Order:
See also
Jan Puc
Palacky University
 1. Bodily feelings and psychological defence. A specification of Gendlin’s concept of felt sense.Jan Puc - 2020 - Ceskoslovenska Psychologie 64 (2):129-142.
  The paper aims to define the concept of “felt sense”, introduced in psychology and psychotherapy by E. T. Gendlin, in order to clarify its relation to bodily sensations and its difference from emotions. Gendlin’s own definition, according to which the felt sense is a conceptually vague bodily feeling with implicit meaning, is too general for this task. Gendlin’s definition is specified by pointing out, first, the different layers of awareness of bodily feelings and, second, the difference between bodily readiness for (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  27
  Das Selbstsein. Eine Kritik von Heideggers Begriff der eigentlichen Existenz.Jan Puc - 2013 - In Tobias Keiling (ed.), Heideggers Marburger Zeit. Themen, Argumente, Konstellationen. Frankfurt nad Mohanem, Německo: pp. 71-81.
  Im folgenden Text wird es mir um zwei Begriffe des Selbstseins ge­ hen, von denen der eine in Heideggers Sein und Zeit bei der Abgren­ zung der authentischen Existenz des Menschen eine entscheidende Rolle spielt, während der andere in den Modus der Uneigentlich­ keit abgeschoben wird. Ich werde den zentralen Begriff des frühen Heidegger – das Selbstsein – nehmen, um zu zeigen, dass sich hinter seiner Individualitätstheorie eine Entscheidung für einen bestimm­ ten Identitätsbegriff verbirgt. Weiterhin möchte ich eine Alternative bieten, (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  45
  How does Novelty Arise? Institution and Transcendence.Jan Puc - 2017 - Filozofia 72 (4):259-270.
  The paper shows different approaches to creativity, i.e. emergence of new meanings, in Merleau-Ponty and Patočka. The comparison is based mainly on Merleau-Ponty’s lectures L’institution dans l’histoire personnelle et publique (1954/55) and Patočka’s project Negative Platonism (1953). Despite some similarities evident in the key concepts “institution” and “transcendence”, there is a decisive difference between the two approaches concerning the temporality of creation. Whereas Merleau-Ponty likens the temporality of institution to future perfect tense, emphasizing the intertwining of present and future events, (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  72
  Nevědomí jako dvojznačné vědomí. Merleau-Ponty o psychoanalýze.Jan Puc - 2020 - Ostium 16 (1).
  Merleau-Ponty’s attitude to psychoanalysis was ambiguous. On the one hand, he realized that the phenomena psychoanalysis deals with require to go beyond the area of ​​act intentionality, and that, from a different angle, psychoanalysis addresses the same problem as Gestalt psychology, which played the central role in Merleau-Ponty’s philosophical project. On the other hand, he explicitly rejected the terms used by Freud for conveying his discoveries. Merleau-Ponty replaced unconscious mental contents, which act on conscious behavior, by ambiguous consciousness. In the (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. O Životě A Smrti: Patočkova Koncepce Člověka A Jeho Životního Úkolu Ve Válečných Rukopisech.Jan Puc - 2009 - Reflexe: Filosoficky Casopis 36:25-34.
  Studie mapuje Patočkovu filosofickou koncepci rozpracovanou v dosud nevydaných válečných rukopisech. Člověk dle Patočky rozvrhuje svůj smysluplný svět díky základnímu úkolu, kterému může ve svém životě dostát, nebo jej zmařit. Jeho naplnění ovšem nesplývá s převzetím vlastní individuality a konečnosti, nýbrž Patočka jej vymezuje jako vztah k nekonečnému životu, který každou individuální existenci zakládá. K tomuto nekonečnu se ale nelze vrátit jednoduchým vytržením z vědomého života, nýbrž teprve duchovní proměnou, která ukazuje nepředmětný charakter světa a přitom zachovává lidské vědomí.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. The Body as Expression. A Creative Gesture According to Merleau-Ponty and Its Revision Based on Experiencing the Improvisation.Jan Puc - 2013 - Filozofia 68 (5):367-375.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  2
  TĚLO JAKO VÝRAZ Tvůrčí gesto podle Merleau-Pontyho a jeho revize na základě zkušenosti improvizace.Jan Puc - 2013 - Filozofia 68 (5).
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  2
  Vliv Všímavosti Na Afektivitu. Fenomenologický Výklad Buddhistické Meditace Vipassanā.Jan Puc - 2016 - Ostium 12 (4).
  The paper shows connection between the cultivation of attention in Buddhist meditation vipassanā and the phenomenological theory of affectivity. At first, it shortly describes the way how the praxis of meditation achieves progress of mindfulness. Then, this experience is interpreted from the point of view of Husserl’s theory of passive constitution. Finally, it describes mindfulness in terms of the boundary between activity and passivity of human being in the world.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark