Order:
Disambiguations
Huaihong He [3]Huai He [1]
See also
Huaihong He
Peking University
 1.  31
  Task-Concurrent Anodal tDCS Modulates Bilateral Plasticity in the Human Suprahyoid Motor Cortex.Shaofeng Zhao, Zulin Dou, Xiaomei Wei, Jin Li, Meng Dai, Yujue Wang, Qinglu Yang & Huai He - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 2. Pang Guan Ji.Huaihong He - 2010 - Fu Dan da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Sheng Sheng da De.Huaihong He - 2011 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark