5 found
Order:
 1. Wat is technicisme precies?Johan Stellingwerff - 1998 - Philosophia Reformata: Orgaan van de Vereniging Voor Calvinistische Wijsbegeerte 63 (2):132.
  Om ons inzicht in techniek en cultuur aan te scherpen wil ik met een aantal kritische opmerkingen ingaan op het boek Geloven in wetenschap en techniek van E. Schuurman, dat verscheen als deel 15 in de christelijk wijsgerige reeks Verantwoording. Het boek behandelt de huidige cultuurproblemen, die de auteur persoonlijk raken en wel zo diep dat ik hem de vraag voorleg of ze wel juist zijn geanalyseerd.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  16
  Critical study:De metafysica Van Cornelis Verhoeven.Johan Stellingwerff - 2002 - Philosophia Reformata 67 (1):40-64.
  Cornelis Verhoeven was een beschouwelijke en fijnzinnig filosoof die veel doceerde en schreef, maar geen systematisch geordend geheel naliet. Wel zijn reeds tien delen van zijn Verzamelde Werken verschenen. Deze filosoof van de nuance was een bescheiden mens, zoals Thomas à Kempis, die contemplatie zocht ‘in angello cum libello’. Ook was hij een liefhebber van de heldere sfeer zoals die uitgedrukt wordt in de intieme schilderijen van Johannes Vermeer. Als een Nederlands filosoof bleef hij niet onbekend want hij werd, met (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  6
  P. Veldhuizen, God en mens onderweg; hoofdmomenten uit de theologische geschiedbeschouwing van Klaas Schilder. Groen en zoon, Leiden 1995, 399 blz. ISBN 90-5030-573-3. [REVIEW]Johan Stellingwerff - 1996 - Philosophia Reformata 61 (1):99-102.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  8
  Herbezinning op de filosofie van de techniek.Johan Stellingwerff - 2004 - Philosophia Reformata 69 (1):77-92.
  Er zijn een aantal redenen om de binnen de Reformatorische Wijsbegeerte door H. van Riessen ontwikkelde filosofie van de techniek aan te vullen. Het ging Van Riessen alleen om de moderne techniek: “de reformatorische benadering van de moderne techniek en waarom deze wezenlijk verschilde van de techniek van alle tijden. Dat verschil zit in de wetenschappelijke basis van de moderne techniek.” Zijn definitie was beperkt: “De ‘moderne techniek’ is de, in een economische verbandstructuur vervlochten en daardoor gecoördineerde, en overigens in (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  1
  Wat is Technicisme Precies?Johan Stellingwerff - 1999 - Philosophia Reformata 64 (2):132-147.
  Om ons inzicht in techniek en cultuur aan te scherpen wil ik met een aantal kritische opmerkingen ingaan op het boek Geloven in wetenschap en techniek van E. Schuurman, dat verscheen als deel 15 in de christelijk wijsgerige reeks Verantwoording. Het boek behandelt de huidige cultuurproblemen, die de auteur persoonlijk raken en wel zo diep dat ik hem de vraag voorleg of ze wel juist zijn geanalyseerd.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark