Results for 'Istv��n N��meti'

1000+ found
Order:
 1.  10
  Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Öğrencilerin Gelişimsel Düzeyine Uygu.Meral Meti̇n Göksu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1753-1753.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  19
  Osmanlıların K'be ve Mescid-i Haram Hizmetleri.İsmail Meti̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 2):663-663.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  14
  Şeriyye Sicillerine Göre XVIII.Yüzyılda Bursa Evleri ve Kullanılan Eşyalar.Rafet Meti̇n - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 1):357-357.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  10
  Sokaktan Bilgisayara Metaforlarla Oyun Yolculuğu: Lise Öğrencilerin Oyun Kavramı İle İlişkin Metafo.Özge Meti̇n Aslan - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):1165-1165.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  7
  1260-61 / 1844-45 Temettuat KayıtlarıIşığında Balışeyh Ve Ahılı Köylerinin Sosyal Ve Ekonomik Görünt.Rafet Meti̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 13):191-191.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  6
  Sosyal Hizmetler Bağlamında Mekke'de Osmanlı İzleri.İsmail Meti̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 1):455-455.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  5
  Hanefi̇ fürû’ meti̇nleri̇nde ta’zîr bahsi̇ni̇n geli̇şi̇mi̇.S. Nuri Akgündüz Akgündüz - 2014 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 (29):47-47.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  39
  The Morality of the Criminal Law, Two Lectures.N. D. O’Donoghue - 1968 - Philosophical Studies (Dublin) 17:280-281.
  In the first of these two lectures Professor Hart is concerned with certain controversies and changes of attitude towards the question of moral guilt—mens rea,’ the guilty mind’—in criminal proceedings according to English law. There is, on the one hand and at one extreme, the attitude of the McNaughten Rules which excludes guilt only in the case of a ‘defect of reason’; at the other extreme there is the modern position, represented by Lady Wootton according to which the conception of (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Thirteen Pages on Intellectual Property, with Special Reference to a Doubtful Doctrine of J.S. Mill [in His Principles of Political Economy] by One of His Pupils [Signing Himself N.N.]. [REVIEW]N. N. & John Stuart Mill - 1876
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  4
  Kur’'n ve Hadiserde Fıtrat Kavramının Anlamı Üzerine.Muhammet Ali Teki̇n - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1441-1490.
  Kavramlar doğru anlamlandırılmadığı takdirde meselelerin anlaşılması noktasında yanlış sonuçlara varmanın kaçınılmaz olduğu bir hakikattir. Fıtrat kavramı bu manada insanın neliği bağlamında başat kavram olarak her daim farklı değerlendirmelere konu olmuştur. İnsanın, gerek kendisini var eden Allah ile olan ilişkisi gerekse hemcinsleriyle ve içerisinde yaşadığı âlemle ilişkisi çerçevesinde bu kavramın anlam alanının tespiti yine ait olduğu dünya üzerinden yapıldığı zaman konu hakkında doğru sonuçların elde edilmesine imkân tanıyacaktır. Kur’ân ve hadislerde yerini bulan fıtrat kavramının anlam alanına yönelik çalışmaların bu alanlarda derinlemesine (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  42
  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kişisel Ve Aile Özellikleri İle Öğrenim Gördükleri P.Mehmet Gülteki̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1163-1163.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  17
  Hérodote et Artémisia d’Halicarnasse.Violaine Sebillotte Cuchet - 2008 - Clio 27:15-33.
  Le point de vue d’Hérodote sur les guerres médiques, et particulièrement la bataille de Salamine en 480 avant notre ère, n’est pas totalement conforme à la bipolarisation grec/barbare, qui organise et hiérarchise les individus et les groupes vivant autour de la Méditerranée à l’époque classique. En effet Hérodote est un métis d’Halicarnasse en Asie mineure, et il s’amuse plutôt à décrire dans cet engagement naval la provocation d’Artémisia, reine de sa cité en 480. Celle-ci, également métissée, prouve qu’une cité grecque (...)
  No categories
  Direct download (7 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13.  7
  İtalya'nın Habeşistan'ı İşgalinin Akbaba Dergisindeki Yansımaları.Fatih Keski̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):659-659.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  2
  COVID-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim: İlahiyat/İslami İlimler Fakülteleri Öğretim Elemanlarının Görüşleri.Fatma Kurtteki̇n - 2022 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 8 (1):31-60.
  Pandemi süreciyle birlikte hızlı ve ani şekilde uygulanmaya başlayan uzaktan eğitime dair değerlendirmenin yapılabilmesinde eğitim sisteminin sac ayaklarından biri olan öğreticinin rolü ve tutumu ehemmiyet arz etmektedir. Bu amaçla çalışmada yüksek din öğretiminde uzaktan eğitimin etkileri, öğretim elemanlarının perspektifinden mercek altına alınmıştır. İlâhiyat/İslami ilimler fakültesinde görev yapan 134 öğretim elemanı araştırmaya katılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel nitelikli tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın verileri demografik bilgiler yanında 5’li Likert tarzında 40 maddeden oluşan anket formu ile toplanmıştır. SPSS 26 programıyla analizler betimsel (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  1
  Filosofii͡a N.N. Strakhova: Opyt Intellektualʹnoĭ Biografii: Monografii͡a.N. V. Snetova - 2010
  Монография представляет собой исследование философских взглядов одного из представителей второй половины XIX века, мыслителя, публициста, литературного критика, переводчика, издателя, Н. Н. Страхова.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  16
  Sanatsal Yarışmalarının Görsel Sanatlar Eğitimi Açısından Öğrenc.Levent Merci̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 8):203-203.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Cogitata Metaphysica’Nın II. Kısmı Ve Spınoza’Nın Sıfat Teorisi Açısından Önemi.Yakup Kalın - forthcoming - Beytulhikme An International Journal of Philosophy.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  15
  İyi Kavramının Tanımı Yapılabilir mi? J. S. Mill’in Kanıtlaması ve G. E. Moore’un Doğalcı Yanılgı Eleştirisi.Metin Aydın - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:1139-1160.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  16
  İyi Kavramının Tanımı Yapılabilir mi? J. S. Mill’in Kanıtlaması ve G. E. Moore’un Doğalcı Yanılgı Eleştirisi.Metin Aydın - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:1139-1160.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  19
  Kelime Gruplarının Türkiye Kamuoyundaki Yansımaları.Ali Taşteki̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):1949-1949.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  9
  Zihin Engelliler Öğretmenliği Adaylarının Uygulamada Karşılaştığı Problemlere İlişkin Görüş Ve Öneri.Serpil Alpteki̇n - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):127-127.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  1
  Husserl: Saf Ben, Başkasının Beni Ve Kurulum.Fahrettin Taşkın - forthcoming - Beytulhikme An International Journal of Philosophy.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  13
  Öğretmen Adaylarının Türk Dilinin Sorunları Üzerine Düşünceleri: Bir Durum Çalışması.Esin Yağmur Şahi̇n - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):2557-2557.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  33
  ABD'nin Anasınıfı Ve İlköğretim Birinci Sınıf Okuma Kitaplarının Kelime Öğretimi Açısından İncelenme.Yalçın Bay - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 12):17-17.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Lingvistika V Gody Voĭny--Li͡udi, Sudʹby, Svershenii͡a: Materialy Vserossiĭskoĭ Konferent͡sii, Posvi͡ashchennoĭ 60-Letii͡u Pobedy V Velikoĭ Otechestvennoĭ Voĭne.N. N. Kazanskiĭ (ed.) - 2005 - Nauka.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Filosofskie I Politicheskie Kategorii V Feministskom Diskurse: Monografii͡a.N. N. Kukarenko - 2006 - Pomorskiĭ Gos. Universitet.
 27.  9
  İkili Güven Kavramının Birbirine Rakip İki Örgüt Üzerinden İncelenmesi.Taşkın Kiliç - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 14):471-471.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  25
  ‘And Therefore I Hasten to Return My Ticket’: Anti-theodicy Radicalised.N. N. Trakakis - 2021 - Sophia 60 (3):699-720.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29.  12
  II. Meşrutiyet Döneminde Çocuklar İçin Yazılmış ʻAmelī I҆lmiḥal Ders Kita-bının Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi.Halise Kader Zengi̇n - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:311-330.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. N, N-DIMETHYLTRYPTAMINE AND BIOLOGICAL REDUCTIVE ACCOUNTS FOR RELIGIOUS AND SPIRITUAL EXPERIENCES.Shaun Smith - forthcoming - Liberty University Digital Commons.
  There is unquestionably a plethora of details and mysteries regarding the mind and the body. However, with the advent of psychopharmacology (the study of how psychedelics inform or alter brain states) there are more issues at hand. Do psychedelics allow us to access deeper areas of our consciousness? Are we having a spiritual experience under the influence of psychedelics? Dr. Rick Strassman does not want to continue asking these rather conspiratorial-like questions. Instead, Dr. Strassman believes that there is one special, (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  8
  Tanrı’nın Tekliğine Dair Tartışmalar.Nazif Muhtaroğlu - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1153-1164.
  Tanrı’nın varlığına dair getirilen argümanlar, başarılı kabul edildiği taktirde en az bir tanrının var olduğu gösterir. Acaba kanıtların gösterdiği özelliklere sahip başka tanrılar da var mıdır? Bu sorun, Tanrı’nın tekliği problemi olarak bilinir ve özellikle orta çağ felsefesinde detaylı olarak tartışılmıştır. İslam kelamcılarının bu bağlamda Tanrı’nın tekliğini göstermek için verdikleri en önemli argümanlardan biri de “burhân-ı temânü”dür. Burhân-ı temânünün modal versiyonuna göre, her mümkün duruma gücü yeten ve iradesinde özgür iki tanrının iradeleri mümkün bir durumda çelişkiye yol açar. Dolayısıyla bu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. The Faculty and the National Working Group for the Clinical Ethics Credentialing Project (2009). Charting the Future: Credentialing, Privileging, Quality, and Evaluation in Clinical Ethics Consultation.N. N. Dubler, M. P. Webber & D. M. Swiderski - 2009 - Hastings Center Report 39 (6):23-33.
 33.  37
  Geleneksel Dönemden Post-Modern Döneme Beden Anlayışının Değişimi.Ferhat Teki̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):1153-1153.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  12
  Ardahan İlinin Tubitak Projelerine Katılmama Nedenleri Ve Öğrencilerin Araştırma Kaygılarının Sosyo-.Alptürk Akçölteki̇n - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):41-41.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Seyyid Muhammed Ali Rıza’nın Gencü’l-Esr'r’ındaki Cennet Tasviri.Duygu Kayalik Şahi̇n - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Türk İslam Edebiyatında, dinî-tasavvufî muhtevalı çok sayıda telif veya tercüme nasihatname kaleme alınmıştır. İslam kültürü ve klasik Türk edebiyatı dairesinde manzum ya da mensur formda yazılan bu eserlerde İslam inanç ve ibadet esasları hakkında bilgiler verilmiş; insanların ahlaklı, imanlı, dinin emir ve yasaklarına riayet eden, Hz. Peygamber’in hadislerini önceleyen, yardımsever ve hoşgörülü bir birey olmaları öğütlenmiştir. Bu nasihatnamelerden biri, farklı nazım türleri ve şekillerinden oluşan manzumelerin vasıta beyitleriyle birbirine bağlandığı Gencü’l-Esrâr’dır. Sufi geleneğin bir halkası olan müellif Gaziantepli Seyyid Muhammed Ali (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  8
  Geçmişten Günümüze Din Eğitiminin Muhtevasının Değişimi Üzerine Bir Değerlendirm.Safiye Kesgi̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):331-331.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Antitheodicy.N. N. Trakakis - 2013 - In Justin McBrayer & Daniel Howard-Snyder (eds.), The Blackwell Companion to the Problem of Evil. Wiley-Blackwell. pp. 363--376.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 38.  10
  N.N. Moiseev and V.S. Stepin : Two Prophets in Their Own Country.V. A. Lektorsky - 2019 - Russian Journal of Philosophical Sciences 62 (4):58-62.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39.  43
  The Art of the Chart Note in Clinical Ethics Consultation and Bioethics Mediation: Conveying Information That Can Be Understood and Evaluated.N. N. Dubler - 2013 - Journal of Clinical Ethics 24 (2):148-155.
  Unlike bioethics mediators who are employed by healthcare organizations as outside consultants, mediators who are embedded in an institution must be authorized to chronicle a clinical ethics consultation or a mediation in a patient’s medical chart. This is an important privilege, as the chart is a legal document. In this article I discuss this important part of a bioethics mediator’s tool kit in my presentation of a case illustrating how bioethics mediation may proceed, and what this approach using both bioethics (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 40.  6
  Göktürk Kitabelerinde Türk Dini İnancının İzleri.Serkan Deri̇n - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):465-465.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  37
  Deus Loci: The Place of God and the God of Place in Philosophy and Theology. [REVIEW]N. N. Trakakis - 2013 - Sophia 52 (2):315-333.
 42.  1
  A Companion to Philosophy in Australia and New Zealand.Graham Trakakis, N. N., Oppy (ed.) - 2010 - Monash University Publishing.
  "Philosophy in Australia and New Zealand has been experiencing, for some time now, something of a 'golden age'. This is not to overlook, however, the rich philosophical past of Australasia, which - although heavily indebted to overseas trends - has managed to produce much distinctive and highly original work. These developments in the recent and distant past only serve to highlight the importance of documenting Australasia's great contribution to philosophy ... The Companion contains a wide range of encyclopaedia-like entries written (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 43. Against Theodicy: A Response to Peter Forrest.N. N. Trakakis - 2010 - Sophia 49 (1):129-140.
  In responding to Peter Forrest’s defence of ‘tough-minded theodicy’, I point to some problematic features of theodicies of this sort, in particular their commitment to an anthropomorphic conception of God which tends to assimilate the Creator to the creaturely and so diminishes the otherness and mystery of God. This remains the case, I argue, even granted Forrest’s view that God may have a very different kind of morality from the one we mortals are subject to.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 44.  11
  Belgesel Fotoğrafçılık Tekniğiyle Osmanlı Dönemi Kuş Saraylarının İncelenmesi.Taşkın İnan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):583-583.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  4
  Buda’nın Vaazı Adlı Konuşması Üzerine Bir Değerlendirme Ateş.Necati Sümer - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1165-1188.
  Budizm, Hinduzim’e tepki olarak ortaya çıkan bir inanç sistemidir. Buda, bu dinin kurucusudur. Budizm daha çok Buda’nın hayatı ve görüşleri çerçevesinde şekillenir. Özellikle Buda’nın vaazları bu dinin yayılmasını sağlayan önemli konuşmalardır. Bu çerçevede Ateş Vaazı Budistler arasında önemli bir yere sahiptir. Ateş simgesi ile özdeşleşen bu vaaz, Budizm için bir kırılma eşiğidir. Bu vaazdan sonra yüzlerce keşiş Buda’nın yolunu izler. Genel olarak dini ve felsefi bir içeriğe sahip olan vaaz, keşişleri kurtuluşa davet eder. Buda bu vaaz aracılığıyla kendi yaşam serüvenini (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  18
  Commentary on Bergman: "Yes... But".N. N. Dubler - 2013 - Journal of Clinical Ethics 24 (1):25-31.
  In “Surmounting Elusive Barriers: The Case for Bioethics Mediation,” Bergman argues that professionals trained in bioethics, reluctant to acquire the skills of mediation, would better be replaced by a cadre of mediators with some bioethics knowledge, to which I respond, “yes . . . but.”.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 47.  1
  Sadrın Zaptından Satrın Zaptına: IV./X. Asırda Hadis Tashîf't Edebiyatının Gelişim Sebepleri Üzerine Bir Değerlendirme.Üsame Bozkurt - 2022 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 8 (1):445-459.
  Hadis isnad ve metinlerinin doğru bir şekilde aktarılmasındaki en önemli hususlardan biri ifadelerin yazımında bir hata vuku bulmamasıdır. Bu amaçla muhaddislerin hadis metinlerinde ve râvi isimlerindeki hatalara dair bir farkındalık oluşturmaya ve eser telifi ile hataları asgariye indirmeye çalıştıkları görülmektedir. Hadis tashîfât literatürüne dair çalışmaların en önemli örneklerinin ise IV./X. asırda verildiği görülmektedir. Bu çalışmada hadis tashîfât edebiyatının IV./X. asırdaki gelişiminin gerekçeleri dönemsel ve bölgesel olarak incelenmeye çalışılacaktır. Gelişim sebeplerine dikkat edildiği zaman ilgili zaman diliminde eser nakillerinin etkin hale gelmesi, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  52
  Does Univocity Entail Idolatry?N. N. Trakakis - 2010 - Sophia 49 (4):535-555.
  Idolatry is vehemently rejected by the Abrahamic faiths (Judaism, Christianity, and Islam), and closely connected with idolatry are certain varieties of anthropomorphism, which involve the attribution of a human form or personality to God. The question investigated in this paper is whether a highly anthropomorphic conception of God, one that commits the sin of idolatry, is entailed by a particular theory of religious language. This theory is the 'univocity thesis', the view that, for some substitutions for 'F', the sense of (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 49.  5
  Çağının Tanığı Olarak Abb'sî Saray Tabipleri.Selahattin Polatoğlu - 2019 - van İlahiyat Dergisi 7 (11):208-232.
  İlimler, sanatlar ve mesleklerin mazisi tarihe konu olduğu gibi, tarih de farklı sahalara mensup kimseler tarafından kaleme alınmıştır. İslam toplumunda 3./9. yüzyıldan itibaren tıp ve tabipler tarihine dair eserler yazılmaya başlamıştır. Öte yandan, tabiplerin de çağının tanığı olarak tarih yazdıklarını görmekteyiz. İslam dünyasında tabiplerin tarih yazıcılığının ilk örneklerine Abbâsî Devleti’nde rastlamaktayız. Saray tabipleri halifelerin ve devlet ricalinin tedavisiyle vazifeli iken, aynı zamanda siyasi ve toplumsal hadiselere de bizzat yakından şahit olmuşlardır. Bu tabiplerden bazıları gördüklerini rivayet ederek tarih yazımına dolaylı yoldan (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Bilim ve Sözde Bilim: Bilimsel Topluluğun Doğasının Belirlenmesi ve Sözde Bilimin Ayırt Edilmesine Yönelik Sosyal Bir Ölçüt.Alper Bilgehan Yardımcı - 2019 - Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 18 (2):567-588.
  Bilimin ne olduğunun tespit edilmesi ve bilimi sözde bilimlerden ya da bilimsel olmayan alanlardan ayırt edecek ölçütün ne olması gerektiğine yönelik tartışma, bilim felsefesinde sınır çizme sorunu olarak ele alınmaktadır. Bu makalede, öncelikle söz konusu soruna yönelik geleneksel yaklaşımlar incelenmiş ve ardından bu yaklaşımların bilimsel toplulukların doğasına ilişkin özellikleri göz ardı ettiği ortaya konmuştur. Daha önce yapılan çalışmalar bilimi daha çok önermeler, ifadeler ya da salt epistemik bir sistem olarak ele almakta ve bilimsel akıl yürütmenin biçimi ile bilimsel kuramların özelliklerine (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
1 — 50 / 1000