Results for 'Jurate Lekstutiene'

42 found
Order:
 1.  1
  Biobanks and Individual Health Related Findings: from an Obstacle to an Incentive.Jurate Lekstutiene, Søren Holm & Eugenijus Gefenas - 2021 - Science and Engineering Ethics 27 (4):1-16.
  Despite the benefits biobanks are expected to bring, there have recently been concerns raised that the public and private non-profit biobanks still prevailing in Europe often fail to reach their initial objectives due to a variety of reasons, including a shortage of funding and insufficient utilization of collections. The necessity to find new ways to manage biobanks has been clearly recognized and one way to do this is to follow the success of some commercial direct-to-consumer genetic testing companies in the (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  1
  Correction to: Biobanks and Individual Health Related Findings: from an Obstacle to an Incentive.Jurate Lekstutiene, Søren Holm & Eugenijus Gefenas - 2021 - Science and Engineering Ethics 27 (6):1-2.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  11
  Tekstilė. Dailininkė Jūratė Petruškevičienė.Jūratė Petruškevičienė - 2016 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 89:88-93.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  13
  In Search of Hate Speech in Lithuanian Public Discourse: A Corpus-Assisted Analysis of Online Comments.Jurate Ruzaite - 2018 - Lodz Papers in Pragmatics 14 (1):93-116.
  The present paper aims to report on the preliminary findings from the initial stages of ongoing research on hate speech in Lithuanian online comments. Comments are marked strongly by such phenomena as flaming and trolling; therefore, in this genre we can expect a high degree of hostility, obscenity, high incidence of insults and aggressive lexis, which can inflict harm to individuals or organizations. The goal of the current research is thus to make an attempt to identify some features of verbal (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  18
  ‚Mirroring‘ the Ethics of Biobanking: What Analysis of Consent Documents Can Tell Us?Serepkaite Jurate, Valuckiene Zivile & Gefenas Eugenijus - 2014 - Science and Engineering Ethics 20 (4):1-15.
  Biobanks have been recognized as a key research infrastructure and how to approach ethical questions has been a topic of discussion for at least a decade by now. This article explores the characteristics of donors’ participation in European biobanks as reflected in the consent documents of a selection of different biobanks from various European countries. The primary aim of this study is to understand how donors are informed about their participation in biobanking. Also the paper discusses what the most important (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  71
  Nietzsche, Postmodernism and the Phenomenon of Arvydas Šliogeris in Contemporary Lithuanian Philosophy.Jūratė Baranova - 2009 - Studies in East European Thought 61 (1):53-69.
  This article is based on the presupposition that postmodern philosophy has been largely influenced by Nietzsche's writings. The author raises the question of how Nietzsche and postmodern philosophy are interpreted in the contemporary philosophical discourse in Lithuania. The conclusion drawn is that many philosophy critics in Lithuania are interested in Nietzsche's philosophy (Mickevižius, Sodeika, Šerpytytè, Sverdiolas, Baranova) and in the problems of postmodern philosophy (Keršytè, Rubavižius, Žukauskaité, Serpytytè, Šverdiolas, Baranova, Norkus). The article also raises a second crucial question: beyond the (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7.  12
  Erratum To: ‘Mirroring’ the Ethics of Biobanking: What Should We Learn From the Analysis of Consent Documents?Jurate Serepkaite, Zivile Valuckiene & Eugenijus Gefenas - 2014 - Science and Engineering Ethics 20 (4):1095-1095.
  Erratum to: Sci Eng Ethics DOI 10.1007/s11948-013-9481-0Unfortunately, the originally published article contains an incorrect title and author names.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  4
  Kantas ir Deleuze'as: Kokia Yra Gilianusia Vaizduotės Paslaptis?Jüratė Baranova - 2013 - Problemos 84:153-169.
  Straipsnyje nagrinėjama Kanto nužymėtos ir Deleuze’o eksperimentiniame mąstyme rekonstruotos vaizduotės kaip vieno iš trijų proto gebėjimų raiškos lauko alternatyvos. Siekiama atsakyti į paties Deleuze’o išsikeltą kantišką klausimą: kokia yra giliausia paslaptis? Aptinkamos kelios atsakymo alternatyvos. Šiame tyrime paaiškėjo, kad Deleuze’o atsakymai į paties išsikeltą klausimą „kokia yra giliausia vaizduotės paslaptis?“ patiria metamorfozes, kurios apsuka ratą. Nuo pradinės pozicijos, kai vaizduotė veikia tik paklusdama intelektui ar protui, ji juda link laisvo trijų nepriklausomų sugebėjimų – intelekto, proto, vaizduotės atitikimo, paskui – link (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  22
  Vague References to Quantities as a Face-Saving Strategy in Teacher-Student Interaction.Jūratė Ruzaitė - 2007 - Lodz Papers in Pragmatics 3:157-178.
  Vague References to Quantities as a Face-Saving Strategy in Teacher-Student Interaction The main focus of the present paper is to show how vague language categories can function as a face-saving strategy. The observations made in this article are based on the analysis of one category of vague language, that is, quantifiers in British and American spoken academic discourse. The data used for the present investigation have been obtained from two corpora: the sub-corpus of educational events of the British National Corpus (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  11
  Automated Grading of Programming Tasks Fulfilled by Students: Evolution and Perspectives.Jūratė Skūpienė & Antanas Žilinskas - forthcoming - Communication and Cognition: An Interdisciplinary Quarterly Journal.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Teisiniai Kūrinių Panaudojimo Karikatūrai Ir Parodijai Kriterijai.Jūratė Usonienė - 2009 - Jurisprudencija: Mokslo darbu žurnalas 118 (4):147-166.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  10
  The Use of Works for Parody and Caricature. Legal Criterions.Jūratė Usonienė - 2009 - Jurisprudencija: Mokslo darbu žurnalas 118 (4):147-166.
  The article deals with the exception to copyright for the purposes of parody and caricature. This exception is one of the tools ensuring the balance between the authors’ interest to have the monopoly on the use of their works and the right of the members of the society to the freedom of expression. Another aim of parody exception is the promotion of creativity by the permission of the transformative use of copyrighted works. Three main aspects of this issue are discussed (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  25
  Kalba ir tikrovė.Jūratė Baranova - 2017 - Žmogus ir Žodis 19 (4).
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  21
  Laiko - viseto - atverties santykis kine ir modernaus kino filosofijoje.Jūratė Baranova - 2014 - Žmogus ir Žodis 16 (4).
  Straipsnyje svarstomas laiko išsišakojimo į tris modusus klausimas, kuris aktualus klasikinėje filosofijoje, fenomenologijoje, literatūroje, struktūruojamas kino mene ir modernaus kino filosofijoje. Straipsnyje tiriamos kelios šio laiko išsišakojimo įvaizdinimo ir jo filosofinio reflektavimo trajektorijos: Tarkovskio įvaizdintas laikas, apokaliptinis laikas bei jo virsmas į laiko kristalus Deleuze’o modernaus kino filosofijoje.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  25
  Mintis Kaip Tarpinė Teritorija Tarp Žodžio Ir Vaizdo.Jūratė Baranova - 2015 - Žmogus ir Žodis 17 (4).
  Šiame straipsnyje siekiama atsakyti į klausimą, kas galėtų susieti filosofiją ir vizualiuosius bei žodinius menus. Ar įmanoma ir jei taip, tai kaip įmanoma reflektuoti visus menus kaip vieno kūrybinio įvykio momentus? Siekiant atsakyti į šį klausimą, pirma, aptariamas logikos ir kūrybiškumo susikertant menui ir filosofijai susidūrimas, antra – žodžio ir vaizdo nebendramatiškumas, surastas / išrastas belgų siurrealisto René Magritte’o ir reflektuotas Michelio Foucault. Čia sugrįžtama prie klasikinio F. Niezsche’s disputo su Sokratu apie logikos ir kūrybiškumo priešpriešą ir siekiama atsakyti į (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  27
  Ritmo sąvokos metamorfozės Gilles’io Deleuze’o ir Félixo Guattari tekstuose.Jūratė Baranova - 2017 - Žmogus ir Žodis 19 (4).
  Straipsnyje svarstoma galimybė, ar ritmo konceptas, funcionuojantis Gillesio Deleuze’o ir Félixo Guattari tekstuose, negalėtų padėti atsekti minties judėjimo linijų nuo filosofijos link skirtingų meno formų ir atgal. Pradedant nuo dinaminės problemų ir sąvokų kartografijos, kurią kaip tinkamą tokiems minties eksperimentams įžvelgė Anne Sauvagnargues, Jamesas M. Buchananas, Ronaldas Bogue, Stephenas Zepke, šiame tyrime siūloma sąvoka ritmas yra tinkama kaip siejamoji galimų filosofijos ir įvairių menų sankabos jungtis. Ritmas Deleuze’o ir Guattari tekstuose tampa filosofine sąvoka ir įgauna ontologinį statusą, transcenduojantį siauras filosofijos (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  50
  Contemporary Social Philosophy.Jurate Morkuniene - 2006 - The Proceedings of the Twenty-First World Congress of Philosophy 2:3-7.
  In the modern world, with the processes of social development gaining accelerated rates, a new philosophical image of the world emerges, accompanied by the formation of a new social philosophy. Contemporary social philosophy is not a monosemantically defined field of the usage of notions, because it generalizes the most complicated and rapidly changing objects such as society and man. In this sense social philosophy is always incomplete, relatively open and, therefore, a temporary, theoretically "imperfect", "nonsystematic". Over the last few decades (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  23
  Human Rights and Human Security.Jurate Morkuniene - 2008 - Proceedings of the Xxii World Congress of Philosophy 11:77-83.
  The main aim of the paper is to reflect the problem of the concept of human rights as well as to make analysis from the perspective of human security. The principal attention is paid to the fundamentals of human rights, first of all, to the human security. Only the world that ensures personal and national security and creative development for its entire people can be world of the real embodiment of human rights. Author considers the education as one of the (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  48
  The Application of the Problem Method in Teaching Philosophy.Jurate Morkuniene - 2006 - The Proceedings of the Twenty-First World Congress of Philosophy 4:105-109.
  This is an attempt to clarify principally some fundamental ideas clustered around the concept of the formal conditions which would constitute the fruitful study of philosophy. First, an ideal study situation would require the student to participate in the object-subject dialogue; philosophical studies are an active dialogue between the text and the subject. Next, philosophy is a paradigmatically and historically changing institution, grounded on the notions of discipline, autonomy and authority. The idea is that we are currently facing a crisis (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  48
  Contemporary Philosophical Discourse in Lithuania.Jurate Baranova (ed.) - 2005 - Council for Research in Values and Philosophy.
  INTRODUCTION ABOUT WHAT DO CONTEMPORARY LITHUANIAN PHILOSOPHERS PHILOSOPHIZE? JURATE BARANOVA This volume follows the volume Lithuanian Philosophy: Persons ...
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  52
  Turning Residual Human Biological Materials Into Research Collections: Playing with Consent.Eugenijus Gefenas, Vilius Dranseika, Jurate Serepkaite, Asta Cekanauskaite, Luciana Caenazzo, Bert Gordijn, Renzo Pegoraro & Elizabeth Yuko - 2012 - Journal of Medical Ethics 38 (6):351-355.
  This article focuses on three scenarios in which residual biological materials are turned into research collections during the procedure of procuring these materials for diagnostic, therapeutic or other non-research purposes. These three scenarios differ from each other primarily because they employ different models of consent: (a) precautionary consent, which may be secured during the collecting procedure; (b) the presumed consent model, which may be applied during the collection of materials; and (c) consent for research use of identifiable human biological materials, (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22.  4
  Review of Jūratė, Baranova, Laura, Junutytė, Lilija, Duoblienė, Rhythm and Refrain: In Between Philosophy and Arts. Vilnius: Lietuvos Edukologijos Universiteto Leidykla, 2016, ISBN 978-609-471-079-7, 336 Pp.Luc Anckaert - 2017 - Žmogus ir Žodis 19 (4):110-113.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  1
  Controversies Between Regulations of Research Ethics and Protection of Personal Data: Informed Consent at a Cross-Road.Eugenijus Gefenas, J. Lekstutiene, V. Lukaseviciene, M. Hartlev, M. Mourby & K. Ó Cathaoir - forthcoming - Medicine, Health Care and Philosophy.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  9
  Antoninas Artaud ir Gilles’io Deleuze’o modernaus kino filosofija.Jüratė Baranova - 2014 - Problemos 86:83-97.
  Straipsnis skiriamas prancūzų aktoriaus, poeto, scenaristo, žiaurumo teatro idėjos autoriaus Antonino Artaud idėjų pėdsakų šifravimui Gilles’io Deleuze’o kino filosofijoje. Straipsnyje keliami klausimai: kuo Artaud idėjų traktuotė antrajame knygos „Kinas“ tome „Vaizdinys-laikas“ skiriasi nuo čia pat aptariamų rusų režisieriaus Sergejaus Eisensteino idėjų įtakos? Kaip modernaus kino filosofijoje veikia Deleuze’ui svarbi Artaud mintis apie pamatinę minties bejėgystę, įkūnytą pačioje mintyje? Ar iš Artaud pasiskolintas „kūno be organų“ konceptas išveda į kasdienį ir ceremonijų kūną, apie kurį rašo Deleuze’as kaip apie modernaus kino ženklą? (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Aristotelio "pėdsakai" šiuolaikinėje moralės filosofijoje / "The Traces" ofAristotle in Contemporary Moral Philosophy.Jūratė Baranova - 2002 - Žmogus ir Žodis 4:3-11.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  11
  Friedrich Nietzsche’s Political Philosophy as Political Anthropology.Jūratė Baranova - 2020 - Problemos 98.
  The article starts with the question: how is the political philosophy of Friedrich Nietzsche even possible? The author discusses with Tracy B. Strong’s presumption that Nietzsche’s political philosophy is not possible as a transcendental deduction. The author supposes that this type of question clashes with the premises of Nietzsche’s thinking and also undermines the interpretation of the other aspects of his philosophy. First of all: the question of nazification and denazification of Nietzsche’s thought. The article comes to the conclusion that (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  17
  Kaip gali susitikti beckettas ir deleuze’as? [REVIEW]Jūratė Baranova - 2017 - Problemos 91:191.
  Deleuze and Beckett. S. E. Wilmer and A. Žukauskaitė, Eds. Palgrave Macmillan; 2015. 253 p. ISBN -10: 1137481137.
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Karl Otto Apel’s Neo-Kantianism: How is Possible Contemporary Normative Ethics?Jūratė Baranova - 2007 - Problemos 72:145-155.
  Straipsnyje svarstoma ðiuolaikinës normatyviosios etikos paieðkos galimybë, pasitelkiant Karlo Otto Apeliotokio bandymo pavyzdá ir suprieðinant já su Jürgeno Habermaso diskurso etika bei Maxo Weberio irKarlo Raimundo Popperio politinës moralës projektais. Autorë pripaþásta, kad Apelio pastangos suteiktiðiuolaikinei etikai vieningà normatyviná pagrindà iðkrenta ið bendros á vertybiø pliuralizmà linkstanèiosðiuolaikinës etikos perspektyvos. Kita vertus, jos manymu, siekiant iðsaugoti Kanto etikos formaliuosiusaspektus, jo transcendentalines intencijas, galima nepastebëti svarbiø Kanto etikos turinio aspektø.Mûsø galva, formalus procedûriðkumas ar normatyvumas neiðsemia Kanto etikos galimybiø.Pagrindiniai þodþiai: Apelis, Weberis, Popperis, (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Kafka versus Kant in Derrida’s Post-philosophy.Jūratė Baranova - 2006 - Problemos 70:50-61.
  Ðio straipsnio pavadinime uþkoduota ir tyrimo problema. Èia bus svarstomas filosofijos ir literatûrossuartëjimo prieigø dekonstrukcinis tyrimas Jacques Derrida postfilosofijoje. Kantas simbolizuoja klasikinæ filosofo, Kafka – literato laikysenà. Taèiau tai tik straipsnio autorës iðmonë. Bus atsispirta nuo to,kaip Derrida perskaito Kafkos parabolæ Prieð ástatymà romane Procesas. Autorë pripaþins, kad ið tiesøsodieèio kaip kantininko ir durininko kaip paties Derrida suprieðinimas leidþia geriau suvokti Derridaiðrastos sàvokos différance konotacijas. Kita vertus, taip suprasta skirtis iðveda á singuliarumo, paraðo,paslapties sàvokø judëjimà Derrida tekstuose. Taèiau lieka neaiðku, (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  9
  Kafka versus Kantas Derrida postfilosofijoje.Jūratė Baranova - 2006 - Problemos 70.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  7
  Meeting with the ‘Unfamiliar Other’ in Multimodal Education.Jūratė Baranova & Lilija Duoblienė - 2020 - Ethics and Education 15 (1):33-47.
  ABSTRACTThe article reflects upon the possibility of educating sensitivity to the pain of the different Other by using feature cinema. The authors rely on the methodology suggested by Stanley Louis Cavell and Andrew Klevan, and also on the suggestions and conclusions by William B. Russell, III and Stewart Waters. The authors of this article reflected upon the results of their own interview with gymnasium students and selected three feature films suggested by them as a case study for the possibility of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Nietzsche kaip „pokantininkas " ir Kantas kaip „ponyčininkas "poklasikinėje Gilles Deleuze'o filosofijoje / Nietzsche as „post-kantian " and Kant as „post-nietzschean in the post-classical philosophy of Gilles Deleuze“.Jūratė Baranova - 2005 - Žmogus ir Žodis 7:3-12.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Rhythm and Refrain: In Between Philosophy and Arts (2016).Jurate Baranova (ed.) - 2016 - Vilnius: Lithuanian University of educational sciences.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  9
  Sekuliarumo fenomeno filosofiniai išsišakojimai. [REVIEW]Jüratė Baranova - 2014 - Problemos 86:178-182.
  Straipsnis skiriamas prancūzų aktoriaus, poeto, scenaristo, žiaurumo teatro idėjos autoriaus Antonino Artaud idėjų pėdsakų šifravimui Gilles’io Deleuze’o kino filosofijoje. Straipsnyje keliami klausimai: kuo Artaud idėjų traktuotė antrajame knygos „Kinas“ tome „Vaizdinys-laikas“ skiriasi nuo čia pat aptariamų rusų režisieriaus Sergejaus Eisensteino idėjų įtakos? Kaip modernaus kino filosofijoje veikia Deleuze’ui svarbi Artaud mintis apie pamatinę minties bejėgystę, įkūnytą pačioje mintyje? Ar iš Artaud pasiskolintas „kūno be organų“ konceptas išveda į kasdienį ir ceremonijų kūną, apie kurį rašo Deleuze’as kaip apie modernaus kino ženklą? (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Trys atsakymai į klausimą "Kas yra žmogus?" / "What is Man?" Three answers.Jūratė Baranova - 2001 - Žmogus ir Žodis 3:4-12.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  16
  The Categorical Imperative and the Face of the Other: Immanuel Kant and Emmanuel Levinas.Jurate Baranova - 2005 - In Contemporary Philosophical Discourse in Lithuania. Council for Research in Values and Philosophy. pp. 4--41.
 37. The Fourth Kant’s Antinomy and the Odyssey of Levinas’ Subject.Jūratė Baranova - 2007 - Problemos 71:148-156.
  Straipsnyje svarstomas teorinis judesys, kuriuo Emmanuelis Levinas grindë savàjà asmens tapatumosampratà, prieðingà Vakarø filosofijos klasikiniame racionalizme ir fenomenologijoje susiklosèiusiossavimonës kaip sàmonës tapatumo sau prielaidai. Kanto asmens tapatumo koncepcija taip pat liekaðioje „antileviniðkoje“ paradigmoje, taèiau Levinas pasitelkia ketvirtàjà Kanto antinomijà kaip iðlaisvinanèià subjektyvumà ið laiko spàstø. Straipsnyje keliamas klausimas, kaip Levinas perðoka nuo dinamiðko laiko sekmens problemos prie subjekto tapatumo kaip jo socialumo klausimo. Koká vaidmenáðioje naujoje asmens tapatumo sampratoje vaidina Fiodoro Dostojevskio romanø kai kuriø veikëjøvertybinëms prielaidoms labai artima Levino subjekto (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Three invertions of Plato: Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Jacques Derrida.Jūratė Baranova - 1999 - Žmogus ir Žodis 1:12-20.
  This article concentrates on two main interpreta- tions of Friedrich Nietzshe's philosophy: hermeneuti- cal , originated in Martin Heidegger's book "Nietzsche" and deconstnlctive -, elaborated in Jacques Derrida's book "Esperon: Le Styles de Nietzsche. Spurs. Nietzshe's Styles".and his article "Interpreting Signatures : Two Questions". The author of the article considers that the idea of in- verted platonism as a main paradigm of Nietzsche's thought is original Heidegger's idea, underlying his interpretation of Nietzsche as a last methaphysisian in Western thought. Derrida, (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  21
  Legal Status of the Sole Managing Body: Is Unambiguousness Possible?Agnė Tikniūtė & Jūratė Usonienė - 2013 - Jurisprudencija: Mokslo darbu žurnalas 20 (3):1095-1111.
  The article analyses the key issues of the legal status of the sole managing body from the perspective of the valid legal regulation, the established case-law and doctrine. The first part of the article analyses the dualism of the manager’s legal status from the perspective of civil law and labour law. The analysis of the latest case-law presented herein shows that the rule of “internal” and “external” relations between the manager and the company formulated in the case-law is applied differently, (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  4
  Egzistencializmo Motyvai Onutės Narbutaitės Kūryboje. Opera „Kornetas“.Jūratė Landsbergytė-Becher - 2017 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 92:166-176.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  4
  Tautinių šaknų ir,,būtojo laiko" ženklų ieškojimas Jūratės Petruškevičienės tekstilės kūriniuose.Raimonda Simanaitienė - 2016 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 89:94-101.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  10
  Problems of Legal Regulation of Performers' Economic Rights in Lithuania (article in Lithuanian).Ramūnas Birštonas, Nijolė Janina Matulevičienė & Jūratė Usonienė - 2011 - Jurisprudencija: Mokslo darbu žurnalas 18 (3):995-1017.
  This article aims to analyze the legal regulation of performers’ rights in Lithuania. Analysis is divided in two parts: the first part analyses performers’ economic rights by comparing them to the authors’ economic rights and the legal regulation of performers’ rights in foreign countries; the second part of article focuses on the different content of performers’ economic rights due to the mean of fixation of performance (unfixed performance, performance fixed to the phonogram, audiovisual fixation of performance). Analysis of the Lithuanian (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark