11 found
Order:
 1.  26
  Boekbespreking.S. J. Botha, P. J. Van der Merwe, D. J. C. Van Wyk, C. J. Viljoen, H. G. Van der Westhuizen, A. D. Pont, H. F. Stander, W. S. Vorster, J. J. Steenkamp, T. F. J. Dreyer, M. J. Schoeman & G. C. Velthuysen - 1984 - HTS Theological Studies 40 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  5
  Die belydenis in dogmatiese verband.G. C. Velthuysen - 1982 - HTS Theological Studies 38 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  6
  Die funksie van die belydenis in die struktuur van die kerk en die betekenis daarvan vir die predikant.G. C. Velthuysen - 1985 - HTS Theological Studies 41 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  10
  Die problematiek rondom "gebedsgenesing" en die "genadegawes van genesing" soos wat dit in die pinksterbeweging geleer en beoefen word.G. C. Velthuysen - 1979 - HTS Theological Studies 35 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  13
  Die verhouding tussen die Heidelbergse Kategismus en die Kort Begrip van Faukelius - met besondere verwysing na die teologiese klemverskuiwings in laasgenoemde.G. C. Velthuysen - 1989 - HTS Theological Studies 45 (3).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  10
  Die wese van die kerk: 'n Teologiese antwoord op 'n filosofiese vraag.G. C. Velthuysen - 1988 - HTS Theological Studies 44 (2).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7.  7
  'n Nuwe antwoord op 'n ou probleem: Die kritiese realisme van Wentzel van Huyssteen.G. C. Velthuysen - 1987 - HTS Theological Studies 43 (1/2):205-231.
  A new answer to an old question: The critical realism of Wentzel van HuyssteenIn this article a critical investigation is made into the theological model of Professor Wentzel van Huyssteen. His model is placed in the context of the age-old issue of theological rationality and the question whether or not theology is science or as such has a scientific character. His utilisation of latterday philosophical insights into the nature of science in an attempt to arrive at a positive answer, is (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  12
  Skrifbeskouing en die Nederlandse geloofsbelydenis.G. C. Velthuysen - 1984 - HTS Theological Studies 40 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  6
  Verkiesing en predestinasie.G. C. Velthuysen - 1984 - HTS Theological Studies 40 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  13
  Wat is die Woord van God - Skrif, belydenis, prediking?G. C. Velthuysen - 1985 - HTS Theological Studies 41 (3).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  5
  Wat is 'n sakrament? 'n Poging om 'n antwoord te vind.G. C. Velthuysen - 1984 - HTS Theological Studies 40 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark