33 found
Order:
 1.  5
  „Na skraju przepaści...”. Dostojewski, Gogol, Bieliński.Jan Krasicki - 2021 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:195-205.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  8
  In the Land of Metaxú.Jan Krasicki - 2023 - Analiza I Egzystencja 62:163-179.
  W artykule stawia się pytanie o rolę poznania symbolicznego w poznaniu filozoficznym. Punktem wyjścia jest analiza słynnej mowy Diotymy przytoczonej przez Sokratesa w Uczcie Platona. Zagadnienie przedstawia się w panoramicznym ujęciu od czasów antycznych do współczesnych.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  4
  Chôra i agora: u filozoficznych korzeni kultury europejskiej.Stanisław Kijaczko & Jan Krasicki (eds.) - 2008 - Opole: Wydawn. Uniwersytetu Opolskiego.
 4. Antropologia filozoficzna Edwarda Abramowskiego [Anna Dziedzic, Antropologia filozoficzna Edwarda Abramowskiego].Jan Krasicki - 2011 - Studia Philosophica Wratislaviensia:157-160.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Bog, chelovek i zlo: issledovanie filosofii Vladimira Solovʹeva.Jan Krasicki - 2009 - Moskva: Progress-Tradit︠s︡ii︠a︡.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  8
  Bóg, człowiek i zło: studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa.Jan Krasicki - 2003 - Wrocław: Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskeigo.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  6
  Eschatologia i mesjanizm: studium światopoglądu Mariana Zdziechowskiego.Jan Krasicki - 1994 - Wrocław: "Wiedza o Kulturze".
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Eschaton i zło: Mikołaj Bierdiajew.Jan Krasicki - 2008 - Studia Philosophica Wratislaviensia:69-88.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  7
  Filozofia w literaturze.Jan Krasicki - 2020 - Studia Philosophica Wratislaviensia 15 (2):195-199.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  3
  Hermann Cohen i Drugi. Triumf i upadek „czystego rozumu”.Jan Krasicki - 2019 - Studia Philosophica Wratislaviensia 14 (3):37-57.
  Hermann Cohen and the Other: The Triumph and Fall of “Pure Reason”The article poses the question of the contemporary validity and meaning of Hermann Cohen’s philosophical thought. It is argued that in order to understand its phenomenon one has to go beyond the epistemological and methodological perspectives in which Cohen’s work has usually been analyzed and probe into the philosopher’s deepest spiritual and intellectual formation — that of Judaism. The author claims that Cohen, otherwise a celebrated academic scholar, was first (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  5
  Kobiety w filozofii rosyjskiej: plan pierwszy.Jan Krasicki - 2023 - Studia Philosophica Wratislaviensia 17 (4):111-113.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Mikołaj Bierdiajew i problem humanizmu.Jan Krasicki - 1998 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 43.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Ontologia i literatura [Mirosław Olędzki, Mowa niezależna i mowa pozornie niezależna w powieści w kontekście zasad gatunku. Przypadek twórczości Józefa Weyssenhoffa].Jan Krasicki - 2012 - Studia Philosophica Wratislaviensia:181-192.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Od nihilizmu do chrześcijaństwa [Halina Rarot, Od nihilizmu do chrześcijaństwa. Historia i współczesność idei ficzno-religijnego przezwyciężenia nihilizmu].Jan Krasicki - 2012 - Studia Philosophica Wratislaviensia:193-202.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  6
  Od "śmierci Boga" do "smierci człowieka": rodowody, konteksty, destrukcje we współczesnej myśli filozoficznej.Jan Krasicki, Stanis±aw Kijaczko & Uniwersytet Opolski (eds.) - 2001 - Opole: Wydawn. Uniwersytetu Opolskiego.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  88
  Posthumanism and Russian religious thought.Jan Krasicki - 2002 - Studies in East European Thought 54 (1-2):125-143.
  I argue that one of the centralaspects characterizing the philosophicalhorizon at the threshhold of the twentieth andtwenty-first centuries is the erosion of thehumanist idea, i.e. `posthumanism''. Russianreligious philosophy is pervaded byconsiderations of humanism and posthumanism(antihumanism). The latter ascribes centralsignificance to the category of `Godmanhood''with which the leading Russian philosophersopposed the Nietzschean category of theOverman. But all of Germany philosophy can bereproached for having forsaken man. The`posthumanist'' narrative about man and God isan extreme, indeed pathological symptom ofphilosophy waiting for Embodiment.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Pragmatyzm i egzystencja [Stanisław Kijaczko, John Dewey i idea filozofii pragmatystycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, ss.274].Jan Krasicki - 2009 - Studia Philosophica Wratislaviensia.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  7
  Postrenesans rosyjski.Jan Krasicki - 2021 - Studia Philosophica Wratislaviensia 16 (2):145-152.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Paradoksy ,,wolnej\'\' teokracji - W. Sołowjow.Jan Krasicki - 2007 - Studia Philosophica Wratislaviensia:37-54.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  3
  Problem zła w powojennej filozofii polskiej.Jan Krasicki - 2021 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:63-73.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Rosyjska eschatologia [Adam Sawicki, Poprzez bunt i pokorę. Zagadnienie cierpienia i śmierci w eschatologicznych koncepcjach myślicieli rosyjskich. Fiodorow- -Bułgakow–Niesmiełow–Karsawin–Bierdiajew, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2008].Jan Krasicki - 2009 - Studia Philosophica Wratislaviensia:175-179.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  7
  Razum i Drugoĭ: Opyty po russkoĭ i evropeĭskoĭ mysli.Jan Krasicki - 2015 - Sankt-Peterburg: Izdatelʹstvo Russkoĭ khristianskoĭ gumanitarnoĭ akademii.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Sergiusza Bulgakowa filozofia Wszechjedności [Lilianna Kiejzik, Sergiusza Bulgakowa filozofia Wszechjedności].Jan Krasicki - 2011 - Studia Philosophica Wratislaviensia:191-196.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  7
  Sacrum i rewolucja. Leszek Kołakowski i inni.Jan Krasicki - 2019 - Studia Philosophica Wratislaviensia 14 (2):37-59.
  The sacred and the revolution Leszek Kołakowski and othersThe author examines the relationship between the sphere of the sacred and the phenomenon of the revolution. He points to the distinctiveness of Leszek Kołakowski’s position as compared to the views articulated by other representatives of the so-called Warsaw school of the history of ideas. He claims that Kołakowski’s philosophical programme, which takes into account the sacred and mythical dimension of the socio-political diagnoses, can help us to understand the Russian Revolution of (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  60
  “The tragedy” of German philosophy. Remarks on reception of German philosophy in the Russian religious thought.Jan Krasicki - 2010 - Studies in East European Thought 62 (1):63 - 70.
  The article deals with Bulgakov’s critique of Hegel’s monistic system. For Bulgakov, Hegelian monism is an example of philosophical reductionism which aims at reducing the question of Being, the latter expressed by a proposition and constituted by the inseparable unity of three elements (person as hypostasis, its meaning and the essence of Being), to its second principle. Contrary to Hegel, Bulgakov claims that no philosophy can begin with and as itself—it has to be initiated with a datum. This is in (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  15
  “The tragedy” of German philosophy. Remarks on reception of German philosophy in the Russian religious thought.Jan Krasicki - 2010 - Studies in East European Thought 62 (1):63-70.
  The article deals with Bulgakov’s critique of Hegel’s monistic system. For Bulgakov, Hegelian monism is an example of philosophical reductionism which aims at reducing the question of Being, the latter expressed by a proposition and constituted by the inseparable unity of three elements, to its second principle. Contrary to Hegel, Bulgakov claims that no philosophy can begin with and as itself—it has to be initiated with a datum. This is in fact where the tragedy of German philosophy, and each monistic (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Czy zło jest w nas, czy między nami? Józef Tischner i problem zła.Jan Krasicki - 2014 - Studia Philosophica Wratislaviensia 9 (4).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Janusza Dobieszewskiego spotkania w kręgu myśli rosyjskiej.Jan Krasicki - 2013 - Studia Philosophica Wratislaviensia 8 (3).
  [Janusz Dobieszewski, Absolut i historia. W kręgu myśli rosyjskiej].
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Logos większy niż ratio.Jan Krasicki - 2014 - Studia Philosophica Wratislaviensia 9 (1).
  [Marek Kita, Logos większy niż ratio. Dwa świadectwa chrześcijańskiego modelu racjonalności u progu epoki współczesnej, Kraków 2012].
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Pokój i „Święty-pokój”. Rozważania nad nowoczesną ideą pokoju i „sprawami z tym związanymi”.Jan Krasicki - 2015 - Studia Philosophica Wratislaviensia 10 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Sięgać niemożliwego. O trylogii Antoniego Kamińskiego.Jan Krasicki - 2014 - Studia Philosophica Wratislaviensia 9 (3).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Filozofia Wszechjedności [A. Ostrowski, Sołowjow. Teoretyczne podstawy filozofii Wszechjednosci, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, ss. 380]. [REVIEW]Jan Krasicki - 2008 - Studia Philosophica Wratislaviensia:172-177.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Edward Abramowski’s Philosophical Anthropology. [REVIEW]Jan Krasicki - 2011 - Studia Philosophica Wratislaviensia 6 (3):157-160.
   
  Export citation  
   
  Bookmark