17 found
Order:
 1.  14
  Normal Science, Global Science and the Institutional Facts as a Goal of Science.Jerzy Bobryk - 2010 - Filozofia Nauki 18 (3):7.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Antropomorfizacja i personifikacja w języku współczesnej humanistyki. Źródła i funkcje metafor w teoriach naukowych.Jerzy Bobryk - 2001 - Studia Semiotyczne 23:163-174.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Antypsychologizm, prowincjonalizm i kognitywizm.Jerzy Bobryk - 2007 - Filozofia Nauki 3.
  The article is devoted to an evaluation of contemporary cognitive psychology which draws inspirations from current naturalistic epistemology. The author's conclusion is that the philosophical background of some modern psychological theories and conceptions is in midway position between naturalistic and non-naturalistic (anti-psychologistic) epistemology.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Czy możliwa jest ingerencja wiedzy.Jerzy Bobryk - 1993 - Filozofia Nauki 1.
  The article addresses the question whether cybernetic simulations of cognitive processes make the study of actual laws of human thinking possible. The article also draws a comparison between the area of social sciences and the area of formal and natural sciences. The Kaziemierz Twardowski's theory of intentionality and his theory of actions and products provide the conceptual framework of the undertaken analysis.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Czy można odkryć istnienie zależności przyczynowo-skutkowych w obrębie zjawisk badanych przez psychologię? Kategoria przyczynowości i badania eksperymentalne w psychologii.Jerzy Bobryk - 1994 - Filozofia Nauki 2.
  The author attempts to show that, despite the recent development of the methodology of scientific researches in psychology, the experimental approach does not enable us to discover the factual causal links among psychological phenomena. The real function of the category of causality is described and discussed.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Czego mogą się nauczyć od W. Witwickiego współcześnie psychologowie?Jerzy Bobryk - 1999 - Filozofia Nauki 3.
  The article is devoted to the evaluation of the ecological alternative in cognitive psychology. The theory of „extended minds” is discussed in this paper as a version of ecological psychology. The authors of the theory of extended mind advocate „active externalism”, based on the active role of the environment in driving cognitive processes. The environment, driving cognitive processes, comprises books, diagrams, language, and other culture products. Władysław Witwicki's psychology and his idea of real presence of persons in cultural products which (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Daimonion Sokratesa, neuroza Kierkegaarda, szaleństwo Nietschego. Psychologia twórczości naukowej, metodologia badań naukowych.Jerzy Bobryk - 2011 - Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (187):29-40.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Jakie zagadnienia składają się na problem psychofizyczny.Jerzy Bobryk - 2004 - Filozofia Nauki 3.
  The present paper focuses on the mind-body problem. According to the author, the mind-body problem is, as a matter of fact, a bundle of several problems; they are of a different nature and may be solved in the area of interdisciplinary cooperation. The paper concentrates on two aspects of the mind-body problems: the apparent causal interactions of the consciousness and the body, and the unique nature and genesis self-consciousness.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Logika odkrycia naukowego a logika rozumowania.Jerzy Bobryk - 2002 - Filozofia Nauki 2.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Nauka normalna, nauka globalna, fakty instytucjonalne jako cel nauki.Jerzy Bobryk - 2010 - Filozofia Nauki 18 (3).
  The paper describes the theory of mirror neurons system and reminds selected empirical researches made in its context. Author evaluates the theory from the theo-retical and methodological point of view. The background of undertaken analysis and evaluation is Lakatos' and Kuhn's methodology and philosophy of science.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Odmienność koncepcji języka w \"Traktacie\" i w \"Dociekaniach\" L. Wittgensteina w świetle doświadczeń \"cognitive Science\".Jerzy Bobryk - 1989 - Studia Filozoficzne 284 (7-8).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Problem psychofizyczny cognitive science, teoria czynności i wytworów.Jerzy Bobryk - 2010 - Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (185):503-518.
  W poniższym artykule przypominam kilka kognitywistycznych założeń dotyczących umysłu, mózgu oraz problemu psychofizycznego. Artykuł porównuje też pojęcie procesów umysłowych, jakie wprowadziła kognitywistyka, z zaproponowanym kilka dekad wcześniej przez środkowoeuropejską teorię intencjonalności pojęciem czynności poznawczych.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Polska tradycja w filozofii i psychologii świadomości.Jerzy Bobryk - 2009 - Studia Philosophiae Christianae 45 (2):51-68.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Twórczość z punktu widzenia teorii czynności.Twórca czy szaleniec? Demiurg czy bricoleur?Jerzy Bobryk - 2011 - Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (190).
  Głównym celem artykułu jest ponowne przemyślenie pojęcia Kartezjańskiego cogito, podjęte w kontekście teorii czynności i wytworów, oraz ogólnej teorii ludzkiej twórczości. Końcowy wniosek to stwierdzenie, że Kartezjańskie cogito nie jest podmiotem lecz aktem albo czynnością. Ten akt, albo ciąg aktów (działalność), łączy podmiot z przedmiotem. Taki wniosek jest jednocześnie mostem prowadzącym od kartezjańskiego metodologicznym sceptycyzmu do teorii aktów intencjonalnych zaproponowanej przez Franciszka Brentana i jego następców.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Labirynty pojęciowe kognitywistyki. Dwa systemy poznawcze czy dwa sposoby działania ludzkiego umysłu?Jerzy Bobryk - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 86 (2):133-150.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  41
  The Social Construction of Mind and the Future of Cognitive Science.Jerzy Bobryk - 2002 - Foundations of Science 7 (4):481-495.
  Cognitive activity, which essentially consistsof the use of signs, does not only depend onthe internal (mental, or brain) processes. Thefirst part of the paper presents severalversions of the idea of the external andcultural organization of individual''s mentalprocesses. The second part of the paperconsiders a future development of cognitivescience as a science of the extended andsocially constructed mind. KazimierzTwardowski''s theory of intentionality and histheory of actions and products provide theconceptual framework of the undertaken analysis.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  21
  Epistemology After Wittgenstein or a General Theory of Action.Jerzy Bobryk - 2008 - Dialogue and Universalism 18 (1-3):149-156.
  The term “transcendental” means something which is a necessary and a priori condition of knowledge. In other words, “the transcendental” refers to all presuppositions of a knower who is ready for knowing. These presuppositions are sometimes called “epistemic assumptions”. The paper presents author’s interpretation of the knowledge necessary conditions. The theoretical background for this interpretation is Kazimierz Twardowski’s theory of actions and products, and John Searle’s theory of human action.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark