27 found
Order:
 1. Uwagi na temat filozofii Nietzschego.Erich J. Heindl & Jerzy Machnacz - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9 (1):69-72.
  Religia jest dla człowieka życiowy i życiodajny sprawy, dlatego namysł nad jej powstaniem, funkcji i istoty jest zawsze na czasie, tym bardziej w okresie postmodernistycznego zagubienia. Jeśli religia jest dla człowieka tak ważną sprawą to jego namysł nad nią nie jest niczym innym, jak myśleniem samego siebie. Jest ona bowiem tą rzeczywistością, która trafia w serce człowieka, w nerw jego życia. Religia, tak jak życie człowieka, jest uwarunkowana historycznie, to znaczy: czasowo, lokalnie, kulturowe, ma okresy wzlotów i upadków. Wydaje się, (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Andreas Tapken. Der Notwendige Andere. Eine Interdisziplinäre Studie Im Dialog MIT Heinz Kohut Und Edith Stein.Jerzy Machnacz - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 10 (1):267-270.
  Dobrze dobrany tytuł książki spełnia dwa wymagania: zwraca uwagę na jej tematykę i czyni to w taki sposób, że zachęca czytelnika do sięgnięcia po nią. Jakby temu przecząc, Tapken rozpoczyna swoją pracę następująco: „'Der notwendige Andere' - zgadzam się, tytuł jest bardzo ogólny, niezbyt sprecyzowany, a nawet niejasny. O jakim drugim jest w ogóle mowa? W jaki sposób jest drugi konieczny?'. Dla mnie osobiście ten tytuł jest ważny i interesujący. Dlaczego? Wiąże się to bowiem z bogactwem znaczeniowym języka niemieckiego i (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Das Suchen des Menschen Nach Sich Selbst. Personale Und Persönliche Philosophie Edith Steins.Jerzy Machnacz - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 5 (1):105-120.
  Der Lebenslauf Edith Steins ist vielen Menschen bekannt. Viele wissen, daß sie bei Edmund Husserl, einem der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, studierte und mit einer ausgezeichneten Arbeit promovierte, daß sie vom Judentum zum Christentum konvertierte, daß sie im KZ-Lager Auschwitz umgebracht wurde. Vom Papst Johannes Paul II. wurde sie zuerst selig, dann heilig gesprochen und auf der Schwelle in das dritte Jahrtausend zur Patronin Europas erhoben.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Edith-Stein-Jahrbuch.Jerzy Machnacz - 2006 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 11 (1):290-292.
  The article reviews the book Edith-Stein-Jahrbuch.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Edith-Stein-Jahrbuch.Jerzy Machnacz - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 10 (1):264-266.
  Ukazał się kolejny, X tom Rocznika Edyty Stein. Trzeba o tym napisać nie tylko ze względu na jego zawartość. Z wydaniem tego jubileuszowego numeru został zamknięty okres, w którym redakcja Rocznika spoczywała w rękach J. S. de Murillo. Nowym naczelnym redaktorem jest od tego numeru Ul. Dobhan. W roku 1993 ukazał się I. tom Rocznika Edyty Stein, którego redakcja na zlecenie Zakonu Karmelitańskiego objął hiszpański karmelita J. S. de Murillo. Rocznik miał stanowić swego rodzaju „otwarte forum" dla współpracy między filozofię (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Treue zur Wirklichkeit.Jerzy Machnacz - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 7 (1):105-118.
  „Bekannte Unbekannte" - unter diesem Titel veröffentlichte Helmut Kuhn nach dem Tod von Hedwig Conrad-Martius einen Nachruf. Der Titel entsprach damals der wahren Situation und hat bis heute nichts von seiner Gültigkeit verloren. Bekannt ist, daß Conrad-Martius als eine sehr begabte Schülerin Husserls aus dessen Göttinger Zeit sich für eine realistische Position der Phänomenologie entschieden hatte und eine ontologische Phänomenologie entwarf. Nach einer reichen Schaffensperiode folgte um die Mitte der zwanziger Jahre eine längere Pause, in der ihr die Wirklichkeit des (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Treue Zur Wirklichkeit.Jerzy Machnacz - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 7 (1):105-121.
  „Bekannte Unbekannte" - unter diesem Titel veröffentlichte Helmut Kuhn nach dem Tod von Hedwig Conrad-Martius einen Nachruf. Der Titel entsprach damals der wahren Situation und hat bis heute nichts von seiner Gültigkeit verloren. Bekannt ist, daß Conrad-Martius als eine sehr begabte Schülerin Husserls aus dessen Göttinger Zeit sich für eine realistische Position der Phänomenologie entschieden hatte und eine ontologische Phänomenologie entwarf. Nach einer reichen Schaffensperiode folgte um die Mitte der zwanziger Jahre eine längere Pause, in der ihr die Wirklichkeit des (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Zaproszenie do (samodzielnego) myślenia.Jerzy Machnacz - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 3 (1):97-107.
  Filozofia - zgodnie z etymologicznym, greckim pochodzeniem wyrazu - jest miłością mądrości, umiłowaniem mądrości: φιλοσοφία - philosophia, od: φιλεῖν - philein - kochać, miłować; σοφία - sophia - wiedza, mądrość. Filozofia jest zatem syntezą „gorących" uczuć i „zimnej'' kalkulacji. Tym samym filozofia jest dziełem całego i samego człowieka. Co mam na myśli mówiąc, że filozofia jest dziełem „całego i samego człowieka”? Filozofia pojawia się tam i wtedy, gdzie i kiedy człowiek zaczyna myśleć. Myślenie jest dla filozofii istotne, ono stanowi o (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Zaproszenie Do (Samodzielnego) Myślenia.Jerzy Machnacz - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 3 (1):97-109.
  Filozofia - zgodnie z etymologicznym, greckim pochodzeniem wyrazu - jest miłością mądrości, umiłowaniem mądrości: φιλοσοφία - philosophia, od: φιλεῖν - philein - kochać, miłować; σοφία - sophia - wiedza, mądrość. Filozofia jest zatem syntezą „gorących" uczuć i „zimnej'' kalkulacji. Tym samym filozofia jest dziełem całego i samego człowieka. Co mam na myśli mówiąc, że filozofia jest dziełem „całego i samego człowieka”? Filozofia pojawia się tam i wtedy, gdzie i kiedy człowiek zaczyna myśleć. Myślenie jest dla filozofii istotne, ono stanowi o (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  9
  Gerda Walther: Leben - Phänomenologie - Mystik.Jerzy Machnacz - 2005 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 10:250-252.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  8
  Der notwendige Andere. Eine interdisziplinäre Studie im Dialog mit Heinz Kohut und Edith Stein.Jerzy Machnacz - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 10 (1):267-270.
  Dobrze dobrany tytuł książki spełnia dwa wymagania: zwraca uwagę na jej tematykę i czyni to w taki sposób, że zachęca czytelnika do sięgnięcia po nią. Jakby temu przecząc, Tapken rozpoczyna swoją pracę następująco: „'Der notwendige Andere' - zgadzam się, tytuł jest bardzo ogólny, niezbyt sprecyzowany, a nawet niejasny. O jakim drugim jest w ogóle mowa? W jaki sposób jest drugi konieczny?'. Dla mnie osobiście ten tytuł jest ważny i interesujący. Dlaczego? Wiąże się to bowiem z bogactwem znaczeniowym języka niemieckiego i (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  5
  Człowieka poszukiwanie samego siebie. Filozofia osoby i osobista Edyty Stein.Jerzy Machnacz - 2000 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 5:118-120.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  5
  Die vergessene Leiblichkeit. Zur Rolle des Körpers in ontologischen und ethischen Persontheorien.Jerzy Machnacz - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 10 (1):271-274.
  Omawiana książka jest poprawioną wersją rozprawy doktorskiej przedłożonej przez A. Reichold na uniwersytecie w Kaiserslautern w roku 2002 i rozpoczyna się od cytatu z L. Wittgensteina, który w wolnym przekładzie można oddać w sposób następujący: „Najważniejsze aspekty rzeczy są dla nas skryte w ich prostocie i codzienności”. Na genialność i niezwykłość prostoty trzeba zwrócić uwagi, gdyż ona nie rzuca się w oczy. Dostrzeżenie doskonałości prostoty wiąże się z przeżyciem: „aha". Codzienność obcowania z czymś niezwykłym na każdym polu i w każdej (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  5
  Edith Stein: Themen, Bezüge - Dokumente [Edith Stein: Tematy - odniesienia - dokumenty].Jerzy Machnacz - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9 (1):286-291.
  Książka o filozofii i życiu Stein została wydana w serii: Orbis Phaenomenologicus, publikującej prace: a) z zakresu fenomenologii, b) określające pozycje fenomenologii w kontekście innych kierunków filozoficznych, c) podejmujące aporie myślenia fenomenologicznego, oraz d) pogłębiające badania fenomenologiczne. Seria obejmuje trzy obszary badawcze: 1) perspektywy - dział poświęcony tematom fenomenologicznym, analizie dzieł ważnych myślicieli, zarysowaniu barwnego obrazu różnych ośrodków fenomenologicznych, 2) źródła - poświęcony gromadzeniu tekstów źródłowych oraz udostępnianiu materiału dokumentarnego międzynarodowym ośrodkom fenomenologicznym, 3) studia - zawierający aktualne wyniki badan fenomenologicznych.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  5
  Gerda Walther: życie - fenomenologia - mistyka.Jerzy Machnacz - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 10 (1):237-249.
  Chronologicznie traktując sprawy, trzeba powiedzieć, że Gerda Walther jest trzecią uczennicą Edmunda Husserla. Przyjechała de niego do Freiburga w roku 1917, podczas gdy pierwsza z nich, Hedwig Conrad-Martius przyjechała de Husserla w roku 1910 de Getyngi, a druga, Edith Stein - w roku 1913, również do Getyngi. Trzeba też od razu dodać, że życie i dzieło trzeciej uczennicy Husserla nie jest tak znane, jak dwóch pierwszych. Należy mieć nadzieję, że z upływem czasu myśl filozoficzna Gerdy Walter zostanie szczegółowe opracowana i (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  5
  Religion: Entstehung - Funktion - Wesen [Religia: Powstanie - funkcja - istota].Jerzy Machnacz - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9 (1):291-294.
  Religia jest dla człowieka życiowy i życiodajny sprawy, dlatego namysł nad jej powstaniem, funkcji i istoty jest zawsze na czasie, tym bardziej w okresie postmodernistycznego zagubienia. Jeśli religia jest dla człowieka tak ważną sprawą to jego namysł nad nią nie jest niczym innym, jak myśleniem samego siebie. Jest ona bowiem tą rzeczywistością, która trafia w serce człowieka, w nerw jego życia. Religia, tak jak życie człowieka, jest uwarunkowana historycznie, to znaczy: czasowo, lokalnie, kulturowe, ma okresy wzlotów i upadków. Wydaje się, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  1
  A. Reichold. Die Vergessene Leiblichkeit. Zur Rolle des Körpers in Ontologischen Und Ethischen Persontheorien.Jerzy Machnacz - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 10 (1):271-274.
  Omawiana książka jest poprawioną wersją rozprawy doktorskiej przedłożonej przez A. Reichold na uniwersytecie w Kaiserslautern w roku 2002 i rozpoczyna się od cytatu z L. Wittgensteina, który w wolnym przekładzie można oddać w sposób następujący: „Najważniejsze aspekty rzeczy są dla nas skryte w ich prostocie i codzienności”. Na genialność i niezwykłość prostoty trzeba zwrócić uwagi, gdyż ona nie rzuca się w oczy. Dostrzeżenie doskonałości prostoty wiąże się z przeżyciem: „aha". Codzienność obcowania z czymś niezwykłym na każdym polu i w każdej (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  1
  Edith Stein. Themen, Bezüge - Dokumente [Edith Stein: Tematy - Odniesienia - Dokumenty].Jerzy Machnacz - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9 (1):286-291.
  Książka o filozofii i życiu Stein została wydana w serii: Orbis Phaenomenologicus, publikującej prace: a) z zakresu fenomenologii, b) określające pozycje fenomenologii w kontekście innych kierunków filozoficznych, c) podejmujące aporie myślenia fenomenologicznego, oraz d) pogłębiające badania fenomenologiczne. Seria obejmuje trzy obszary badawcze: 1) perspektywy - dział poświęcony tematom fenomenologicznym, analizie dzieł ważnych myślicieli, zarysowaniu barwnego obrazu różnych ośrodków fenomenologicznych, 2) źródła - poświęcony gromadzeniu tekstów źródłowych oraz udostępnianiu materiału dokumentarnego międzynarodowym ośrodkom fenomenologicznym, 3) studia - zawierający aktualne wyniki badan fenomenologicznych.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  1
  Gerda Walther: Życie - Fenomenologia - Mistyka.Jerzy Machnacz - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 10 (1):237-252.
  Chronologicznie traktując sprawy, trzeba powiedzieć, że Gerda Walther jest trzecią uczennicą Edmunda Husserla. Przyjechała de niego do Freiburga w roku 1917, podczas gdy pierwsza z nich, Hedwig Conrad-Martius przyjechała de Husserla w roku 1910 de Getyngi, a druga, Edith Stein - w roku 1913, również do Getyngi. Trzeba też od razu dodać, że życie i dzieło trzeciej uczennicy Husserla nie jest tak znane, jak dwóch pierwszych. Należy mieć nadzieję, że z upływem czasu myśl filozoficzna Gerdy Walter zostanie szczegółowe opracowana i (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  1
  Religion: Entstehung - Funktion - Wesen [Religia: Powstanie - Funkcja - Istota].Jerzy Machnacz - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9 (1):291-294.
  Religia jest dla człowieka życiowy i życiodajny sprawy, dlatego namysł nad jej powstaniem, funkcji i istoty jest zawsze na czasie, tym bardziej w okresie postmodernistycznego zagubienia. Jeśli religia jest dla człowieka tak ważną sprawą to jego namysł nad nią nie jest niczym innym, jak myśleniem samego siebie. Jest ona bowiem tą rzeczywistością, która trafia w serce człowieka, w nerw jego życia. Religia, tak jak życie człowieka, jest uwarunkowana historycznie, to znaczy: czasowo, lokalnie, kulturowe, ma okresy wzlotów i upadków. Wydaje się, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  1
  Edith-Stein-Jahrbuch.Jerzy Machnacz - 2006 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 11 (1):290-292.
  The article reviews the book Edith-Stein-Jahrbuch.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  1
  Robert Spaeman. Grenzen. Zur Ethischen Dimension des Handelns [Granice. O Etycznym Wymiarze Działania].Jerzy Machnacz - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 7 (1):274-276.
  Książka zawiera prace Spaemanna powstała na przestrzeni 40 lat, dotąd nie publikowane oraz już publikowane w znanych dziennikach o wielkich nakładach, jak i w czasopismach przeznaczonych dla fachowców: filozofów, lekarzy, prawników, inżynierów i techników, naukowców, teologów. Teksty napisane językiem prostym, pięknym, wymagają jednak od czytelnika dużej koncentracji. Spaemann wyznaje, ze „we wszystkich tekstach chodzi o orientacje w życiu i działaniu". Jako filozof jest on blisko życia, jego myślenie „dotyka" podstawowych problemów człowieka współczesnego.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  3
  Das Suchen des Menschen nach sich selbst. Personale und persönliche Philosophie Edith Steins.Jerzy Machnacz - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 5 (1):105-118.
  Der Lebenslauf Edith Steins ist vielen Menschen bekannt. Viele wissen, daß sie bei Edmund Husserl, einem der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, studierte und mit einer ausgezeichneten Arbeit promovierte, daß sie vom Judentum zum Christentum konvertierte, daß sie im KZ-Lager Auschwitz umgebracht wurde. Vom Papst Johannes Paul II. wurde sie zuerst selig, dann heilig gesprochen und auf der Schwelle in das dritte Jahrtausend zur Patronin Europas erhoben.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  3
  Grenzen. Zur ethischen Dimension des Handelns [Granice. O etycznym wymiarze działania].Jerzy Machnacz - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 7 (1):274-276.
  Książka zawiera prace Spaemanna powstała na przestrzeni 40 lat, dotąd nie publikowane oraz już publikowane w znanych dziennikach o wielkich nakładach, jak i w czasopismach przeznaczonych dla fachowców: filozofów, lekarzy, prawników, inżynierów i techników, naukowców, teologów. Teksty napisane językiem prostym, pięknym, wymagają jednak od czytelnika dużej koncentracji. Spaemann wyznaje, ze „we wszystkich tekstach chodzi o orientacje w życiu i działaniu". Jako filozof jest on blisko życia, jego myślenie „dotyka" podstawowych problemów człowieka współczesnego.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  2
  Edith-Stein-Jahrbuch. [REVIEW]Jerzy Machnacz - 2006 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 11 (1):290-292.
  The article reviews the book Edith-Stein-Jahrbuch.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  1
  Edith-Stein-Jahrbuch.Jerzy Machnacz - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 10 (1):264-266.
  Ukazał się kolejny, X tom Rocznika Edyty Stein. Trzeba o tym napisać nie tylko ze względu na jego zawartość. Z wydaniem tego jubileuszowego numeru został zamknięty okres, w którym redakcja Rocznika spoczywała w rękach J. S. de Murillo. Nowym naczelnym redaktorem jest od tego numeru Ul. Dobhan. W roku 1993 ukazał się I. tom Rocznika Edyty Stein, którego redakcja na zlecenie Zakonu Karmelitańskiego objął hiszpański karmelita J. S. de Murillo. Rocznik miał stanowić swego rodzaju „otwarte forum" dla współpracy między filozofię (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  1
  Wierność rzeczywistości: Hedwig Conrad-Martius o realności.Jerzy Machnacz - 2002 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 7:119-121.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark