Order:
 1.  14
  Burger, C W, Miiller, B A & Smit D J 1997 - Riglyne vir prediking oor die eenheid van kerk.H. J. Botes - 1999 - HTS Theological Studies 55 (2/3).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  5
  Die kerk se verantwoordelikheid teenoor die onder-wys: Is Artikel X van die Kerkwet van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika teologies verantwoordbaar?H. J. Botes - 1996 - HTS Theological Studies 52 (4).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  5
  Die verbondsmatige kerkbeskouing van A D Pont.H. J. Botes - 1992 - HTS Theological Studies 48 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  4
  Wolfhart Pannenberg bied 'n weerwoord teen die ontwaarding van die geskiedenis.H. J. Botes - 2001 - HTS Theological Studies 57 (3/4).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Kerk en volk in die bedeling na 1900.H. J. Botes - 1991 - HTS Theological Studies 47 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark