Order:
 1. Fei Xue Shu Fang Tan: Shi Shuo Feng Youlan.Jiyu Ren & Jinan Xu (eds.) - 2008 - Beijing da Xue Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Hao Shou Xue Shu Sui Bi.Jiyu Ren - 2006 - Zhonghua Shu Ju.
 3. Jue Wu le de Qun Ti Cai Neng Tui Dong She Hui =.Jiyu Ren - 2009 - Ren Min Ri Bao Chu Ban She.
  本书是一本任继愈先生的对话集.书中所收文字, 大致不外以下两种:一种是各大新闻媒体对任继愈先生的访问, 一种是诸多专家, 学者与任继愈先生双方, 多极的对话, 谈天.书中内容涉及广泛:历史, 宗教, 哲学, 教育, 中华文化, 民族传统, 汉语学习与保护, 典籍整理与利用等等.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Nian Jiu Qi Xin: Ren Jiyu Zi Shu.Jiyu Ren - 2011 - Ren Min Ri Bao Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  Ren Jiyu Zi Xuan Ji =.Jiyu Ren - 2009 - Shou du Shi Fan da Xue Chu Ban She.
 6. Tian Ren Zhi Ji: Ren Jiyu Xue Shu Si Xiang Jing Cui.Jiyu Ren - 2010 - Ren Min Ri Bao Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Zhonghua Wu Qian Nian de Li Shi Jing Yan: Ren Jiyu Jiang Yan Ji.Jiyu Ren - 2010 - Ren Min Ri Bao Chu Ban She.
 8. Zhongguo Zhe Xue Shi.Jiyu Ren (ed.) - 2010 - Ren Min Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Zhong Guo Wen Hua Jing Dian.Xi Zhu, Jiyu Ren & Yuan Pan (eds.) - 2007 - Xi Leng Yin She Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark