Results for 'Jia-Qi Jin'

1000+ found
Order:
 1.  84
  Density Matrix in Quantum Mechanics and Distinctness of Ensembles Having the Same Compressed Density Matrix.Gui Lu Long, Yi-Fan Zhou, Jia-Qi Jin, Yang Sun & Hai-Woong Lee - 2006 - Foundations of Physics 36 (8):1217-1243.
  We clarify different definitions of the density matrix by proposing the use of different names, the full density matrix for a single-closed quantum system, the compressed density matrix for the averaged single molecule state from an ensemble of molecules, and the reduced density matrix for a part of an entangled quantum system, respectively. We show that ensembles with the same compressed density matrix can be physically distinguished by observing fluctuations of various observables. This is in contrast to a general belief (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  3
  Influencing Factors of International Students’ Anxiety Under Online Learning During the COVID-19 Pandemic: A Cross-Sectional Study of 1,090 Chinese International Students. [REVIEW]Yejun Tan, Zhijian Wu, Xiangnan Qu, Yuzhuo Liu, Lele Peng, Yan Ge, Shu Li, Jinfeng Du, Qi Tang, Jia Wang, Xiaofei Peng, Jiafen Liao, Meiyan Song & Jin Kang - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  ObjectiveWe conducted the following cross-sectional study to comprehensively assess the anxiety among Chinese international students who studied online during the COVID-19 pandemic and its influencing factors.MethodsQuestionnaires were distributed through “Sojump,” and a total of 1,090 valid questionnaires were collected. The questionnaire was divided into two parts: general situation and anxiety assessment of students. The former used a self-made questionnaire, and the international general GAD-7 scale was used to measure anxiety. Chi-square test was used to analyze the differences between groups, and (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  50
  Buddhism, Confucianism and Taoism in Wei (221-265) and Both Jin (265-420) Periods.Leonid E. Yangutov - 2008 - Proceedings of the Xxii World Congress of Philosophy 9:69-75.
  The article is devoted to the correlations of Buddhism with Confucianism and Taoism in Wei (221-265) and both Jin (265-420) periods. The philosophical principles of these three doctrines, their general and peculiarities in three doctrines philosophical principles which defined the forming in China own Buddhist schools have been showed there. The new view to the correlations between Buddhism and Taoism has been showed, the new conception that the correlations between Buddhism and Taoism in period of Wei are the correlations of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Jing Jie, Si Wei, Yu Yan: Wei Jin Xuan Li Yan Jiu.Guizhen Lu - 2010 - Guo Li Taiwan da Xue Chu Ban Zhong Xin.
  Wei Jin xuan xue jia de xuan lun, ru jin zhi zai zhi ben wen ju jian. Dan bing bu jing mo, na xie xuan lun zong shi dui du zhe zhan xian qi zi ji. Wei Jin zhi shi, xuan xiao rao rang, xuan si zhe huo sa tuo fang da, huo yi yu shen yin, ru he zai xian shi jian yi wei, shun ni shi Wei Jin xuan yin zhong zui shen ke de di yun. Zuo zhe (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Dang ru jia zou jin min zhu she hui: Lin Anwu lun gong min ru xue.Anwu Lin - 2021 - Taibei shi: Shang zhou chu ban.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  7
  Reading Amount and Reading Strategy as Mediators of the Effects of Intrinsic and Extrinsic Reading Motivation on Reading Achievement.Xiaocheng Wang, Lina Jia & Yuanying Jin - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Si Xiang Jia Yu Jin Dai Zhongguo Si Xiang =.Dahua Zheng & Xiaozhan Zou (eds.) - 2005 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Study of Mental Health Status of the Resident Physicians in China During the COVID-19 Pandemic.Shuang-Zhen Jia, Yu-Zhen Zhao, Jia-Qi Liu, Xu Guo, Mo-Xian Chen, Shao-Ming Zhou & Jian-Li Zhou - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  ObjectiveInvestigating the mental health status of Chinese resident physicians during the 2019 new coronavirus outbreak.MethodsA cluster sampling method was adopted to collect all China-wide resident physicians during the epidemic period as the research subjects. The Symptom Checklist-90 self-rating scale was used to assess mental health using WeChat electronic questionnaires.ResultsIn total, 511 electronic questionnaires were recovered, all of which were valid. The negative psychological detection rate was 93.9%. Among the symptoms on the self-rating scale, more than half of the Chinese resident (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Zao Qi Ru Jia Ren Dao Si Xiang de Xing Cheng Yu Yan Bian: Yi Zisi Wei Zhong Xin.Deli Kong - 2010 - Ba Shu Shu She.
  本书是有关秦思想史研究专著. 作者通过对儒家早期思想的研究, 从中提炼出"人道"的概念, 作为其理论体系的内核和本书的线索, 并分析了孔子--子思--孟子的思想脉络, 其研究具有一定的气氛性和学术价值.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Zou Jin Zhongguo Zhe Xue Dian Tang.Qi Gao (ed.) - 2005 - Shandong Sheng Xin Hua Shu Dian Jing Xiao.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Ru Jia Yu Qi Meng: Zhe Xue Hui Tong Shi Ye Xia de Dang Qian Zhongguo Si Xiang.Yun Ding - 2011 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Dao Jia "da Yi" Si Xiang Ji Qi Biao da Shi Yan Jiu.Ruirong Gu - 2008 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Ru Jia Zheng Zhi Li Lun Ji Qi Xian Dai Jia Zhi.Yongju Fu - 2011 - Zhonghua Shu Ju.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  10
  Research on Face Recognition Method by Autoassociative Memory Based on RNNs.Qi Han, Zhengyang Wu, Shiqin Deng, Ziqiang Qiao, Junjian Huang, Junjie Zhou & Jin Liu - 2018 - Complexity 2018:1-12.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15. Zhongguo Jin Dai Xin Ren Xue Shuo de Jia Zhi Yan Jiu.Shufen Sui - 2011 - Shou du Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  本书主要以维新派思想家为研究对象来阐释中国近代的"新人"学说, 内容包括新生命理念, 人权视域中的女权思想, 社会进化的辩证思维, 社会进化的主体基础, 新人的生成路径等.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Han Jin Kong Shi Jia Xue Yu "Wei Shu" Gong An.Huaixin Huang (ed.) - 2011 - Xiamen da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Gender Biases in the Accuracy of Facial Judgments: Facial Attractiveness and Perceived Socioeconomic Status.Yue Qi & Jia Ying - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Many studies demonstrate that people form their first impression of a stranger based on facial appearance, and these impressions influence their subsequent decisions and behaviors. However, much less research has examined the factors that moderate the accuracy of first impressions based on a photo of face. The present study included three experiments to explore gender differences in the accuracy of impressions based on faces. The results showed that people judge facial attractiveness more accurately for female faces than for male faces (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  1
  Guo Jia Lun Li Ji Qi Shi Xian Ji Zhi: Cong Guo Jia Lun Li Guo Jia Jia Zhi Guan Ji Guo Jia Ze Ren = State Ethics and Realization System: From State Ethics to State Value and State Responsibility.Wenli Tian - 2010 - Zhi Shi Chan Quan Chu Ban She.
 19. Ru Jia Yue Jiao Lun.Haiwen Qi - 2004 - Henan Ren Min Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Ru Jia Zheng Zhi Si Wei Chuan Tong Ji Qi Xian Dai Zhuan Hua =.Yongjun Huang - 2010 - Yuelu Shu She.
  本书共分十章, 分别从儒家政治思维的典范性时代, 道德政治模式, 治理模式, 阳明心学, 李贽的挑战, 黄宗羲的突破, 魏源的总结, 现代新儒家的传承, 当前儒学"新外王"的情况, 东亚文明圈的崛起等十个主题出发, 对儒家政治思维及其现代转化这一课题进行系统的研究.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Zao qi Zhongguo yu zhou lun yan jiu xin shi ye.Jinhua Jia & Feng Cao (eds.) - 2021 - Shanghai: Shanghai ren min chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Jin Hua Zhu Yi Zai Zhongguo de Xing Qi: Yi Ge Xin de Quan Neng Shi Shi Jie Guan.Zhongjiang Wang - 2010 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Wei Jin ru jia jiao hua yan jiu =.Yufang Wang - 2019 - Beijing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Dao Jia Si Xiang Jing Dian Wen Lun: Dang Dai Xin Dao Jia de Sheng Ming Jin Lu.Bangxiong Wang - 2013 - Li Xu Wen Hua Shi Ye You Xian Gong Si.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Jin Xian Dai Fa Zhe Xue de Liang Ci Zhuan Xing Ji Qi Yi Yi =.Hui Chen - 2009 - Zhongguo Hai Guan Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Xing Qi Yu Zhuan Yi: Jin Dai Ke Xue Zhong Xin Xian Xiang de Wen Hua Jie Du.Guoyou Chen - 2008 - Hunan Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  本书主要内容包括:西方文化传统和近代科学的诞生;文艺复兴和意大利科学中心的兴起;新教精神和英国科学中心时代的到来;启蒙运动和法国科学中心的出现等。.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Zhongguo jin dai wen hua zhe xue yan jiu: yi xin wen hua yun dong shi qi wei zhong xin = Zhongguo jindai wenhua zhexue yanjiu.Limin Zhang - 2019 - Beijing: Zhi shi chan quan chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Ru jia si xiang ji qi xian dai hua.Xiaochun Li - 2018 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Guanzi qi ren qi shu ji Guan shi jia zu yan jiu =.Huajun Zhan - 2019 - Jinan Shi: Qi Lu shu she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Ru jia chao yue si xiang de qi yuan.Fasheng Zhao - 2019 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Dao Jia Dao Jiao Jiao Yu Yan Jiu.De'an Chen & Feng Qi - 1997
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Qi dao: Yu jia yu mi zong = Qi Dao: yoga and tibetan yoga.Sixian Huang - 2019 - Taizhong Shi: Bai xiang wen hua shi ye you xian gong si.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Qi Jia Zhi Dao.Zongming Liao - 2007 - Liao Yingming Wen Jiao Ji Jin Hui.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Ru Jia Lun Li Si Xiang Yu Xian Dai Qi Ye Guan Li Lun Li.Jun Liu - 2010 - Ke Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Cong Qi Meng Dao Qi Meng: Ou Zhou Jin Dai Si Xiang Yu Li Shi.Yongchi Li - 2010 - Dao Xiang Chu Ban She.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Jin Dai Zhongguo Qi Meng Si Xiang Yan Jiu.Qiyan Lin - 2008 - Bai Hua Zhou Wen Yi Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  6
  Environmental-Friendly Eco-Labeling Matters: Evidences From an ERPs Study.Jia Jin, Xiaodong Dou, Liang Meng & Haihong Yu - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 38.  8
  Risk Factors Associated With Social Media Addiction: An Exploratory Study.Jin Zhao, Ting Jia, Xiuming Wang, Yiming Xiao & Xingqu Wu - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  The use of social media is becoming a necessary daily activity in today’s society. Excessive and compulsive use of social media may lead to social media addiction. The main aim of this study was to investigate whether demographic factors, impulsivity, self-esteem, emotions, and attentional bias were risk factors associated with SMA. The study was conducted in a non-clinical sample of college students, ranging in age from 16 to 23 years, including 277 females and 243 males. All participants completed a survey (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  33
  Asymmetric Differences in Work–Family Spillover in North America and China: Results From Two Heterogeneous Samples. [REVIEW]Jia Fei Jin, Michael T. Ford & Chih Chieh Chen - 2013 - Journal of Business Ethics 113 (1):1-14.
  Models of the work-to-family and family-to-work interface were tested in two heterogeneous samples of workers, one from North America (N = 408) and one from China (N = 442), using the same measures translated from English to Chinese using back translation. Consistent with proposed differences in the centrality of work and family, tolerance of work demands, and the availability of family support, work-to-family spillover effects tended to be stronger in the North American sample, whereas family-to-work spillover effects tended to be (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 40. Fo Hui Yu Qi Jia.Songbo Du - 2008 - Xin Wen Feng Chu Ban Gong Si.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  4
  Less Expectation, Less Pain: Low Wealth Alleviates Sense of Unfairness.Guanxiong Pei, Jia Jin, Taihao Li & Cheng Fang - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  Objective wealth plays an important role in social interaction and economic decision making. Previous studies indicate that objective wealth of others may influence the way we participate in resources allocation. However, the effect of objective wealth on responses to fairness-related resource distribution is far from clear, as are the underlying neural processes. To address this issue, we dynamically manipulated proposers’ objective wealth and analyzed participants’ behavior as responders in a modified Ultimatum Game, during which event-related potentials were recorded. Behavioral results (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42.  3
  Chinese EFL University Students’ Self-Efficacy for Online Self-Regulated Learning: Dynamic Features and Influencing Factors.Qi Xu, Jin Wu & Hongying Peng - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Self-efficacy is crucial for successful self-regulated learning, particularly in an online environment, yet research on self-efficacy for online self-regulated learning has received relatively little empirical attention in the language education domain. In this study, we investigated the dynamic features of English as a Foreign Language university students’ self-efficacy for self-regulated learning in the online environment, and explored the influencing factors on SESRL. Multiple sources of data over a period of one semester were collected, analysed, and triangulated. Our results demonstrated that (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Study on Lifestyle Habits Affecting Sleep Disorders at the Undergraduate Education Stage in Xuzhou City, China.Qi Wu, Lei Yuan, Xiao-Han Guo, Jia-An Li & Dehui Yin - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  BackgroundIn China, undergraduate students face both academic and career selection pressures, sleep is an important physiological process for them. Investigate the physical exercise, sleep quality of undergraduate students in the education stage in Xuzhou City, and analyze the factors affecting their sleep quality, to promote the health education and psychological health of undergraduate students.Materials and methodsThe Physical Activity Rating Scale-3, the Pittsburgh Sleep Quality Index, and the demographic information questionnaire were used to survey a whole-group sample of four undergraduate colleges (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  1
  Neural Basis of Increased Cognitive Control of Impulsivity During the Mid-Luteal Phase Relative to the Late Follicular Phase of the Menstrual Cycle.Jin-Ying Zhuang, Jia-Xi Wang, Qin Lei, Weidong Zhang & Mingxia Fan - 2020 - Frontiers in Human Neuroscience 14.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Symbolic Encoding of Periodic Orbits and Chaos in the Rucklidge System.Chengwei Dong, Lian Jia, Qi Jie & Hantao Li - 2021 - Complexity 2021:1-16.
  To describe and analyze the unstable periodic orbits of the Rucklidge system, a so-called symbolic encoding method is introduced, which has been proven to be an efficient tool to explore the topological properties concealed in these periodic orbits. In this work, the unstable periodic orbits up to a certain topological length in the Rucklidge system are systematically investigated via a proposed variational method. The dynamics in the Rucklidge system are explored by using phase portrait analysis, Lyapunov exponents, and Poincaré first (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Chuan Bo Yu Qi Meng: Zhongguo Jin Dai Ke Xue Si Chao Yan Jiu.Ruohong Qiu - 2004 - Hunan Ren Min Chu Ban She.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  32
  Investigations on the Local Structures of Cu2+ at Various BaO Concentrations in 59B2O3–10K2O–ZnO–xBaO–1CuO Glasses.Jia-Rui Jin, Shao-Yi Wu, Jian Hong, Shi-Nan Liu, Min-Xian Song, Bao-Hua Teng & Ming-He Wu - 2017 - Philosophical Magazine 97 (31):2858-2870.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Social Discounting Under Risk.Jia Jin, Guanxiong Pei & Qingguo Ma - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Zhu Zi Bai Jia Xing Qi de Qian Zou: Chun Qiu Shi Qi de Si Xiang Wen Hua.Kaiguo Huang - 2004 - Ba Shu Shu She.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Nan Song Jin Yuan Shi Qi de Dao Jiao Wen Yi Mei Xue Si Xiang.Xiping Shen - 2007 - Zhonghua Shu Ju.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000