Order:
 1. Kongzi si xiang yan jiu.Fu dan da xue, Fu'en Pan, Hongxing Xu & Zhikai Zhu (eds.) - 1999 - Shanghai: Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  Kuang shi da ru.Guowei Wang & Hongxing Xu - 2000 - Shijiazhuang Shi: Hebei ren min chu ban she.
  本书讲述了程颢和程颐的生平事迹,以及他们的思想学说及成就,二程开创了北宋的“洛学”,直接开启了理学后来的“程朱理学”和“陆王心学”两大体系。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  7
  Si xiang de zhuan xing: li xue fa sheng guo cheng yan jiu.Hongxing Xu - 1996 - Shanghai: Shanghai ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  7
  Tang Song zhi ji ru xue zhuan xing yan jiu.Hongxing Xu - 2018 - Shanghai: Shanghai ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark