Results for 'Jozef G��cz'

1000+ found
Order:
 1. Értelem és szépség.Győző Rácz - 1972 - Bukarest,: "Kriterion,".
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  42
  Chiński pokój. Eksperyment myślowy Johna Searle'a. Studium historyczno - filozoficzne (cz. 2).Józef Kloch - 1996 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 18.
 3.  55
  Chiński pokój. Eksperyment myślowy Johna Searle'a. (cz. 1).Józef Kloch - 1995 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 17.
 4.  2
  Bóg postmodernistów: wielkie pytania filozofii we współczesnej krytyce moderny.Józef Życiński - 2001 - Lublin: Red. Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Thomas G. Weinandy OFMCap, \"Czy Bóg cierpi\", przeł. Józef Majewski, W drodze, Kraków 2003, ss. 528.Dariusz Łukasiewicz - 2004 - Filo-Sofija 4 (1(4)).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Pojęcie natury w filozofii G. B. Della Porty.Józef A. Dobrowolski - 1989 - Studia Filozoficzne 287 (10).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  2
  Josef G. F. Rothhaupt. Farbthemen in Wittgensteins Gesamtnachlaß. Philologisch-philosophische Untersuchungen im Längsschnitt und in Querschnitten. [REVIEW]Józef Bremer - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 4 (1):286-291.
  W spisanych przez L. Wittgensteina pod koniec życia Bemerkungen über die Farben znajdujemy kilka 'zagadek' dotyczących kolorów, np.: 1. „Jak to się dzieje, że coś przezroczystego może być zielone, ale nie może być białe". 2. „niepodobna sobie wyobrazić czystą białą wodę". 3. „Ale kolor świeci za sprawą swego otoczenia, w swym otoczeniu. Szary jednak nie świeci. 4. „? W obrazie biel musi być najjaśniejszym kolorem". „Nieprawda, że w obrazie biel zawsze musi być najjaśniejszym kolorem. Z pewnością jednak jest nim w (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  4
  Postęp a problem końca historii. Dyskusja J. Piepera z I. Kantem i filozofią postępu (J. G. Fitche, J. Gorres, F. Novalis). [REVIEW]Józef Kożuchowski - 2006 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 12:119-138.
  Niniejszy artykuł stawia sobie za cel udzie lenie odpowiedzi na pytanie, jak przedstawia się zagadnienie postępu oraz końca historii w myśli Kanta i tzw. filozofii postępu. Usiłuje to uczynić z punktu widzenia myśli Piepera – najbardziej uznanego filozofa nurtu realistycznego w XX wieku w Niemczech. Podstawową literaturą tych analiz stały się jego dwie najważniejsze pozycje: U¨ ber das Ende der Zeit i Hoffnung und Geschichte. Ważne uzupeł nienia stanowią informacje pochodzące od prof. Bertholda Walda, najwybitniejszego ucznia Pie pera i zarazem (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  A recurrent 16p12.1 microdeletion supports a two-hit model for severe developmental delay.Santhosh Girirajan, Jill A. Rosenfeld, Gregory M. Cooper, Francesca Antonacci, Priscillia Siswara, Andy Itsara, Laura Vives, Tom Walsh, Shane E. McCarthy, Carl Baker, Heather C. Mefford, Jeffrey M. Kidd, Sharon R. Browning, Brian L. Browning, Diane E. Dickel, Deborah L. Levy, Blake C. Ballif, Kathryn Platky, Darren M. Farber, Gordon C. Gowans, Jessica J. Wetherbee, Alexander Asamoah, David D. Weaver, Paul R. Mark, Jennifer Dickerson, Bhuwan P. Garg, Sara A. Ellingwood, Rosemarie Smith, Valerie C. Banks, Wendy Smith, Marie T. McDonald, Joe J. Hoo, Beatrice N. French, Cindy Hudson, John P. Johnson, Jillian R. Ozmore, John B. Moeschler, Urvashi Surti, Luis F. Escobar, Dima El-Khechen, Jerome L. Gorski, Jennifer Kussmann, Bonnie Salbert, Yves Lacassie, Alisha Biser, Donna M. McDonald-McGinn, Elaine H. Zackai, Matthew A. Deardorff, Tamim H. Shaikh, Eric Haan, Kathryn L. Friend, Marco Fichera, Corrado Romano, Jozef Gécz, Lynn E. DeLisi, Jonathan Sebat, Mary-Claire King, Lisa G. Shaffer & Eic - unknown
  We report the identification of a recurrent, 520-kb 16p12.1 microdeletion associated with childhood developmental delay. The microdeletion was detected in 20 of 11,873 cases compared with 2 of 8,540 controls and replicated in a second series of 22 of 9,254 cases compared with 6 of 6,299 controls. Most deletions were inherited, with carrier parents likely to manifest neuropsychiatric phenotypes compared to non-carrier parents. Probands were more likely to carry an additional large copy-number variant when compared to matched controls. The clinical (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  1
  O naturze świadomości. Samoświadomość - jej główne odmiany i funkcje.Józef Dębowski - 2014 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 20:13-28.
  W artykule rekonstruuję podstawowe zręby tzw. przeżywaniowej koncepcji świadomości, której współtwórcami byli m.in. Roman Ingarden, Antoni B. Stępień, Karol Wojtyła i Wojciech Chudy. Niektóre istotne elementy tej koncepcji zawierają się również w poglądach Arystotelesa, Tomasza z Akwinu, Kartezjusza, Kanta, Brentano, Husserla i Bergsona. Według koncepcji przeżywaniowej, zwanej także refleksywną, główną cechą świadomości jest jej zdolność do samoujawniania się sobie - zdolność do samoprzenikania, samoprzezroczystości lub - jak powie G. Ryle - fosforoscencji. Dzięki niej przeżycia świadome kierują się nie tylko w (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Niedefiniowalność funktora zmiany na gruncie rachunków logiki temporalnej.Józef Wajszczyk - 1994 - Filozofia Nauki 3.
  The existence of differences in time, meant to be structure ‹T,<›, where the earlier-later relation < is a linear ordering, dense and without the first and the last element, is a sine qua non condition of changes taking place at any temporal instant. Therefore it is impossible to give a definition of the operator of change ↑ (the intended meaning of the phrase „↑α” is „it is changing now what a states”) in the language Lͭ of Tense Logic calculi containing, (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  31
  Step-by-Step: On the Way to the Rehabilitation of the Sacrifice in the Correspondence between Raymund Schwager and René Girard.Józef Niewiadomski - 2014 - Contagion: Journal of Violence, Mimesis, and Culture 21:67-73.
  Karin Peter and Nikolaus Wandinger, James G. Williams, and Mathias Moosbrugger give in their essays in this volume of Contagion some basic information about the correspondence between these two “beautiful minds”: René Girard and Raymund Schwager. I would now like to go “step-by-step” along the way of some selected letters, and this only insofar as they discussed the question of sacrifice.1 Going this way the reader can get an idea how these two men were dealing with each other. These excerpts (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Poznanie zmysłowe w ujęciu Fryderyka Jacobiego.Józef Piórczyński - 2006 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 18:115-130.
  In relation to material reality only direct perception as sensual perception gives unbiased, reliable cognisance. Therefore, this cognisance is irremovably receptive. A subject does not add anything of himself to the object. Thinking does not play any role in such a cognisance, because object is before any thinking. According to Jacobi sensual cognisance consists of this what is given, a certain perceived content, and of a feeling assuring the existence of what is given, e.g. a belief. These two elements are (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  17
  Psychoanaliza - nauka czy mit?Józef Bremer - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 6 (1):91-113.
  Sigmund Freud i Ludwig Wittgenstein byli Wiedeńczykami. Twórca psychoanalizy spędził w tym mieście całe swoje życie, zmarł jednak na wygnaniu w Londynie. Wittgenstein, jeden z największych filozofów minionego stulecia, większość twórczego życia spędził poza Wiedniem. Osobiście prawdopodobnie ze sobą się nie spotkali, chociaż żyjąc w Wiedniu Wittgenstein na pewno słyszał o freudowskiej metodzie terapii. Stosunek Wittgensteina do Freuda i jego psychoanalizy jest ambiwalentny. Od wielkiego i wielokrotnie wyrażanego podziwu dla twórcy psychoanalizy i rozwiniętej przez niego teorii świadomości, po ostrą krytykę (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  3
  Sven K. Knebel. Wille, Würfel und Wahrscheinlichkeit Das System der moralischen Notwendigkeit in der Jesuitenscholastik 1550-1700 [Wola, los i prawdopodobieństwo. System konieczności moralnej w scholastyce jezuickiej 1550-1700]. [REVIEW]Józef Bremer - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 6 (1):270-275.
  Sven K. Knebel wyklada filozofię w Freie Universität Berlin. Jego praca została przez tenże Uniwersytet przyjęta w roku 1998 jako podstawa habilitacji z zakresu filozofii. Lata 1550-1700 wymienione w tytule omawianej pracy, to okres pomiędzy ogłoszeniem Dekretu o usprawiedliwieniu na Soborze w Trydencie oraz ogłoszeniem Bulli Unigenitus. Na koniec wspomnianego okresu przypadają lata życia G. Leibniza, 1646-1716. Knebel koncentruje się więc na 150 latach filozoficzno-teologicznych dysput, w których zasadniczym pytaniem było: jak w sposób spekulatywny mówić o Bożej i ludzkiej wolności (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  2
  Psychoanaliza - nauka czy mit?Józef Bremer - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 6 (1):91-116.
  Sigmund Freud i Ludwig Wittgenstein byli Wiedeńczykami. Twórca psychoanalizy spędził w tym mieście całe swoje życie, zmarł jednak na wygnaniu w Londynie. Wittgenstein, jeden z największych filozofów minionego stulecia, większość twórczego życia spędził poza Wiedniem. Osobiście prawdopodobnie ze sobą się nie spotkali, chociaż żyjąc w Wiedniu Wittgenstein na pewno słyszał o freudowskiej metodzie terapii. Stosunek Wittgensteina do Freuda i jego psychoanalizy jest ambiwalentny. Od wielkiego i wielokrotnie wyrażanego podziwu dla twórcy psychoanalizy i rozwiniętej przez niego teorii świadomości, po ostrą krytykę (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  4
  Wille, Würfel und Wahrscheinlichkeit Das System der moralischen Notwendigkeit in der Jesuitenscholastik 1550-1700 [Wola, los i prawdopodobieństwo. System konieczności moralnej w scholastyce jezuickiej 1550-1700]. [REVIEW]Józef Bremer - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 6 (1):270-275.
  Sven K. Knebel wyklada filozofię w Freie Universität Berlin. Jego praca została przez tenże Uniwersytet przyjęta w roku 1998 jako podstawa habilitacji z zakresu filozofii. Lata 1550-1700 wymienione w tytule omawianej pracy, to okres pomiędzy ogłoszeniem Dekretu o usprawiedliwieniu na Soborze w Trydencie oraz ogłoszeniem Bulli Unigenitus. Na koniec wspomnianego okresu przypadają lata życia G. Leibniza, 1646-1716. Knebel koncentruje się więc na 150 latach filozoficzno-teologicznych dysput, w których zasadniczym pytaniem było: jak w sposób spekulatywny mówić o Bożej i ludzkiej wolności (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  6
  Roberta Spaemanna nowe ujęcie klasycznej teorii osoby.Ks Józef Kożuchowski - 2012 - Filo-Sofija 12 (18).
  ROBERT SPAEMANN’S NEW APPROACH TO THE CLASSICAL THEORY OF THE PERSON The article is concerned with the subject of the person, which constitutes the core of anthropological reflections of the eminent German thinker, Robert Spaemann. The issue of the person was especially noticeable in one of his most important works entitled Personen. This issue generated a keen interest and recognition of specialists in many countries. These reflections are based on the metaphysical concept of human existence. That is why Spaemann’s theory (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  8
  Ważny krok ku zrozumieniu tożsamości filozofii Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych.Robert Janusz - 2021 - Philosophical Problems in Science 70:227-234.
  The Center of Interdisciplinary Studies in Cracow has a very rich tradition that has been studied by many and recently by Kamil Trombik. The very difficult period for the Church and for philosophy during the materialistic Marxist ideology was an opportunity for card. K. Wojtyła to outline a new mode of dialog between science and religion. The future Center, organized by Michał Heller and Józef Życiński not only captured this idea but transformed it into an academic institution centered on the (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  6
  An important step towards an understanding of the type of the philosophy at the Center of Interdisciplinary Studies.Robert Janusz - 2021 - Philosophical Problems in Science 70:227-234.
  The Center of Interdisciplinary Studies in Cracow has a very rich tradition that has been studied by many and recently by Kamil Trombik. The very difficult period for the Church and for philosophy during the materialistic Marxist ideology was an opportunity for card. K. Wojtyła to outline a new mode of dialog between science and religion. The future Center, organized by Michał Heller and Józef Życiński not only captured this idea but transformed it into an academic institution centered on the (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  7
  Bocheński’s Minima Moralia.Edward M. Świderski - 2022 - Filozofia Nauki 30 (2):9-27.
  Late in life, Józef Maria Bocheński set out to examine the age-old preoccupation with the question “how to live as well and as long as possible?” A traditional answer has been, “live wisely.” In his Handbook of Worldly Wisdom (2020), Bocheński analyzes this answer arguing that, conceptually, living wisely is distinct from obeying moral commandments, prescribing ethical rules, and recognizing authority (e.g., piety, free submission to divine authority). He claims that ethics consists solely in what moral philosophers label as “metaethics” (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  2
  Diabeł uczłowieczony - wersje współczesne.Tadeusz Błażejewski - 2001 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 4:173-186.
  The author presents the problem of humanizing the demon and giving to the human being the demonic features. The analysis focuses on modern Polish prose, especially on such works: Cz. Miłosz, A. Szczypiorski, J. Broszkiewicz, A. Gołubiew, T. Konwicki, G. Herling- Grudziński. He is mostly interested in the devil figure as an evil spirit.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Jozef Tischner (1931-2000): Dialogue on earth--the synergy of christianity and terrism.Jozef Tischner - 2000 - Dialogue and Universalism 10 (9-10):123-124.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  12
  Effects of virtual reality-based feedback on neurofeedback training performance—A sham-controlled study.Lisa M. Berger, Guilherme Wood & Silvia E. Kober - 2022 - Frontiers in Human Neuroscience 16.
  Electroencephalography-neurofeedback has become a valuable tool in the field of psychology, e.g., to improve cognitive function. Nevertheless, a large percentage of NF users seem to be unable to control their own brain activation. Therefore, the aim of this study was to examine whether a different kind of visual feedback could positively influence NF performance after one training session. Virtual reality seems to have beneficial training effects and has already been reported to increase motivational training aspects. In the present study, we (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  30
  Józef Andrzej Stuchliński, Problemy wyboru strategii metodologicznej w biologii współczesnej (Choice of Methodological Strategy in Contemporary Biology). [REVIEW]Józef Andrzej Stuchliński - 1980 - Dialectics and Humanism 7 (2):170-174.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  7
  Boleslaw Jozef gawecki-a philosopher of the natural sciences.Jozef M. Dolega - 2001 - In Władysław Krajewski (ed.), Polish Philosophers of Science and Nature in the 20th Century. Rodopi. pp. 3--75.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  40
  Józef Żuraw, Myśl Filozoficzna I Społeczna Tadeusza Kościuszki. Tradycje I Współczesnść (The Philosophical and Social Thought Of Tadeusz Kościuszko. Traditions and the Present Day). [REVIEW]Józef Żuraw - 1980 - Dialectics and Humanism 7 (2):168-170.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  19
  Józef Borgosz, Herbert Marcuse i filozofia trzeciej siły (Herbert Marcuse and the Philosophy of Third Force). [REVIEW]Józef Borgosz - 1974 - Dialectics and Humanism 1 (2):173-176.
 29. G. E. Moore.G. E. Moore - 1969 - København,: Berlingske. Edited by Ingolf Sindal.
  G.E. Moore, more than either Bertrand Russell or Ludwig Wittgenstein, was chiefly responsible for the rise of the analytic method in twentieth-century philosophy. This selection of his writings shows Moore at his very best. The classic essays are crucial to major philosophical debates that still resonate today. Amongst those included are: * A Defense of Common Sense * Certainty * Sense-Data * External and Internal Relations * Hume's Theory Explained * Is Existence a Predicate? * Proof of an External World (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Autobiografia/Józef Kremer; przygotował do druku Edmund Kowalski.Edmund Kowalski & Józef Kremer - 1992 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 37.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  15
  An Obituary for Prof. Józef Kałuza.Józef Bremer - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9 (1):273-275.
  After the unexpected death of Professor Józef Kałuża at the age of 74 on the 26th of July 2003, not only Polish neuropathology but also Polish philosophy of medical investigations lost one of its most renowned minds. Beginning in 1949, Professor Kałuża studied medical sciences for five years at the Medical Faculty of the Jagiellonian University in Cracow. He did his Ph.D. thesis in neuropathology in the Department of Neuropathology of the Polish Academy of Science. In 1962 he received a (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  5
  An Obituary for Prof. Józef Kałuża.Józef Bremer - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9 (1):273-275.
  After the unexpected death of Professor Józef Kałuża at the age of 74 on the 26th of July 2003, not only Polish neuropathology but also Polish philosophy of medical investigations lost one of its most renowned minds. Beginning in 1949, Professor Kałuża studied medical sciences for five years at the Medical Faculty of the Jagiellonian University in Cracow. He did his Ph.D. thesis in neuropathology in the Department of Neuropathology of the Polish Academy of Science. In 1962 he received a (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  5
  An Obituary to Józef Tischner.Józef Bremer - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 6 (1):235-237.
  Where you have freedom, the meaning of the word increases, where the word is meaningful, you presuppose freedom." Józef Tischner.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Communitarian Dimensions in the Socio-Political Thought of the Solidarity Movement in 1980–1981.Krzysztof Brzechczyn - 2019 - Studia Philosophica Wratislaviensia 14 (1):109-128.
  The purpose of this paper is an interpretation of the social and political thought of the Solidarity movement in the light of the political philosophy of communitarianism. In the first part of the paper, the controversies between liberalism and communitarianism are characterized in order to outline the communitarian response toward the authoritarian/totalitarian challenge. In the second part, the programme of a self-governing republic created by Solidarity is interpreted in the spirit of communitarianism. I reconstruct the ideal vision of human being (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  15
  Stanisława Kamińskiego opcje metodologiczne.Andrzej Bronk & Monika Walczak - 2018 - Filozofia i Nauka 6:199-230.
  Stanisław Kamiński (1919-1986) was a philosopher, philosopher of science and historian of science. He defended in 1949 at the Catholic University in Lublin (KUL) his PhD thesis on Frege's axiomatic system of the sentence logic in the light of the contemporary methodology of deductive science. Since 1957 he was the head of the Chair of Methodology (the first one in Poland, founded in 1952 by J. Iwanicki) at the KUL, since 1965 the associate and since 1970 the full professor of (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  20
  Ireneusz Ziemiński, Tod, Unsterblichkeit, Sinn des Lebens. Existentielle Dimension der Philosophie von Ludwig Wittgenstein [Śmierć, niesmiertelność, sens życia. Egzystencjalny wymiarfilozofii Ludwiga Wittgensteina] by Józef Bremer.Józef Bremer - 2008 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 13 (1):154-157.
  The article reviews the book Śmierć, nieśmiertelność, sens życia. Egzystencjalny wymiar filozofii Ludwiga Wittgensteina [Death, Immortality, the Meaning of Life: The Existential Dimension of Ludwig Wittgenstein's Philosophy], by Ireneusz Ziemiński.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  10
  An Obituary to Józef Tischner.Józef Bremer Sj - 2001 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 6:235-237.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  22
  G. Wöhrle: Telemachs Reise: Väter und Söhne in Ilias und Odyssee oder ein Beitrag zur Erforschung der Männlichkeitsideologie in der homerischen Welt. (Hypomnemata. Untersuchungen zur Antike und zu ihrem Nachleben 124.) Pp. 170. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1999. Paper, DM 58. ISBN: 3-525-25221-8. [REVIEW]G. Zanker - 2000 - The Classical Review 50 (2):572-573.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  32
  G. Wöhrle: Telemachs Reise: Väter und Söhne in Ilias und Odyssee oder ein Beitrag zur Erforschung der Männlichkeitsideologie in der homerischen Welt . (Hypomnemata. Untersuchungen zur Antike und zu ihrem Nachleben 124.) Pp. 170. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1999. Paper, DM 58. ISBN: 3-525-25221-. [REVIEW]G. Zanker - 2000 - The Classical Review 50 (02):572-.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Kommunisticheskai︠a︡ ideĭnostʹ--osnova aktivnoĭ zhiznennoĭ pozit︠s︡ii: Po materialam vsesoi︠u︡z. nauch.-prakt. konf. v Baku, 25-27 apr. 1979 g.G. G. Kvasov (ed.) - 1979 - Moskva: Politizdat.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Ontology: What Next.Cz Lejewski - 1982 - In Werner Leinfellner (ed.), Language and Ontology. Hölder-Pichler-Tempsky / Reidel. pp. 173--86.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 42.  8
  Moraliści cz. 3, 2.Anthony Earl Of Shaftesbury & Adam Grzeliński - 2002 - Estetyka I Krytyka 1:85-102.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. TREDICI G. Breve Corso di Storia della Filosofia. [REVIEW]G. A. G. A. - 1909 - Rivista di Filosofia Neo-Scolastica 1:IV:656.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. ZUCCANTE G. Socrate, Fonti, ambiente, vita, dottrina. [REVIEW]G. A. G. A. - 1909 - Rivista di Filosofia Neo-Scolastica 1:III:506.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  41
  S.G. Semenova. Nikolai Fedorov: The Creativity of Life.G. P. Aksenov - 1992 - Russian Studies in Philosophy 30 (4):70-76.
  Among the most outstanding discoveries of the last century is one that is not quite as momentous as the theory of relativity or cybernetics. It may even still be enigmatic. It has no one single author, it is not expressed in a single formula, conception, or invention. Nonetheless it is worth all the others combined.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Theologiae (cz. 1273).Thomas Aquinas - 2003 - In Jorge J. E. Gracia, Gregory M. Reichberg & Bernard N. Schumacher (eds.), The Classics of Western Philosophy: A Reader's Guide. Blackwell. pp. 143.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. W. G. de Burgh, Towards a Religious Philosophy. [REVIEW]G. H. Langley - 1936 - Hibbert Journal 35:632.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. W. G. de Burgh, The Life of Reason. [REVIEW]G. H. Langley - 1948 - Hibbert Journal 47:405.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  11
  G. G. Litavrin, Vizantijskoe obščestvo i gosudarstvo v X–XI vv.G. Dagron - 1980 - Byzantinische Zeitschrift 73 (1).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  13
  R. G. Ussher :Sophocles, Philoctetes, With an Introduction, Translation and Commentary. Pp. xvii+ 189. Warminster: Aris & Phillips, 1990. £32. [REVIEW]P. G. Mason - 1991 - The Classical Review 41 (2):468-468.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000