5 found
Order:
 1.  7
  Een handvol filosofen: geschiedenis van de filosofiebeoefening aan de Vrije Universiteit in Amsterdam van 1880 tot 2012.H. E. S. Woldring - 2013 - Hilversum: Verloren.
  In 'Een handvol filosofen' staan de filosofen centraal die sinds de oprichting van de Vrije Universiteit in 1880 aan deze instelling verbonden zijn geweest. Het gaat hierbij niet alleen om de inhoud van hun werk, maar ook om de personen zelf. Er waren filosofiedocenten die zich met de universiteit identificeerden en zich volledig konden ontplooien. Er waren er echter ook voor wie dit niet gold, die geïsoleerd of in gewetensnood raakten. Veel filosofiestudenten waren actief betrokken bij wat er in hun (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  9
  Karl Mannheim: the development of his thought: philosophy, sociology and social ethics, with a detailed biography.H. E. S. Woldring - 1986 - Assen: Van Gorcum.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  6
  Om de menselijkheid van de cultuur: het streven naar cultuurvernieuwing bij Comenius, in relatie met rozenkruisers en vrijmetselaars.H. E. S. Woldring - 2021 - Eindhoven: Damon. Edited by E. Ruijsendaal.
  In dit boek neemt de Tsjechisch-Nederlandse geleerde Jan Amos Comenius (1592-1670) een centrale plaats in. Met zijn filosofie en onderwijsleer wilde hij de menselijkheid in de samenleving bevorderen. Hij kwam ervoor op dat mensen met verschillende levensbeschouwelijke visies konden samenwerken om dit doel te helpen realiseren. Ook komen rozenkruisers en vrijmetselaars aan de orde, die reeds in de zestiende en zeventiende eeuw van zich lieten horen. Anders dan de kerken deden, manifesteerden zij een onafhankelijkheid van denken en een streven naar (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Politieke filosofie.H. E. S. Woldring - 1993 - Den Haag: Het Spectrum.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  8
  M. Elaine Botha, Sosio-kulturele metavrae. 'n Ensiklopedies-wysgerige ondersoek na enkele grondbegrippe in die colologie en ander sosio-kulturele wetenskappe. Diss. VU. Amsterdam. Buijten en Schipperheijn, Amsterdam 1971. [REVIEW]H. E. S. Woldring - 1972 - Philosophia Reformata 37 (1-2):77-83.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark