Results for 'Jia-Min Mao'

1000+ found
Order:
 1.  6
  The effect of information overload and perceived risk on tourists’ intention to travel in the post-COVID-19 pandemic.Hong Wu, Qi Cao, Jia-Min Mao & Hui-Ling Hu - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Since the COVID-19 pandemic, the tourism economy has been seriously affected. China has implemented a direct traveling management mechanism and recovered from the pandemic faster than the rest of the world. However, the COVID-19 situation is complicated and uncontrollable because of the available unclear information including difficult medical terminologies. This study attempts to find the determinants of the travel intention of China’s tourists in the post-COVID-19 epidemic. Along with information overload and perception risk, an expanded research model of the Theory (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Min zu fu xing de jia zhi zhi cheng: she hui zhu yi he xin jia zhi guan yan jiu.Jianning Guo (ed.) - 2015 - Beijing Shi: Gao deng jiao yu chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Ru jia dao tong yu min zhu gong he.Chaoyang Pan (ed.) - 2017 - Taibei Shi: Guo li Taiwan shi fan da xue chu ban zhong xin.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  2
  Wang Min’an. Domestic Spaces in Post-Mao China: On Electronic Household Appliances. Trans. Shaobo Xie. New York: Routledge, 2018. 101 pp. [REVIEW]Jeffrey Schnapp - 2020 - Critical Inquiry 46 (2):465-467.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  A study on the influence of online reviews of new products on consumers’ purchase decisions: An empirical study on JD.com.Min Kang, Bing Sun, Tian Liang & Hong-Ying Mao - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  With the prevalence of the Internet and new media channels, consumer reviews have become one of the main determinants of Consumers’ purchasing decisions. This paper uses the Latent Dirichlet Allocation model to identify the key factors that are of major concern to consumers, including design factors, laptop setup factors, logistics factors, after-sales factors, and user experience factors. And, we classify these factors into product quality factors and supporting service factors for new products. We then explore the relationship between online reviews (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Dao Jia, Dao Jiao Yu Min Su Wen Hua Yan Jiu.Dazhi Huang (ed.) - 2008 - Ba Fang Wen Hua Chuang Zuo Shi.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Ren Min Nei Bu Mao Dun Wen Ti Jie Da. Feibo - 1957
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Ru Jia Chuan Tong Yu Ren Quan, Min Zhu Si Xiang.Qizhi Chen (ed.) - 2004 - Qi Lu Shu She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  33
  Investigations on the local structures of Cu2+ at various BaO concentrations in 59B2O3–10K2O–ZnO–xBaO–1CuO glasses.Jia-Rui Jin, Shao-Yi Wu, Jian Hong, Shi-Nan Liu, Min-Xian Song, Bao-Hua Teng & Ming-He Wu - 2017 - Philosophical Magazine 97 (31):2858-2870.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  6
  Vlsi architecture design for bnn speech recognition.Jia-Ching Wang, Jhing-Fa Wang & Fan-Min Li - 2003 - Signal Processing, Pattern Recognition, and Applications.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Zheng Ming Ping Jia Yuan Li: Jian Ji Dui Min Shi Su Song Fang Fa Lun de Tan Tao = the Theory of Proof Evaluation: With Some Study of the Civil Procedure Methodology.Housheng Duan - 2011 - Fa Lü Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  Min Shi Zheng Ju Fa Xue de Ren Shi Lun Yu Jia Zhi Lun Ji Chu =.Yongan Liao - 2009 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Ru jia guang yi: Jing shi yu ji min: Songjiang xian sheng si wen ji.Yunfeng Luo - 2017 - Beijing: Zhongguo zheng fa da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Xian dai xin ru jia wen lun dian ping =.Min Hou (ed.) - 2016 - Guangzhou Shi: Ji nan da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  2
  Clause vivification by unit propagation in cdcl sat solvers.Chu-Min Li, Fan Xiao, Mao Luo, Felip Manyà, Zhipeng Lü & Yu Li - 2020 - Artificial Intelligence 279 (C):103197.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16. Zhu dong de chen min: Ming dai Taizhou xue pai ping min ru xue zhi zheng zhi wen hua yan jiu = Active Subjects: a Discussion on the Political Culture of Taizhou School's Civilian Confucianism.Qianchu Jia - 2018 - Beijing Shi: Zhi shi chan quan chu ban she.
 17. Ru jia wen hua yu min jian xin yang.Zhaoxu Xu - 2013 - Beijing Shi: Ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Ru Jia Dao de Wen Hua Zai Yunnan Shao Shu Min Zu di Qu de Chuan Bo Yu Chuan Cheng.Zhiling Yang - 2009 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  本书以邓小平理论和 "三个代表" 重要思想为指导, 在充分调研和广泛占有资料的基础上, 对儒家道德文化及其在云南少数民族地区的传播与传承挖掘整理, 作了深入系统的研究, 通过理性的思考和哲学的反思, 加以高度的归纳和概括, 并结合社会主义建设的实际, 赋予了新的时代精神.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  1
  Ru Jia Wen Hua Chuan Tong Yu Zhongguo Dian Ying Min Zu Pin Xing de Gou Cheng.Xiaoli Yin - 2011 - Beijing Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  1
  Bu Xiu de Ping Min Jiao Yu Si Xiang, Hui Huang de Xiang Cun Jian She Cheng Jiu: Wei da de Ping Min Jiao Yu Jia Yan Yangchu = Buxiu de Pingmin Jiaoyu Sixiang Huihuang de Xiangcun Jianshe Chengjiu Weida de Pingmin Jiaoyujia Yanyangchu.Yuanren Hu (ed.) - 2011 - Sichuan da Xue Chu Ban She.
 21. Dang ru jia zou jin min zhu she hui: Lin Anwu lun gong min ru xue.Anwu Lin - 2021 - Taibei shi: Shang zhou chu ban.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Ru Jiao Yu Min Zu Guo Jia=.Xiaofeng Liu - 2007 - Hua Xia Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Wan Qing Min chu "ge ren - jia - guo - tian xia" ti xi zhi bian.Tao Liu - 2013 - Shanghai Shi: Fu dan da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Dang Dai Zhongguo Gong Min Dao de Jian She: Guo Jia Lun Li Yu Shi Min She Hui Lun Li de Shi Jiao.Boying Zhang - 2007 - Tianjin She Hui Ke Xue Yuan Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  1
  A Novel Routing Control Technique for the Energy Hole in the Underwater Acoustic Distributed Network.Dong Xiao, Min Zhao, Ning Jia, Tong-Rui Peng, Yan Chen & Li Ma - 2021 - Complexity 2021:1-10.
  The energy hole is a severe problem for underwater acoustic distributed networks in that it affects the normal operations of the network and shortens the network’s life span. To deal with this problem, a loop-free routing control technique is proposed in this paper. The classical shortest-path routing control method is used to generate multiple disjointed routing tables. The residual energy of the nodes and the changing information of the uplink/downlink matrix are added to the data frames for distribution. The source (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Modern cities modelled as “super‐cells” rather than multicellular organisms: Implications for industry, goods and services.Jie Chang, Ying Ge, Zhaoping Wu, Yuanyuan Du, Kaixuan Pan, Guofu Yang, Yuan Ren, Mikko P. Heino, Feng Mao, Kang Hao Cheong, Zelong Qu, Xing Fan, Yong Min, Changhui Peng & Laura A. Meyerson - 2021 - Bioessays 43 (7):2100041.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  26
  The Binocular Balance at High Spatial Frequencies as Revealed by the Binocular Orientation Combination Task.Yonghua Wang, Zhifen He, Yunjie Liang, Yiya Chen, Ling Gong, Yu Mao, Xiaoxin Chen, Zhimo Yao, Daniel P. Spiegel, Jia Qu, Fan Lu, Jiawei Zhou & Robert F. Hess - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 28.  18
  Corrigendum: The Binocular Balance at High Spatial Frequencies as Revealed by the Binocular Orientation Combination Task.Yonghua Wang, Zhifen He, Yunjie Liang, Yiya Chen, Ling Gong, Yu Mao, Xiaoxin Chen, Zhimo Yao, Daniel P. Spiegel, Jia Qu, Fan Lu, Jiawei Zhou & Robert F. Hess - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 29. The Jin wen / Gu Wen Dedates(今古文論爭) and Jia Kui(賈逵)'s Zuo Zhuan Theory(左氏學).Dong Min Kim - 2007 - Journal of Eastern Philosophy 51:183-224.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Duo yuan shi ye xia min jian xin yang yu guo jia quan li de hu dong: yi Ming Qing jiang nan wei zhong xin = Duoyuanshiyexia minjianxinyang yu guojiaquanli de hudong: yi MingQingjiangnan wei zhongxin.Jian Wang - 2019 - Shanghai Shi: Shanghai ci shu chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Tao Zhu guo hun: she hui zhu yi he xin jia zhi ti xi rong ru guo min jiao yu he jing shen wen ming jian she quan guo cheng dui ce yan jiu.Yanbin Chen - 2015 - Guangzhou: Guangdong gao deng jiao yu chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Ming Fen Zhi Dao: Cong Xunzi Kan Ru Jia Wen Hua Yu Min Zhu Zheng Dao Rong Tong de Ke Neng Xing.Zhaohua Chu - 2005 - Shang Wu Yin Shu Guan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  2
  Aberrant Insula-Centered Functional Connectivity in Psychogenic Erectile Dysfunction Patients: A Resting-State fMRI Study.Yue Wang, Minghao Dong, Min Guan, Jia Wu, Zhen He, Zhi Zou, Xin Chen, Dapeng Shi, Jimin Liang & Xiangsheng Zhang - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 34. Tian xia wei gong yu min wei bang ben: ru jia liang da he xin zheng zhi li nian de li shi kao cha yu yi li chan shi.Cunguang Lin - 2017 - Beijing Shi: Xue xi chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. She Hui Li Xing de Sheng Cheng Yu Pei Yu: Zhongguo Shi Min She Hui de Jia Zhi Li Xiang Yu Shi Jian Luo Ji.Zushe Yuan - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  1
  An Infeasible Incremental Bundle Method for Nonsmooth Optimization Problem Based on CVaR Portfolio.Jia-Tong Li, Jie Shen & Na Xu - 2021 - Complexity 2021:1-8.
  For CVaR portfolio nonsmooth optimization problem, we propose an infeasible incremental bundle method on the basis of the improvement function and the main idea of incremental method for solving convex finite min-max problems. The presented algorithm only employs the information of the objective function and one component function of constraint functions to form the approximate model for improvement function. By introducing the aggregate technique, we keep the information of previous iterate points that may be deleted from bundle to overcome the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  2
  Effects of Sub-threshold Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation on Cingulate Cortex and Insula Resting-state Functional Connectivity.Yixiang Mao, Conan Chen, Maryam Falahpour, Kelly H. MacNiven, Gary Heit, Vivek Sharma, Konstantinos Alataris & Thomas T. Liu - 2022 - Frontiers in Human Neuroscience 16.
  Transcutaneous auricular vagus nerve stimulation, a non-invasive alternative to vagus nerve stimulation with implantable devices, has shown promise in treating disorders such as depression, migraine, and insomnia. Studies of these disorders with resting-state functional magnetic resonance imaging have found sustained changes in resting-state functional connectivity in patients treated with low frequency taVNS. A recent study has reported reductions in pain scores in patients with rheumatoid arthritis after a 12-week treatment of high-frequency sub-threshold taVNS. However, no studies to date have examined (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. "Qun" yu "du": ge ti xing wen ti: Kang Youwei zheng zhi ru xue yan jiu.Xiaojun Jiang - 2015 - Hefei: Anhui ren min chu ban she.
  Ben shu tong guo dui Kang Youwei zhi "qun" yu"du" guan nian de kao cha, lai ba wo Kang Youwei dui ge ren, guo jia nai zhi tian xia zhi xu de shen ke si kao. Zhu yao nei rong you: yi, Jin dai"qun-du" guan nian de chu xian ji qi zou xiang, er, Kang Youwei "qun-du" guan nian chan sheng de si xiang bei jing, san, "Du ren" yu Kang Youwei dui xian dai xing ge ti sheng cun zhi (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  3
  Lu Jia's New Discourses: a Political Manifesto from the Early Han Dynasty.Jia Lu - 2020 - Boston: Brill.
  Lu Jia's New Discourses: A Political Manifesto from the Early Han Dynasty is a readable yet accurate translation by Paul R. Goldin and Elisa Levi Sabattini. Celebrated as "a man-of-service with a mouth [skilled] at persuasion", Lu Jia (c. 228-140 BCE) became one of the leading figures of the early Han dynasty, serving as a statesman and diplomat from the very beginning of the Han empire. This book is a translation of Lu Jia's New Discourses, which laid out the reasons (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Song Ming shi qi Jiangxi ru xue yan jiu.Xiaojiang Zheng - 2014 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Ben shu wei "Song Ming shi qi Chang Jiang zhong you de ru xue yan jiu" cong shu zhi yi: ben cong shu shi ren wen she hui ke xue chong dian yan jiu ji di-Wuhan da xue Zhongguo chuan tong wen hua yan jiu zhong xin tou biao, jing jiao yu bu zu zhi zhuan jia ping shen tong guo, zheng shi pi zhun de jiao yu bu ren wen she hui ke xue 2001 nian du zhong da yan (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Jia Pingwa Tan Ren Sheng.Pingwa Jia - 2004 - Shanghai She Hui Ke Xue Yuan Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  1
  Jia Yi Ji.Yi Jia - 2010 - Yuelu Shu She.
  本书分新书, 疏, 赋三部分, 收录了过秦, 宗首, 数宁, 藩强, 大都, 胎教, 论定制度兴礼乐疏, 旱云赋等.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  26
  From Human-Spirit Resonance to Correlative Modes: The Shaping of Chinese Correlative Thinking Jinhua Jia.Jinhua Jia - 2016 - Philosophy East and West 66 (2):449-474.
  Scholars have generally agreed that correlative thinking represents a defining feature of traditional Chinese thought, and their discussions on this enduring mode of thinking have led to a better understanding of the Chinese intellectual and cultural tradition. Although scholars have seldom looked into the causes of the formation of early Chinese correlative thought, some of their discussions have provided inspiration for further investigation.A number of scholars have indicated that the concept of resonance was a fundamental factor in Chinese correlative thinking. (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44. Kick Aside the Central Cultural Revolution Group and Closely Follow Chairman Mao in the Revolution.Chairman Mao - 2001 - Contemporary Chinese Thought 33 (1):27-29.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. P'aran: Tasan ŭi tu hanŭl, ch'ŏnju wa Chŏngjo: Chŏng Min ŭi Tasan tokpon.Min Chŏng - 2019 - Sŏul-si: Ch'ŏnnyŏn ŭi Sangsang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. A mão de Deus: Diego Maradona e a natureza divina da trapaça na antiguidade clássica.Frederick Ahl - 2015 - Archai: Revista de Estudos Sobre as Origens Do Pensamento Ocidental 14:11-19.
  A trapaça heroica está entre as memórias mais persistentes da Copa do Mundo de Futebol de 1986. Enquanto o brilhante segundo gol de Diego Maradona contra a Inglaterra foi apelidada por jornalistas desportivos de todos os lugares de “o gol do século”, o seu primeiro, de mão, é diferentemente lembrado pelos jornalistas e outros escritores em Londres e em Buenos Aires. A trapaça de Maradona, testemunhada por milhões em todo o mundo, não foi observada nem pelo árbitro tunisiano e tampouco (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47. A mão de deus: diego maradona e a natureza divina da trapaça na antiguidade clássica.Frederick Ahl - forthcoming - Archai: Revista de Estudos Sobre as Origens Do Pensamento Ocidental.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48.  19
  Lightweight relevance filtering for machine-generated resolution problems.Jia Meng & Lawrence C. Paulson - 2009 - Journal of Applied Logic 7 (1):41-57.
 49.  10
  Deep learning approach to text analysis for human emotion detection from big data.Jia Guo - 2022 - Journal of Intelligent Systems 31 (1):113-126.
  Emotional recognition has arisen as an essential field of study that can expose a variety of valuable inputs. Emotion can be articulated in several means that can be seen, like speech and facial expressions, written text, and gestures. Emotion recognition in a text document is fundamentally a content-based classification issue, including notions from natural language processing and deep learning fields. Hence, in this study, deep learning assisted semantic text analysis has been proposed for human emotion detection using big data. Emotion (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  2
  Mao Tsê-Tung and Education: His Thoughts and Teachings.John N. Hawkins - 1974 - [Hamden, Conn.]Linnet Books.
  Analysis of Mao's writings on education from 1917 as a student in Hunan to 1973 as the first Chinese leader to greet an American president.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000