Results for 'Hendrik G. Geertsema'

990 found
Order:
 1.  25
  Christian philosophy: transformation or inner reformation.Hendrik G. Geertsema - 1987 - Philosophia Reformata 52 (2):139-165.
 2. The inner reformation of philosophy and science and the dialogue of Christian faith with a secular culture: a critical assessment of Dooyeweerd's transcendental critique of theoretical thought.Hendrik G. Geertsema - 1995 - In Sander Griffioen & Bert Balk (eds.), Christian Philosophy at the Close of the Twentieth Century. pp. 11--28.
 3.  4
  Nog Eens: De Utrechtse School en de Eigen Aard van Het Geloof.Henk G. Geertsema - 1999 - Philosophia Reformata 64 (2):125-131.
  In de vorige jaargang van dit tijdschrift heb ik twee artikelen gepubliceerd over de wijsgerige theologie van de zogenaamde Utrechtse school. Daarop is gereageerd door respectievelijk M. Sarot, G. van den Brink en V. Brümmer. Er zijn drie punten waarop ik de discussie graag kort wil voortzetten: logische consistentie en conceptuele coherentie als norm voor het geloof, het verfijnde realisme, en de eigen aard van de theologie in vergelijking met het concrete geloven. In feite gaat het daarbij steeds om de (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  36
  Conceptuele Analyse en Christelijk Geloof. Over de Wijsgerige Theologie in Utrecht.Henk G. Geertsema - 1998 - Philosophia Reformata 63 (2):111-130.
  In het boek Exodus, hoofdstuk 3, wordt verteld hoe God aan Mozes verschijnt in een brandende braambos. De HEER heeft het lijden van Israel in Egypte gezien en wil hen daaruit bevrijden. Daartoe wordt Mozes naar de farao gestuurd om tegen hem te zeggen dat hij Israel moet laten gaan. Met die boodschap moet Mozes eerst naar Israel zelf. Vandaar zijn vraag: wat zullen zij zeggen? Zullen zij mij geloven, als ik zeg dat ik gestuurd ben door de God van (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  7
  De Eigen Aard van Het Geloof in de Wijsgerige Theologie van Vincent Brümmer.Henk G. Geertsema - 1998 - Philosophia Reformata 63 (2):131-154.
  Een van de kenmerken van de wijsgerige theologie zoals die in de Utrechtse school wordt beoefend, is de nadruk op een persoonlijk Godsbegrip. Daarom wordt voor de bijdragen gebundeld in Hoe is uw Naam? Opstellen over de eigenschappen van God geclaimd ‘dat over de eigenschappen van God niet op abstracte wijze wordt gespeculeerd, maar dat zij afgelezen worden uit het persoonlijk handelen van God jegens mens en wereld’. In het artikel ‘Conceptuele analyse en christelijk geloof. Over de wijsgerige theologie in (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  7
  Filosofie en Geloof.Henk G. Geertsema - 1998 - Philosophia Reformata 63 (1):41-46.
  Het punt dat René Munnik in zijn reactie aan de orde stelt is van fundamentele betekenis. Is het wijsgerig geoorloofd geloof en filosofie zo met elkaar te verbinden als ik dat doe in ‘Kennis in reformatorisch wijsgerig perspectief’, mijn bijdrage aan de OU-cursus ‘Cultuurfilosofie vanuit levensbeschouwelijke perspectieven’? Is het niet beter de argumentatie ‘strikt wijsgerig’ te houden en de filosofie te beperken tot de ‘natuurlijke’ kennis in plaats van een op openbaring gebaseerd geloofsperspectief als uitgangspunt te nemen?1 Ik wil hierover (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  12
  Mechanisms of transactivation by retinoic acid receptors.Hendrik G. Stunnenberg - 1993 - Bioessays 15 (5):309-315.
  Retinoids play an important role in development and differentiation(1,2). Their effect is mediated through nuclear receptors, RAR (α, β and γ) and RXR (α, β and γ),Abbreviations. RAR: retinoic acid receptor; RXR: retinoid X receptor; T3:thyroid hormone receptor; VD3R: vitamin D3 receptor; PPAR: peroxisome proliferator activated receptor; EcR ecdycsone receptor; USP, ultraspiracle; NGFI‐B: also referred to as nur77a; ELP: embryonal long terminal repeat‐binding protein; FTZ‐F1: positive regulator of the fushi tarazu gene in blastodermstage embryos of Drosophila melanogaster; GR: glucocorticoid receptor; (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8.  23
  Towards cracking the epigenetic code using a combination of high-throughput epigenomics and quantitative mass spectrometry-based proteomics.Hendrik G. Stunnenberg & Michiel Vermeulen - 2011 - Bioessays 33 (7):547-551.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Het beeldende denken.Henk De Jager, Hendrik G. Matthes & M. Schoenmaekers - 1993 - Tijdschrift Voor Filosofie 55 (1):176-176.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  33
  Homo Respondens on the Historical Nature of Human Reason.Hendrik Geertsema - 1993 - Philosophia Reformata 58 (2):120-152.
  The central theme of this essay concerns the historical character of human nature and especially of human reason. This theme I will develop first of all by discussing briefly that aspect of the present-day philosophical debate, in which this theme takes pride of place. Thus, in the first section, I will try to show which predicament the participants of this debate face in the defense of their position. In the second section, I will discuss the main ideas of Herman Dooyeweerd’s (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 11.  4
  On the historical nature of human reason.Hendrik Geertsema - 1993 - Philosophia Reformata 58 (2):120-152.
  The central theme of this essay concerns the historical character of human nature and especially of human reason. This theme I will develop first of all by discussing briefly that aspect of the present-day philosophical debate, in which this theme takes pride of place. Thus, in the first section, I will try to show which predicament the participants of this debate face in the defense of their position. In the second section, I will discuss the main ideas of Herman Dooyeweerd’s (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12.  15
  Transcendentale openheid.H. G. Geertsema - 1970 - Philosophia Reformata 35 (1-2):25-56.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 13.  21
  Emergent evolution? Klapwijk and Dooyeweerd.Henk G. Geertsema - 2011 - Philosophia Reformata 76 (1):50-76.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 14.  38
  Knowing Within the Context of Creation.Henk G. Geertsema - 2008 - Faith and Philosophy 25 (3):237-260.
  How should belief in creation affect our theoretical understanding of knowledge? In this essay I argue that traditional views of knowledge, illustrated by Plato and Descartes, cannot do justice to the integral meaning of reality as God’s creation. Making use of two metaphors, the visual metaphor for theoretical knowledge and the biblical one of hearing the divine promise-command to be, I sketch the outlines of a theoretical framework that takes belief in creation as its starting point. My approach is based (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 15.  4
  Zuidervaart and Dooyeweerd: A Critical Retrieval? A Review Essay of Shattering Silos: Reimagining Knowledge, Politics, and Social Critique by Lambert Zuidervaart.Henk G. Geertsema - forthcoming - Philosophia Reformata:1-35.
  In this review essay, I discuss how Lambert Zuidervaart relates to the philosophy of Herman Dooyeweerd in two of his books. He himself calls his work in this regard a critical retrieval. To answer the question as to how far this characterization is justified, we will look at Zuidervaart’s discussion of the religious antithesis and the transcendental critique, his idea of macrostructures and societal evil, and his view of truth and knowledge.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Nog eens: De utrechtse school en de Eigen aard Van het geloof.Henk G. Geertsema - 1998 - Philosophia Reformata: Orgaan van de Vereniging Voor Calvinistische Wijsbegeerte 63 (2):125.
  In de vorige jaargang van dit tijdschrift heb ik twee artikelen gepubliceerd over de wijsgerige theologie van de zogenaamde Utrechtse school. Daarop is gereageerd door respectievelijk M. Sarot, G. van den Brink en V. Brümmer. Er zijn drie punten waarop ik de discussie graag kort wil voortzetten: logische consistentie en conceptuele coherentie als norm voor het geloof, het verfijnde realisme, en de eigen aard van de theologie in vergelijking met het concrete geloven. In feite gaat het daarbij steeds om de (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Analytical and reformational philosophy: Critical reflections regarding R. Van Woudenberg's meditation on'aspects' and'functions'.Henk G. Geertsema - 2004 - Philosophia Reformata 69 (1):53-76.
  In a recent issue of this journal René van Woudenberg meditated “on the question what ‘aspects’ and ‘functions’, within the bounds of CP 1, are supposed to be.”2 This meditation demands a reaction. The purpose of this paper is to “shed … at least some light on the question which … of the two is the more intelligible and useful notion”. Its aim is “not to discuss any theory about modal aspects … but to establish what the phenomena are that (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  11
  Boekbespreking.P. G. Geertsema, C. J. Viljoen & S. J. Botha - 1974 - HTS Theological Studies 30 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  23
  Cultures and christianity A.D. 2000.Henk G. Geertsema, Wilfred Vollbehr, Govert J. Buijs & Adrian Vlot - 2001 - Philosophia Reformata 66 (1):1-8.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  10
  Contingentie als uitgangspunt. Het denken van Richard Rorty.H. G. Geertsema - 1991 - Philosophia Reformata 56 (1):35-61.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21.  68
  Cyborg: Myth or reality?Henk G. Geertsema - 2006 - Zygon 41 (2):289-328.
 22.  20
  Comments on friesen’s 95 theses on Herman Dooyeweerd.Henk G. Geertsema - 2009 - Philosophia Reformata 74 (2):115-128.
  It is no easy task to respond to the 95 theses on Herman Dooyeweerd by J. Glenn Friesen. The theses are not complete in rendering Dooyeweerd’s thought. For example, his analyses of the history of philosophy and his legal philosophy are hardly touched upon. Yet the theses cover a wide range of topics that are central to Dooyeweerd’s philosophy. Therefore, to give a wellargued assessment of all of them would require more than one issue of this journal. Fortunately the editors (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23.  31
  Ds. M. P. van Dijk, Naar een nieuwe vrijzinnigheid, Wever, Franeker 1966. 99 p.H. G. Geertsema - 1966 - Philosophia Reformata 31 (3-4):177-178.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  16
  Dr. W. H. Velema, Confrontatie met Van Ruler. Denken vanuit het einde. Kampen, 1962, 116 p.H. G. Geertsema - 1968 - Philosophia Reformata 33 (3-4):199-200.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  8
  Ik geloof in God, de vader, de almachtige, schepper Van de hemel en Van de aarde..H. G. Geertsema - 1992 - Philosophia Reformata 57 (2):132-158.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  11
  Kritische studie.H. G. Geertsema - 1982 - Philosophia Reformata 47 (1):78-90.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Some meta-historical reflections.Henk G. Geertsema - 2003 - In Willem B. Drees (ed.), Is Nature Ever Evil?: Religion, Science, and Value. Routledge. pp. 100--173.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  14
  The Christian Philosophy of Herman Dooyeweerd, written by Pierre Marcel.Henk G. Geertsema - 2015 - Philosophia Reformata 80 (2):205-213.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  19
  Understanding Dooyeweerd.Henk G. Geertsema - 2017 - Philosophia Reformata 82 (1):101-116.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  11
  Which causality? Whose explanation?Henk G. Geertsema - 2002 - Philosophia Reformata 67 (2):172-185.
  Not all questions for explanation are answered by referring to a cause. Yet many answers to questions like: Why is something the case? Why does this occur? do mention a cause or are phrased as a causal explanation. Salmon seems to suggest that even functional explanations might sometimes be reformulated as a causal one. As an illustration of a functional explanation he mentions the fact that jackrabbits in the southwestern part of the United States have extremely large ears because they (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  3
  Waarom geloven mensen? [Why Do People Believe?].Henk G. Geertsema - 2002 - Ars Disputandi 2:208-213.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  8
  Religious research as kingpin in the fight against poverty and AIDS in the Western Cape, South Africa.Johannes C. Erasmus, H. Jurgens Hendriks & Gerbrand G. Mans - 2006 - HTS Theological Studies 62 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  13
  E. von Aster, Philosophie der Gegenwart, Neudruck der 1953 Ausgabe. Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Johannes J. Poortman. A. W. Sijthoff, Leiden, 1967. [REVIEW]H. G. Geertsema - 1968 - Philosophia Reformata 33 (3-4):193-194.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  15
  James K.A. Smith, The Fall of Interpretation. Philosophical Foundations for a Creational Hermeneutic. Downers Grove, Illinois 2000: Intervarsity Press. 228 pp. ISBN 0-8308-1574-0. [REVIEW]H. G. Geertsema - 2001 - Philosophia Reformata 66 (2):219-221.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  29
  Pierre Thévenaz, De dwaze rede. De conditie van het filosofisch denken. Vertaling J. A. Meijers. Met een inleiding van Prof. dr. C. A. van Peursen. Lemniscaat, Rotterdam 1969. [REVIEW]H. G. Geertsema - 1972 - Philosophia Reformata 37 (1-2):72-77.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  17
  Boekbespreking.J. P. Louw, M. J. Du P. Beukes, A. P. B. Breytenbach, J. H. Koekemoer & P. G. Geertsema - 1976 - HTS Theological Studies 32 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Country Reports.Ma'N. H. Zawati, Don Chalmers, Sueli G. Dallari, Marina de Neiva Borba, Miriam Pinkesz, Yann Joly, Haidan Chen, Mette Hartlev, Liis Leitsalu, Sirpa Soini, Emmanuelle Rial-Sebbag, Nils Hoppe, Tina Garani-Papadatos, Panagiotis Vidalis, Krishna Ravi Srinivas, Gil Siegal, Stefania Negri, Ryoko Hatanaka, Maysa Al-Hussaini, Amal Al-Tabba', Lourdes Motta-Murgía, Laura Estela Torres Moran, Aart Hendriks, Obiajulu Nnamuchi, Rosario Isasi, Dorota Krekora-Zajac, Eman Sadoun, Calvin Ho, Pamela Andanda, Won Bok Lee, Pilar Nicolás, Titti Mattsson, Vladislava Talanova, Alexandre Dosch, Dominique Sprumont, Chien-Te Fan, Tzu-Hsun Hung, Jane Kaye, Andelka Phillips, Heather Gowans, Nisha Shah & James W. Hazel - 2019 - Journal of Law, Medicine and Ethics 47 (4):582-704.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 38.  10
  Levensecht en bescheiden: essays over authenticiteit: afscheidsbundel ter ere van prof. dr. Johan van der Hoeven.A. Th Brüggemann-Kruijff, H. G. Geertsema, Mariëtte Willemsen & Johan van der Hoeven (eds.) - 1998 - Kampen: Kok Agora.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  6
  Filosofische reflecties en ontmoetingen: opstellen van Dr. J. van der Hoeven.Johan van der Hoeven, René van Woudenberg, S. Griffioen & H. G. Geertsema - 1993
  Bijdragen over de actuele betekenis van de filosofie, met name de Reformatorische Wijsbegeerte.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  30
  “I’m afraid I can’t let you do that, Doctor”: meaningful disagreements with AI in medical contexts.Hendrik Kempt, Jan-Christoph Heilinger & Saskia K. Nagel - forthcoming - AI and Society:1-8.
  This paper explores the role and resolution of disagreements between physicians and their diagnostic AI-based decision support systems. With an ever-growing number of applications for these independently operating diagnostic tools, it becomes less and less clear what a physician ought to do in case their diagnosis is in faultless conflict with the results of the DSS. The consequences of such uncertainty can ultimately lead to effects detrimental to the intended purpose of such machines, e.g. by shifting the burden of proof (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 41.  20
  Combining Gamma With Alpha and Beta Power Modulation for Enhanced Cortical Mapping in Patients With Focal Epilepsy.Mario E. Archila-Meléndez, Giancarlo Valente, Erik D. Gommer, João M. Correia, Sanne ten Oever, Judith C. Peters, Joel Reithler, Marc P. H. Hendriks, William Cornejo Ochoa, Olaf E. M. G. Schijns, Jim T. A. Dings, Danny M. W. Hilkman, Rob P. W. Rouhl, Bernadette M. Jansma, Vivianne H. J. M. van Kranen-Mastenbroek & Mark J. Roberts - 2020 - Frontiers in Human Neuroscience 14.
  About one third of patients with epilepsy have seizures refractory to the medical treatment. Electrical stimulation mapping is the gold standard for the identification of “eloquent” areas prior to resection of epileptogenic tissue. However, it is time-consuming and may cause undesired side effects. Broadband gamma activity recorded with extraoperative electrocorticography during cognitive tasks may be an alternative to ESM but until now has not proven of definitive clinical value. Considering their role in cognition, the alpha and beta bands could further (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  27
  Boekbesprekingen.P. C. Beentjes, J. Lambrecht, Hendrik Hoet, Jaap van der Meij, W. G. Tillmans, Marcel Poorthuis, Th C. de Kruijf, B. Dehandschutter, Martin Parmentier, L. van Tongeren, Th Bell, J. Y. H. A. Jacobs, A. J. M. van der Helm, Hans Goddijn, H. J. Adriaanse, H. Rikhof, A. Braeckman, Henk Hoekstra & Johan G. Hahn - 1992 - Bijdragen 53 (1):86-111.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  14
  What men and women think while watching the news: An exploration.Solange Schlösser, Gabi Schaap & Paul G. Hendriks Vettehen - 2004 - Communications 29 (2):235-251.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  45
  As naturalistic as it gets: subtitles in the English classroom in Norway.Mila Vulchanova, Lisa M. G. Aurstad, Ingrid E. N. Kvitnes & Hendrik Eshuis - 2014 - Frontiers in Psychology 5.
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45.  31
  Exposing the Causal Structure of Processes by Learning CP-Logic Programs.Hendrik Blockeel - 2008 - In Tu-Bao Ho & Zhi-Hua Zhou (eds.), Pricai 2008: Trends in Artificial Intelligence. Springer. pp. 2--2.
  Since the late nineties there has been an increased interested in probabilistic logic learning, an area within AI that combines machine learning with logic-based knowledge representation and uncertainty reasoning. Several different formalisms for combining first-order logic with probability reasoning have been proposed, and it has been studied how models in these formalisms can be automatically learned from data. -/- This talk starts with a brief introduction to probabilistic logic learning, after which we will focus on a relatively new formalism known (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Newcomb’s Paradox Realized with Backward Causation.Jan Hendrik Schmidt - 1998 - British Journal for the Philosophy of Science 49 (1):67-87.
  In order to refute the widely held belief that the game known as ‘Newcomb's paradox’ is physically nonsensical and impossible to imagine (e.g. because it involves backward causation), I tell a story in which the game is realized in a classical, deterministic universe in a physically plausible way. The predictor is a collection of beings which are by many orders of magnitude smaller than the player and which can, with their exquisite measurement techniques, observe the particles in the player's body (...)
  Direct download (9 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 47.  70
  Virtual action.Jan-Hendrik Heinrichs - 2020 - Ethics and Information Technology 23 (3):317-330.
  In the debate about actions in virtual environments two interdependent types of question have been pondered: What is a person doing who acts in a virtual environment? Second, can virtual actions be evaluated morally? These questions have been discussed using examples from morally dubious computer games, which seem to revel in atrocities. The examples were introduced using the terminology of “virtual murder” “virtual rape” and “virtual pedophilia”. The terminological choice had a lasting impact on the debate, on the way action (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 48.  8
  Reconsidering Deuteronomy 26:5–11 as a ‘small historical creed’: Overtures towards a ‘migrant reading’ within the Persian period. [REVIEW]Hendrik L. Bosman - 2019 - HTS Theological Studies 75 (3):8.
  Against the backdrop of recent scholarship related to Deuteronomy 26:5–11, the influential hypothesis formulated by Gerhard von Rad that this verse entails a ‘small historical creed’ will be re-evaluated. In addition to recent Old Testament scholarship, attention will be paid to migrant theory and a rereading of 26:5–11. It will be suggested that this ‘creed’ addressed the identity concerns of returning migrants or exiles from Babylon, as well as the peasant farmers who remained behind in Palestine. Thus, the creed is (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  2
  Quasi-separable preferences.Wei-zhi Qin & Hendrik Rommeswinkel - forthcoming - Theory and Decision:1-41.
  Utility functions often lack additive separability, presenting an obstacle for decision theoretic axiomatizations. We address this challenge by providing a representation theorem for utility functions of quasi-separable preferences of the form $$u(x,y,z)=f(x,z) + g(y,z)$$ on subsets of topological product spaces. These functions are additively separable only when holding z fixed but are cardinally comparable for different values of z. We then generalize the result to spaces with more than three dimensions and provide applications to belief elicitation, inequity aversion, intertemporal choice, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  22
  What Happens After a Neural Implant Study? Neuroethics Expert Workshop on Post-Trial Obligations.Ishan Dasgupta, Eran Klein, Laura Y. Cabrera, Winston Chiong, Ashley Feinsinger, Joseph J. Fins, Tobias Haeusermann, Saskia Hendriks, Gabriel Lázaro-Muñoz, Cynthia Kubu, Helen Mayberg, Khara Ramos, Adina Roskies, Lauren Sankary, Ashley Walton, Alik S. Widge & Sara Goering - 2024 - Neuroethics 17 (2):1-14.
  What happens at the end of a clinical trial for an investigational neural implant? It may be surprising to learn how difficult it is to answer this question. While new trials are initiated with increasing regularity, relatively little consensus exists on how best to conduct them, and even less on how to ethically end them. The landscape of recent neural implant trials demonstrates wide variability of what happens to research participants after an neural implant trial ends. Some former research participants (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 990