pandemic and previous SARS/MERS outbreaks have caused a series of major crises to global public health. We must integrate the large and exponentially growing amount of heterogeneous coronavirus data to better understand coronaviruses and associated disease mechanisms, in the interest of developing effective and safe vaccines and drugs. Ontologies have emerged to play an important role in standard knowledge and data representation, integration, sharing, and analysis. We have initiated the development of the community-based Coronavirus Infectious Disease Ontology (CIDO). (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  68
  ‘Now I Can Go On:’ Wittgenstein and Our Embodied Embeddedness in the ‘Hurly-Burly’ of Life. [REVIEW]John Shotter - 1996 - Human Studies 19 (4):385 - 407.
  Wittgenstein is not primarily concerned with anything mysterious going on inside people's heads, but with us simply going on with each other; that is, with us being able to inter-relate our everyday, bodily activities in unproblematic ways in with those of others, in practice. Learning to communicate with clear and unequivocal meanings; to send messages; to fully understand each other; to be able to reach out, so to speak, from within language-game entwined forms of life, and to talk in theoretical (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 38. Rationella beslut under osäkerhet eller: Hur skall man handla i blindo?Wlodzimierz Rabinowicz - 1990 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 11 (4):1.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  5
  Association Between Slip Severity and Muscle Synergies of Slipping.Mohammad Moein Nazifi, Kurt E. Beschorner & Pilwon Hur - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 40.  13
  Back to the Rough Ground and Into the Hurly-Burly Why Cognitive Ethology Needs ‘Wittgenstein’s Razor’.Louise Barrett - 2015 - In Annalisa Coliva, Volker Munz & Danièle Moyal-Sharrock (eds.), Mind, Language and Action: Proceedings of the 36th International Wittgenstein Symposium. De Gruyter. pp. 299-316.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41.  17
  Writing Content Predicts Benefit From Written Expressive Disclosure: Evidence for Repeated Exposure and Self-Affirmation.Andrea N. Niles, Kate E. Byrne Haltom, Matthew D. Lieberman, Christopher Hur & Annette L. Stanton - 2016 - Cognition and Emotion 30 (2):258-274.
 42.  20
  Effect of Remote Sensory Noise on Hand Function Post Stroke.Na Jin Seo, Marcella Lyn Kosmopoulos, Leah R. Enders & Pilwon Hur - 2014 - Frontiers in Human Neuroscience 8.
 43.  14
  Misleading One Detail: A Preventable Mode of Diagnostic Error?Shahar Arzy, Mayer Brezis, Salim Khoury, Steven R. Simon & Tamir Ben-Hur - 2009 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 15 (5):804-806.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  25
  Review of Death and Social Order in Tokugawa Japan: Buddhism, Anti-Christianity, and the Danka System, by Nam-Lin Hur. [REVIEW]Laura Nenzi - 2009 - Philosophy East and West 59 (3):398-399.
 45.  3
  Do Walking Muscle Synergies Influence Propensity of Severe Slipping?Mohammad Moein Nazifi, Kurt E. Beschorner & Pilwon Hur - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 46.  33
  Arguing with People.Michael Gilbert - 2014 - Broadview Press.
  _Arguing with People_ brings developments from the field of Argumentation Theory to bear on critical thinking in a clear and accessible way. This book expands the critical thinking toolkit, and shows how those tools can be applied in the hurly-burly of everyday arguing. Gilbert emphasizes the importance of understanding real arguments, understanding just who you are arguing with, and knowing how to use that information for successful argumentation. Interesting examples and partner exercises are provided to demonstrate tangible ways in which (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   23 citations  
 47.  23
  Interplanetär etik.Erik Persson - 2013 - In David Dunér (ed.), Extrema världar – Extremt liv. Pufendorfinstitutet. pp. 123-132.
  Hur bör vi bete oss mot livsformer som är väldigt annorlunda än vi? Spelar det någon roll att de är annorlunda? Spelar det någon roll hur annorlunda? Etiken sysslar med många olika frågor som alla har att göra med hur vi bör hantera det faktum att det vi gör (eller inte gör) påverkar andra än oss själv. En fråga för etiken gäller vad som gör en handling rätt. Är det till exempel effekterna av handlingen, avsikten med handlingen, eller ligger det (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  22
  Grundbok i metaetik.Nils Franzén, Victor Moberger & Olle Risberg - 2021 - Stockholm: Studentlitteratur.
  Metaetiken behandlar filosofiska frågor om hur moraliska påståenden, moraliska uppfattningar, moraliska fakta och moralisk kunskap är beskaffade – liksom frågan om sådana fakta och sådan kunskap överhuvudtaget finns. I centrum för denna introduktionsbok står frågan om moralen är objektiv – hur ska denna fråga förstås och hur kan olika svar på den försvaras? I relation till denna fråga diskuteras en rad besläktade ämnen, bland annat gällande moralisk oenighet, förhållandet mellan moral och vetenskap och frågan om moraliska övertygelser kan vara mer (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  13
  A Step Towards a Complexity Theory for Analog Systems.K. Meer & M. Gori - 2002 - Mathematical Logic Quarterly 48 (S1):45-58.
  Recent years have seen an increasing interest in the study of continuous-time computational models. However, not so much has been done with respect to setting up a complexity theoretic framework for such models. The present paper intends to go a step into this direction. We consider problems over the real numbers which we try to relate to Lyapunov theory for dynamical systems: The global minimizers of particular energy functions are supposed to give solutions of the problem. The structure of such (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Kan Moralfilosofin Hantera Riskproblemen?Sven Ove Hansson - manuscript
  Den moralfilosofiska traditionen har sina begränsningar. De frågor som stått i centrum för den moralfilosofiska diskussionen har ofta varit helt andra än de som människor i det praktiska livet har uppfattat som centrala moraliska problem. En viktig begränsning är att moralfilosofin, liksom beslutsteorin, nästan uteslutande har handlat om hur man hanterar välavgränsade problem där handlingsalternativen är givna. I det verkliga livet löser vi ofta moraliska problem genom att finna på nya handlingsalternativ, som inte fanns med från början.1 En annan begränsning (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 70