Results for 'Janusz Tomiak'

801 found
Order:
 1.  31
  Book Review Section 1. [REVIEW]Martin Sullivan, Diane Willen, Joe L. Kincheloe, Douglas Stewart, Robert D. Heslep, Michael E. Manley-Casimir, J. Nesin Omatseye, Ruth Bradbury Lamonte, Janusz Tomiak & R. F. Price - 1986 - Educational Studies 17 (3):334-383.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  3
  Wstęp.Janusz Smołucha - 2024 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 30 (1):5-6.
  Pierwsza część najnowszego tomu „Rocznika Filozoficznego Ignatianum” skupia się na tematyce obecności dziedzictwa kulturowego w cyberprzestrzeni. Przedstawia ona udostępnianie tego dziedzictwa przez instytucje kultury, takie jak muzea, biblioteki i archiwa, oraz inicjatywy podejmowane przez użytkowników Internetu. Autorzy omówili w swoich tekstach szeroko zakrojoną problematykę cyfrowej prezentacji obiektów kultury, posługując się wybranymi przykładami.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  Prawidła życia: pedagogika dla młodzieży i dorosłych.Janusz Korczak - 2012 - Warszawa: Ezop Agencja Edytorska. Edited by Elżbieta Cichy & Agnieszka Cieślikowska.
 4.  4
  Introduction.Janusz Smołucha - 2024 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 30 (1):7-8.
  The initial segment of the latest volume of the _Ignatian Philosophical Yearbook _is centered on the discourse surrounding the presence of cultural heritage in the cyber domain. It explores the dissemination of this heritage by cultural institutions such as museums, libraries, and archives, as well as initiatives undertaken by Internet users. The authors scrutinize a comprehensive array of topics concerning the digital presentation of cultural artifacts, employing carefully selected examples in their discourse.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Wprowadzenie do socjologii moralności.Janusz Mariański - 1989 - Lublin: Red. Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  8
  „Dzieci Abrahama”. Chrześcijaństwo – islam w dobie kryzysu migracyjnego.Janusz Balicki - 2020 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 19:111-137.
  This article attempts to answer the question: what has the current migration crisis revealed in relations between Christianity and Islam, two religions with common Abrahamic roots? What conclusions can be drawn about the state of these relations, particularly with regard to ordinary members of the two religions? How should we assess the reaction of Christians in Europe to the inflow of refugees from Muslim countries in the light of the Gospel, the Second Vatican Council and the teaching of Pope Francis?The (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Key Issues in the Protection of Intellectual Property in a Uniting Europe.Janusz Barta & Ryszard Markiewicz - 2005 - In Mariusz M. Żydowo (ed.), Ethical Problems in the Rapid Advancement of Science. Polish Academy of Sciences. pp. 82.
 8.  3
  Panstwo i prawo w ideologii M. K. Gandhiego.Janusz Justyński - 1975 - Torun: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Dat ha-yeled.Janusz Korczak - 1978 - [Tel Aviv]: ha-Ḳibuts ha-meʼuḥad. Edited by Zerubavel Gilead & Yitsḥaḳ Perlis.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. ʻIm ha-yeled.Janusz Korczak - 1974 - [Tel Aviv]: ha-Ḳibuts ha-meʼuḥad. Edited by Zerubavel Gilead & Yitsḥaḳ Perlis.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Izbrannye pedagogicheskie proizvedenii︠a︡.Janusz Korczak - 1966 - Moskva: Prosveshchenie.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  7
  Filozofia życia.Janusz Kuczyński - 1965 - Warszawa]: Wiedza Powszechna.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  5
  Socjologia moralności: wprowadzenie i bibliografia prac polskich 1946-1982.Janusz Mariański - 1986 - Warszawa: Pallottinum.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Christian-marxist encounters in" dialectics and humanism" in the years 1974—1986.Janusz Zablocki, Tadeusz M. Jaroszewski, Andrzej Grzegorczyk, Janusz Kuczyhski, Janusz Kuczynski, Andrew N. Woznicki, Jozef Borgosz, Andrzej Kasia, Mieczyslaw Gogacz & Zdzislaw Kuksewitz - 1987 - Dialectics and Humanism 14:322.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  36
  The Reception of the Personalism of Mounier in Poland.Janusz Zabłocki & Aleksandra Rodzińska - 1978 - Dialectics and Humanism 5 (3):145-162.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Atheism and Agatheism in the Global Ethical Discourse: Reply to Millican and Thornhill-Miller.Janusz Salamon - 2015 - European Journal for Philosophy of Religion 7 (4):197– 245.
  Peter Millican and Branden Thornhill-Miller have recently argued that contradictions between different religious belief systems, in conjunction with the host of defeaters based on empirical research concerning alleged sources of evidence for ‘perceived supernatural agency’, render all ‘first-order’, that is actual, religious traditions positively irrational, and a source of discord on a global scale. However, since the authors recognise that the ‘secularisation thesis’ appears to be incorrect, and that empirical research provides evidence that religious belief also has beneficial individual and (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 17.  67
  The Tensors of the Averaged Relative Energy–Momentum and Angular Momentum in General Relativity and Some of Their Applications.Janusz Garecki - 2007 - Foundations of Physics 37 (3):341-365.
  There exist different kinds of averaging of the differences of the energy–momentum and angular momentum in normal coordinates NC(P) which give tensorial quantities. The obtained averaged quantities are equivalent mathematically because they differ only by constant scalar dimensional factors. One of these averaging was used in our papers [J. Garecki, Rep. Math. Phys. 33, 57 (1993); Int. J. Theor. Phys. 35, 2195 (1996); Rep. Math. Phys. 40, 485 (1997); J. Math. Phys. 40, 4035 (1999); Rep. Math. Phys. 43, 397 (1999); (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  7
  Society, School and Progress in Eastern Europe.J. J. Tomiak & Nigel Grant - 1970 - British Journal of Educational Studies 18 (1):100.
 19.  3
  Archiwum Kazimierza Sowińskiego. Warsztat edytora, dziennikarza i poety.Janusz Gruchała - 2022 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 67 (2):277-289.
  Artykuł omawia archiwum Kazimierza Sowińskiego przechowywane w Krakowie wraz ze spuścizną Oficyny Poetów i Malarzy z Londynu, zapisaną Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez Krystynę Bednarczyk. W 138 teczkach znajdują się dokumenty, które dzielą się na trzy grupy: 1. rezultaty prac nad edycją Vade-mecum Cypriana Norwida, pierwszym drukowanym wydaniem tego zbioru, przygotowanym przez Sowińskiego i wydrukowanym w Oficynie w 1953 r.; w archiwum pozostały cenne komentarze edytorskie, których Sowiński nie zdołał ukończyć na czas; 2. materiały związane z twórczością Tadeusza Sułkowskiego, z którym Sowiński (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  26
  Language and logic in ancient China: collected papers on the Chinese language and logic.Janusz Chmielewski - 2009 - Warsaw: PAN. Edited by Marek Mejor.
 21.  2
  Autorytety społeczeństwa uczonych.Janusz Goćkowski - 1979 - Wrocław: Wydawn. Politechniki Wrocławskiej.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  15
  Points of Connection in Whitehead's and Nietzsche's Metaphysics.Janusz A. Polanowski - 2004 - In Janusz A. Polanowski & Donald W. Sherburne (eds.), Whitehead's Philosophy: Points of Connection. State University of New York Press. pp. 143.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  22
  The “Imago” of the Self within Whitehead’s Metaphysics.Janusz A. Polanowski - 2010 - Process Studies 39 (2):381-382.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  35
  Whitehead's philosophy: points of connection.Janusz A. Polanowski & Donald W. Sherburne (eds.) - 2004 - Albany, NY: State University of New York Press.
  This volume explores the range of Alfred North Whitehead's philosophy and his relevance to contemporary philosophical traditions.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25. Felietony.Janusz Korczak - 2019 - In Il vecchio dottore: dialoghi scritti e radiofonici (1930-1939). [Bergamo]: Zeroseiup.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Gadaninki del Vecchio Dottore.Janusz Korczak - 2019 - In Il vecchio dottore: dialoghi scritti e radiofonici (1930-1939). [Bergamo]: Zeroseiup.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  5
  Il vecchio dottore: dialoghi scritti e radiofonici (1930-1939).Janusz Korczak - 2019 - [Bergamo]: Zeroseiup. Edited by Anna Basso, Dario Arkel, Izabela Stanecka & Janusz Korczak.
 28. Dilemmas of Ethical Extensionalism.Janusz A. Majcherek - 2019 - In Dorota Probucka (ed.), Contemporary moral dilemmas. Berlin: Peter Lang.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  23
  Paraconsistency and Sette’s calculus P1.Janusz Ciuciura - 2015 - Logic and Logical Philosophy 24 (2).
 30.  28
  Performance of Portfolios Composed of British SRI Stocks.Janusz Brzeszczyński & Graham McIntosh - 2014 - Journal of Business Ethics 120 (3):335-362.
  This study investigates performance of portfolios composed of British socially responsible investments (SRI) stocks. Using the ‘Global-100 Most Sustainable Corporations in the World’ list (known also as ‘Global-100’) to select the SRI companies, we found that, in the period 2000–2010, the returns of the SRI portfolios were on average higher compared with the corresponding returns of the market indexes. The annual average difference in returns of the SRI portfolios (with dividends) was 5.26 % and 5.69 % relative to the FTSE100 (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31.  8
  Janusz Korczak: Themen seines Lebens: eine Werkbiographie.Friedhelm Beiner & Janusz Korczak (eds.) - 2011 - Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.
 32.  62
  Decomposing Borel functions and structure at finite levels of the Baire hierarchy.Janusz Pawlikowski & Marcin Sabok - 2012 - Annals of Pure and Applied Logic 163 (12):1748-1764.
  We prove that if f is a partial Borel function from one Polish space to another, then either f can be decomposed into countably many partial continuous functions, or else f contains the countable infinite power of a bijection that maps a convergent sequence together with its limit onto a discrete space. This is a generalization of a dichotomy discovered by Solecki for Baire class 1 functions. As an application, we provide a characterization of functions which are countable unions of (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 33.  5
  Funkcjonowanie samorządów pracowniczych w wybranych krajach realnego socjalizmu.Janusz Wdzięczak - 2016 - Annales. Ethics in Economic Life 19 (2):81-91.
  The aim of the article is to present the attempts of establishing institutions of a system of worker’s self-management in the selected countries of the so-called real socialism system in Eastern Europe. The analysis considers three of those countries, namely Yugoslavia, Poland and Hungary, whose experiences in participation of the employees’ implementation were the most significant. Particular attention was paid to the evolution of socialist regimes approach to workers’ self-management. The paper tries to answer the question whether workers’ self-management posed (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  34
  Frontiers of the discursive logic.Janusz Ciuciura - 2008 - Bulletin of the Section of Logic 37 (2):81-92.
 35.  5
  Deskrypcje określone w polemice między P.F. Strawsonem a Bertrandem Russellem.Janusz Maciaszek - 2019 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:215-241.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  99
  A computational model of machine consciousness.Janusz A. Starzyk & Dilip K. Prasad - 2011 - International Journal of Machine Consciousness 3 (02):255-281.
 37.  10
  Stereotyp jako przedmiot lingwistyki: teoria, metodologia, analizy empiryczne.Janusz Anusiewicz & Jerzy Bartmiński (eds.) - 1998 - Wrocław: Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  17
  A note on the concept of satisfaction in intuitionistic predicate logic.Janusz Maciaszek - 1999 - Bulletin of the Section of Logic 28 (4):215-223.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  34
  A note on compositionality in the first order language.Janusz Maciaszek & Luis Villegas-Forero - forthcoming - Bulletin of the Section of Logic.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  67
  Criterios parciales de logicidad.Janusz Maciaszek - 2005 - Anales Del Seminario de Historia de la Filosofía 22:139-156.
  The aim of this paper is show a global strategy for defining and connecting logical criteria. Three partial criteria are distinguished: transparency for expressions, topic neutrality for consequence relation, and universality for theories. A global criterion is suggested, and proved to be fulfilled by classical and intuionistic logic.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  33
  Why Solovay real produces Cohen real.Janusz Pawlikowski - 1986 - Journal of Symbolic Logic 51 (4):957-968.
  An explanation is given of why, after adding to a model M of ZFC first a Solovay real r and next a Cohen real c, in M[ r][ c] a Cohen real over M[ c] is produced. It is also shown that a Solovay algebra iterated with a Cohen algebra can be embedded into a Cohen algebra iterated with a Solovay algebra.
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 42. On the da Costa, Dubikajtis and Kotas' system of the discursive logic, D* 2.Janusz Ciuciura - 2005 - Logic and Logical Philosophy 14 (2):235-252.
  In the late forties, Stanisław Jaśkowski published two papers onthe discursive sentential calculus, D2. He provided a definition of it by an interpretation in the language of S5 of Lewis. The knownaxiomatization of D2 with discursive connectives as primitives was introduced by da Costa, Dubikajtis and Kotas in 1977. It turns out, however,that one of the axioms they used is not a thesis of the real Jaśkowski’s calculus. In fact, they built a new system, D∗2 for short, that differs from (...)
  Direct download (9 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 43.  7
  On the system CB1 and a lattice of the paraconsistent calculi.Janusz Ciuciura - forthcoming - Logic and Logical Philosophy:1.
  In this paper, we present a calculus of paraconsistent logic. We propose an axiomatisation and a semantics for the calculus, and prove several important meta-theorems. The calculus, denoted as CB1, is an extension of systems PI, C min and B1, and a proper subsystem of Sette’s calculus P1. We also investigate the generalization of CB1 to the hierarchy of related calculi.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44.  36
  Dialectical Approach in Modern Sociology.Janusz Mucha & Barbara Leś - 1980 - Dialectics and Humanism 7 (4):131-143.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  26
  Ideological Aspects of Non-Marxist Conflict Models of Society.Janusz Mucha & Lech Petrowicz - 1979 - Dialectics and Humanism 6 (3):133-145.
 46.  16
  Polish America, American Poland.Janusz Mucha - 1995 - History of European Ideas 20 (1-3):599-605.
 47. The concept of "social relations" in classic analytical interpretative sociology: Weber and Znaniecki.Janusz Mucha - 2006 - Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 91 (1):119-142.
  Sociology has been often defined as a science of "social relations". The aim of this article is to contribute to the clarification of this concept. I take into account only two classic analytical sociologies — those developed by Max Weber and by Florian Znaniecki. These sociologies seem to me only partly useful for the analysis of macroscale (ethnic, racial, industrial, and international) problems. They refer to human individual interactions within social collectivities, and not between them. If we follow expressis verbis (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  14
  University legislation and the decline of academic autonomy in Poland.Janusz Mucha - 1985 - Minerva 23 (3):362-382.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  3
  Człowiek, sumienie, wartości: materiały z sympozjum KUL, 2-3 XII 1996 r.Janusz Nagórny & Andrzej Derdziuk (eds.) - 1997 - Lublin: Red. Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  2
  Formacja moralna, formacja sumienia.Janusz Nagórny & Tadeusz Zadykowicz (eds.) - 2006 - Lublin: Wydawn. KUL.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 801