13 found
Order:
 1. Die plek en funksie van topologie as teologiese belangeruimte in die struktuur van die Matteus-evangelie.G. J. Volschenk - 2003 - HTS Theological Studies 59 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. ’n Literêr-kritiese ondersoek na die belang van die jubilee in die Bybel.G. J. Volschenk - 2002 - HTS Theological Studies 58 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Sistematies verwronge kommunikasie in Lukas 14:1-6: Die dialekties-kritiese teorie van Jürgen Habermas krities bespreek.G. J. Volschenk & A. G. Van Aarde - 1994 - HTS Theological Studies 50 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. The land: Primary category of faith.G. J. Volschenk - 2004 - HTS Theological Studies 60 (1/2).
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  9
  Die ontwikkeling vanaf ’n horti-kulturele na ’n simplistiese agrariese ekonomie in die leefwêreld van die Bybel.G. J. Volschenk - 2002 - HTS Theological Studies 58 (3).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  5
  Die ontwikkeling vanaf ’n simplistiese na ’n gevorderde agrariese ekonomie in die leefwêreld van die Bybel.G. J. Volschenk - 2002 - HTS Theological Studies 58 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  5
  Geregtigheid, huisorde en die jubilee in Matteus.G. J. Volschenk - 2003 - HTS Theological Studies 59 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  4
  Die ekonomie van die antieke platteland.G. J. Volschenk - 2003 - HTS Theological Studies 59 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  3
  Berg en huis as primêre metafore in die Matteus-evangelie.G. J. Volschenk - 2003 - HTS Theological Studies 59 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  3
  Die relasie tussen grondbesit en die sosiale struktuur van Palestina in die Herodiaanse tyd.G. J. Volschenk - 2003 - HTS Theological Studies 59 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  3
  Ekonomie in die tyd van die Bybel as ’n huishouding-gebaseerde ekonomie.G. J. Volschenk - 2003 - HTS Theological Studies 59 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  Arbeidsetiek: 'n Teologies-etiese benadering.G. J. Volschenk - 1997 - HTS Theological Studies 53 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  Ucko, Hans 1997 - The jubilee challenge: Utopia or possibility? Jewish and Christian insights.G. J. Volschenk - 1999 - HTS Theological Studies 55 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark