13 found
Order:
 1.  6
  Historyczna krytyka Ewangelii synoptycznych.William Alston, Marcin Iwanicki & Joanna Klara Teske - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):551-582.
  Artykuł analizuje krytycznie pewne linie argumentacji stosowane przez wielu badaczy Nowego Testamentu na poparcie negatywnej oceny przekazów na temat wypowiedzi Jezusa i wydarzeń w Ewangeliach synoptycznych.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  6
  Paradoksy podróży w czasie.David Lewis, Marcin Iwanicki & Joanna Klara Teske - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):501-517.
  Autor eseju argumentuje, że podróże w czasie są możliwe, a paradoksy podróży w czasie są osobliwościami, a nie niemożliwościami. Obrona możliwości podróży w czasie wymaga przyjęcia (a) trwających w czasie rzeczy, które posiadają zarówno przestrzenne, jak i czasowe części, (b) psychologicznej ciągłości i łączności oraz ciągłości przyczynowej jako kryteriów tożsamości osobowej, a także (c) rozróżnienia pomiędzy czasem zewnętrznym i osobistym.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Contradictions in art: the case of postmodern fiction.Joanna Klara Teske - 2016 - Lublin: Wydawnictwo KUL.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Should not “beauty and pleasure” be complemented with “cognition and communication”? Reflections upon Denis Dutton's art instinct: beauty, pleasure and human evolution.Joanna Klara Teske - 2011 - Diametros 28:105-114.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  9
  Czy dopuszczamy karę w zastępstwie za winowajcę?David Lewis & Joanna Klara Teske - 2021 - Roczniki Filozoficzne 69 (4):497-505.
  Przekład na podstawie: „Do We Believe in Penal Substitution?”, Philosophical Papers 26 : 203-209. Przekład za zgodą Wydawcy Artykuł D. Lewisa rozważa dopuszczalność poniesienia kary w zastępstwie za winowajcę w odniesieniu do aktualnie obowiązującego systemu prawa karnego, w którym kara nie pełni funkcji rekompensaty, i do chrześcijańskiej interpretacji śmierci Chrystusa w kategoriach Odkupienia. Może wydawać się, że obecnie kara zastępcza nie jest akceptowana, okazuje się jednak, że de facto akceptowana jest wybiórczo. Przynajmniej niektórzy chrześcijanie rozumieją śmierć Chrystusa w kategoriach spłacenia (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  3
  Maksymalna moc.Thomas P. Flint, Alfred J. Freddoso, Marcin Iwanicki & Joanna Klara Teske - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):519-550.
  Autorzy argumentują, że Bóg może być zarówno wszechmocny, jak i wszechmocny, oraz że Bóg może być zarówno wszechmocny, jak i nieskazitelny. Proponują pięć warunków filozoficznej adekwatności dla koncepcji maksymalnej mocy i przedstawiają analizę, która spełnia wszystkie pięć warunków. Jak argumentują, analiza ta jest zarówno filozoficznie adekwatna, jak i teologicznie akceptowalna.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  26
  Moral Commitment of the Realistic, Modernist and Postmodern Novel.Joanna Klara Teske - 2013 - Roczniki Filozoficzne 61 (1):93-108.
  MORAL COMMITMENT OF THE REALISTIC, MODERNIST AND POSTMODERN NOVEL S u m m a r y The present paper discusses moral ideas expressed in the contemporary novel of the realistic, modernist and postmodern conventions. More precisely, it tries to define how the poetics of a given convention determines the novel’s ethical thought. It is argued that both the modernist and postmodern fiction, which are often perceived as amoral or relativist, are morally committed, though perhaps not as much as the realistic (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  14
  Falsification of Interpretive Hypotheses in the Humanities.Joanna Klara Teske - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (2):87-106.
  This paper reconsiders the possibility of applying the procedure of falsification, which consists in testing a theory by confronting hypotheses derived from the theory with empirical data, in the studies of culture, in particular when evaluating interpretive hypotheses. Falsification, to which, according to Popper and his followers, the natural sciences owe their success, is viewed with strong suspicion when the object of investigation is meanings and values rather than material phenomena. If by interpretation one understands reconstruction of the artefact’s meaning, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Poznawcza koncepcja sztuki i metodologia nauk humanistycznych wobec sprzeczności w dziele sztuki.Joanna Klara Teske - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 83 (3):59-80.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  4
  Morał z przykładów frankfurtowskich.John Martin Fischer, Marcin Iwanicki & Joanna Klara Teske - 2021 - Roczniki Filozoficzne 69 (4):441-465.
  Przekład na podstawie: “The Frankfurt Cases: The Moral of the Stories”, Philosophical Review 119 : 315–336. Przekład za zgodą Autora Autor argumentuje, że morał przykładów frankfurtowskich jest następujący: jeśli determinizm przyczynowy wyklucza odpowiedzialność moralną, to nie na mocy eliminacji alternatywnych możliwości, a następnie odpowiada na najważniejsze wyzwanie dla tej tezy, mianowicie argument nazywany „obroną przez dylemat”.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  4
  Zdolność reagowania na racje a odpowiedzialność moralna.John Martin Fischer, Marcin Iwanicki & Joanna Klara Teske - 2021 - Roczniki Filozoficzne 69 (4):467-496.
  Przekład na podstawie: „Responsiveness and Moral Responsibility”, w: Responsibility, Character, and the Emotions: New Essays in Moral Psychology, red. Ferdinand Schoeman, 81–106; przedruk w: John Martin Fischer, My Way: Essays on Moral Responsibility, 63–83. Przekład za zgodą Autora. Autor przedstawia model odpowiedzialności moralnej oparty na faktycznej sekwencji i pojęciu zdolności reagowania na racje, a następnie przeprowadza analogię między tym modelem a opracowanym przez Roberta Nozicka modelem wiedzy opartej na faktycznej sekwencji, oraz wprowadza pojęcie semikompatybilizmu.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  Który naturalizm?John Cottingham, Marcin Iwanicki & Joanna Klara Teske - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (3):299-317.
  Przekład na podstawie: „Which Naturalism?”, New Blackfriars 2022: 1–16, DOI: https://doi.org/ 10.1111/nbfr.12765. Przekład za zgodą Autora. Program „naturalizacji” bywa we współczesnej laickiej filozofii przedstawiany w opozycji do tradycyjnego teizmu. Biorąc jednak pod uwagę historię terminów „natura” i „naturalny”, widać brak ciągłości między tym, jak owe terminy są rozumiane obecnie, a jak rozumiano je w przeszłości. Nowożytny „naturalista”, który domaga się, by wszystkie zjawiska umieścić w dziedzinie tego, co naturalne, stawia tezę, którą wielu klasycznych, średniowiecznych i wczesnonowożytnych filozofów i teologów uznałoby (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Myśl Karla R. Poppera a współczesne badania nad sztuką.Joanna Klara Teske - 2014 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 92.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark