Results for 'Joaqu��n Borrego-D��az'

1000+ found
Order:
 1. Agustın entre los mozárabes: un testimonio.M. C. Dıaz Y. Dıaz - 1980 - Augustinus 25:157-180.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Bioetika, Elm Vä Texnologiyaların Etikası Problemläri: Märuzälär Toplusu.D. A. Aliev (ed.) - 2005 - Elm.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  45
  Upper Processing Stages of the Perception–Action Cycle.Joaquı́n M. Fuster - 2004 - Trends in Cognitive Sciences 8 (4):143-145.
 4.  8
  Tanrı’nın Tekliğine Dair Tartışmalar.Nazif Muhtaroğlu - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1153-1164.
  Tanrı’nın varlığına dair getirilen argümanlar, başarılı kabul edildiği taktirde en az bir tanrının var olduğu gösterir. Acaba kanıtların gösterdiği özelliklere sahip başka tanrılar da var mıdır? Bu sorun, Tanrı’nın tekliği problemi olarak bilinir ve özellikle orta çağ felsefesinde detaylı olarak tartışılmıştır. İslam kelamcılarının bu bağlamda Tanrı’nın tekliğini göstermek için verdikleri en önemli argümanlardan biri de “burhân-ı temânü”dür. Burhân-ı temânünün modal versiyonuna göre, her mümkün duruma gücü yeten ve iradesinde özgür iki tanrının iradeleri mümkün bir durumda çelişkiye yol açar. Dolayısıyla bu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Reductive Explanation, Concepts, and a Priori Entailment.E. Dı´az-Leon - 2011 - Philosophical Studies 155 (1):99-116.
  In this paper I examine Chalmers and Jackson’s defence of the a priori entailment thesis, that is, the claim that microphysical truths a priori entail ordinary non-phenomenal truths such as ‘water covers 60% of the Earth surface’, which they use as a premise for an argument against the possibility of a reductive explanation of consciousness. Their argument relies on a certain view about the possession conditions of macroscopic concepts such as WATER, known as ascriptivism. In the paper I distinguish two (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 6.  1
  Molla Halil’e Göre Sevap ve İk'b.Serkan Teki̇n - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):521-556.
  Molla Halil’e göre insanların bu dünyada yaptıkları iyiliklere karşılık Yüce Allah onları ahirette lütfuyla nimetlendirecek ve Cennetine koyacaktır. Bu, Allah’ın insanlara bir va‘didir. Allah va‘dinden asla dönmez. Çünkü Allah’ın va‘dinden dönmesi, O’nun hakkında bir eksiklik sayılır. Ancak bu durum O’nun için vucûbiyet ifade etmez. Vucubiyet kavramı çeşitli anlamlarda kullanıldığı için anlam kargaşasına yol açabilir. Buna sebebiyet vermemek için kelamda özellikle de bu makalede “zorunluluk” anlamına kullanılacak olup bazen gereklilik anlamı da ihtiva edebilir. Allah, kötülük yapanları ise adaletiyle cezalandıracaktır. Bu da (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Türkiyeʹnin Göreli Gerilemesine Tanılar: Dinci Paradigmanın Iflası: Kadını Aşağılayan Erkek Egemen Toplumun Çöküşü.Çetin Kaya - 2009 - Yalın Yayıncılık.
  Türk milleti dünyanın en zengin kültürüne sahip olduğu gibi en zengin diline de sahiptir. Ancak daha eski çağların dil verileri ne yazık ki, yazılı vesikalara aktarılmamış, karanlık dönem olarak kalmıştır. O bakımdan Türkçenin Altay veya Proto-Türk devri hakkında bilgimiz sınırlıdır ve sahip olduğumuz kelime sayısı da çok azdır. Eski Türkçe adlanan bu lügat sadece Orhun-Yenisey yazıtları ile tespit edilen ve Uygur yazıtları ile devam eden Türkçenin malum en eski yazılı kaynaklarının sözlüğüdür. Yer yüzündeki diller arasında Türkçenin yerine baktığımızda, Ural-Altay dil (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  6
  Takıyyüddin R'sıd ve Cebir Risalesi: Matematiksel Değerlendirme, Tercüme ve Editio Princeps.Elif Baga - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):1-52.
  Takıyyüddin Râsıd, Osmanlı riyâzî ilimler geleneğinin en önemli temsilcilerinden biridir. Günümüze ulaşan eserlerinden araştırmalarını astronomi, astronomi aletleri, matematik, optik, mekanik ve fizik konularında yoğunlaştırdığı anlaşılır. Osmanlı’nın tek rasathanesi olan İstanbul Rasathanesi’ni kurması ve yönetmesi, Râsıd’ı birçok yönden önemli bir figür haline getirmiştir. Ancak mezkûr öneme rağmen onun öğrendiği, öğrettiği, ürettiği ve kullandığı matematik çok az sayıda araştırmaya konu olmuştur. Halbuki yapılan bir işin veya üretilen bir eserin niteliğini ve seviyesini belirlemenin önde gelen yolu, nasıl bir “alet” ile meydana getirildiğine bakmaktır. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  8
  On Subvarieties of Symmetric Closure Algebras.J. P. Dı́az Varela - 2001 - Annals of Pure and Applied Logic 108 (1-3):137-152.
  The aim of this paper is to investigate the variety of symmetric closure algebras, that is, closure algebras endowed with a De Morgan operator. Some general properties are derived. Particularly, the lattice of subvarieties of the subvariety of monadic symmetric algebras is described and an equational basis for each subvariety is given.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  1
  Ahl'kî Özdenetim Duygusu Olarak Pişmanlığın Mahiyeti.Muhammet Caner Ilgaroğlu - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Duygular; insanın epistemik, etik ve estetik yönleriyle doğrudan ilişkili varoluşsal özniteliklerdir. İnsan anlam-lı, değerli ve güzel bir hayat kurarken akılla birlikte duygulardan motivasyon almaktadır. Duygular, çok fonk-siyonlu yapısıyla insanın niyet, tutum, tavır ve eylemlerini belirleme, harekete geçirme, yönlendirme, etkile-me, dönüştürme, frenleme ve bazen de manipüle etme araçlarıdır. Bu nedenle ahlak başta olmak üzere insan eylemlerini problem edinen her araştırma, duyguları ele almak durumun¬dadır. İnsanı tam anlamıyla tanıma-nın yolu, pratik yaşantısı içerisinde ortaya çıkan duygusallığını anlamaktan geçer. Dolayısıyla teorik olanın durağanlığı ile (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  10
  Die Fragmente der griechischen Historiker.A. D. N. & Felix Jacoby - 1929 - Journal of Hellenic Studies 49:116.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 12.  18
  Catalogue des Manuscrits alchémiques grecsCatalogue des Manuscrits alchémiques grecs. Vol. V. 1. Les manuscrits d'EspagneCatalogue des Manuscrits alchémiques grecs. Vol. V. 2. Les manuscrits d'AthènesCatalogue des Manuscrits alchémiques grecs. Vol. VI. Michel Psellus, Epître sur la ChrysopéeCatalogue des Manuscrits alchemiques grecsCatalogue des Manuscrits alchemiques grecs. Vol. V. 1. Les manuscrits d'EspagneCatalogue des Manuscrits alchemiques grecs. Vol. V. 2. Les manuscrits d'AthenesCatalogue des Manuscrits alchemiques grecs. Vol. VI. Michel Psellus, Epitre sur la Chrysopee. [REVIEW]A. D. N., C. O. Zuretti & A. Severeyns - 1929 - Journal of Hellenic Studies 49:117.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Common Knowledge. The Development of Understanding in the Classroom.N. Mercer & D. Edwards - forthcoming - Common Knowledge: The Development of Understanding in the Classroom.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   34 citations  
 14.  52
  Reasons Why Post-Trial Access to Trial Drugs Should, or Need Not Be Ensured to Research Participants: A Systematic Review.N. Sofaer & D. Strech - 2011 - Public Health Ethics 4 (2):160-184.
  Background : researchers and sponsors increasingly confront the issue of whether participants in a clinical trial should have post-trial access (PTA) to the trial drug. Legislation and guidelines are inconsistent, ambiguous or silent about many aspects of PTA. Recent research highlights the potential importance of systematic reviews (SRs) of reason-based literatures in informing decision-making in medicine, medical research and health policy. Purpose: to systematically review reasons why drug trial participants should, or need not be ensured PTA to the trial drug (...)
  Direct download (12 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   28 citations  
 15.  35
  A Handbook of Greek Mythology.A. D. N. & H. J. Rose - 1929 - Journal of Hellenic Studies 49:124.
 16.  41
  The Greek Questions of Plutarch.A. D. N. & W. R. Halliday - 1929 - Journal of Hellenic Studies 49:125.
 17.  40
  The Minoan-Mycenaean Religion and Its Survival in Greek Religion.A. D. N. & Martin P. Nilsson - 1927 - Journal of Hellenic Studies 47:297.
 18.  41
  Students' Opinions on the Medical Ethics Course in the Medical School Curriculum.N. Zurak, D. Derezic & G. Pavlekovic - 1999 - Journal of Medical Ethics 25 (1):61-62.
  Direct download (11 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 19.  33
  Hermetica; The Ancient Greek and Latin Writings, Which Contain Religious or Philosophic Teachings Ascribed to Hermes Trismegistus. Volume III: Notes on the Latin Asclepius and the Hermetic Excerpts of Stobaeus.A. D. N., Hermes Trismegistus & Walter Scott - 1927 - Journal of Hellenic Studies 47:151.
 20.  6
  Papyri graecae magicae. Die griechischen Zauberpapyri.A. D. N. & Karl Preisendanz - 1929 - Journal of Hellenic Studies 49:124.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 21.  21
  Primitive Culture in Greece.A. D. N. & H. J. Rose - 1927 - Journal of Hellenic Studies 47:149.
 22.  17
  Hellas RevisitedLes religions orientales dans le paganisme romain: quatrieme edition.A. D. N., W. MacNeill Dixon & Franz Cumont - 1930 - Journal of Hellenic Studies 50:169.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  17
  Catalogue des Manuscrits Alchimiques Grecs I. Les ParisiniCatalogue des Manuscrits Alchimiques Grecs III. Les Manuscrits des Îles BritanniquesCatalogue des Manuscrits Alchimiques Grecs III. Les Manuscrits des Iles Britanniques. [REVIEW]A. D. N., J. Bidez, F. Cumont, I. L. Heiberg, O. Lagercrantz, Henri Lebègue, Marie Delcourt, Dorothea Waley Singer, Otto Lagercrantz & Henri Lebegue - 1925 - Journal of Hellenic Studies 45:136.
 24.  17
  Hermetica. Volume II. Notes on the Corpus Hermeticum.A. D. N., Hermes Trismegistus & Walter Scott - 1926 - Journal of Hellenic Studies 46:131.
 25.  13
  Sibyls and Seers. A Survey of Some Ancient Theories of Revelation and Inspiration.A. D. N. & Edwyn Bevan - 1929 - Journal of Hellenic Studies 49 (13):124.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  10
  Papyri Osloensis. Fasc. I: Magical Papyri.A. D. N. & S. Eitrem - 1926 - Journal of Hellenic Studies 46:131.
 27.  8
  Vorträge der Bibliothek WarburgVortrage der Bibliothek Warburg.A. D. N. & Fritz Saxl - 1928 - Journal of Hellenic Studies 48:99.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Visual Short-Term Memory During Smooth-Pursuit Eye Movements.N. Ziegler & D. Kerzel - 2004 - In Robert Schwartz (ed.), Perception. Malden Ma: Blackwell. pp. 138-138.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29.  7
  Pagan Background of Early Christianity.A. D. N. & W. R. Halliday - 1926 - Journal of Hellenic Studies 46:130.
 30.  5
  Vorträge der Bibliothek WarburgVortrage der Bibliothek Warburg.A. D. N. & Fritz Saxl - 1929 - Journal of Hellenic Studies 49:116.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  5
  Pagan Regeneration.A. D. N. & Harold Willoughby - 1930 - Journal of Hellenic Studies 50:170.
 32.  5
  Totenteil und Seelgerät im griechischen RechtTotenteil und Seelgerat im griechischen Recht.A. D. N. & Eberhard Friedrich Bruck - 1927 - Journal of Hellenic Studies 47:151.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  4
  Achmes Oneirocriticon.A. D. N. & F. Drexl - 1927 - Journal of Hellenic Studies 47:149.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  4
  Commentationes philologicae in honorem professoris emeriti I. A. Heikel. Ediderunt discipuli. Pp. vii + 163. Helsingforsiae, 1926. In Kommission bei der Akademischen Buchhandlung, Helsingfors. 50 Finnish marks. [REVIEW]A. D. N. - 1927 - Journal of Hellenic Studies 47 (1):152-152.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  3
  Coptica, consilio et impensis Instituti Rask-Oerstediani edita. II. Pistis Sophia neu herausgegeben mit Einleitung nebst griechischem und koptischem Wort- und Namenregister.A. D. N. & Carl Schmidt - 1926 - Journal of Hellenic Studies 46:154.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  9
  I Misteri: Saggio di una Teoria storico-religiosa.A. D. N. & Rafaele Pettazoni - 1924 - Journal of Hellenic Studies 44:289.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37.  52
  Serotonin and Affiliative Behavior.Simon N. Young & D. S. Moskowitz - 2005 - Behavioral and Brain Sciences 28 (3):367-368.
  The possible role of the neurotransmitter serotonin in human affiliative behavior is under-examined in the review by Depue & Morrone-Strupinsky (D&M-S). This commentary reviews evidence indicating that serotonin not only inhibits aggressive behavior that may be detrimental to affiliative bonds with others in a social group but serotonin also enhances prosocial behaviors that may facilitate ties to the social group.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  2
  Epitymbion Heinreich Swoboda dargebracht. Pp. xiv + 385. Reichenberg: Gebrüder Stiepel, 1927.A. D. N. - 1927 - Journal of Hellenic Studies 47 (2):289-290.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  7
  Atomic-Scale Study of Dislocation–Stacking Fault Tetrahedron Interactions. Part I: Mechanisms.Y. N. Osetsky, D. Rodney & D. J. Bacon - 2006 - Philosophical Magazine 86 (16):2295-2313.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 40. Resenha de Chaisemartin, N.; Theodorescu, D. Le Thé'tre D’Aphrodisias : Les Structures Scéniques. Aphrodisias 8.Adriane Da Silva Duarte - 2020 - Archai: Revista de Estudos Sobre as Origens Do Pensamento Ocidental 29:e02911.
  Resenha de Chaisemartin, N.; Theodorescu, D. Le théâtre d’Aphrodisias : les structures scéniques. Aphrodisias 8.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  39
  The Sangha in Buddhist History1: D. N. DE L. YOUNG.D. N. De L. Young - 1970 - Religious Studies 6 (3):243-252.
  Of all the distinctive features of the Buddhist religion, one of the most neglected is the sangha . Scholars give much attention to the study of texts and commentaries, the analysis of doctrines and the classification of schools. But the core of the Buddhist religion is the sangha , the community of bhikkhus around whose corporate life the religion is moulded. It is the existence and structure of the sangha which has shaped the history of Buddhism, enabled it to take (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  14
  The Psychology of Perception.Frank N. Sibley & D. W. Hamlyn - 1959 - Philosophical Review 68 (2):263.
 43.  76
  Some Effects of Electron Irradiation on the Internal Friction of Copper.Jenifer N. Lomer & D. H. Niblett - 1962 - Philosophical Magazine 7 (79):1211-1222.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 44. The Consequences of Actions.A. N. Prior & D. D. Raphael - 1956 - Aristotelian Society Supplementary Volume 30:91-119.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 45.  7
  Atomic Modelling of Strengthening Mechanisms Due to Voids and Copper Precipitates in Α-Iron.Yu N. Osetsky†, D. J. Bacon & V. Mohles - 2003 - Philosophical Magazine 83 (31-34):3623-3641.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 46.  7
  The Myth of Return in Early Greek Epic.N. Postlethwaite & D. Frame - 1980 - Journal of Hellenic Studies 100:234-235.
 47.  5
  Terror of Knowing: Can an Empiricist Avoid Unwanted A Priori Knowledge?Ümit D. Yalçın - 2011 - In Michael J. Shaffer & Michael Veber (eds.), What Place for the a Priori? Open Court. pp. 241.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  27
  Complaints Filed Against Nursing Professionals: Mapping a Brazilian Reality.A. L. N. V. D. Silva, M. C. F. D. S. Candido, S. J. H. Duarte & R. M. D. Santos - forthcoming - Nursing Ethics.
 49. H'ris El-Muh'sibî’de Eğitimle İlgili Bazı Kavramlar.Ahmet Beken - forthcoming - Atebe.
  Din, eğitime anlamlı gaye ve hedefler sağlarken ahlâk, hem dinin hem de eğitimin önemli amaçlarından birini teşkil etmektedir. Ayrıca tam anlamıyla tahakkuk etmesi, olumlu ve dengeli bir kişilik oluşturması adına eğitimin dinî ve ahlâkî karakteri de önem arz etmektedir. Bu nedenle günümüzde eğitim, din eğitimi, değer ve ahlâk eğitimi şeklindeki adlandırmaların tarihsel süreçte hangi kavramlara karşılandığının ya da hangi kavramlarla ilişkili olduğunun ortaya konması büyük bir önemi haizdir. Ehl-i Sünnet kelâmının ve tasavvufun kurucu isimleri arasında yer alan Hâris el-Muhâsibî, insanın (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  14
  Justice and Liberty.William N. Nelson & D. D. Raphael - 1983 - Philosophical Review 92 (2):252.
1 — 50 / 1000