Results for 'I. Kir��ly'

1000+ found
Order:
 1. Moderne Religion I Kritisk Lys.Jan-Olav Henriksen - 2007 - Agora 25 (3):83-103.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Pikettys ulikhetsregimer i skandinavisk lys.Kalle Moene - 2021 - Agora 39 (1-02):91-115.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  7
  Tause Kunnskaper I Nytt Lys?- Viktige Ansatser Og Nye Bøker Innenfor Feltet.Kjell S. Johannessen - 2013 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 48 (2):144-153.
  In this article I attack the scandalous one-sidedness of traditional philosophical epistemology. I make clear its total dependence on one and only one paradigm of knowledge – propositional knowledge. Such knowledge presupposes that we are always capable of fully articulate our knowledge verbally or notationally and support it by empirical or formal reasons. On this basis it becomes quite impossible to say anything sensible about, for instance, professional knowledge, not to speak of aesthetical or moral knowledge. Some of us have (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  7
  Kant i lys av den «lingvistiske vending». Hva om Kant fortolkes alternativt?Tor Claussen - 2018 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 53 (1):28-39.
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5. Maulānā ʻUbaidullāh Sindhī aur un kā falsafah-i tārīk̲h̲.Amjad ʻAlī Shākir - 2021 - Lāhaur: Sindh Sāgar Akādamī.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Асоба Ў Гісторыі: Гераiчнае I Трагічнае : Матэрыялы Другой Мiжнароднай Навукова-Практычнай Канферэнцыі Студэнтаў, Аспірантаў І Маладых Вучоных, Прысвечанай Памяці Прафесара У.У. Мелішкевіча (Брєст, 12-13 Лiстапада 2004 Г.): Matėryi︠a︡ly Druhoĭ Miz︠h︡narodnaĭ Navukova-Praktychnaĭ Kanferėntsyi Studėntaŭ, Aspirantaŭ I Maladykh Vuchonykh, Prysvechanaĭ Pami︠a︡tsi Prafesara U.U. Melishkevicha, Brėst, 12-13 Listapada 2004 H. [REVIEW]A. M. Vabishchėvich (ed.) - 2006 - Akademii͡a.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Асоба Ў Гісторыі: Гераiчнае I Трагічнае : Матэрыялы Другой Мiжнароднай Навукова-Практычнай Канферэнцыі Студэнтаў, Аспірантаў І Маладых Вучоных, Прысвечанай Памяці Прафесара У.У. Мелішкевіча (Брєст, 12-13 Лiстапада 2004 Г.): Matėryi︠a︡ly Druhoĭ Miz︠h︡narodnaĭ Navukova-Praktychnaĭ Kanferėntsyi Studėntaŭ, Aspirantaŭ I Maladykh Vuchonykh, Prysvechanaĭ Pami︠a︡tsi Prafesara U.U. Melishkevicha, Brėst, 12-13 Listapada 2004 H.A. M. Vabishchėvich (ed.) - 2006 - Akademii͡a.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  1
  Karbonfangst i lys av generasjonsrettferdighet.Morten Tønnessen - 2021 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 56 (2-03):91-101.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  19
  Forunderlige forvandlinger. Meditasjoner i lys av et Oscar Wilde-tema.Olaf L. Müller - 1999 - Parabel. Tidsskrift for Filosofi Og Vitenskapsteori 3 (1):87-117.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10. Kunst, Krig Og Pasifisme I Lys Av Susan Sontags Essay Å Betrakte Andres Lidelse.Kari J. Brandtzæg - 2011 - Agora 29 (2-03):107-138.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  4
  Fair Play I Kroppsøvingsfaget I Lys Av Aristotelisk Dydsetikk.Ove Ronny Olsen Sæle - 2013 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 1 (1):88-104.
  Artikkelen ønsker å gi et konstruktivt bidrag til forståelsen og anvendelsen av fair play i en kroppsøvingsfaglig kontekst. Dette er et tema som er blitt aktualisert i og med at fair play er kommet inn som et sentralt element i kroppsøvingsfagets nye reviderte læreplan. Fair play omhandler regler, normer og verdier som skal gjelde ved idrettsutøvelse, og det er et etablert verdikonsept innenfor organisert idrettsliv og idrettsetisk forskning. I skolen, derimot, er fair play mindre kjent. Kroppsøvingsplanen hevder fair play omfatter (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. A Látszat Története: A Kezdetektől Az I. E I. Század Közepéig.Mihály Szívós - 2000 - Áron Kiadó.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. «Virkelighet» Forstått I Lys Av Wittgensteins Filosofiske Undersøkelser Og Gibsons The Ecological Approach to Visual Perception.Berit Overå Johannesen - 2002 - Agora 20 (1-02):250-271.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  7
  Kroppslig handlingsevne og helse i lys av Merleau-Pontys fenomenologi.Talia Welsh - 2019 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 54 (1-02):24-38.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Deleuze/Derrida: Towards an Almost Imperceptible Difference.Kir Kuiken - 2005 - Research in Phenomenology 35 (1):290-310.
  This paper approaches the problem of the relation between Deleuze and Derrida by focusing on their respective readings of Heidegger's interpretation of Nietzsche's eternal return. It argues that the difference between Deleuze and Derrida cannot be measured in terms of their explicit statements about Heidegger, but in terms of how they relate their own readings of Nietzsche to Heidegger's positioning of him as the last metaphysician. The paper focuses on Deleuze's brief analyses of Heidegger in Difference and Repetition and Derrida's (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 16. Textos del legado as' ari magrebí. Al-'Aqi-da al-burha-niyya al-as' ariyya de Abu-'Amr al-Sala-ly^ i-al-Fa-si.Mohamed Bilal Achmal - 2013 - Al-Qantara 34 (1):205 - 213.
  Con la publicación de al-�Aqida al-burhaniyya al-as,ariyya, una joya más del legado as,ari marroquí ha visto la luz. El objetivo de este trabajo es analizar la importancia de esa edición científica y aportar algunas reflexiones acerca de su contenido y forma.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  4
  Uten Lovlig Opphold = Uten Rettigheter? Tilværelsen Til Migranter Uten Oppholdstillatelse I Lys Av Normativ Teori Om Rettferdighet.Katrine Fangen & Halvar Andreassen Kjærre - 2012 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 2 (2):6-22.
  Migranter som fortsetter å oppholde seg i et land etter avslag på søknad om opphold, eller som unnlater å søke om oppholdstillatelse, utfordrer det juridiske rammeverket for nasjonalstater og statsborgerskap. I denne artikkelen diskuteres livssituasjonen til migranter uten lovlig opphold opp mot normativ kosmopolitisk teori om universelle rettigheter. Dette er belyst i internasjonal litteratur, men i mindre grad innenfor en norsk kontekst. Vi tar i denne artikkelen for oss tre empiriske eksempler: tilværelsen i såkalte ventemottak, tilværelsen utenfor ventemottakene og tilværelsen (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Mennesket, Helseløshet Og Givethet - En Utforskning Av Konseptuell Gjenfylling Og Fenomenal Saturering I Lys Av Jean-Luc Marions Fenomenologi.Thor Erik Eiriksen - 2014 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 49 (2):129-141.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  1
  «Bob Dylan’s Blues» – Et Forsøk På Å Beskrive Dylans Tidligste Sangverk I Lys Av Sekstitallets Blues Revival.Gisle Selnes - 2013 - Agora 31 (1-02):35-69.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Ødipus På Pampasen? - «Geo-Psykoanalyse» Og Estetisk Revolusjon I Lys Av César Airas En Episode I En Omreisende Malers Liv.Hans Jacob Ohldieck & Gisle Selnes - 2014 - Agora 32 (1-02):292-317.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Gjenlyden Av En Taus Stemme. Stemmen Og Fenomenet I Lys Av Fortellingen Om Narcissus Og Ekko.Vibeke Andrea Tellmann - 2003 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 38 (3):227-237.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  1
  Dag O. Hessen Og Thore Lie: Mennesket I Et Nytt Lys – Darwinisme Og Utviklingslære I Norge.Markus Lindholm - 2003 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 38 (1-02):178-181.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  5
  Refleksjonsgrupper I Etikk: «Pusterom» Eller Læringsarena?Siri Tønnessen, Lillian Lillemoen & Elisabeth Gjerberg - 2016 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 1 (1):75-90.
  Siden 2007 har HOD og KS satset store ressurser på prosjektet «Samarbeid om etisk kompetanseheving» i kommunale helse- og omsorgstjenester. Hensikten med prosjektet har vært å heve de ansattes etiske kompetanse, og ett av de iverksatte tiltakene har vært å etablere refleksjonsgrupper i etikk. Denne artikkelen er basert på en evaluering av arbeidet i refleksjonsgruppene med fokus på hvordan etikkveilederen, også kalt fasilitator, beskriver arbeidet i gruppene. Hensikten med studien var å utvikle kunnskap om hvordan arbeidet med etikk-refleksjon foregår, samt (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  89
  Den gamle (mannen) som Den Andre. Feministisk filosofi og metode i Simone de Beauvoirs Alderdommen og Det annet kjønn [The old (man) as the Other. Feminist philosophy and method in Simone de Beauvoir’s The Coming of Age and The Second Sex].Tove Pettersen - 2020 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 55 (4):224-241.
  I Alderdommen (1970) fremsetter Simone de Beauvoir en filosofisk analyse av alderdom og eldre menneskers situa- sjon, og hevder at behandlingen de får er «skandaløs»; samfunnet «returnerer dem som en vare det ikke lenger er bruk for». Hun tilkjennegir et like stort engasjement mot den urett som eldre utsettes for som hun gjør i Det annet kjønn (1949) når det gjelder undertrykkelsen av kvinner. Likevel påstår Beauvoir at alderdommen først og fremst er et problem for mannen, og det har blitt (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25.  5
  «Å Bli Til I Det Å Bli Sett». Om Sammenvevingen Av Det Etiske Og Det Estetiske I Trondheims Minnepark for 22. Juli-Ofrene.Mattias Solli - 2018 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 1:77-90.
  Artikkelen er en fenomenologisk og hermeneutisk betraktning av Trondheims minnepark for 22. juli-ofrene. Bakgrunnen ligger i et etisk moment av hermeneutisk selvkritikk, som utspilte seg i storsamfunnets reaksjoner på terroren, og som parken må sees i lys av. Artikkelen tar utgangspunkt i at flere av diktene som er slipt inn i minneparkens hvite betong, tematiserer behovet for mellommenneskelig anerkjennelse. Ved hjelp av kunstteoretikeren Bourriaud og filosofene Fichte og Hegel synliggjøres det hvordan dette temaet – mellommenneskelig anerkjennelse – kan sies å (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  5
  Genmodifisert mat og forståelse av risiko. En analyse av norske offentlige dokumenter om moderne bioteknologi i matvareproduksjonen.Anne Haukenes - 2008 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 2 (2):11-31.
  Artikkelen er en analyse av utvalgte norske dokumenter om bruk av moderne bioteknologi i matvareproduksjon. Hvordan behandles temaet risiko i dokumentene? Har risikoforståelsen endret seg, og hvilken betydning tillegges forbrukernes oppfatninger om risiko knyttet til genmodifisert mat, i forhold til ekspertenes oppfatninger? Disse spørsmålene diskuteres i lys av den historiske konteksten dokumentene er utformet innenfor. Analysen er basert på NOU-rapporter fra 1990 og 2000, om bruk av bioteknologi i matproduksjonen og tilhørende risiko. Deler av stortingsmeldinger, stortingsproposisjoner, odelstingsproposisjoner og to lekfolkskonferanser (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  4
  Den transnationale uddannelsesrevolutions opløsning af pædagogikkens egenart.Frederik Pio - 2019 - Studier i Pædagogisk Filosofi 8 (2):58-79.
  Artiklen perspektiverer på den almene pædagogiks aktuelle, pressede tilstand, i lyset af de centrale, transnationale udviklingstendenser inden for uddannelsesstyring der har gjort sig gældende de sidste ca. 25-30 år. Dette gøres, ved at tage afsæt i de såkaldte antinomier, som en række pædagogiske forskere har forholdt sig til som definerende for moderne pædagogik. Denne tematik blevet sat på dagsordenen af aktuelle uddannelsesforskere som bl.a. Alexander von Oettingen; Michael Uljens; Lars Løvlie; Gert Biesta, Birgit Schaffar og Dietrich Benner. Oettingen ser nærmere (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. La configuración histórica E ideológica Del zapatismo (desde la perspectiva de sus protagonistas).María Luisa Soriano González - 2012 - Anales de la Cátedra Francisco Suárez 46:237-257.
  I n th e inte r na l histo r y o f Zapatism o th e mos t remarka b l e featur e i s th e symbiotic proces s w hic h occur s bet w ee n th e Zapatist a gue r rilla s i n th e mountain s o f Chiapa s an d the indigenou s peopl e i n th e communities . Th e fo r me r g i v (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Intrinsically/Extrinsically.Carrie Figdor - 2008 - Journal of Philosophy 105 (11):691-718.
  I separate two intrinsic/extrinsic distinctions that are often conflated: one between properties (the intrinsic/extrinsic, or I/E, distinction) and one between the ways in which properties are had by individuals (the intrinsically/extrinsically, or I-ly/E-ly, distinction). I propose an analysis of the I-ly/E-ly distinction and its relation to the I/E distinction that explains, inter alia, the puzzle of cross-classification: how it can be, for example, that the property of being square can be classified as an intrinsic property and yet individuals can be (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 30. Iberské Kořeny Vědecké Revoluce? Nový Svět, Idea Kooperace a Proměny Raně Novověkých Epistemologických Modelů.Jana Černá - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (3):443-465.
  Příspěvek se snaží ukázat, jaký dopad mělo poznávání přírody Nového světa na utváření specific- kých podob raně novověké vědecké kooperace a vědy obecně. Záměrem textu je prezentovat originální metody a formy vědění, které v souvislosti s kooperativním poznáváním Nového světa především ve Španělsku vznikaly a jež v soudobé Evropě neměly obdobu. Studie tak chce poukázat na význam, který mělo poznávání Nového světa Španěly v procesu tzv. vědecké revoluce, resp. proměny vědecké praxe i teoretických episte- mologických schémat.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  28
  Laches, or Courage.Daniel Bonevac - manuscript
  Lys. You have seen the exhibition of the man fighting in armour, Nicias and Laches, but we did not tell you at the time the reason why my friend Melesias and I asked you to go with us and see him. I think that we may as well confess what this was, for we certainly ought not to have any reserve with you. The reason was, that we were intending to ask your advice. Some laugh at the very notion of (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  14
  Rawls Well That Ends Well.Singer Abraham - 2018 - Business Ethics Journal Review 6 (3):11-17.
  Welch and Ly register three objections to my argument that the Rawlsian paradigm offers no resources for formulating a normative theory of corporate governance. In this brief response, I note that while I agree with the first of these objection, I don’t think it poses any serious trouble to my argument; the other two objections, on the other hand, I am less convinced by. I then offer two alternative strategies for bringing Rawls to bear on business ethics, which don’t involve (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Evaluativist Accounts of Pain's Unpleasantness.David Bain - 2017 - In Jennifer Corns (ed.), The Routledge Handbook of the Philosophy of Pain. London: Routledge. pp. 40-50.
  Evaluativism is best thought of as a way of enriching a perceptual view of pain to account for pain’s unpleasantness or painfulness. Once it was common for philosophers to contrast pains with perceptual experiences (McGinn 1982; Rorty 1980). It was thought that perceptual experiences were intentional (or content-bearing, or about something), whereas pains were representationally blank. But today many of us reject this contrast. For us, your having a pain in your toe is a matter not of your sensing “pain-ly” (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 34.  14
  To Define or Not to Define: The Problem of the Definition of Religion.Jan G. Platvoet - 1999 - In Jan G. Platvoet & Arie L. Molendijk (eds.), The Pragmatics of Defining Religion: Contexts, Concepts & Contests. Leiden: Brill. pp. 245-265.
  In this contribution, I deal firstly with the problem of whether ‘religion’ can actually be defined. My answer is twofold. Firstly, that such a definition must indeed be deemed to be extremely un-like¬ly, if not downright impossible. Secondly, however, that definition also has more modest uses which may turn definitions of religion, that have shed this universalist ambition, into quite useful tools in the academic study of religions. In the second section, I shall address the question of why, if a (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35.  43
  Bilgi Kirliliği ve Bireysel Sorumluluk: Salgın Deneyimimiz.Alper Yavuz - 2020 - MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi 2 (22):203-217.
  Özet: Bilgi kirliliği eski bir sorun olsa da sosyal medya ve Internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının yaygınlaşmasıyla daha sık gündeme gelmeye başladı. Salgın hastalık gibi kriz dönemlerinde kirli bilginin etkinliğinin tehlikeli olabilecek boyutta arttığı görüldü. Bu yazıda bilgi kirliliği sorununu felsefi açıdan inceleyeceğim. Bilgi kirliliğinin ne olduğu sorusunu tartıştıktan sonra bilgi kirliliğinin üç türü arasındaki ayrımları ele alacağım. Son olarak bilgi kaynağı ve bilgi aktarıcısı olarak bir öznenin sorumluluklarının neler olduğu konusunu inceleyeceğim. Tartışmanın pratik sonuçlarını salgın hastalık konusuyla bağlantılı örnekler seçerek (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  1
  The Vienna Circle and the Lvov-Warsaw School.Klemens Szaniawski (ed.) - 1988 - Dordrecht, Netherland: Dordrecht.
  This book grew out of an international symposium, organized in September 1986 by the Austrian Cultural Institute in Warsaw in cooperation with the Polish Philosophical Society. The topic was: The Vienna Circle and the Lvov-Warsaw School. Since the two phil osophical trends existed in roughly the same time and were close ly related, it was one of the purposes of the symposium to investigate both similarities and thp differences. Some thirty people took part in the symposium, nearly twenty contributions were (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 37. What Makes a Classical Concept Classical? Toward a Reconstruction of Niels Bohr's Philosophy of Physics.Don Howard - 1994 - In Niels Bohr and Contemporary Philosophy. Kluwer Academic Publishers. pp. 201--230.
  — Niels Bohr, 19231 “There must be quite definite and clear grounds, why you repeatedly declare that one must interpret observations classically, which lie absolute ly in thei r essenc e. . . . It must belong to your deepest conviction—and I cannot understand on what you base it.”.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   51 citations  
 38.  30
  Para Una refundación epistemológica de la teoría Del derecho.Luigi Ferrajoli - 2010 - Anales de la Cátedra Francisco Suárez 44:417-434.
  Th e autho r brief ly e xplain s th e epistemol o gica l line s an d methodol o gica l principle s of th e theo r y h e d e v elop s i n Principi a iuris . T eori a de l diritt o e dell a democ r acia . Th e author ha s bee n w orkin g o n thi s subjec t fro m th e 1960 s an (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  53
  Mill's Social Epistemic Rationale for the Freedom to Dispute Scientific Knowledge: Why We Must Put Up with Flat-Earthers.Ava Thomas Wright - 2021 - Philosophers' Imprint 21 (14).
  Why must we respect others’ rights to dispute scientific knowledge such as that the Earth is round, or that humans evolved, or that anthropogenic greenhouse gases are warming the Earth? In this paper, I argue that in On Liberty Mill defends the freedom to dispute scientific knowledge by appeal to a novel social epistemic rationale for free speech that has been unduly neglected by Mill scholars. Mill distinguishes two kinds of epistemic warrant for scientific knowledge: 1) the positive, direct evidentiary (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. The Many-Relations Problem for Adverbialism.Alexander Dinges - 2015 - Analysis 75 (2):231-237.
  Adverbialists propose to analyse sentences of the form ‘Jane has a blue afterimage’ as ‘Jane afterimages blue-ly’. One commonly raised objection to adverbialism is the many-property problem, the problem of accounting for sentences that seem to ascribe more than one property to an afterimage . Plausible responses to this objection may be on offer. In this note, however, I will argue that the many-property problem resurfaces at the level of relations and that, at this level, no solution for the problem (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 41.  6
  Hume’s Theory of Imagination.Jan Wilbanks - 1968 - The Hague: Martinus Nijhoff.
  The present work is, as its title indicates, a study of Hume's theory of imagination. Naturally, it is a study of a particular sort. It has a certain scope and limitations, takes a certain line of approach, exhibits certain emphases, has certain ends-in-view, etc. As an initial step in specifying the nature of this study, I shall indicate its central problem, i. e. , that problem to the solution of which the solutions of the various other problems with which it (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 42. Guillermo de ockham Y el nacimiento Del laicismo moderno.Nicolás López Calera - 2012 - Anales de la Cátedra Francisco Suárez 46:263-280.
  W illia m o f Ockha m w a s a F rancisca n fria r , a theol o gia n an d a v e r y singula r philo sophe r . H e l i v e d a t a tim e o f crisi s an d durin g th e transitio n o f philosop h y an d theol o g y . Hi s secularis m i s manifeste d i n (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Commenti sui social: comunicazione digitale, partecipazione politica e social media.Pietro Salis - 2019 - Critical Hermeneutics 3 (2019):105-126.
  Among the many features that go hand in hand with the recent onset of populism in many countries, an interesting phenomenon is surely the shift of public discourse in the direction of social media. Is there any-thing special about communication in social media that is particularly suitable for the development of such movements and ideas? In what fol-lows, I provide an attempt to read Facebook comments as showing an anaphoric structure. This analysis permits me to give emphasis on a number (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  37
  Policentrismo versus soberanía. Los nuevos órdenes normativos.José Eduardo Faria - 2010 - Anales de la Cátedra Francisco Suárez 44:295-309.
  Th e a r ticl e e xplore s h o w globalizatio n i s assumin g a pr o g ress i v e emptyin g o f the s o v ereignt y o f natio n state s i n economic , political , institutional , social , cultura l an d l e gal aspects . Th e traditiona l l e ga l institution s ar e increasing ly g i vin g ris e (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Prueba científica: Mitos Y paradigmas.Marina Gascón Abellán - 2010 - Anales de la Cátedra Francisco Suárez 44:81-103.
  Th e basi c pu r pos e o f thi s w or k consist s o f eliminatin g som e o f th e m yth s an d paradigms tha t cu r rent ly info r m th e assessmen t o f scienti f i c e vidence . I n orde r t o accomplis h this object i v e , th e autho r sta r t s fro m th e (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Adverbial Account of Intransitive Self-Consciousness.Roberto Sá Pereira - 2015 - Abstracta 8 (2).
  This paper has two aims. First, it aims to provide an adverbial account of the idea of an intransitive self-consciousness and, second, it aims to argue in favor of this account. These aims both require a new framework that emerges from a critical review of Perry’s famous notion of the “unarticulated constituents” of propositional content. First, I aim to show that the idea of an intransitive self-consciousness can be phenomenologically described in an analogy with the adverbial theory of perception. In (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47.  87
  Složila Finanční Krize „Labutí Píseň“ Pozitivistické Ekonomii?Lukáš Kovanda - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (4):421-436.
  V rámci filosofie věd panuje široká shoda na tom, že druhá polovina 20. století složila „labutí píseň" pozitivismu. Milton Friedman a Paul Samuelson, dva klíčoví autoři k metodologii ekonomie v daném časovém období, přitom tento vývoj ve filosofii vědy prý nikdy nereflektovali. Pozitivistická východiska - v prvé řadě v podobě redukcioni- stického přístupu - jsou tudíž stále přítomna ve vlivných teoretických konceptech rozvinutých ekonomy hlavního proudu. Značný počet autorů však v současnosti sdílí náhled, že tyto koncepty v nezanedbatelné míře přispěly (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Belief: An Essay.Jamie Iredell - 2011 - Continent 1 (4):279-285.
  continent. 1.4 (2011): 279—285. Concerning its Transitive Nature, the Conversion of Native Americans of Spanish Colonial California, Indoctrinated Catholicism, & the Creation There’s no direct archaeological evidence that Jesus ever existed. 1 I memorized the Act of Contrition. I don’t remember it now, except the beginning: Forgive me Father for I have sinned . . . This was in preparation for the Sacrament of Holy Reconciliation, where in a confessional I confessed my sins to Father Scott, who looked like Jesus, (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  14
  Against Individualism and Comparing the Philosophies of Rosemont and Sandel.Paul J. D'Ambrosio - 2016 - Comparative and Continental Philosophy 8 (2):224-235.
  Against Individualism: A Confucian Rethinking of the Foundations of Morality, Politics, Family, and Religion presents Henry Rosemont’s reflection on possible Confucian-based avenues for considering solutions to contemporary moral, political, and spiritual problems. Rosemont contends that the ideologies of capitalist economies, which are based largely on competition, and belief in autonomous individuality, including abstract notions of human rights, are fundamentally unable to deal effectively with many of today’s most pressing issues. For example, he argues against appealing to universalist principles in an (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50. Sociologie Jako Cesta Ke Štěstí: Česká Verze.Zdeněk R. Nešpor - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (4):481-497.
  Zájem současné sociologie a dalších společenských věd o výzkumy spokojenosti a štěstí zatemňuje skutečnost, že původně právě sociologie chtěla „štěstí" poskytovat a nahrazovat tak náboženské přístupy ke světu. Tento implicitně nábo- ženský charakter je patrný i v rané české sociologii v dílech prvních propagátorů sociologie, jako byl především Emanuel Makovička, a později u některých následovníků a epigonů T. G. Masaryka, v meziválečném období zejména u Ladislava Kunteho, R. I. Malého, Alexandra Sommera-Batěka, Jindřicha Fleischnera a Jana Duška. Z hlediska vývoje české (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000