Results for 'Jakub M��cha'

1000+ found
Order:
 1.  12
  Nonword Repetition Depends on the Frequency of Sublexical Representations at Different Grain Sizes: Evidence From a Multi-Factorial Analysis.Jakub M. Szewczyk, Marta Marecka, Shula Chiat & Zofia Wodniecka - 2018 - Cognition 179:23-36.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  21
  From Face-to-Face to Facebook: Probing the Effects of Passive Consumption on Interpersonal Attraction.Amy C. Orben, Augustin Mutak, Fabian Dablander, Marlene Hecht, Jakub M. Krawiec, Natália Valkovičová & Daina Kosīte - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  9
  Geschichte der Religionsphilosophie von Spinoza Bis Auf Die Gegenwart.Chas M. Tyler - 1894 - Philosophical Review 3 (2):244-244.
 4.  13
  Pluralism and the Credentials of Monism.Chas M. Bakewell - 1898 - Philosophical Review 7 (4):355-373.
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  Pluralism and Monism.Chas M. Bakewell - 1898 - Philosophical Review 7:355.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  7
  M. Oakeshott's Thoughts on Political Education : Relationship to Neo - Confucianistic Theory.Mi-Ran Cha - 2000 - Journal of Moral Education 12 (2):101.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  9
  Crónica.João Vila-Chã, Manuel Sumares, M. G. & B. F. - 1985 - Revista Portuguesa de Filosofia 41 (2/3):321 - 328.
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Michael Oakeshott, \"O postępowaniu człowieka\", przeł. M. Szczubiałka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, ss. 373.Jakub Ziołek - 2009 - Filo-Sofija 9 (9).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  9
  In-Suk Cha: Der Begriff des Gegenstandes in der Phänomenologie Edmund Husserls. [1968] M it einem Geleitwort von F.-W. von Herrmann. [REVIEW]Klaus Neugebauer - 2015 - Philosophischer Literaturanzeiger 68 (2):137-140.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  20
  Loving the Mess : Navigating Diversity and Conflict in Social Values for Sustainability.Jasper O. Kenter, Christopher M. Raymond, Carena J. van Riper, Elaine Azzopardi, Michelle R. Brear, Fulvia Calcagni, Ian Christie, Michael Christie, Anne Fordham, Rachelle K. Gould, Christopher D. Ives, Adam P. Hejnowicz, Richard Gunton, Andra‑Ioana Horcea-Milcu, Dave Kendal, Jakub Kronenberg, Julian R. Massenberg, Seb O'Connor, Neil Ravenscroft, Andrea Rawluk, Ivan J. Raymond, Jorge Rodríguez-Morales & Samarthia Thankappan - 2019 - Sustainability Science 14 (5):1439-1461.
  Unidad de excelencia María de Maeztu MdM-2015-0552.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 11. G-Compactness and Groups.Jakub Gismatullin & Ludomir Newelski - 2008 - Archive for Mathematical Logic 47 (5):479-501.
  Lascar described E KP as a composition of E L and the topological closure of E L (Casanovas et al. in J Math Log 1(2):305–319). We generalize this result to some other pairs of equivalence relations. Motivated by an attempt to construct a new example of a non-G-compact theory, we consider the following example. Assume G is a group definable in a structure M. We define a structure M′ consisting of M and X as two sorts, where X is an (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 12.  15
  Computational Complexity of Some Ramsey Quantifiers in Finite Models.Marcin Mostowski Jakub Szymanik & M. Mostowski - 2007 - Bulletin of Symbolic Logic 13:281-282.
 13.  18
  On Compactifications and the Topological Dynamics of Definable Groups.Jakub Gismatullin, Davide Penazzi & Anand Pillay - 2014 - Annals of Pure and Applied Logic 165 (2):552-562.
  For G a group definable in some structure M, we define notions of “definable” compactification of G and “definable” action of G on a compact space X , where the latter is under a definability of types assumption on M. We describe the universal definable compactification of G as View the MathML source and the universal definable G-ambit as the type space SG. We also point out the existence and uniqueness of “universal minimal definable G-flows”, and discuss issues of amenability (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 14.  1
  Defeat, Entrapment, and Positive Future Thinking: Examining Key Theoretical Predictors of Suicidal Ideation Among Adolescents.Olivia H. Pollak, Eleonora M. Guzmán, Ki Eun Shin & Christine B. Cha - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  Adult-based suicide theories have determined much of what we know about suicidal ideation. Here, we investigate the extent to which elements of the Integrated Motivational-Volitional model generalize to adolescence, a period when rates of suicidal ideation increase dramatically. In a sample of community-based adolescents, we tested whether defeat and entrapment related to suicidal ideation, and whether poor positive future thinking abilities exacerbated this association. Consistent with the IMV model, we found that defeat/entrapment was associated specifically with history of suicidal ideation, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  1
  Harold Stahmer. Lieber Pater Caesarius... Ihr Martin Buber. Ein Dialog in Briefen zwischen Pater Caesarius Lauer und Martin Buber. [REVIEW]Jakub Gorczyca - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 4 (1):283-286.
  „Czytelnicy sięgną po tę książkę przede wszystkim z racji nie ogłoszonych dotąd drukiem listów Martina Bubera" - pisze w pierwszym Słowie wstępnym Freya von Moltke, znana niektórym jako Honorowa Przewodnicząca Rady Fundacji „Krzyżowa". Drugie Słowo wstępne dołączył Maurice Friedman, obecnie emerytowany profesor filozofi w amerykańskich uczelniach, któremu zawdzięczamy m.in. obszerne trzytomowe dzieło o życiu i twórczości Bubera. Czytelnika może zastanowić fakt, że tak zatytułowana pozycja jest tłumaczeniem z języka angielskiego, dokładniej: z amerykańskiego - jak podaje nota bibliograficzna.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Loving the Mess: Navigating Diversity and Conflict in Social Values for Sustainability.Jasper O. Kenter, Christopher M. Raymond, Carena J. van Riper, Elaine Azzopardi, Michelle R. Brear, Fulvia Calcagni, Ian Christie, Michael Christie, Anne Fordham, Rachelle K. Gould, Christopher D. Ives, Adam P. Hejnowicz, Richard Gunton, Andra Ioana Horcea-Milcu, Dave Kendal, Jakub Kronenberg, Julian R. Massenberg, Seb O’Connor, Neil Ravenscroft, Andrea Rawluk, Ivan J. Raymond, Jorge Rodríguez-Morales & Samarthia Thankappan - unknown
  This paper concludes a special feature of Sustainability Science that explores a broad range of social value theoretical traditions, such as religious studies, social psychology, indigenous knowledge, economics, sociology, and philosophy. We introduce a novel transdisciplinary conceptual framework that revolves around concepts of ‘lenses’ and ‘tensions’ to help navigate value diversity. First, we consider the notion of lenses: perspectives on value and valuation along diverse dimensions that describe what values focus on, how their sociality is envisioned, and what epistemic and (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  75
  Computational Complexity of Some Ramsey Quantifiers in Finite Models.Marcin Mostowski & Jakub Szymanik - 2007 - Bulletin of Symbolic Logic 13:281--282.
  The problem of computational complexity of semantics for some natural language constructions – considered in [M. Mostowski, D. Wojtyniak 2004] – motivates an interest in complexity of Ramsey quantifiers in finite models. In general a sentence with a Ramsey quantifier R of the following form Rx, yH(x, y) is interpreted as ∃A(A is big relatively to the universe ∧A2 ⊆ H). In the paper cited the problem of the complexity of the Hintikka sentence is reduced to the problem of computational (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 18.  1
  Retoryka a filozofia w nauczaniu jezuickim. Assertiones rhetoricae, Poznań 1577.Jakub Z. Lichański - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1 (1):221-234.
  Motto dobrze określa podstawowy problem, z jakim przychodzi zetknąć się kżzdemu, kto pisze o retoryce. Jest to tkwiąca τέχνη ῥητορικὴ w dwoistosc: teoria - praktyka. Problem ten podnosił m.in Piaton w Gorgiaszu i Fajdrosie. Już on jednak kładł nacisk na kwestie zastosowania retoryki, czyli wykorzystania pewnego typu wiedzy. Natomiast problem miejsca retoryki w systemie wiedzy traktował Platon jako oczywisty i mniej istotny. Podobnie postapil Arystoteles. W ten sposób otwarty został niezwykle złożony problem: oto to samo pojęcie określało - wiedzę teoretyczną (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  3
  Analytické teorie metafory.Jakub Mácha - 2020 - Studia Philosophica 67 (1):23-29.
  Předložená trojdílná série představuje základní teorie metafory v analytické filosofii: V první části v minulém čísle časopisu1 byly prezentovány počátky interakční teorie u I. A. Richardse, jak ji podal v knize The Philosophy of Rhetorics. Tato druhá část osvětluje dnes již klasické podání inter­akční teorie u M. Blacka. Třetí část představí kritiku interakční teorie od D. Davidsona a jeho kauzální teorii.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. O Meandrach Tworzenia Wartości Dodatkowej We Współczesnym Kapitalizmie. Na Marginesie Książki Marka Łagosza Marks. Praca I Czas.Jakub Nalichowski - 2014 - Studia Philosophica Wratislaviensia 9 (1).
  [M. Łagosz, Marks. Praca i czas. Wartość czasu w ekonomii i moralności, Warszawa 2012].
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  2
  Mental Health, Well-Being, and Psychological Flexibility in the Stressful Times of the COVID-19 Pandemic.Grażyna Wąsowicz, Szymon Mizak, Jakub Krawiec & Wojciech Białaszek - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  This study investigated the relationships between selected emotional aspects of mental ill-health and mental well-health experienced during the COVID-19 pandemic. The theoretical model of the study was based on Martin Seligman’s positive psychology and PERMA theory and Paul Wong’s Existential Positive Psychology 2.0 Theory, which postulates that negative experiences contribute to well-being and personal growth. The static approach was complemented by exploring the mediating role of psychological flexibility in the relationship between negative emotions and well-being. The data were collected during (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Volume 15, Tome III: Kierkegaard's Concepts: Envy to Incognito.Steven M. Emmanuel, Jon Stewart & William McDonald (eds.) - 2014 - Ashgate.
  Kierkegaard’s Concepts is a comprehensive, multi-volume survey of the key concepts and categories that inform Kierkegaard’s writings. Each article is a substantial, original piece of scholarship, which discusses the etymology and lexical meaning of the relevant Danish term, traces the development of the concept over the course of the authorship, and explains how it functions in the wider context of Kierkegaard’s thought. Concepts have been selected on the basis of their importance for Kierkegaard’s contributions to philosophy, theology, the social sciences, (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  9
  The Mediating Role of State Maladaptive Emotion Regulation in the Relation Between Social Anxiety Symptoms and Self-Evaluation Bias.Laurel D. Sarfan, Meghan W. Cody & Elise M. Clerkin - 2018 - Cognition and Emotion 33 (2):361-369.
  ABSTRACTAlthough social anxiety symptoms are robustly linked to biased self-evaluations across time, the mechanisms of this relation remain unclear. The present study tested three maladaptive emotion regulation strategies – state post-event processing, state experiential avoidance, and state expressive suppression – as potential mediators of this relation. Undergraduate participants rated their social skill in an impromptu conversation task and then returned to the laboratory approximately two days later to evaluate their social skill in the conversation again. Consistent with expectations, state post-event (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Implicit Memory: History and Current Status.Daniel L. Schacter - 1987 - Journal of Experimental Psychology 13 (3):501-18.
  Je lui ai associÉ un court extrait d'une revue de questions portant sur le même thème. Implicit memory is revealed when previous experiences facilitate perf on a task that does not require conscious or intentional recollection of those expces. Explicit memory is revealed when perf on a task requires conscious recolelction of previous expces. Il s'agit de defs descriptives qui n'impliquent pas l'existence de deux systs de mÉmo sÉparÉs. Historiquement Descartes est le premier ˆ faire mention de phÉnomènes de mÉmo (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   139 citations  
 25.  1
  Jakub Urbaniak, Mooketsi Motsisi: The Impact of the “Fear of God” on the British Abolitionist Movement.Mooketsi Motsisi & Jakub Urbaniak - 2019 - Journal for the History of Modern Theology/Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte 26 (2):26-52.
  While there is a general consensus around the role of religion in the abolition of the Slave Trade, historians continue to give little to no detail on exactly how Christian theology influenced the abolitionist movement. This article seeks to interrogate one major theological factor inherent in the spirituality that underpinned the activism of the British abolitionists, namely their notion of Divine Providence, and particularly its moral-emotive correlate: the fear of God’s wrath. These theological notions are discussed based mainly on the (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  43
  Je feministická filosofie vědy politicky korektní?Ondřej Beran - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):29-50.
  Článek se zabývá problematickou politické korektnosti ve vztahu k feministické filosofii vědy. Zaměřuje pozornost na užší pojem politické korektnosti - hodnotově motivovanou nekorektní práci s fakty. Konstatuje, že navzdory explicitnímu soustředění feministických autorek a autorů na význam hodnot v projektu vědy nelze chápat feministickou filosofii vědy jako politicky korektní nebo jako vybízení k politicky korektní vědě. Naopak se politicky korektní argumentace v tomto užším smyslu mohou dopouštět i práce vystupující proti feministické či politicky korektní agendě ve vědě.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  27
  Los derechos humanos Y el estado moderno. (¿Qué hace moderno al derecho moderno?).Óscar Correas - 2003 - Anales de la Cátedra Francisco Suárez 37:271-285.
  The object of this t e xt is to present human rights as subjec t i ve rights, and therefore, as an appropriate fo r m of discourse in mode r n socie t y . Subject i v e rights are a discourse strat e gy through w hich ind i viduals h a ve lost contact with their companions in c i vil socie t y , and th e y f ind themsel v es isolate d , (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  11
  O cronotopo bakhtiniano do romance biográfico: da Antiguidade à contemporaneidade.Pauliane Amaral & Rauer Ribeiro Rodrigues - 2015 - Bakhtiniana 10 (3):111-129.
  We retrieve Bakhtin's reflections on Forms of Time and the Chronotope in the Novel present in The Dialogic Imagination: Four Essays by M. M. Bakhtin in order to verify the variations of the 'Ancient Biography and Autobiography Chronotope' in contemporary autobiography novel. We thus analyze the chronotope in the autobiography novels A Moveable Feast, by Ernest Hemingway, and Chá das cinco com o vampire [Afternoon Tea with the Vampire], by the Brazilian writer Miguel Sanches Neto. Our reading of Bakhtin's notion (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  18
  Filosofická Logika?Jaroslav Peregrin - unknown
  Existuje obrovské množství definic logiky; avšak je tu jistá jednotící myšlenka, která se proplétá většinou z nich, a to je ta, že logika nám má pomoci klasifikovat úsudky, způsoby argumentace či důkazy na „správné“ a „nesprávné“, a tímto způsobem nám má pomoci lépe „usuzovat“. A protože úsudek či argumentační schéma je věcí kroku od nějakých premis k nějakému závěru a jeho správnost můžeme vyjadřovat také tak, je jeho závěr odvoditelný z jeho premis či z nich vyplývá . Toto úzké pojetí (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Comprehension of Simple Quantifiers: Empirical Evaluation of a Computational Model.Jakub Szymanik & Marcin Zajenkowski - 2010 - Cognitive Science 34 (3):521-532.
  We examine the verification of simple quantifiers in natural language from a computational model perspective. We refer to previous neuropsychological investigations of the same problem and suggest extending their experimental setting. Moreover, we give some direct empirical evidence linking computational complexity predictions with cognitive reality.<br>In the empirical study we compare time needed for understanding different types of quantifiers. We show that the computational distinction between quantifiers recognized by finite-automata and push-down automata is psychologically relevant. Our research improves upon hypothesis and (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   28 citations  
 31.  69
  Émilie Du Châtelet and the Foundations of Physical Science.Katherine Brading - unknown
  Du Châtelet’s 1740 text Foundations of Physics tackles three of the major foundational issues facing natural philosophy in the early eighteenth century: the problem of bodies, the problem of force, and the question of appropriate methodology. This paper offers an introduction to Du Châtelet’s philosophy of science, as expressed in her Foundations of Physics, primarily through the lens of the problem of bodies.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 32.  25
  Minimal Self-Models and the Free Energy Principle.Jakub Limanowski & Felix Blankenburg - 2013 - Frontiers in Human Neuroscience 7.
 33.  39
  ‘Seeing the Dark’: Grounding Phenomenal Transparency and Opacity in Precision Estimation for Active Inference.Jakub Limanowski & Karl Friston - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
 34. Gegenstandlichkeit (Jakub apek).Gunter Figal - 2008 - Philosophischer Literaturanzeiger 61 (1):61.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 35.  11
  Attenuating Oneself.Jakub Limanowski & Karl Friston - 2020 - Philosophy and the Mind Sciences 1 (I):1-16.
  In this paper, we address reports of “selfless” experiences from the perspective of active inference and predictive processing. Our argument builds upon grounding self-modelling in active inference as action planning and precision control within deep generative models – thus establishing a link between computational mechanisms and phenomenal selfhood. We propose that “selfless” experiences can be interpreted as cases in which normally congruent processes of computational and phenomenal self-modelling diverge in an otherwise conscious system. We discuss two potential mechanisms – within (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 36.  7
  Predicting Individual Differences in Conflict Detection and Bias Susceptibility During Reasoning.Jakub Šrol & Wim De Neys - 2020 - Thinking and Reasoning 27 (1):38-68.
  A key component of the susceptibility to cognitive biases is the ability to monitor for conflict between intuitively cued “heuristic” answers and logical principles. While there is evidence that pe...
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37.  78
  II—M.G.F. Martin.M. G. F. Martin - 1997 - Aristotelian Society Supplementary Volume 71 (1):75-98.
 38.  49
  Quantifiers and Cognition: Logical and Computational Perspectives.Jakub Szymanik - 2016 - Springer.
  This volume on the semantic complexity of natural language explores the question why some sentences are more difficult than others. While doing so, it lays the groundwork for extending semantic theory with computational and cognitive aspects by combining linguistics and logic with computations and cognition. -/- Quantifier expressions occur whenever we describe the world and communicate about it. Generalized quantifier theory is therefore one of the basic tools of linguistics today, studying the possible meanings and the inferential power of quantifier (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 39.  51
  M. P. Battin, L. P. Francis, J. A. Jacobson and C. B. Smith. The Patient as Victim and Vector: Ethics and Infectious Disease. [REVIEW]M. J. Selgelid - 2010 - Public Health Ethics 3 (1):87-88.
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  47
  Building an ACT‐R Reader for Eye‐Tracking Corpus Data.Jakub Dotlačil - 2018 - Topics in Cognitive Science 10 (1):144-160.
  Cognitive architectures have often been applied to data from individual experiments. In this paper, I develop an ACT-R reader that can model a much larger set of data, eye-tracking corpus data. It is shown that the resulting model has a good fit to the data for the considered low-level processes. Unlike previous related works, the model achieves the fit by estimating free parameters of ACT-R using Bayesian estimation and Markov-Chain Monte Carlo techniques, rather than by relying on the mix of (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 41. String and M-Theory: Answering the Critics. [REVIEW]M. J. Duff - 2013 - Foundations of Physics 43 (1):182-200.
  Using as a springboard a three-way debate between theoretical physicist Lee Smolin, philosopher of science Nancy Cartwright and myself, I address in layman’s terms the issues of why we need a unified theory of the fundamental interactions and why, in my opinion, string and M-theory currently offer the best hope. The focus will be on responding more generally to the various criticisms. I also describe the diverse application of string/M-theory techniques to other branches of physics and mathematics which render the (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 42. How the Visitors’ Cognitive Engagement Is Driven (but Not Dictated) by the Visibility and Co-Visibility of Art Exhibits.Jakub Krukar & Ruth Conroy Dalton - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43.  83
  Philosophical Parrhesia as Aesthetics of Existence.Jakub Franěk - 2006 - Continental Philosophy Review 39 (2):113-134.
  According to some interpreters, Foucault's encounter with the Greek and Roman ethics led him to reconsider his earlier work and to turn away from politics. Drawing mostly from Foucault's last and hitherto unpublished lecture course, this paper argues that Foucault's turn to ethics should not be interpreted as a turn away from his previous work, but rather as its logical continuation and an attempt to resolve some of the outstanding questions. I argue that the 1984 lectures on parrhesia should be (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 44.  28
  The Comparative and Degree Pluralities.Jakub Dotlačil & Rick Nouwen - 2016 - Natural Language Semantics 24 (1):45-78.
  Quantifiers in phrasal and clausal comparatives often seem to take distributive scope in the matrix clause: for instance, the sentence John is taller than every girl is is true iff for every girl it holds that John is taller than that girl. Broadly speaking, two approaches exist that derive this reading without postulating the wide scope of the quantifier: the negation analysis and the interval analysis of than-clauses. We propose a modification of the interval analysis in which than-clauses are not (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 45.  46
  Phenomenological Approaches to Personal Identity.Jakub Čapek & Sophie Loidolt - 2021 - Phenomenology and the Cognitive Sciences 20 (2):217-234.
  This special issue addresses the debate on personal identity from a phenomenological viewpoint, especially contemporary phenomenological research on selfhood. In the introduction, we first offer a brief survey of the various classic questions related to personal identity according to Locke’s initial proposal and sketch out key concepts and distinctions of the debate that came after Locke. We then characterize the types of approach represented by post-Hegelian, German and French philosophies of the nineteenth and twentieth centuries. We argue that whereas the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46.  46
  M. Poincaré's Science Et Hypothése.M. PoincarÉ - 1906 - Mind 15 (57):141-b-143.
 47. Arntzenius on ‘Why Ain’Cha Rich?’.Arif Ahmed & Huw Price - 2012 - Erkenntnis 77 (1):15-30.
  The best-known argument for Evidential Decision Theory (EDT) is the ‘Why ain’cha rich?’ challenge to rival Causal Decision Theory (CDT). The basis for this challenge is that in Newcomb-like situations, acts that conform to EDT may be known in advance to have the better return than acts that conform to CDT. Frank Arntzenius has recently proposed an ingenious counter argument, based on an example in which, he claims, it is predictable in advance that acts that conform to EDT will do (...)
  Direct download (12 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 48.  14
  Thecoccidaeof South Africa.—I.Chas K. Brain - 1915 - Transactions of the Royal Society of South Africa 5 (1):65-194.
 49.  77
  Quantifiers in TIME and SPACE. Computational Complexity of Generalized Quantifiers in Natural Language.Jakub Szymanik - 2009 - Dissertation, University of Amsterdam
  In the dissertation we study the complexity of generalized quantifiers in natural language. Our perspective is interdisciplinary: we combine philosophical insights with theoretical computer science, experimental cognitive science and linguistic theories. -/- In Chapter 1 we argue for identifying a part of meaning, the so-called referential meaning (model-checking), with algorithms. Moreover, we discuss the influence of computational complexity theory on cognitive tasks. We give some arguments to treat as cognitively tractable only those problems which can be computed in polynomial time. (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 50.  2
  Amor Intellectualis?: Leone Ebreo (Judah Abravanel) and the Intelligibility of Love.João Vila-Chã - 2006 - Braga: Publicaçóes da Faculdade de Filosofia de Braga.
  This dissertation provides an analysis of both the text and the context of the philosophy of love developed by Judah Abravanel, also known as Leone Ebreo . As a member of one of the most prestigious Jewish families of the Renaissance, Leone Ebreo was born and raised in Portugal, found temporary refuge in Spain and, after the exodus of 1492, lived most of his life in Renaissance Italy as a man-in-exile. His Dialoghi d'amore, which were first published in Rome in (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000