Results for 'Jagbir S. Nagra'

1000+ found
Order:
 1.  24
  The process of evidence-based medicine and the search for meaning.Rakesh Biswas, Shashikiran Umakanth, Joachim Strumberg, Carmel M. Martin, Manjunath Hande & Jagbir S. Nagra - 2007 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 13 (4):529-532.
  BACKGROUND AND RATIONALE: Evidence based medicine is the present backbone of rational and objective, modern medical problem solving and is a meeting ground for quantitative and qualitative researchers alike as it culminates into applying the fruits of clinical research to the individual patient. A systematic enquiry into the evolving paradigms in EBM is a need of the hour. AIMS AND METHODS: A qualitative enquiry examining the impact of different methodologies in EBM and their role in generating meaning interpretable at individual (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2. Några drag i Wolfgang Abendroths politiska biografi.Bo S. Svensson - 1985 - Res Publica:189-211.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  Det fångna majestätet. Några kommentarer om subjektets kris och allegoriseringen av världen.Bo S. Svensson - 1987 - Res Publica (Misc) 8:137-151.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Church-Fitchs argument än en gång, eller: vem är rädd för vetbarhetsparadoxen?Sten Lindström - 2017 - In George Masterton, Keizo Matsubara & Kim Solin (eds.), Från Skaradjäkne till Uppsalaprofessor: festskrift till Lars-Göran Johansson i samband med hans pensionering. Uppsala: Department of Philosophy, Uppsala university, Sweden. pp. 160-171.
  Enligt ett realistiskt synsätt kan ett påstående vara sant trots att det inte ens i princip är möjligt att veta att det är sant. En sanningsteoretisk antirealist kan inte godta denna möjlighet utan accepterar en eller annan version av Dummetts vetbarhetsprincip: (K) Om ett påstående är sant, så måste det i princip vara möjligt att veta att det är sant. Det kan dock förefalla rimligt, även för en antirealist, att gå̊ med på̊ att det kan finnas sanningar som ingen faktiskt (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  11
  Tankens Villkor.Jan Scheffel - 2001 - Stockholm: Nomen förlag.
  Vilka frågor kan vi besvara? Kommer vi någon gång att helt förstå den värld som omger oss? Finns det gränser för den naturvetenskapliga kunskap vi människor kan samla, eller har vi en vacker dag en "teori för allt"? De frågor människan söker svar på kan ha väldigt olika karaktär. Hur uppstod Universum? Finns Gud? Kan man se in i framtiden? Levde människor i Sverige före senaste istiden? Finns spöken? Var Hamlet vänsterhänt? Kan alla jämna tal skrivas som summan av två (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 6.  6
  Aristotelovo razmatranje logosa, »volje« i odgovornosti kod životinja.Željko Kaluđerović - 2011 - Filozofska Istrazivanja 31 (2):311-321.
  U radu se analizira Aristotelovo razmatranje životinja, a u središtu autorovog istraživanja su tri pitanja: prisustvo logosa kod životinja, mogu li životinje djelovati voljno i jesu li životinje odgovorne za ono što čine. Aristotelov generalni stav je da životinje nemaju vjerovanja, mnijenja, rasuđivanja, mišljenja, razuma i uma. Proučavanjem Stagiraninovih spisa utvrđeno je, zatim, da životinje mogu djelovati voljno. Odgovor na dilemu jesu li životinje odgovorne za ono što čine ovisi o razumijevanju pojma odgovornosti kod Aristotela. Ako se odgovornost razumije kao (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Fritt Val Tillåtelser.Daniel Rönnedal - 2015 - Filosofiska Notiser 2 (1):3–37.
  Den här uppsatsen handlar om fritt val (FV) tillåtelser (FVT). Jag går igenom den s.k. fritt val tillåtelser paradoxen och nämner några möjliga lösningar på denna. Därefter presenterar jag mitt eget förslag på hur man bör förstå tillåtelser av detta slag och hur man kan lösa (FVT) paradoxen. Jag tar upp några potentiella invändningar mot denna analys och visar hur dessa kan bemötas. Ibland har (FVT) paradoxen använts som ett argument emot s.k. standard deontisk logik (SDL). Jag argumenterar för att (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Søen Kierkegaards Papirer.Søen Kierkegaard & Niels Thulstrup - 1968 - Det Danske Sprog-Og Litteraturselskab Og Søen Kierkegaard Selskabet.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 9. Några teorier om egenvärde.Erik Carlson - 1995 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 4.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Några kommentarer till Wittgensteins “Om visshet“.Martin Gustafsson - 1995 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 4.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Några minnen från studieåren i Uppsala.Konrad Marc-Wogau - 2005 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 4.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  18
  Några synpunkter pa litteraturkritikens olika funktioner.Tommie Zaine - 1988 - Nordic Journal of Aesthetics 1 (2).
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  3
  Några reflektioner kring Cavells och Wittgensteinsrelevans för samtida filosofi.Martin Gustafsson - 2019 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 54 (4):197-202.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Några synpunkter på begreppet inflytande.Stig Kanger - 2004 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 1.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 15. S Ren Kierkegaard's Journals and Papers. Edited and Translated by Howard V. Hong and Edna H. Hong, Assisted by Gregor Malantschuk. --. [REVIEW]Søen Kierkegaard, Howard Vincent Hong & Gregor Malantschuk - 1967 - Indiana University Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 16.  16
  Hegel’s En-cyclo-pedia: A circular approach to system.Sıla Özkara - 2019 - Hegel Jahrbuch 2019 (1):105-113.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Kierkegaard's Attack Upon "Christendom", 1854-1855.Søen Kierkegaard & Walter Lowrie - 1968
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  51
  Friedrich's edition of Cicero's Opera Rhetorica. Vol. II. [REVIEW]A. S. Wilkins - 1891 - The Classical Review 5 (10):475-476.
 19.  72
  Hegel's conception of nature.S. Alexander - 1886 - Mind 11 (44):495-523.
 20.  44
  Pais's Storia di Roma. [REVIEW]A. S. Wilkins - 1898 - The Classical Review 12 (8):419-422.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  40
  Arnold's Second Punic War. [REVIEW]A. S. Wilkins - 1887 - The Classical Review 1 (4):109-110.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  38
  Moor's Translation of the De Oratore. [REVIEW]A. S. Wilkins - 1894 - The Classical Review 8 (3):118-119.
 23.  37
  Merry's Fragments of Latin Poetry. [REVIEW]A. S. Wilkins - 1892 - The Classical Review 6 (5):219-221.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  34
  Martha's Edition of Brutus. [REVIEW]A. S. Wilkins - 1893 - The Classical Review 7 (6):271-272.
 25.  33
  Peterson's Tenth Book of Quintilian. [REVIEW]A. S. Wilkins - 1892 - The Classical Review 6 (1-2):32-34.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  33
  Bennett's De Senectute. [REVIEW]M. S. Slaughter - 1898 - The Classical Review 12 (6):320-321.
 27. Kennett, S., 83, B25 Kirkham, NZ, 83, B35.C. P. Beaman, S. Bentin, I. Berent, E. M. Brannon, Brockmole Jr, D. Carmel, A. Chaudhuri, K. Ferenz, W. T. Fitch & J. Fodor - 2002 - Cognition 83:321.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  25
  Pais's History of Rome. [REVIEW]A. S. Wilkins - 1899 - The Classical Review 13 (9):453-455.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  8
  G. H. Von Wright. Några anmärkningar om nödvändiga och tillräckliga betingelser . Ajatus , vol. 11 , pp. 220–239.Author Abstract - 1943 - Journal of Symbolic Logic 8 (2):50-50.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  24
  Mueller's Satires and Epistles of Horace. [REVIEW]A. S. Wilkins - 1894 - The Classical Review 8 (1-2):66-68.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  59
  Einstein’s “Zur Elektrodynamik...” Revisited, With Some Consequences.S. D. Agashe - 2006 - Foundations of Physics 36 (7):955-1011.
  Einstein, in his “Zur Elektrodynamik bewegter Körper”, gave a physical (operational) meaning to “time” of a remote event in describing “motion” by introducing the concept of “synchronous stationary clocks located at different places”. But with regard to “place” in describing motion, he assumed without analysis the concept of a system of co-ordinates.In the present paper, we propose a way of giving physical (operational) meaning to the concepts of “place” and “co-ordinate system”, and show how the observer can define both the (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32.  17
  Clark's Orations of Cicero. [REVIEW]A. S. Wilkins - 1902 - The Classical Review 16 (8):416-417.
 33. Astrobiologins filosofi - Några frågor rörande teoretisk filosofi.Erik Persson - 2021 - Filosofiska Notiser 8 (2):3-23.
  Denna artikel är den första i en serie om två artiklar som introducerar astrobiologins filosofi. Detta är ett förhållandevis nytt och i Sverige nästan okänt forskningsfält som dock befinner sig i snabb tillväxt internationellt. Ämnet presenteras här i form av exempel på några centrala frågeställningar inom området. I den här artikeln presenteras några frågeställningar hemmahörande i teoretisk filosofi.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  15
  Sınıf Öğretmeni Adaylarına Göre 4+4+4 Biçimindeki Yapılanmanın Okuma Yazma Öğretimine Etkileri.Ş Dilek Belet Boyaci - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):275-275.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  56
  Godel's Proof.S. R. Peterson - 1961 - Philosophical Quarterly 11 (45):379.
  In 1931 the mathematical logician Kurt Godel published a revolutionary paper that challenged certain basic assumptions underpinning mathematics and logic. A colleague of Albert Einstein, his theorem proved that mathematics was partly based on propositions not provable within the mathematical system and had radical implications that have echoed throughout many fields. A gripping combination of science and accessibility, Godel’s Proof by Nagel and Newman is for both mathematicians and the idly curious, offering those with a taste for logic and philosophy (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   91 citations  
 36.  11
  Bradley's Metaphysics and the Self. [REVIEW]S. C. A. - 1971 - Review of Metaphysics 25 (2):373-373.
  An able and clear defense of Bradley's principal theses and the underlying conception of metaphysical enterprise. "This is a book about a metaphysician, about metaphysics, and, most importantly, it attempts to develop elements of a metaphysical position long the lines of what is called Absolute Idealism." The Introduction takes up the Verificationists [[sic]] argument and two recent accounts of metaphysics. Part I devotes ten Chapters to the elucidation and defense of Bradley's conception of reality. It culminates in examining three alternative (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  48
  Astrobiologins filosofi - Några frågor rörande praktisk filosofi.Erik Persson - 2021 - Filosofiska Notiser 8 (2):25-38.
  Denna artikel är den andra i en serie om två artiklar som introducerar astrobiologins filosofi. Detta är ett förhållandevis nytt och i Sverige nästan okänt forskningsfält som dock befinner sig i snabb tillväxt internationellt. Ämnet presenteras här i form av exempel på några centrala frågeställningar inom området. I den här artikeln presenteras några frågeställningar hemmahörande i praktisk filosofi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  1
  Kierkegaard's Writings, Xxii: The Point of View.Søren Kierkegaard - 1978 - Princeton University Press.
  As a spiritual autobiography, Kierkegaard's The Point of View for My Work as an Author stands among such great works as Augustine's Confessions and Newman's Apologia pro Vita Sua. Yet Point of View is neither a confession nor a defense; it is an author's story of a lifetime of writing, his understanding of the maze of greatly varied works that make up his oeuvre. Upon the imminent publication of the second edition of Either/Or, Kierkegaard again intended to cease writing. Now (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 39. Aristotle's metaphysics.S. Marc Cohen - 2016 - Stanford Encyclopedia of Philosophy.
  The first major work in the history of philosophy to bear the title "Metaphysics" was the treatise by Aristotle that we have come to know by that name. But Aristotle himself did not use that title or even describe his field of study as 'metaphysics'; the name was evidently coined by the first century C.E. editor who assembled the treatise we know as Aristotle's Metaphysics out of various smaller selections of Aristotle's works. The title 'metaphysics' -- literally, 'after the Physics' (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   20 citations  
 40.  3
  Industrialist S. I. Maltsov as one of the pioneers of Russian industry of the second half of the nineteenth century.S. E. Ageev - 2017 - Liberal Arts in Russia 6 (2):194-202.
  The article is devoted to the history of development of Russian entrepreneurship in the second half of the 19th century. Sergei Ivanovich Maltsov was a well-known Russian industrialist. In the territory of the Kaluga region in the second half of the 19th century, S. I. Maltsov created a large industrial zone. The factories of the Maltsov industrial region produced railways, steam engines, steamships, locomotives, wagons, agricultural machines. In the town Dyatkovo, Maltsov’s plant produced unique crystal goods. In 1871 Maltsov built (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Hē epistrophē tēs ēthikes: palaia kai nea erōtēmata.Stauros Zoumpoulakēs (ed.) - 2013 - Athēna: Artos Zōēs.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  16
  Newton's Principia for the Common Reader.S. Chandrasekhar - 1995 - Oxford University Press UK.
  Newton's Philosophiae Naturalis Principia Mathematica provides a coherent and deductive presentation of his discovery of the universal law of gravitation. It is very much more than a demonstration that 'to us it is enough that gravity really does exist and act according to the laws which we have explained and abundantly serves to account for all the motions of the celestial bodies and the sea'. It is important to us as a model of all mathematical physics.Representing a decade's work from (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 43.  70
  Freese's Pro Murena_- M. Tullii Ciceronis pro L. Murena oratio ad indices. Edited with introduction and notes by J. H. Freese, M.A. London, Macmillan & Co.: 1894. fp. 8vo. Price 2 _s._ 6 _d.[REVIEW]S. W. A. - 1894 - The Classical Review 8 (10):467-.
 44.  46
  Abbott's Latin Gate and Postgate's Sermo Latinus Sermo Latonus; a Short Guide to Latin Prose Composition. by J. P. Postgate. Pp. 90. Macmillan. 2s. 6d. [REVIEW]S. A. - 1890 - The Classical Review 4 (1-2):35-36.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Hardy's Jude: The Pursuit of the Ideal as Tragedy in The Existential Coordinates of the Human Condition: Poetic, Epic, Tragic. The Literary Genre.S. Abdoo - 1984 - Analecta Husserliana 18:307-318.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Fechner's Vorschule der Aesthetik. [REVIEW]S. Alexander - 1893 - Mind 2:102.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. J. S. Mackenzie, An Introduction to Social Philosophy. [REVIEW]S. Alexander - 1891 - Mind 16:114.
 48. Intentionala objekt: några logiska synpunkter.Tero Tulenheimo - 2013 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 48 (3-4):304-313.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Begarets strategier: nagra nedslag i René Girards tankande.Mikael van Reis - 1988 - Res Publica (Misc) 10:62-72.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  13
  Haribhadra's Yoga Works and Psychosynthesis.Kenneth G. Zysk & S. M. Desai - 1984 - Journal of the American Oriental Society 104 (4):788.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000