10 found
Order:
 1.  38
  Three Kinds of Arguments for Panpsychism.Jacek Jarocki - 2024 - Acta Analytica 39 (2):379-398.
  Panpsychism may be roughly defined as a view that at least some of the properties constituting the fundamental level of reality are mental or proto-mental. Despite its long history, it has been revived in recent discussions as a solution to the problems raised by the mind, especially to the so-called hard problem of consciousness. Contemporary panpsychism differs significantly from incarnations known from the history of philosophy mainly due to the fact that the former is often combined with so-called Russellian monism. (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  10
  Get Real! Editorial Introduction.Jacek Jarocki - 2024 - Roczniki Filozoficzne 72 (1):7-13.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  11
  Panpsychism and Pantheism. An Uneasy Alliance?Jacek Jarocki - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (2):163-183.
  Although panpsychism and pantheism were seen as natural allies in the past, in contemporary philosophy it is widely common to stress differences rather than similarities between them. As a result, only few panpsychists (e.g. so-called cosmopsychists) acknowledge that their view may imply pantheism. In my paper, I argue that at least some popular versions of panpsychism do lead to pantheism. My main argument is that panpsychism meets the minimal requirements for pantheism, defined as a view that the world is identical (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Panpsychism in the Recent Debates about the Mind.Jacek Jarocki - 2018 - Diametros (59):49-64.
  The purpose of this article is to present contemporary varieties of panpsychism, i.e. a metaphysical view according to which at least some of the fundamental properties which constitute the world are mental. Despite its popularity in the history of philosophy, the view has been thought, in the analytic tradition, to be unscientific. Nevertheless, in light of some insolvable problems with the explanation of mind, panpsychism has become a view which is taken seriously as a correct metaphysical theory. In this article, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  5
  Strawson kontra Strawson. Galena Strawsona krytyka kompatybilizmu Petera Fredericka Strawsona.Jacek Jarocki - 2019 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:465-481.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  20
  Edwin Bissell Holt (1873–1946): A Missing Portrait of a Forgotten Pioneer.Jacek Jarocki - 2022 - Transactions of the Charles S. Peirce Society 57 (4):434-456.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  10
  Mind-Body Problem Revisited.Jacek Jarocki - 2021 - Roczniki Filozoficzne 69 (2):347-351.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  9
  Natura umysłów po dwudziestu pięciu latach.Jacek Jarocki - 2022 - Roczniki Filozoficzne 70 (2):319-325.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  11
  Świadomość, wolna wola, jaźń: metafizyka Galena Strawsona.Jacek Jarocki - 2020 - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Świadomość, wolna wola i jaźń to kanoniczne zagadnienia filozoficzne od setek lat frapujące kolejne pokolenia uczonych. Podjął je również współczesny brytyjski filozof analityczny Galen John Strawson (ur. 1952), który w trakcie czterdziestoletniej kariery poświęcił tym tematom liczne książki i artykuły. Jego myśl wyróżnia się odwagą, z jaką broni niepopularnych w nurcie filozofii anglosaskiej poglądów, takich jak panpsychizm, koncepcja pojęciowej sprzeczności moralnej odpowiedzialności czy teoria krótkotrwałych jaźni. Choć pomysły te wzbudzają wiele głosów polemicznych, mają coraz większe znaczenie w najnowszych debatach. Celem (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  16
  Uwagi polemiczne do tekstu Katarzyny Kuś Wyobrażenia obrazowe jako świadectwa na rzecz przekonań modalnych.Jacek Jarocki - 2013 - Roczniki Filozoficzne 61 (3):171-178.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark