Results for 'Jozef Siv��k'

1000+ found
Order:
 1.  19
  Effects of Music on Agitation in Dementia: A Meta-Analysis.Siv K. A. Pedersen, Per N. Andersen, Ricardo G. Lugo, Marita Andreassen & Stefan Sütterlin - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  4
  Actes du deuxième congrès international de l'union internationale de philosophie Des sciences.K. Józef St - 1955 - Dialectica 9 (3-4):278-278.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Actes II congrés international de l'Union Internationale de Philosophie des Sciences.K. Józef St - 1955 - Roczniki Filozoficzne 5 (2):200.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. A. N. Prior, Formal Logic.K. Józef St - 1955 - Roczniki Filozoficzne 5 (2):207.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Applications scientifiques de la logique mathématique.K. Józef St - 1955 - Roczniki Filozoficzne 5 (2):197.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Louis Rougier, Traité de la connaissance.K. Józef St - 1955 - Roczniki Filozoficzne 5 (2):204.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Robert Blanché, L'axiomatique.K. Józef St - 1955 - Roczniki Filozoficzne 5 (2):206.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. The transformative power of art in "Richard Wagner in Bayreuth".Jozef Majerník - 2020 - In Peter Šajda (ed.), Modern and Postmodern Crises of Symbolic Structures: Essays in Philosophical Anthropology. Brill | Rodopi.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Edward Abraowski. Les bases psychologiques de la sociologie (principe du pheneomene sociale).Józef K. Potocki - 1897 - Przegląd Filozoficzny 2 (1).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. O terminologii psychologicznej.Józef K. Potocki - 1897 - Przegląd Filozoficzny 1 (1).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Zygmunt Heryng. Logika Ekonomji. Zasadnicze pojęcia ekonomiczne ze stanowiska nauki o energji.Józef K. Potocki - 1897 - Przegląd Filozoficzny 1.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Sven K. Knebel. Wille, Würfel und Wahrscheinlichkeit Das System der moralischen Notwendigkeit in der Jesuitenscholastik 1550-1700 [Wola, los i prawdopodobieństwo. System konieczności moralnej w scholastyce jezuickiej 1550-1700]. [REVIEW]Józef Bremer - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 6 (1):270-275.
  Sven K. Knebel wyklada filozofię w Freie Universität Berlin. Jego praca została przez tenże Uniwersytet przyjęta w roku 1998 jako podstawa habilitacji z zakresu filozofii. Lata 1550-1700 wymienione w tytule omawianej pracy, to okres pomiędzy ogłoszeniem Dekretu o usprawiedliwieniu na Soborze w Trydencie oraz ogłoszeniem Bulli Unigenitus. Na koniec wspomnianego okresu przypadają lata życia G. Leibniza, 1646-1716. Knebel koncentruje się więc na 150 latach filozoficzno-teologicznych dysput, w których zasadniczym pytaniem było: jak w sposób spekulatywny mówić o Bożej i ludzkiej wolności (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  8
  Teória falzifikácie K. R. poppera a exaktnosť.Jozef Viceník - 1999 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 6 (2):158-166.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  8
  Príspevok vojtecha filkorna K ontológii.Jozef Piaček - 2010 - Filozofia 65 (5).
  Exposition of philosophical contribution of Slovak philosopher and logician Vojtech Filkorn.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  26
  Problem psychizmu w filozofii K.R. Poppera [komentarz].Józef Życiński - 1982 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 4.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  15
  Society and Culture Today Conference of Editors in Romania (J. K.).Józef Tejchma & Lech Petrowicz - 1980 - Dialectics and Humanism 7 (3):179-188.
 17.  30
  Współczesne tendencje w filozofii nauki. Od maksymalizmu Koła Wiedeńskiego do nihilizmu K.P. Feyerabenda.Józef Życiński - 1978 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 1.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. O jeho prekonanie (k tzv. Hermeneutizácii fenomenológie) Jozef piaček, katedra marxisticko-leninskej filozofie, ffuk, bratislava piacek, J.: Husserľs transcendental paradox and his attempt to.Husserlov Transcendentálny Paradox A. Pokus - 1982 - Filozofia 37:56.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  1
  Der Polackenfürst von Offenbach. Jakob Jozef Frank und seine Sekte der Frankisten le prince des Polaques d'Offenbach. JJ Frank et sa secte des frankistes. [REVIEW]Jörg K. Hoensch - 1990 - Zeitschrift für Religions- Und Geistesgeschichte 42 (3):229-244.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  6
  Şems-i Siv'sî’nin İrş'dü’l-Av'm Adlı Mesnevîsi Bağlamında Müteşeyyih Kimselere D'ir Görüşleri ve Değerlendirilmesi.Yüksel Göztepe & Fatih Çinar - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1109-1144.
  Şems-i Sivâsî, Halvetiyye tarikatının ana şubelerinden biri olan Sivâsiyye kolunun müessisidir. On altıncı yüzyılın ilmî, siyâsî, kültürel ve dinî sahalarında derin izler bırakan Sivâsî, memleketi Zile’den Sivas’a hicret ettikten sonra ilk olarak İrşâdü’l-avâm adlı bir eser kaleme almış ve bu çalışmada nefsin ıslahı, mürşid-i kâmilin gerekliliği, mürşidlerin özellikleri ve nefsi ıslah konusundaki fonksiyonları gibi başlıklarla döneminde gözlemlediği ve zaman zaman istismar edildiğini düşündüğü mânevî yolculuğun kılavuzlarını konu edinmiştir. Eserin isminden de anlaşılacağı üzere Sivâsî, mânevî seyrin inceliklerini bilmedikleri için şekle aldanıp (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Popper on Probability.Jozef Katina - 2010 - Filozofia 65 (4):343-355.
  One part of the paper is devoted to frequency interpretation, as advocated by early K. Popper. However, the main subject of the paper is Popper’s own propensity interpretation of probability. It outlines the fundamental principles of the propensity interpretation, as well as its relation to quantum theory and its various variants. In conclusion it examines the so called Humpreys’s paradox as related to the interpretation of causality in the frame of Popper’s propensity interpretation.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  3
  Wille, Würfel und Wahrscheinlichkeit Das System der moralischen Notwendigkeit in der Jesuitenscholastik 1550-1700 [Wola, los i prawdopodobieństwo. System konieczności moralnej w scholastyce jezuickiej 1550-1700]. [REVIEW]Józef Bremer - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 6 (1):270-275.
  Sven K. Knebel wyklada filozofię w Freie Universität Berlin. Jego praca została przez tenże Uniwersytet przyjęta w roku 1998 jako podstawa habilitacji z zakresu filozofii. Lata 1550-1700 wymienione w tytule omawianej pracy, to okres pomiędzy ogłoszeniem Dekretu o usprawiedliwieniu na Soborze w Trydencie oraz ogłoszeniem Bulli Unigenitus. Na koniec wspomnianego okresu przypadają lata życia G. Leibniza, 1646-1716. Knebel koncentruje się więc na 150 latach filozoficzno-teologicznych dysput, w których zasadniczym pytaniem było: jak w sposób spekulatywny mówić o Bożej i ludzkiej wolności (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  3
  An important step towards an understanding of the type of the philosophy at the Center of Interdisciplinary Studies.Robert Janusz - 2021 - Philosophical Problems in Science 70:227-234.
  The Center of Interdisciplinary Studies in Cracow has a very rich tradition that has been studied by many and recently by Kamil Trombik. The very difficult period for the Church and for philosophy during the materialistic Marxist ideology was an opportunity for card. K. Wojtyła to outline a new mode of dialog between science and religion. The future Center, organized by Michał Heller and Józef Życiński not only captured this idea but transformed it into an academic institution centered on the (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  3
  Ważny krok ku zrozumieniu tożsamości filozofii Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych.Robert Janusz - 2021 - Philosophical Problems in Science 70:227-234.
  The Center of Interdisciplinary Studies in Cracow has a very rich tradition that has been studied by many and recently by Kamil Trombik. The very difficult period for the Church and for philosophy during the materialistic Marxist ideology was an opportunity for card. K. Wojtyła to outline a new mode of dialog between science and religion. The future Center, organized by Michał Heller and Józef Życiński not only captured this idea but transformed it into an academic institution centered on the (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  35
  Józef Żuraw, Myśl Filozoficzna I Społeczna Tadeusza Kościuszki. Tradycje I Współczesnść (The Philosophical and Social Thought Of Tadeusz Kościuszko. Traditions and the Present Day). [REVIEW]Józef Żuraw - 1980 - Dialectics and Humanism 7 (2):168-170.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  26
  Józef Andrzej Stuchliński, Problemy wyboru strategii metodologicznej w biologii współczesnej (Choice of Methodological Strategy in Contemporary Biology). [REVIEW]Józef Andrzej Stuchliński - 1980 - Dialectics and Humanism 7 (2):170-174.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  6
  Boleslaw Jozef gawecki-a philosopher of the natural sciences.Jozef M. Dolega - 2001 - In Władysław Krajewski (ed.), Polish Philosophers of Science and Nature in the 20th Century. Rodopi. pp. 3--75.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Jozef Tischner (1931-2000): Dialogue on earth--the synergy of christianity and terrism.Jozef Tischner - 2000 - Dialogue and Universalism 10 (9-10):123-124.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Autobiografia/Józef Kremer; przygotował do druku Edmund Kowalski.Edmund Kowalski & Józef Kremer - 1992 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 37.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  18
  Józef Borgosz, Herbert Marcuse i filozofia trzeciej siły (Herbert Marcuse and the Philosophy of Third Force). [REVIEW]Józef Borgosz - 1974 - Dialectics and Humanism 1 (2):173-176.
 31.  4
  An Obituary for Prof. Józef Kałuża.Józef Bremer - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9 (1):273-275.
  After the unexpected death of Professor Józef Kałuża at the age of 74 on the 26th of July 2003, not only Polish neuropathology but also Polish philosophy of medical investigations lost one of its most renowned minds. Beginning in 1949, Professor Kałuża studied medical sciences for five years at the Medical Faculty of the Jagiellonian University in Cracow. He did his Ph.D. thesis in neuropathology in the Department of Neuropathology of the Polish Academy of Science. In 1962 he received a (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  12
  An Obituary for Prof. Józef Kałuza.Józef Bremer - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9 (1):273-275.
  After the unexpected death of Professor Józef Kałuża at the age of 74 on the 26th of July 2003, not only Polish neuropathology but also Polish philosophy of medical investigations lost one of its most renowned minds. Beginning in 1949, Professor Kałuża studied medical sciences for five years at the Medical Faculty of the Jagiellonian University in Cracow. He did his Ph.D. thesis in neuropathology in the Department of Neuropathology of the Polish Academy of Science. In 1962 he received a (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  3
  An Obituary to Józef Tischner.Józef Bremer - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 6 (1):235-237.
  Where you have freedom, the meaning of the word increases, where the word is meaningful, you presuppose freedom." Józef Tischner.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Kʻantʻŭ chʻŏrhak sasang ŭi ihae.Tan-sŏk Han - 1983 - Sŏul Tʻŭkpyŏlsi: Yangyŏnggak.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. K. Satchidananda Murty: Vedic Hermeneutics.K. Werner - 1996 - Asian Philosophy 6:79-80.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Kʻantʻŭ ŭi saengae wa sasang: sunsu isŏng pipʻan ŭl chungsim ŭro.Tan-sŏk Han - 1980 - Sŏul Tʻŭkpyŏlsi: Hyŏngsŏl Chʻulpʻansa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Lehrer, K.-Self-Trust.K. Meeker & R. Van Woudenberg - 1999 - Philosophical Books 40:252-255.
 38. K. Wigginton," Computer Crime: Assessing the Lawyer's Perspective.K. Forcht & D. Thomas - 1989 - Journal of Business Ethics 8 (4).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. K. Mainzer.K. Mainzer, Symmetrica der Natur & Studieo zur Natur-und Wissenschaftsphilosophie - 1994 - In Dag Prawitz & Dag Westerståhl (eds.), Logic and Philosophy of Science in Uppsala. Kluwer Academic Publishers. pp. 453.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  20
  Prof. K. borinski on W. B. Smith's biblical criticism.K. Borinski - 1911 - The Monist 21 (2):307.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Ḳunṭres Ḥovat ha-talmidim: ʻim targum be-Idish.Ḳalonimus Ḳalmish ben Elimelekh - 2003 - London: Asher Anshil Grad. Edited by A. A. Gratt.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. K. J. WU "Discovering formal logic". [REVIEW]K. G. Ferguson - 1995 - History and Philosophy of Logic 16 (2):285.
 43. K. WENZEL, HoboPilgrim, ISBN 978-3-7867-2876-4.K. Vechtel - 2011 - Theologie Und Philosophie 86 (4):624.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. HAAKONSSEN, K.: "The Science of a Legislator: The Natural Jurisprudence of David Hume and Adam Smith". [REVIEW]K. Campbell - 1982 - Australasian Journal of Philosophy 60:389.
 45.  17
  Ireneusz Ziemiński, Tod, Unsterblichkeit, Sinn des Lebens. Existentielle Dimension der Philosophie von Ludwig Wittgenstein [Śmierć, niesmiertelność, sens życia. Egzystencjalny wymiarfilozofii Ludwiga Wittgensteina] by Józef Bremer.Józef Bremer - 2008 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 13 (1):154-157.
  The article reviews the book Śmierć, nieśmiertelność, sens życia. Egzystencjalny wymiar filozofii Ludwiga Wittgensteina [Death, Immortality, the Meaning of Life: The Existential Dimension of Ludwig Wittgenstein's Philosophy], by Ireneusz Ziemiński.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. K, t, Maslin.K. Smith - 1995 - Cogito 9:79.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Sefer Netivot ha-osher: behirut ṿe-hadrakhah ba-ʻavodat H. mimeni Barukh Reʼuven Shelomoh Ḳenigsberg.Barukh Reʼuven Shelomoh Ḳenigsberg - 1985 - Yerushalayim: B.R. Sh. Ḳenigsberg.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. K postmodernismu obratem k jazyku.Stanislav Hubík - 1994 - Boskovice: Albert.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49.  2
  Ahlâk-ı alâ'î : Kınalızâde'nin ahlâk kitabı (inceleme - çeviri yazı - tıpkıbasım).Kınalızade Ali Çelebi - 2014 - Fatih, İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Edited by Mustafa Koç.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  1
  Ahlâk-ı Alâʼî: tıpkıbasım.Kınalızade Ali Çelebi - 2011 - Ankara: TurkTarih Kurumu. Edited by Fahri Unan.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000