25 found
Order:
 1.  1
  Trójwymiar intencjonalności.Jan Krokos - 2018 - Studia Philosophiae Christianae 52 (3):51.
  Problematyka intencjonalności została przywrócona filozofii przez Franciszka Brenatana. Jednakże już on wskazywał, że źródlła tej problematyki sięgają starożytności i średniowiecza. Poszukiwanie śladów tej problematyki w dziejach filozofii doprowadziło mnie do stwierdzenia, że intencjonalność jako niezbywalna właściwość świadomości charakteryzuje się trójwymarowością, która wyraża się w theoria, praxis i poiesis. Współcześni badacze intencjonalności skupiają się przede wszystkim na intencjonalności poznawczej, a w tym – albo na samym odniesieniu się do przedmiotu, albo na immanentnym przedmiocie, inegzystującym w przeżyciach psychicznych. Tymczasem charakteryzuje ona całe (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  10
  Czy fizyka wskazuje na istnienie transcendencji? Dyskusja wokół książki "Fizyk w jaskini światów".Janina Buczkowska, Jan Krokos, Anna Lemańska & Adam Świeżyński - 2023 - Studia Philosophiae Christianae 59 (2):205-218.
  Profesor Krzysztof A. Meissner proponuje obraz transcendencji wynikającej z poznawania świata przez fizykę, która oznacza świat uniwersalnych i niezmiennych praw przyrody. Czy tego rodzaju wypowiedzi są uprawnione na gruncie fizyki, czy też należy uznać je za określony pogląd filozoficzny? Czy istnienie praw przyrody wskazuje na istnienie jakieś transcendencji? Publikacja jest zapisem dyskusji wokół książki: Krzysztof A. Meissner, Fizyk w jaskini światów (rozmawia Jerzy Sosnowski), (Biblioteka Więzi, tom 389, Warszawa 2023), która to dyskusja odbyła się 25 marca 2023 w Instytucie Filozofii (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Alexandra Pfändera koncepcja fenomenologii.Jan Krokos - 1985 - Roczniki Filozoficzne 33 (1):83-142.
 4.  2
  Alexandra Pfändera koncepcja fenomenologii.Jan Krokos - 1985 - Roczniki Filozoficzne 33 (1):83-142.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  8
  Conscience as cognition: phenomenological complementing of Aquinas's theory of conscience.Jan Krokos - 2013 - Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
  This study analyzes conscience as a specific cognition, as an axiological consciousness of a human act. The doctrine of Thomas Aquinas plays an important role here: He assumes conscience to be a cognition; his concept of conscience is quite significant and had great influence on philosophical thinking. Nevertheless, this doctrine on conscience is not satisfying enough from the viewpoint of epistemology and, therefore, it requires a complement. Such a complement is found in phenomenological analyses, especially in those concerning consciousness. Underlying (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Dzieło Tomasza z Akwinu a fenomenologia.Jan Krokos - 2007 - Principia.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  9
  Edmunda Husserla deklarowana koncepcja fenomenologii.Jan Krokos - 1984 - Roczniki Filozoficzne 32 (1):167-202.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Is phenomenology metaphysics?Jan Krokos - 2011 - Studia Philosophiae Christianae 47 (2):13-30.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9. Ksiądz Profesor Michał Heller doktorem honoris causa UKSW.Jan Krokos - 2010 - Studia Philosophiae Christianae 46 (1):9-12.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Kardynała Wojtyły koncepcja ŚwiadomoŚci.Jan Krokos - 2003 - Studia Philosophiae Christianae 39 (2):205-220.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Logika A ontologia. uwagi na marginesie pogiadow jozefa M. Bochenskiego.Jan Krokos - 2006 - Studia Philosophiae Christianae 42 (1):95-104.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  5
  Metafizyczny nurt filozofii Romana Ingardena.Jan Krokos & Andrzej Półtawski (eds.) - 2017 - Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersyteu Lubelskiego Jana Pawła II.
  Laudacja wygłoszona przez ks. dr. hab. Jana Krokosa, prof. UKSW 27 kwietnia 2016 roku na dorocznym publicznym zebraniu Towarzystwa Naukowego KUL z okazji wręczenia prob. dr. hab. Andrzejowi Półtawskiemu Nagrody im. Księdzia Idziego Radziszewskiego" --Wykład wygłoszony przez prof. dr. hab. Andrzeja Półtawskiego UKSW 27 kwietnia 2016 roku na dorocznym publicznym zebraniu Towarzystwa Naukowego KUL z okazji zebraniu Nagrody im. Księdzia Idziego Radziszewskiego" -- Bibliografia prof. dr. hab. Andrzeja Półtawskiego laureata Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  4
  Mówienie - rozmowa - dialog - dyskusja.Jan Krokos - 2020 - Studia Philosophiae Christianae 56 (4):315-340.
  Mówienie, rozmowa, dialog i dyskusja to cztery bliskoznaczne terminy i cztery fenomeny ze sobą spokrewnione. Mówienie to sensowne artykułowanie dźwięków przez podmiot osobowy i jako takie jest warunkiem pozostałych aktywności. Rozmowa jest wzajemnym mówieniem do siebie przynajmniej dwóch osób na jakiś temat. Dialog i dyskusja, będące rozmową osób, różnią się przedmiotem, celem i strukturą. Dla obu rozmowa jest fundamentem. Warunkiem dialogu i dyskusji jest wewnętrzna wolność osób, które w nich biorą udział. Głównym celem dialogu jest zapoznanie się ze stanowiskiem i (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  6
  O etyce na czasy współczesne.Jan Krokos - 2022 - Roczniki Filozoficzne 70 (3):441-447.
  Artykuł odnosi się do książki Sebastiana Gałeckiego Etyka chrześcijańska dla postchrześcijańskiej epoki, w której autor proponuje koncepcję takiej etyki, opartej na chrześcijańskim fundamencie. W swoim rdzeniu jest to dzieło metaetyczne, dla którego pierwowzorem i inspiracją były ujęcia etyki Johna Henry’ego Newmana, Alasdaira MacIntyre’a oraz Johna Finnisa. Poszerzając horyzont badawczy książki Gałeckiego, należy zauważyć, że wszelkie systemy etyczne są jakimś wyzwaniem dla współczesnych, nie tylko bowiem etyka, lecz każda nauka pojmowania klasycznie jako theoria ma dla życia praktycznego jedynie moc motywacyjną, a (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. O filozofię troszczyć się należy.Jan Krokos - 2009 - Studia Philosophiae Christianae 45 (2):263-276.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. " Philosopie als Strenge Wissenschaft" a Husserlowski projekt odrodzenia filozofii.Jan Krokos - 2012 - Studia Philosophiae Christianae 48 (2):27-47.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Polskie Towarzystwo Filozoficzne a projekt odnowy filozofii.Jan Krokos - 2005 - Ruch Filozoficzny 1 (1).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Pytanie w filozofii Tomasza z Akwinu.Jan Krokos - 2002 - Studia Philosophiae Christianae 38 (1):5-18.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Racjonalność nauki. Racjonalność Utopii.Jan Krokos - 2011 - Studia Philosophiae Christianae 47 (4):31-50.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  4
  Sumienie jako poznanie: fenomenologiczne dopełnienie Tomaszowej nauki o sumieniu.Jan Krokos - 2004 - Warszawa: Wydawn. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  3
  The three dimensions of intentionality.Jan Krokos - 2020 - Studia Philosophiae Christianae 56 (S1):107-121.
  The issue of intentionality was posed anew in philosophy by Franz Brentano. However, it was Brentano himself who indicated that the source of intentionality-related problems dates back to Classical Antiquity and the Middle Ages. The search for the original traces of this issue in the history of philosophy has led me to conclude that intentionality as an inalienable characteristic of consciousness is characterized by three-dimensionality, which is expressed in theoria, praxis and poiesis. Contemporary research focuses primarily on cognitive intentionality, examining (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Wolnośc a poznanie.Jan Krokos - 2000 - Studia Philosophiae Christianae 36 (2):115-124.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  6
  W kierunku filozofii klasycznej: inspiracje i kontynuacje: księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Nieznańskiemu.Jan Krokos, Kordula Świętorzecka & Roman Tomanek (eds.) - 2008 - Warszawa: Wydawn. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. W poszukiwaniu istoty prawdy.Jan Krokos - 1998 - Studia Philosophiae Christianae 34 (1):25-42.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Prawda sumienia.Jan Krokos - 2007 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 61.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark