Results for 'Halina Romanowska-��akomy'

181 found
Order:
 1. Filozofi a myślenia dzisiejszego człowieka. O możliwościach przekraczania destrukcyjnego wzorca umysłu ludzkiego.Halina Romanowska-Łakomy - 2005 - Colloquia Communia 78 (1-2):76-84.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. O głębszym rozumieniu osoby (Ryszard Kozłowski, \"Filozofia osoby ludzkiej w ujęciu Czesława Stanisława Bartnika\").Halina Romanowska-Łakomy - 2007 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 13:339-342.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Harmonijność – aksjologiczny wymiar człowieka.Halina Romanowska-Łakomy - 1994 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo:7-16.
  Praca koncentruje się na aksjologicznym rozwoju człowieka w aspekcie psychologicz­nym. Przyjmuje się tu holistyczną opcję rozwo­ju i zgodnie z tą opcją dokonuje się opracowa­nia harmonijnego rozwoju Głównym przedmiotem rozważań jest najwyższy poziom rozwoju, który prowadzi do zharmonizowania wewnątrzosobowego i zintegrowania się ze środowiskiem. W podstawowym założeniu pracy przyjmuje się, że każdy człowiek posiada predyspozycje do integrowania siebie i doświadczania harmonii. Zakłada się też, iż nawet jednorazowe przeżycie harmonii uaktywnia w człowieku jego zdolność do budowania w sobie wyższego porządku. Przeżycie to (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. W jaki sposób radość i cierpienie przyczyniają się do rozwoju człowieka? (H. Romanowska-Łakomy (red.): \\\"Radość i cierpienie. Fenomenologia rozwoju człowieka\\\"). [REVIEW]Danuta Ciukszo - 2001 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 7.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Wewnętrzny nakaz bycia człowiekiem (H. Romanowska-Łakomy, \\\"Droga do człowieczeństwa. Usłysz wewnętrzny nakaz bycia człowiekiem.\\\"). [REVIEW]Piotr Wasyluk - 2002 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 8.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Zwrot ku wartoścoim sakralnym - ratunkiem dla współczesnego człowieka (H. Romanowska-Łakomy, \"Fenomenologia ludzkiej świętości. O sakralnych możliwościach człowieka\").Danuta Słaba - 2005 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 11.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  1
  The Logic of Induction.Halina Mortimer - 1988 - Chichester, England: Halsted Press.
 8.  6
  The Subjectivity of Older Adults in the Late Works of Eminent Creators.Maria M. Straś-Romanowska - 2017 - Polish Psychological Bulletin 48 (1):44-50.
  This article shows - in the light of personalistic psychology - the subjective features of old people which are manifested in the works of eminent creators. The progress of inner subjectivity is shown as a specific developmental tendency. It is characterized by reflection, concentration on one’s own experiences, remembrances and encapsulating life events. It is readily observable that old creators are open to spiritual values and that melancholy is a predominant mood in their creation.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Orientacje polityczne we Francji.Henryk Łakomy - 1995 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 1:69-86.
  Artykuł charakteryzuje zmianę francuskiej pluralistycznej demokracji zmierzająca do bipolaryzacji systemu partyjnego i podziału ideologiczno - programowego na prawicę i lewicę społeczną. Dwubiegunowo ść bvła pochodną prezydenckiego ustroju V Republiki przy odpowiedzialności premiera przed parlamentem. Ważne były także przemiany w strukturze społeczeństwa na dwie podstawowe klasy i siły społeczne, tj. pracodawców i pracowników najemnych. W kryterium stosunku do własności i zakresu ingerencji państwa w gospodarkę, orientacja prawicowa obejmuje gaullistowski Ruch na Rzecz Republiki i liberalną Unię Demokracji Francuskiej, natomiast do orientacji lewicowej (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  1
  Psychoanalytic Reflections on a Changing World.Halina Brunning (ed.) - 2012 - Karnac.
  The main purpose of this book is to look at a range of ubiquitous phenomena that make up our daily life and to ask not so much "whether" but "what" psychoanalytic thinking can add to our current understanding of these phenomena. Could there be another layer, below the obvious surface-layer, that needs to be explored further? And if so, can psychoanalytic light reflect upon and illuminate some of the new contours and shapes perhaps previously not fully seen or appreciated? What (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  2
  The Influence of Emotional and Non-Emotional Concepts Activation on Information Processing and Unintentional Memorizing.Ewa Magier-Łakomy & Monika Pawłowska - 2011 - Polish Psychological Bulletin 42 (3):150-159.
  The Influence of Emotional and Non-emotional Concepts Activation on Information Processing and Unintentional Memorizing The aim of the work is to compare mechanisms of semantic and emotional processing and memory. Targets were primed by category name. The congruency of prime and target was manipulated. The reaction time of lexical decisions and the effects of unintentional memorizing of word targets were measured. Activation of semantic and emotional nodes leads to faster processing of related concepts: congruent targets are processed faster than incongruent. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Victorian Humanists and Homophobia in Australia.Halina Strnad - forthcoming - Australian Humanist, The 122:8.
  Strnad, Halina The death penalty for homosexual acts between men was imposed in ancient Jewish sex codes. The rationale for these biblical injunctions was to prohibit sexual acts that did not produce offspring. In ancient tribal groups survival depended on population supply and growth.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Antoni Bolesław Dobrowolski: Jako Teoretyk Organizacji Szkolnictwa.Halina Gliszczyńska - 2007 - Wydawn. Marmar Marian Kaczorowski.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. O Sprawiedliwości Koncepcja Inspirowana Wynikami Polskiej Filozofii Analitycznej.Halina Šimo - 2009 - Uniwersytet Śląski.
 15.  7
  Halina Mortimer-The Logic of Induction.Anna Jedynak - 2001 - Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 74:163-168.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Najogólniejsze zasady sprawiedliwości.Halina Kabot - 2006 - Ruch Filozoficzny 1 (1).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  5
  Transformation of the Environmental Regulatory System in Poland During the 1990s.Halina Szejnwald Brown - 2007 - Knowledge, Technology & Policy 19 (4):26-43.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  5
  Book Reviews. [REVIEW]Halina Tabobska - 1966 - British Journal of Aesthetics 6 (1):73-74.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  6
  Book Reviews. [REVIEW]Halina Taborska - 1964 - British Journal of Aesthetics 4 (1):73-74.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Jean-Jacques Rousseau a kategoria „innego”.Halina Rotkiewicz - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 84 (4):157-171.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Analiza fraktalna w badaniu morfologii komórek tkanki nerwowej: zastosowania.Anna Romanowska-Pawliczek, Marcin Piechota & Zbigniew Sołtys - 2007 - Episteme 5:29-40.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Halina świeczkowska.O. Pewnych Filozoficznych I. Lingwistycznych & Wyznacznikach Koncepcji Znaczenia Wyrażeń - 1993 - Studia Semiotyczne 18:77.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Note Sur Un Schéma De Farce Au Xv E Et Au Xvi E Siècle.Halina Lewicka - 1958 - Bibliothèque d'Humanisme Et Renaissance 20 (3):569-577.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Prospects and Dangers for the Warsaw Scarp.Halina Skibniewska - 1998 - Dialogue and Universalism 8 (7-12):46.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Halina Nocuń, Edukacja regionalna w systemie wychowawczym szkoły podstawowej.Barbara Sopot-Zembok - 1997 - Etyka 30.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  10
  J.M. Bocheńskiego zabobon filozoficzny a myślenie etyczne.Halina Šimo - 2020 - Etyka 58 (2):71-85.
  Celem artykułu jest pokazanie możliwości zastosowania J.M. Bocheńskiego koncepcji zabobonu filozoficznego w analizie etycznych ocen i argumentacji. Dla osiągnięcia tego celu koncepcja Bocheńskiego jest najpierw omówiona, następnie wskazane są cechy myślenia etycznego sprzyjające jego podatności na zabobony filozoficzne oraz podjęty jest problem możliwości rozpoznawania i ograniczania zabobonów w refleksji nad moralnością.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 27.  21
  Semilattice-Based Dualities.A. B. Romanowska & J. D. H. Smith - 1996 - Studia Logica 56 (1-2):225 - 261.
  The paper discusses regularisation of dualities. A given duality between (concrete) categories, e.g. a variety of algebras and a category of representation spaces, is lifted to a duality between the respective categories of semilattice representations in the category of algebras and the category of spaces. In particular, this gives duality for the regularisation of an irregular variety that has a duality. If the type of the variety includes constants, then the regularisation depends critically on the location or absence of constants (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 28. Zagadnienie wyboru etycznego w ekonomii.Halina Zboroń - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 82 (2):201-218.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Konstruktywizm społeczny - nowe teoretyczne podejście w badaniach nad gospodarką.Halina Zboroń - 2009 - Prakseologia 149 (149):63-88.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30. Loving is Remembering. Bhakti Meditation in the Śrībhāṣya of Rāmānuja.Halina Marlewicz - 2010 - Cracow Indological Studies 12:223-246.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Vātsya Varadaguru on the Akhaṇḍavākyārtha Theory of Advaita Vedānta.Halina Marlewicz - 2002 - In Gerhard Oberhammer & Marion Rastelli (eds.), Studies in Hinduism. Verlag Der Österreichischen Akademie Der Wissenschaften.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Advaita Vedānta Hermeneutics of Revelation Key-Statements as Mythicising of Transcendence.Halina Marlewicz - 2003 - In Marcus Schmuecker Gerhard Oberhammer (ed.), Mythisierung der Transzendenz als Entwurf ihrer Erfahrung. Arbeitsdokumentation eines Symposiums. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Psychologia, etyka i estetyka w służbie medycyny (A.M. Izutkin, Mietodołogiczeskije problemy miedycynskoj psichołogii, etiki i estietiki).Halina Maślińska - 1969 - Etyka 4:170-172.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Co to znaczy tat tvam asi? Zarys hermeneutyki Ramanudży.Halina Marlewicz - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 83 (3):585-186.
  Hermeneutyka Ramanudży (1075-1140?), indyjskiego filozofa i teologa, głównego teoretyka odłamu wedanty wiśisztadwajta, opiera się na intrygującym splocie interpretacji języka i rzeczywistości przezeń przedstawionej. W tym splocie kategorie ontologiczne wspierają interpretację treści indyjskiego objawienia (śruti), a samo objawienie jest jedynym nośnikiem prawdy o strukturze rzeczywistości transcendentnej oraz jej relacji do świata. Ramanudża jest hermeneutą, lecz jego hermeneutyka ma określony cel, to jest rozumienie i rozumiejącą interpretację objawienia, które pozwala urzeczywistnić najważniejszy cel ludzkiego życia, a mianowicie duchowe wyzwolenie. W odkrywaniu sensus spiritualis (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. William Cooper.Halina Wagowska - 2012 - The Australian Humanist (106):15.
  Wagowska, Halina I don't remember when I first heard about William Cooper, but I recall my amazement and then a kind of elation. He was an Aborigine, a leader fighting for basic human rights denied to his people. And he was a lone voice in Australia protesting against the Nazi persecution of Jews in Germany and Austria. I saw it as an affirmation of the brotherhood of the oppressed and persecuted.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  20
  Conditions for Acceptance of Probabilistic Postulates.Halina Mortimer - 1970 - Studia Logica 26 (1):87 - 97.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  32
  Definicja Probabilistyczna Na Przykładzie Definicji Genotypu.Halina Mortimer - 1964 - Studia Logica 15 (1):103 - 161.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  14
  Reviews. [REVIEW]Halina Mortimer - 1974 - Studia Logica 33 (1):113-115.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  9
  Halina Perkowska . Wspomnienie.Ewa Kochan - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (1):133.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  62
  A Rule of Acceptance Based on Logical Probability.Halina Mortimer - 1973 - Synthese 26 (2):259 - 263.
 41.  26
  Warunek Niesprzeczności Dwóch Postulatów Probabilistycznych.Halina Mortimer - 1967 - Studia Logica 21 (1):91 - 101.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  4
  How Vague is the Third Space for Legal Professions in the European Union?Halina Sierocka - 2021 - International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique 34 (5):1401-1416.
  Legal concepts and notions are deeply affected by religions, ethics, philosophy and the culture of a particular nation. As Friedman Comparing legal cultures, Dartmouth, Aldershot, 1997, p. 34) highlights, understanding legal culture is a crucial factor as it both affects their translation and interpretation and consequently has an impact on the application of law. This increases in importance, for example, in the context of the principle of mutual trust and recognition of judgments assumed by the European Union as the cornerstone (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43.  26
  Cultural Dimensions Of Legal Discourse.Halina Sierocka - 2014 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 38 (1):189-196.
  Despite the intention for precision and accuracy, legal discourse is oftentimes complex, archaic and ambiguous - which gives rise to contentious interpretation. Moreover, little or no attention is paid to the cultural dimension of legal discourse, which plays a critical role in the translation and interpretation of legal texts, as well as in the application of law. This paper endeavours to illustrate the impact the culture, or, more precisely, legal culture has on the way legal texts are construed or translated (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 44.  17
  Action Research in Designing and Implementing Courses of English for Legal Purposes.Halina Sierocka - 2016 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 45 (1):225-251.
  Name der Zeitschrift: Studies in Logic, Grammar and Rhetoric Jahrgang: 45 Heft: 1 Seiten: 225-251.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45. Halina Skibniewska.Zbigniew Filipow - forthcoming - Dialogue and Universalism.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Ocena moralna a diagnoza psychiatryczna.Halina Promieńska - 1979 - Etyka 17:23-38.
  The subject of the investigations presented in this article are the causes of historical shifting of the extensions of moral evaluations and psychiatric diagnoses. The current vagueness of the extensions of these categories of human behaviour is, on the hand, a result of the revision of too rigid assumptions concerning the criteria of psychic normalcy and pathology, and on the other, a source of extensive decomposition of the meaning of the central psychiatric and moral categories, and thus results in a (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Etyka czy psychiatria? (Kazmierz Dąbrowski (red.), Zdrowie psychiczne).Halina Promieńska - 1981 - Etyka 19:207-212.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  1
  Etyka a ideał zdrowia psychicznego w psychoanalizie.Halina Promieńska - 1971 - Etyka 8:53-65.
  The article points out the currently progressing integration of psychology, medicine, and ethics. The origins of this process can be discovered in progressing from narrow conceptions of etiology of an illness which are related to one factor only, and of human behaviour to conceptions of multidimensional man. They can also be discovered in the tendency to make ethics a science by implying from the knowledge of human nature a justification for norms of human behaviour. The concept of mental health is (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  30
  Przegląd Czasopism.Halina Mortimer, Jan Franciszek Drewnowski, Jerzy Kmita, W. A. Pogorzelski, Leon Koj & Marian Przełęcki - 1961 - Studia Logica 12 (1):267-283.
 50. Historiozofii spotkanie z historią.Halina Floryńska - 1989 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 34.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 181