Order:
 1. Li shi wei wu zhu yi yu dang dai Zhongguo te se she hui zhu yi = Lishi weiwu zhuyi yu dangdai Zhongguo tese shehui zhuyi.Genhong Dong, Jinhua Dong & Lan Li (eds.) - 2017 - Hangzhou Shi: Zhejiang da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Xin shi qi zhe xue de shi ming he fa zhan =.GenHong Dong & JinHua Dong (eds.) - 2014 - Hangzhou: Zhejiang da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark