Order:
 1.  20
  Boekbespreking.B. Gemser, E. S. Mulder, H. P. Wolmarans, P. S. Dreyer, J. A. Stoop, F. Van Oosten, S. P. Engelbrecht & J. F. Stutterheim - 1955 - HTS Theological Studies 11 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  6
  "Buiten die Kerk geen heil" - 'n Aspek van die kerkbegrip van Augustinus.J. A. Stoop - 1955 - HTS Theological Studies 11 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  6
  Die regverdigingsleer van Kardinaak Contarini.J. A. Stoop - 1952 - HTS Theological Studies 8 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  8
  Geskiedenis van die Kerk van Culemborg in dir eerste helfte van die 17de eeu.J. A. Stoop - 1952 - HTS Theological Studies 8 (3).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  4
  'n Ondersoek na die betekenis van die Paasfees by Augustinus met spesiale verwysing na sy paaspreke.J. A. Stoop - 1952 - HTS Theological Studies 8 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark