22 found
Order:
 1. Die ensiklopediese plek van Bybelkunde.J. J. Engelbrecht - 1987 - HTS Theological Studies 43 (1/2):301-312.
  The encyclopedic place of Biblical StudiesIs Biblical Studies part of theology, or has theology lost its grip on Biblical Studies, as it has lost its grip on Geology and Palaeontology as early as one and a half century ago?Is it possible to distinguish between different levels of Biblical study, some levels dealing with essentially theological questions and others with more general questions of a historical, archaeological, literary or linguistic nature?What is and should be the relationship between the Departments of Biblical (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  18
  S P J J van Rensburg, hoogleraar 1963-1972.J. J. Engelbrecht - 1992 - HTS Theological Studies 48 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  9
  Boekbespreking.J. I. De Wet, J. A. Loader, P. S. Dreyer, J. J. Engelbrecht, J. H. Koekemoer & C. J. Viljoen - 1973 - HTS Theological Studies 29 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  12
  Waves in microstructured materials and dispersion.J. Engelbrecht, A. Berezovski, F. Pastrone & M. Braun - 2005 - Philosophical Magazine 85 (33-35):4127-4141.
 5.  7
  Boekbespreking.P. S. Dreyer, T. F. J. Dreyer, Johannes J. Engelbrecht, J. A. Loader, H. G. V. D. Westhuizen & C. J. Viljoen - 1976 - HTS Theological Studies 32 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  7
  Die houding van die Open baring van Johannes teenoor kultuur.J. J. Engelbrecht - 1996 - HTS Theological Studies 52 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  6
  Boekbespreking.A. J. Antonites, M. J. Du P. Beukes, D. J. A. G. Du Toit, Johannes Engelbrecht, J. H. Koekemoer, P. J. Theo Koekemoer, H. G. Van der Westhuizen & C. J. Viljoen - 1977 - HTS Theological Studies 33 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  4
  Verbond en kinderdoop in die patristiese literatuur – enkele opmerkings.J. J. Engelbrecht - 1984 - HTS Theological Studies 40 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  4
  Die Persoon van die Heilige Gees.J. J. Engelbrecht - 1979 - HTS Theological Studies 35 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  4
  Die Christologie in die openbaring van Johannes, in hooftrekke beskrywe.J. J. Engelbrecht - 1968 - HTS Theological Studies 24 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  4
  Die historiese Jesus as wonderwerker.J. Engelbrecht - 1993 - HTS Theological Studies 49 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  4
  Die maagdelike ontvangenis van Jesus Christus: Opmerkings oor ’n belangrike debat.J. J. Engelbrecht - 1994 - HTS Theological Studies 50 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  4
  Opmerkings oor vroee katolisisme in die Nuwe Testament, met besondere verwysing na die briewe aan die Kolossense en die Efesiers, en die Pastorale Briewe.J. J. Engelbrecht - 1995 - HTS Theological Studies 51 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  3
  Verskil in die skrifbeskouing en skrifuitleg as 'n probleem in die tussenkerklike kommissie.J. J. Engelbrecht - 1984 - HTS Theological Studies 40 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  3
  Jesus' Jewisbness: Exploring the place of Jesus within early Judaism.J. Engelbrecht - 1996 - HTS Theological Studies 52 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  3
  Kerklike tug volgens 1 Korintiërs 5 en 6.J. J. Engelbrecht - 1989 - HTS Theological Studies 45 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  3
  Neergedaal na die Hel.J. J. Engelbrecht - 1961 - HTS Theological Studies 17 (2/3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  2
  Die vrou in die kerklike amp – vanuit die nuwe-testamentiese perspektief.J. J. Engelbrecht - 1980 - HTS Theological Studies 36 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  1
  Boekbespreking.A. D. Pont, J. H. Koekemoer, J. J. Engelbrecht & D. J. P. Stolz - 1977 - HTS Theological Studies 33 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  1
  Bakens op die weg van die evangelienavorsing, met besondere verwysing na die metodes van uitleg.J. J. Engelbrecht - 1982 - HTS Theological Studies 38 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  4
  Die betrokkenheid van die Nederduitsch Hervormde Kerk by Bybelkunde aan die Universiteit van Pretoria.J. J. Engelbrecht & P. M. Venter - 1992 - HTS Theological Studies 48 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22.  1
  Science and Society—Faculties Close or Apart?Jüri Engelbrecht - 2001 - In Rein Vihalemm (ed.), Estonian Studies in the History and Philosophy of Science. Kluwer Academic Publishers. pp. 77--88.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation