19 found
Order:
 1. Destrukcja filozoficznego poznania według Fryderyka Nietzschego.Henryk Benisz - 1995 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 15 (3):87-104.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Dlaczego Platon nie wykluczył poetów z państwa?Henryk Benisz - 2008 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 14:153-172.
  Autor artykułu polemizuje z szeroko rozpowszechnionym poglądem, jakoby Platon wykluczył poetów z państwa. Czołowym przedstawicielem tegoż poglądu w polskim piśmiennictwie filozoficznym jest Alfred Gawroński, który sprowadza spór miedzy Platonem a greckimi poetami do konfliktu miedzy dialogiem a monologiem. Przy wnikliwszym spojrzeniu na ten problem okazuje się jednak, ze Platon wcale nie był aż tak bardzo krytycznie nastawiony do twórczości poetów, a nawet, ze w swym przyszłym idealnym państwie nadal chciał odwoływać się do poezji, tyle ze odpowiednio dobranej i uporządkowanej ze (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Ecce Nietzsche: Interpretacje Filozoficzne.Henryk Benisz - 2007 - Opolewydawn. Uniw. Opolskiego.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Estetyka Nietzschego jako nowa filozofia człowieka.Henryk Benisz - 1998 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 28 (4):71-88.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Filozofia Miłości w "Uczcie" Platona.Henryk Benisz - 1997 - Nowa Krytyka 8.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Fenomen życia w filozofii Fryderyka Nietzschego.Henryk Benisz - 1998 - Nowa Krytyka 9.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Genealogia filozoficznego myślenia według Fryderyka Nietzschego.Henryk Benisz - 1999 - Nowa Krytyka 10.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Karl Löwith a Helgowski Rozwój Ducha W Xix Wieku: Inspiracje Filozoficzne.Henryk Benisz - 2011 - Uniwersytet Opolski.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Kochać (się) albo nie kochać (się), oto jest pytanie.Henryk Benisz - 2010 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 16.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Kochać (się) albo nie kochać (się), oto jest pytanie: Schopenhauerowska metafizyka miłości płciowej.Henryk Benisz - 2010 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 16:55-75.
  Schopenhauer uważa, że wzniosłe uczucie między dwojgiem osób zawsze jest wyrazem miłości płciowej, perfidnie wywołanej i atrakcyjnie ukazanej przez wolę życia. W gruncie rzeczy w miłości chodzi o to, aby właściwie dobrane jednostki łączyły się w pary i płodziły dzieci, przedłużając w ten sposób trwanie gatunku, a ostatecznie - zapewniając odpowiednią jakość i trwałość życia jako takiego. Osoby oszukane przez wolę życia zwykle nie osiągają spełnienia ani szczęścia, a ich jednostkowe egzystencje naznaczone są trudnym do zniesienia bólem i cierpieniem. Schopenhauerowska (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Kontrowersje wokół Schopenhauerowskiej metafizyki miłości płciowej.Henryk Benisz - 2011 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 17:61-81.
  Dla Schopenhauera miłość płciowa jest zależną od Erosa zasadą świata powiązaną z działaniem potężnej woli życia. Kwestia płciowości i wynikającej zeń płodności ma też fundamentalne znaczenie religijne, o czym świadczy symbolika grzechu pierworodnego. W chrześcijaństwie jest to znaczenie negatywne - jako że funkcje cielesne przeciwstawiają się rozwojowi ducha, ujmowane są w kategoriach zła. Najbardziej radykalna krytyka ciała i materialnego świata uwidacznia się w poglądach gnostyków, ale również myśliciele patrystyczni, ze św. Augustynem włącznie, opowiadając się za duchem, wyraźnie występują przeciw ciału. (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Meandry estetyki Kirkegaarda.Henryk Benisz - 1996 - Nowa Krytyka 7.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. O pewnym sporze antropologicznym. Od psychoanalizy Freuda do analizy egzystencjalnej Frankla.Henryk Benisz - 1994 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 11 (3):63-80.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. O poszukiwaniu sensu życia.Henryk Benisz - 1996 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 20 (4):43-60.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Prolegomena do greckiej idei wychowania obywatelskiego według Wernera Jaegera.Henryk Benisz - 2006 - Nowa Krytyka 19.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Życiowa mądrość Schopenhauera.Henryk Benisz - 1999 - Nowa Krytyka 10.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  4
  Aksjosfera w blasku miłości (Józef Lipiec, Świat wartości. Wprowadzenie do aksjologii).Henryk Benisz - 2001 - Etyka 34:214-220.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  2
  Humanizm ugruntowany w świecie przyrody: Filozofia Goethego według Karla Löwitha.Henryk Benisz - 2009 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 15:25-54.
  Polemizując z poglądami Kanta i Hegla, Goethe stworzył własną filozofię przyrody i filozofię człowieka. Jego zdaniem ludzie są cząstkami świata przyrody, dlatego poznają siebie w takiej mierze, w jakiej poznają przyrodę. Humanistyczny światopogląd Goethego jest trudny do pogodzenia z doktryną chrześcijańską, ponieważ sprzeciwia się dualizmowi ciała i ducha oraz zakłada istnienie pełnej wolności, będącej podstawą autonomicznego kształtowania przez człowieka własnego środowiska życiowego. Tym niemniej Goethe nie zamykał się na pewne treści religijne, które poszerzają perspektywę widzenia świata, a nawet dość chętnie (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  4
  The Embarrassing Problem of Eroticism.Henryk Benisz - 2017 - Nowa Krytyka 38:197-215.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark