Results for 'Genevi`ve Zubrzycki'

1000+ found
Order:
 1.  78
  “We, the Polish Nation”: Ethnic and Civic Visions of Nationhood in Post-Communist Constitutional Debates. [REVIEW]Genevi`ve Zubrzycki - 2001 - Theory and Society 30 (5):629-668.
 2.  1
  Peter J. Mccormick, Ed., The Reasons of Art/Art A Ses Raisons.Geneviè Ve van Cauwenberge - 1987 - Journal of Aesthetics and Art Criticism 45 (4):429-430.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. L'éristique: définitions, caractérisations et historicité.Sylvain Delcomminette & Geneviève Lachance (eds.) - 2021 - Bruxelles: Ousia.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Saint Thomas d'Aquin et la volonté de justice: actualité du questionnement philosophique.Geneviève Gavignaud-Fontaine - 2021 - Paris: L'Harmattan.
  "Le propos de Geneviève Gavignaud-Fontaine s'inscrit dans l'actualité d'une économie mondialement globalisée, et de sociétés ébranlées en leur tréfonds. L'ouvrage et composé de deux parties. La première retrace le cheminement intellectuel et spirituel de Thomas d'Aquin en son temps, ce qui conduit à souligner la spécificité de la méthode et de la pensée thomasiennes. Questionner le réel pour le comprendre, passer outre les apparences du monde présent, chercher dans le passé tant la part d'explication causale qu'il contient que la part (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. The Acquisition of Referring Expressions: A Dialogical Approach.Anne Salazar-Orvig, Geneviève de Weck, Rouba Hassan & Annie Rialland (eds.) - 2021 - Philadelphia: John Benjamins.
  This book describes the repertoire and uses of referring expressions by French-speaking children and their interlocutors in naturally occurring dialogues at home and at school, in a wide-range of communicative situations and activities. Through the lens of an interactionist and dialogical perspective, it highlights the interaction between the formal aspects of the acquisition of grammatical morphemes, the discourse-pragmatic dimension, and socio-discursive, interactional and dialogical factors. Drawing on this multidimensional theoretical and methodological framework, the first part of the book deals with (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Geneviéve Zubrzycki, Beheading the Saint: Nationalism, Religion, and Secularism in Quebec. [REVIEW]Efe Peker - 2019 - Critical Research on Religion 7 (1):100-104.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Beheading the Saint: Nationalism, Religion, and Secularism in Quebec.Geneviéve Zubrzycki - unknown
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 8.  47
  Aesthetic Revolt and the Remaking of National Identity in Québec, 1960–1969.Geneviève Zubrzycki - 2013 - Theory and Society 42 (5):423-475.
 9.  59
  You've Got to Be Kidding!: How Jokes Can Help You Think.John Capps & Donald Capps - 2009 - Wiley-Blackwell.
  _You've Got to Be Kidding!: How Jokes Can Help You Think_ is a thoughtful and accessible analysis of the ways in which jokes illustrate how we think critically, and how the thinking process goes awry in everyday human situations Uses jokes to illustrate the various mistakes or fallacies that are typically identified and discussed in courses on critical reasoning Provides an effective way to learn critical thinking skills since jokes often describe real-life situations where it really matters whether a person (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10. Về vai trò của nghiên cứu trong giáo dục Việt Nam thời đại 4.0.Quan-Hoang Vuong - 2019 - Trang Thông Tin Điện Tử Hội Đồng Lý Luận Trung Ương 2019 (8):1-15.
  Cách mạng 4.0 đã và đang mang đến sự thay đổi lớn trong đời sống của người dân Việt Nam. Sự tiện dụng của Grab, khả năng cập nhật 24/24 của Facebook, hay sự đa dạng về nội dung của YouTube thúc đẩy xã hội tiến tới thời đại mới của khởi nghiệp điện toán (Vuong, 2019). Ở đó, mỗi cá nhân đều có cơ hội để khởi nghiệp thông qua sự kết nối đến khắp mọi nơi trên thế giới (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Freud Ve Ahlak Düşüncesi Freud And Moral Reflection.Richard Rorty - 2010 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 3 (2).
  Freud, kendini Kopernik ve Darwin’in de dahil olduğu merkezsizleştirici düşünce hareketi içinde görmekteydi. Ünlü bir pasajında, psikanalizin, “egoya kendi evinin bile efendisi olmadığını, ancak aklında, bilinçten uzak bir biçimde olup bitenlerin kıt bilgisi ile yetinmesi gerektiğini kanıtlamaya çabaladığını” söyler. Kendimizin önemli olduğu hissi veya özdenetim duygumuz, gerçekten kendimize karşı şeffaf olduğumuz inancına mı dayanmaktadır? Bilinç dışının keşfi neden arzularımızın keşfine değersizlik eklemek zorundadır?Freud thought of himself as part of the same “decentering” movement of thought to which Copernicus and Darwin belonged. (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Trotsky Ve vahs̩I Orkideler.Richard Rorty - 2016 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 9 (2).
  Bazen bana politik spektrumun iki ucundaki eleştirmenler tarafından görüşlerimin saçmalığa varacak şekilde tuhaf olduğu söyleniyor. İnsanları etkilemek için her şeyi söyleyebileceğimi, herkesle çelişerek kendimi eğlendirdiğimi düşünüyorlar. Bu beni rahatsız ediyor. Bu nedenle takip eden sayfalarda şu anki pozisyonuma nasıl geldiğim, felsefeye nasıl girdiğim ve daha sonra nasıl kendimi başlangıçta aklımda olan amaç için felsefeyi kullanamaz halde bulduğumla ilgili bir şeyler söylemeye çalıştım. Belki böyle bir otobiyografi, politika ve felsefe arasındaki ilişkiye dair görüşlerim tuhaf olsa da, saçma gerekçelerle bu görüşleri benimsemediğimi (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Kant ve metafizik problem.Martin Heidegger - 2013 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 6 (1).
  Temel ontoloji, sonlu insan özünün ontolojik açıdan çözümlenmesi anlamına gelir. Bu ontolojik çözümleme, “insanın doğasına ait” metafizik için temel hazırlamalıdır. Temel ontoloji, metafiziğin olanaklılaşması için gerekli olan insan Dasein’ın metafiziğidir ve tüm antropoloji türlerinden, felsefi antropolojiden de temelden ayrışır. Bir Temel ontoloji idesini açıklamak demek, Dasein’a ilişkin tanımlı ontolojik çözümlemeyi kaçınılmaz bir gereksinim olarak görmek ve bu yolla temel ontolojinin “insan nedir?” biçimindeki somut soruyu hangi amaçla ve hangi tarzda, hangi sınırlama içerisinde ve hangi koşullar altında sorduğunu açıklığa kavuşturmak demektir. (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  91
  Frustrace ve vědecké praxi.Ondřej Sloup - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):77-95.
  Tato studie se zabývá dvěma spřízněnými jevy odehrávajícími se ve vědeckém prostředí. Jedná se o fenomén frustrace ve vědecké praxi a s ním spojenou touhu po rozpoznání vlastního výzkumu vědeckou komunitou a následně o otázku uznání od akademického společenství. Zmíněné fenomény jsou přitom úzce propojeny s ústředním tématem filosofie a sociologie vědy: kdo rozhoduje, co bude předmětem vědeckého bádání? Předkládaná studie nejprve představuje Mertonův mýtus o okamžitém rozpoznání vědeckého objevu a následně prostřednictvím exkurzu do oblasti ekonomie a na příkladech z (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Aristoteles ve Heidegger’de Zamanın Amaçsal Araçsallığı.Ece Saraçoğlu - 2021 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 8 (2):54-72.
  Aristoteles ve Heidegger’in zaman görüşleri onların ontoloji temelli düşüncelerinde önemli bir yere sahip olmasına rağmen, “amaçsal araçsallık” anlayışıyla ilişkili olarak derinlemesine irdelenmez. Hâlbuki bu düşünürlerin görüşlerindeki amaçsal araçsallığın yakından incelenmesi, hem onların zaman felsefelerinin hem de genel olarak zamanın “yapıcı ve kurucu” özelliğinin daha anlaşılır olmasını sağlamaktadır. Aristoteles’in ve Heidegger’in ontolojik zaman soruşturmaları, zamanın amaçsal anlamda da araçsallığının olanaklı olabileceğine işaret etmektedir. Bu fikirden hareketle meydana getirilen bu makale, Aristoteles ve Heidegger’in zaman düşüncelerini amaçsal araçsallık ışığında incelemeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  3
  Malezya Ve Türkiye’de Devlet Üniversitelerinde Yüksek Din Öğretimi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma.Abdurrahman Hendek, Asyraf İsyraqi Jami̇l, Mahmut Zengi̇n & Mohamad Khairi Bi̇n Othman - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Yüksek din öğretimi kurumları diğer alanlar gibi günümüzde üniversite bünyesinde faaliyet göstermektedir. Ülkeler tarihsel, kültürel ve devlet yapıları doğrultusunda kendi kurumlarını kurup geliştirmekle birlikte, dünyadaki benzer diğer kurumların tecrübe ve birikimlerinin öğrenilmesi üniversitelerin gelişimi için önem arzetmektedir. Karşılaştırmalı çalışmaların bu konuda dikkate değer katkıları bulunmaktadır. Bu çalışmada, Malezya ve Türkiye'deki yüksek din öğretimi tarih, mevcut durum, hedefler, program yapısı, öğrenci kabulü ve mezun istihdam edilebilirliği gibi 6 farklı tema üzerinden karşılaştırılması hedeflenmektedir. Malezya ve Türkiye, nüfuslarının çoğunluğu Müslüman olmakla birlikte, devlet (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Emunah Ṿe-Halakhah Ba-ʻolam Ha-Moderni: Mifʻalehem Ṿe-Hagutam Shel R. Yiśraʼel U-Veno R. Barukh Yitsḥak Lifshits.M. D. Weinstock - 2007 - Ḥ. Mo. L..
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  62
  Could've Thought Otherwise.Jonathan Weisberg - 2020 - Philosophers' Imprint 20 (12).
  Evidence is univocal, not equivocal. Its implications don't depend on our beliefs or values, the evidence says what it says. But that doesn't mean there's no room for rational disagreement between people with the same evidence. Evaluating evidence is a lot like polling an electorate: getting an accurate reading requires a bit of luck, and even the best pollsters are bound to get slightly different results. So, even though evidence is univocal, rationality's requirements are not "unique." Understanding this resolves several (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   19 citations  
 19. Felsefe ve nörobiyolojide bir problem olarak benlik.John R. Searle - 2015 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 8 (2).
  Psikoloji, nörobiyoloji, felsefe ve diğer pek çok disiplinde benliğe ilişkin çok sayıda farklı problemler var. Nörobiyolojide, çalışılan benlik problemlerinin pek çoğunun patolojinin çeşitli formlarıyla ilgili olduğu izlenimine sahibim –dürüstlükteki sorunlar, tutarlılık veya benliğin işlevi. Bu patolojiler hakkında söyleyecek hiçbir şeyim yok çünkü neredeyse onlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ben bu patolojilere yalnızca ayrık-beyin hastaları gibi doğrudan benliğin problemleriyle ilgiliyseler değineceğim.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  20
  We've Only Just Begun.William G. Lycan - 1995 - Behavioral and Brain Sciences 18 (2):262-263.
  Block contends that the concept of consciousness is a mongrel concept and that researchers go astray by conflating different notions of “consciousness.” This is certainly true. In fact, it is truer than Block acknowledges, because his own notion of P-consciousness runs together two, or arguably three, quite different and separable features of a sensory state.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 21. Ratsyonaliyut Ṿe-Ḳidmah Ba-Madaʻ.Arie John Wurm - 2004 - Miśrad Ha-Biṭaḥon.
 22. Cinsiyetçiliğin ve Türcülüğün Kesiştiği Noktada Feminist Bir Mevzu Olarak İnsan Dışı Hayvanların Yaşama Hakkı.Itır Güneş - 2022 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 9 (1):127-144.
  Makale feminizmin genel olarak insan dışı hayvanların, özel olarak da tarımda kullanılan insan dışı hayvanların özgür ve özerk yaşama haklarını savunması gerektiğini savlamaktadır. Tarımda kullanılan insan dışı hayvanlardan elde edilen ürünlerin üretim süreçleri sadece onların bedenlerinin insanların arzuları uyarınca üretilip tüketilmelerini değil, ömürleri boyunca doğalarına aykırı şartlarda yaşayarak, sürekli eziyete maruz bırakılmalarını kapsamaktadır. Üstelik mevcut pratikler dişi insan dışı hayvanları, özellikle süt ve yumurta endüstrilerinde, biyolojik üreme yetilerinden faydalanmak adına ek eziyetlere maruz bırakmaktadır. Bu temel savı desteklemek için bell hooks (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Laḥn ve Taṣḥîḥ Literatüründe Sa‘leb’in el-Faṣîḥ Adlı Eserinin Önemi ve Yeri.Ali Sevdi̇ - 2022 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 8 (1):61-89.
  Fetihler ve tercüme faaliyetlerin sonucunda Arap olmayan farklı millet ve kültürlerin Araplarla karşılaşması üzerine, Arapçaya ve Arap dil kurallarının gelişmesine katkı sağladığı gibi kıraatte hatalı okuyuşlara, hadislerde ifade bozukluklarına ve farklı açılardan Arap dilinin bozulmasına da neden olmuştur. Buna karşı fasih Arapçanın muhafazası için yazının geliştirilmesi, dilbilgisi kurallarının tespiti, şairlerin desteklenmesi ve lügat çalışmaları gibi bir takım önlemler alınmıştır. Bu önlemlerden biri de fasîh dil için standartlar belirlemek ve bu standartlara uymayan kullanımlara dikkat çekmektir. Arap dil bilginleri tarafından laḥn olarak (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  3
  Demokrasi Ve İnsan Hakları Avrupa İcadı Mı? Dünyanın Avrupalılaşması Mı, Avrupa'nın Küreselleşmesi Mi?Jerry Harrell Bentley - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):298-320.
  Erken modern Avrupa'nın seçkin bir tarihçisi olarak uzun kariyerine dayanan John Miles Headley, yakın zamanda bakışlarını Avrupa'nın daha geniş dünyadaki etkisine çevirdi. “Dünyanın Avrupalılaşması” adlı kitabında Headley, Avrupa değerlerinin - özellikle insan hakları ve demokrasinin - benzersizliği konusunda ısrarcı bir açıklama yapıyor ve bu değerlerin Avrupa'nın daha geniş dünyaya en değerli armağanları olduğunu savunuyor. Avrupa halklarının dikkate değer entelektüel ve kültürel başarılarını küçültmeye çalışmadan, bu sunum Avrupa ve daha geniş dünya arasındaki ilişkilere daha incelikli bir bakış açısı önerecektir. İnsan hakları (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Ani Ṿe-Atah.Martin Buber - 2013 - Mosad Byaliḳ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Kojève and Christianity.José María Carabante - 2022 - In Luis J. Pedrazuela (ed.), Alexandre Kojève: A Man of Influence. Lexington Books.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Emunah Ṿe-Ḳiyumiyut: Maḥshevet Yiśraʼel Be-Hebeṭ Madaʻe Ha-Hitnahagut.Abraham Caspi - 2012 - ʻeḳed.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. We've Done It to Ourselves: The Critique of Truth and the Attack on Theory.Reed Way Dasenbrock - 1995 - In Jeffrey Williams (ed.), Pc Wars: Politics and Theory in the Academy. Routledge.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  46
  You’Ve Changed: Sex Reassignment and Personal Identity.Laurie Shrage (ed.) - 2009 - Oup Usa.
  Is sex identity a feature of one's mind or body, and is it a relational or intrinsic property? Who is in the best position to know a person's sex, do we each have a true sex, and is a person's sex an alterable characteristic? When a person's sex assignment changes, has the old self disappeared and a new one emerged; or, has only the public presentation of one's self changed? "You've Changed" examines the philosophical questions raised by the phenomenon of (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 30.  33
  Nietzsche ve Demokrasi.Soner Soysal - 2022 - In Eray Yaganak (ed.), Demokrasi Felsefesi: Çağdaş Yaklaşımlar. İstanbul, Turkey: pp. 50-72.
  «Demokrasi, insani varoluşa içkin olanakları hem pozitif hem de negatif özgürlükler bağlamında hayata geçirme ve her tekil insanın kendisini ne ise o olarak algılama arzusuna eşlik edecek “ontolojik haysiyet eşitliği” talebinin sesidir. Dile getirdiğim eşitliğe dayalı demokrasi talebi, aynı zamanda, egemenlik ilişkilerinin hiyerarşik yapılanmasına karşı bir direnişi de temsil eder. Bu kitaptaki her bir bölüm bu direnişe açılan yeni bir pencere olarak okunursa kitap amacına ulaşmış olacaktır». (editör) Eray Yağanak -/- Ülkemizin çeşitli üniversitelerinden on bir yazarın kaleme aldığı bu kitapta, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  3
  Na?Ve Realism.D. R. Cousin - 1955 - Proceedings of the Aristotelian Society 55:179 - 200.
 32. Tsiyut Ve-Seruv Anarkhizm Filosofi Ve-Sarvanut Politit.Chaim Gans - 1996
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Tiḳshoret.Ṿe-Etiḳah ʻitonaʼit Ba-Yahadut: Ḥovat Ha-Tsibur la-Daʻat: Halakhah U-Maʻaśeh.Tsuriʼel Rashi - 2007 - Ḥ. Mo. L..
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Tiḳshoret.Ṿe-Etiḳah ʻitonaʼit Ba-Yahadut: Ḥovat Ha-Tsibur la-Daʻat: Halakhah U-Maʻaśeh.Tsuriʼ Rashi & el - 2007 - Ḥ. Mo. L..
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  17
  “You've Got It, You May Have It, You Haven't Got It”: Multiplicity, Heterogeneity, and the Unintended Consequences of HIV-Related Tests.Kevin P. Corbett - 2009 - Science, Technology, and Human Values 34 (1):102-125.
  This article considers the experiences of health consumers who have undergone testing for human immunodeficiency virus antibodies, T cells, and viral load. These HIV-related tests are deployed for the purposes of making definitive diagnoses; yet some test consumers experience ambiguous outcomes. Drawing on an analysis of differing end-user experiences of these tests, where consumers' knowledge reflected the multiplicity and heterogeneity in test design, the author explores how these experiences reflect particular knowledges about these tests. The article contributes to efforts analyzing (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  5
  Türkiye ve Bulgaristan'da İlkokuma Yazma Sürecinde Öğrencilerin Ürettikleri Yazıların Okunaklılık Ba.İbrahim Coşkun - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):357-357.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Zorunluluk Ve Tanri J. N. Findlay'a Bir Yanit.A. C. A. Rainer - 2010 - Felsefe Tartismalari 44:141-144.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Aktif ve Pasif Ötenazi.James Rachels - 2006 - Felsefe Tartismalari 36:89-96.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Implicit Ve~ Uq Explicit Leaming Pursuit 毗 Hlg Panems.R. A. Magill & R. QaIk - forthcoming - Annual M∞ 6i1g 0f the North Ai 础 M Society the Psydl. 矗 0 0f Sp 咂 Ts Andn∞ Lactivity, D∞ 一 Vex, Co.
 40. Ve Congrès international de psychologie.N. Vaschide - 1905 - Revue de Philosophie 7:184.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Ve Congrès international de psychologie 2e article.N. Vaschide - 1905 - Revue de Philosophie 7:287.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Anniversary VE Day.B. Purdy - 2004 - Medical Humanities 30 (2):92-93.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  45
  You’Ve Seen the Films..Chris Darke - 2003 - The Philosophers' Magazine 21:57-57.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  6
  Athanasius Ve İzni̇k Konsi̇li̇.Hasan Darcan - 2014 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (28):169-169.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  44
  I’Ve Heard of Cowboys, but This is Ridiculous..Anthony Cox - 2007 - The Philosophers' Magazine 38 (38):14-16.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  7
  We’Ve Come a Long Way, Guys! Rhetorics of Resistance to the Feminist Critique of Sexist Language.Kalah B. Wilson, Martha Copp & Sherryl Kleinman - 2021 - Gender and Society 35 (1):61-84.
  We provide a qualitative analysis of resistance to calls for gender-neutral language. We analyzed more than 900 comments responding to two essays—one on AlterNet and another on Vox posted to the Vox editor’s Facebook page—that critiqued a pervasive male-based generic, “you guys.” Five rhetorics of resistance are discussed: appeals to origins, appeals to linguistic authority, appeals to aesthetics, appeals to intentionality and inclusivity, and appeals to women and feminist authorities. These rhetorics justified “you guys” as a nonsexist term, thereby allowing (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. You’Ve Come a Long Way, Bayesians.Jonathan Weisberg - 2015 - Journal of Philosophical Logic 44 (6):817-834.
  Forty years ago, Bayesian philosophers were just catching a new wave of technical innovation, ushering in an era of scoring rules, imprecise credences, and infinitesimal probabilities. Meanwhile, down the hall, Gettier’s 1963 paper [28] was shaping a literature with little obvious interest in the formal programs of Reichenbach, Hempel, and Carnap, or their successors like Jeffrey, Levi, Skyrms, van Fraassen, and Lewis. And how Bayesians might accommodate the discourses of full belief and knowledge was but a glimmer in the eye (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 48.  7
  Platon Ve Problematoloji: Doğru Cevabın Sorusunu Bulmak.Selami Varlık - forthcoming - Beytulhikme An International Journal of Philosophy.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  8
  Dilbilim Ve Felsefe.Kamil Veli Neri̇manoğlu - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):103-103.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Yerushalayim Ve-Atunah Mivhar Ketavim.Leo Strauss, Ehud Luz & Leo Baeck Institute - 2001
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000