12 found
Order:
 1.  5
  Chuan cheng yu kai tuo: Zhuzi xue xin lun.Lai Chen & Hanmin Zhu (eds.) - 2014 - Shanghai Shi: Hua dong shi fan da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Du Weiming: wen ming de chong tu yu dui hua.Wei-Ming Tu, Hanmin Zhu & Yongming Xiao - 2001 - Changsha Shi: Jing xiao Hunan Sheng xin hua shu dian. Edited by Hanmin Zhu & Yongming Xiao.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  Hu Xiang xue pai yu Hu Xiang wen hua.Hanmin Zhu - 2010 - Changsha: Hunan da xue chu ban she.
  本书从理学思潮史的大背景出发,对湖湘学派的学术渊源,历史发展,主要特征展开全面论述,特别详细解析了湖湘学派的几位宗师——胡安国,胡宏,张栻等人的理学思想,论述了湖湘学派与其他地域学派的关系.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Hu Xiang xue pai shi lun.Hanmin Zhu - 2004 - Changsha Shi: Jing xiao Hunan Sheng xin hua shu dian.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Jing dian quan shi yu yi li ti ren: Zhongguo zhe xue jian gou li cheng pian lun = Classic interpretation, philosophical realization and identification.Hanmin Zhu - 2015 - Beijing Shi: Xin xing chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Kuang shi da ru: Zhu Xi.Hanmin Zhu - 2001 - Shijiazhuang shi: Hebei ren min chu ban she. Edited by Yongming Xiao.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  2
  Ru xue de duo wei shi yu =.Hanmin Zhu - 2015 - Beijing Shi: Dong fang chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  3
  Song Dai "Si Shu" Xue Yu Li Xue.Hanmin Zhu - 2009 - Zhonghua Shu Ju. Edited by Yongming Xiao.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  1
  宋明理学通论: 一种文化学的诠释.Hanmin Zhu - 2000 - Changsha shi: Hunan Sheng xin hua shu dian jing xiao.
  本书包括四篇内容:第一篇总论;第二篇北宋的理学;第三篇南宋、元代的理学;第四篇明代的理学。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Song ming li xue tong lun: Yi zhong wen hua xue de quan shi.Hanmin Zhu - 2000 - Changsha shi: Hunan Sheng xin hua shu dian jing xiao.
  本书包括四篇内容:第一篇总论;第二篇北宋的理学;第三篇南宋、元代的理学;第四篇明代的理学。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  3
  Xuan xue yu li xue de xue shu si xiang li lu yan jiu.Hanmin Zhu - 2012 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Xiang xue yuan dao lu.Hanmin Zhu - 2002 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark