Results for 'Jerzy Tomasik'

1000+ found
Order:
 1.  20
  Preface.Patrick Cegielski, Leszek Pacholski, Denis Richard, Jerzy Tomasik & Alex Wilkie - 1997 - Annals of Pure and Applied Logic 89 (1):1.
 2. Jerzy Lukaszewski : Recteur du Collège d'Europe.Jerzy Lukaszewski - 1973 - Res Publica 15 (1):5.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  Od wydawcy (jerzy pelc) 5 I. wspomnienia pozgonne.Jerzy Pelc, Jerzy Szacki, Jarosław Fali, Jacek Wojtysiak, Janina Buczkowska, Krzysztof Rotter, Adam Olech, Aleksandra Żukrowska, Jan Doroszewski & Jerzy J. Kolarzowski - 2001 - Studia Semiotyczne 23 (1):3.
  Chciałem Go pożegnać. Kilkakrotnie próbowałem napisać choć parę słów. O Nim samym. Okazało się, że nie potrafię. Udało mi się tylko przedstawić Jego poglądy na reizm Tadeusza Kotarbińskiego, ale uczyniłem to gdzie indziej. Muszę tu poprzestać na ofiarowaniu Mu tego, co napisałem na Jego dziewięćdziesiąte urodziny, w osiemdziesięciolecie naszej przyjaźni.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Quantum, super and twistors: proceedings of the 22nd Max Born Symposium, Wrocław, Poland 2006: a conference in honor of Jerzy Lukierski on the occasion of his 70th birthday.Jerzy Kowalski-Glikman, L. Turko & Jerzy Lukierski (eds.) - 2008 - Wrocław: Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  6
  On the Development of a Computer-Based Tool for Formative Student Assessment: Epistemological, Methodological, and Practical Issues.Martin J. Tomasik, Stéphanie Berger & Urs Moser - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  30
  Jerzy Kalinowski’s Logic of Normative Sentences Revisited.Robert Trypuz & Piotr Kulicki - 2015 - Studia Logica 103 (2):389-412.
  The paper tackles two problems. The first one is to grasp the real meaning of Jerzy Kalinowski’s theory of normative sentences. His formal system K 1 is a simple logic formulated in a very limited language . While presenting it Kalinowski formulated a few interesting philosophical remarks on norms and actions. He did not, however, possess the tools to formalise them fully. We propose a formulation of Kalinowski’s ideas with the use of a set-theoretical frame similar to the one (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7.  7
  Zasada teleologiczna w metodologii Kanta.Jerzy Sawicki - 2005 - Filo-Sofija 5 (1(5)):281-292.
  Author: Sawicki Jerzy Title: THELEOGICAL PRINCIPLE IN KANT’S METHODOLOGY (Zasada teleologiczna w metodologii Kanta) Source: Filo-Sofija year: 2005, vol:.5, number: 2005/1, pages: 281-292 Keywords: KANT, THELEOGICAL PRINCIPLE, FINALISM, MECHANICISM Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The work contains a concise of I. Kant’s views on the problem of the laws of nature and the theleological principle presented in this context, which Kant proposes in the character of a regulative methodological postulate. (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Review: Jerzy Los, Quelques Remarques, Theoremes et Problemes sur les Classes Definissables d'Algebres. [REVIEW]Kurt Schutte - 1960 - Journal of Symbolic Logic 25 (2):168-168.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 9.  3
  Science and convention: essays on Henri Poincaré's philosophy of science and the conventionalist tradition.Jerzy Giedymin - 1982 - New York: Pergamon Press.
  Science and Convention: Essays on Henri Poincare's Philosophy of Science and The Conventionalist Tradition contains essays concerned with Henri Poincare's philosophy of science, physics in particular, and with the conventionalist tradition in philosophy that he revived and reshaped, simultaneously with, but independently of, Pierre Duhem. Separating five essays as chapters, the book discusses the main ideas of the philosophy (Essays 1 and 5), traces at least some of its historical background (Essays 1, 2, and 3), and provides some of its (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 10. Powołanie chrześcijańskie jako zasada teologii moralnej.Jerzy Bajda - 1984 - Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Karola Wojtyły - Jana Pawła II komunionlatyezna wizja kultury.Henryk Tomasik - 1985 - Roczniki Filozoficzne 33 (2):121-139.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. La personne en tant qu'être et norme dans la philosophie de Karol Wojty a.H. Tomasik - 1985 - Roczniki Filozoficzne 33 (2):173-180.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  2
  Karola Wojtyły - Jana Pawła II komunionlatyezna wizja kultury.Henryk Tomasik - 1985 - Roczniki Filozoficzne 33 (2):121-139.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  3
  Jerzy Pelc: ur. w Warszawie 30 września 1924 r., zm. w Warszawie 2 czerwca 2017 r.Tadeusz Ciecierski - 2017 - Studia Semiotyczne 31 (1):5-18.
  Dnia 2 czerwca zmarł w Warszawie Jerzy Pelc, założyciel oraz wieloletni redaktor „Studiów Semiotycznych”. Przez prawie pół wieku troszczył się On o to, aby na ich łamach ukazywały się wspomnienia pozgonne upamiętniające polskich i zagranicznych uczonych semiotyków. Wspomnienia te albo pisał sam, albo prosił o ich napisanie osoby najlepiej znające dorobek i działalność naukową zmarłego. Jego odejście postawiło nas wszystkich w sytuacji niemożliwej: sam nie może być autorem wspomnienia, a tylko On mógłby kompetentnie napisać kilka słów o swoim ogromnym (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 15. Jerzy Duda-Gracz - European a Rebours.Anna Matuchniak-Krasuska - 2002 - Art Inquiry. Recherches Sur les Arts 4:169-192.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Jerzy Wojciechowski, Ecology of Knowledge. [REVIEW]John Mcmurtry - 2003 - Philosophy in Review 23:232-234.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Jerzy Pelc.Willard van Orman Quine - 2001 - Studia Semiotyczne 23:25.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Review: Jerzy Slupecki, Jan Lukasiewicz, Z zagadnien logiki i filozofii, Pisma wybrane. [REVIEW]Rose Rand - 1968 - Journal of Symbolic Logic 33 (1):129-133.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Stosunek Einsteina do teorii kwantów.Jerzy Rayski - 1980 - Roczniki Filozoficzne 28 (3):27-31.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Unifikacja praw przyrody.Jerzy Rayski - 1993 - Filozofia Nauki 4.
  Preceded by a historical introduction the problem of a multi-dimensional extension of the geometrical framework of physical reality is discussed. Both metrical space-time and superspace are taken into account. Arguments in favour of a six-dimensional space-time D=6 are presented. A conviction that - according to „the spirit of Kaluza's theory” - all vector fields should be incorporated into the metric is a prejudice: some are ingredients of metric, but some other are genuine multivectors. The idea of supersymmetry is taken into (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Humanistyczne aspekty kultury fizycznej a problemy społeczne.Jerzy Urniaż - 2002 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 8.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. O potrzebie personalizacji wychowania fizycznego (A. Pawłucki: \\\"Osoba w pedagogice ciała\\\").Jerzy Urniaż - 2002 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 8.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Jerzy Kmita's humanistic interpretation (Poznan school of philosophy in present-day Poland).J. Vicenik - 1998 - Filozofia 53 (8):512-522.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  14
  Słupecḱi Jerzy. Über die Regeln des Aussagenkalküls. Deutsch, mit Auszügen in Polnisch und Russisch. Ebd., S. 19–43.Wilhelm Ackermann - 1956 - Journal of Symbolic Logic 21 (1):87-88.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  19
  Antynomie przyrody ożywionej i nieożywionej, zjawisk fizycznych i psychicznych.Jerzy Rayski - 1982 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 4.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Jerzy Wojciechowski, Ecology of Knowledge Reviewed by.John McMurtry - 2003 - Philosophy in Review 23 (3):232-234.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Upadek humanizmu.Jerzy Adamski - 1986 - Warszawa: Książka i Wiedza.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  8
  Początki ruchu sportowego w woj. olsztyńskim (1945-1949).Jerzy Urniaż - 1998 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 4:139-145.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  9
  Alpha-1-up, beta-down hypothesis: A counterproposal to Stone.Jerzy Vetulani - 1983 - Behavioral and Brain Sciences 6 (4):560.
 30. Język, mowa i prawda w perspektywie fenomenologii lingwistycznej J.L. Austina.Jerzy Szymura - 1982 - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 31.  59
  Jerzy Wroblewski.Salaverría Juan Igartua - 1990 - Theoria 5 (1):1-7.
 32. Jerzy Grzegorzewski and Stanisław Wyspiański: The Mnemonics of Scenography as a Problem of National Tradition.Dominika Łarionow - 2004 - Art Inquiry. Recherches Sur les Arts 6:231-242.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Czy z.Jerzy Andrzej Chmurzyński - 1999 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 32 (4):136-141.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Jerzy Pelc.Janusz Feliks Chmielewski - 1998 - Studia Semiotyczne 21:23.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Searching Europe\'s Destination'.Jerzy Andrzej Chmurzyński - 2002 - Dialogue and Universalism 12 (6-7):133-144.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. 5.8.1942 — In Memory of Janusz Korczak.Jerzy Ficowski - 1997 - Dialogue and Universalism 7 (9):7-8.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Comments on R. Baine Harris\\.Jerzy Z. Hubert - 1990 - Dialectics and Humanism 17 (3):235-237.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Individual and social wisdom.Jerzy Z. Hubert - 1998 - Dialogue and Universalism 8 (7-12):123.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Reach the Stars Unarmed.Jerzy Z. Hubert - 1985 - Dialectics and Humanism 12 (3-4):119-125.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Towards a Positive Universalism.Jerzy Z. Hubert - 1990 - Dialectics and Humanism 17 (3):157-168.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  2
  Review: Jerzy Slupecki, Uber die Regeln des Aussagenkalkuls. [REVIEW]Wilhelm Ackermann - 1956 - Journal of Symbolic Logic 21 (1):87-88.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  19
  On a certain class ofm-address machines.Jerzy Ejsmund - 1971 - Studia Logica 28 (1):131 - 137.
  It follows from the proved theorems that ifM π=〈Q, ϕ〉 (whereQ={0,q 1,q 2,...,q α}) is a machine of the classM F then there exist α machinesM πi such thatM πi(〈1,c〉)=M π(〈q i,c〉) andQ i={0, 1, 2, ..., α+1} (i=1, 2, ..., α).And thus, if the way in which to an initial function of content of memoryc∈C a machine assigns a final onec′∈C is regarded as the only essential property of the machine then we can deal with the machines of the (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Jerzy Brzeziñski et al., eds. The courage of doing philosophy. Essays presented to Leszek Nowak. [REVIEW]Giacomo Borbone - 2012 - Philosophia 40 (2).
  Jerzy Brzeziñski et al., eds. The courage of doing philosophy. Essays presented to Leszek Nowak Rodopi, Amsterdam & New York, 2007, 471 pp.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Nad rzekami Babilonu.Jerzy Mirewicz - 1982 - Londyn: Księża Jezuici.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Teoria wiedzy historycznej.Jerzy Topolski - 1983 - Poznań: Wydawn. Poznańskie.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Jerzy Pelc.Kazimierz Twardowski, O. Znaku I. Języku Ze Stanowiska & Psychologii I. Teorii Poznania - 1998 - Studia Semiotyczne 21:265.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Jerzy J. kolarzowski.Użycie Presupozycji Jako Werbalnego Środka Wywierania & Wpływu W. Procesie Komunikacji - 2004 - Studia Semiotyczne 25:337.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  1
  Rzecz o stanie zdrowotnym lasów olsztyńskich.Jerzy Adomas - 1995 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 1:145-151.
  Las jako zespół przyrody o określonych właściwościach pełni szereg wielorakich funkcji gospodar­czych, pośrednio gospodarczych i pozagospodar­czych. Jako przyrodnicza całość jest mało stabilny i ulega wielu czynnikom biotycznym, abiotycznym i antropogenicznym. Z praktyki ochrony lasu w granicach admini­stracyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo­wych w Olsztynie wynika, że szczególnie niebez­pieczne bywają owady - z grupy szkodników pier­wotnych - żerujące na drzewach żywych i pozornie zdrowych, a osłabionych działaniem jednego lub kil­ku czynników, zwykle abiotycznych. Pojawy nie­których zmuszają do podejmowania zabiegów ratow­niczych. Sposoby sprowadzania liczebności (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Argument Tarskiego i teorie znaczenia Kazimierza Ajdukiewicza.Jerzy Hanusek - 2012 - Diametros 32:160-189.
  W latach 1931-1934 Kazimierz Ajdukiewicz sformułował dwie wersje teorii znaczenia. Tarski wykazał, że druga wersja teorii dopuszcza moż- liwość istnienia równoznacznych nazw o różnej denotacji. Cecha ta zo- stała uznana przez Tarskiego i Ajdukiewicza za dyskwalifikującą teorię. W artykule dokonuję porównania obu wersji teorii, przede wszystkim ze względu na podstawową definicję wzajemnej wymienialności wyrażeń. Pokazuję, że wbrew rozpowszechnionej opinii zarzut Tarskiego dotyczy także pierwszej wersji teorii. Siła argumentu Tarskiego opiera się na założeniu, że żadna adekwatna teoria znaczenia nie może dopuszczać (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 50.  9
  The Benefits of the Theory of Evolution.Jerzy Dzik & Maciej Bańkowski - 2009 - Dialogue and Universalism 19 (11-12):11-16.
  Charles Darwin’s theory of evolution by means of natural selection finds application far outside biology, for which it was originally invented. Its consequences for science proved far-going, influencing practically every field from thermodynamics to the humanities. While acting on biological systems, the Darwinian mechanism is a source of progress and the local-scale abandonment of the universe’s general tendency towards chaos. However, observations of changes taking place in selection-exposed organisms show that evolutionary success requires some essential limitations. The application of this (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000