Results for 'G��l��ah G��rol Arslan'

1000+ found
Order:
 1.  32
  Siverek'te Arıcılığın Gelişimi ve Arıcılık Faaliyetleri.Handan Arslan - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 6):157-157.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  Klasik Arap Şiirinde “Yaşlılık”.Adnan Arslan - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):49-64.
  Varlığa ilk adım attığı andan itibaren hayatı seven insanoğlu, yaşı ilerle-dikçe tanıştığı ve bağlandığı diğer insanların sayısının artmasıyla hayata daha da bağlanmaktadır. Ancak ne var ki anne-baba, evlat-torun, eş-dost yakınlıklarıyla şenlenen hayatın sonunu ve ayrılıkların yakınlaşmakta olduğunu haber veren ihtiyarlık gün içinde ikindiye, yıl içerisinde de sonbahara benzemektedir. Karanlık gece ve soğuk kışların habercisi olan ihtiyarlık dönemi beka arzusuyla coşkun insan tabiatı açısından hüzünlü bir dönemi ifade etmektedir. “Yaşlılık” olgusu, duygusal yoğunluklardan hayatını alan edebiyatın dikkatini çeken temalarından biridir. Hemen her (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  7
  1260-61 / 1844-45 Temettuat KayıtlarıIşığında Balışeyh ve Ahılı Köylerinin Sosyal ve Ekonomik Görünt.Rafet Meti̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 13):191-191.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  9
  Sâi̇nüddîn ali̇ bi̇n türke’de varlik mertebeleri̇.Buşra Arslan Meçi̇n - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (14):91-105.
  Öz Çalışmanın konusu irfanî geleneğin on beşinci yüzyıldaki önemli temsilcilerinden ve aynı zamanda İbnü’l-Arabî’nin takipçilerinden biri olan İbn Türke’nin varlık mertebelerine dair görüşleridir. Konu, İbn Türke’nin varlık ve varlığın mertebeleri ile ilgili düşüncelerinden hareketle hazırlanmıştır. Birincil kaynakların esas alındığı bu çalışmada, İbn Türke ve Ekberî geleneğin önemli temsilcilerinin eserlerine müracaat edilmiştir. Çalışmanın amacı, felsefe ve kelâmın yanı sıra tasavvuf felsefesinin en önemli konularından biri olan varlık düşüncesi ve varlık mertebelerini İbn Türke’nin görüşleri çerçevesinde ele alarak âlemdeki varoluşun hakikatinin ne olduğu, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  El rol cognitivo de los () y su uso científico en los tratados de ciencia de Aristóteles.Manuel Berrón - 2013 - Areté. Revista de Filosofía 25 (1):7-26.
  Examinamos una discusión ya clásica sobre el sentido del término φαινόμενα en Aristóteles. Criticamos la interpretación de G. E. L. Owen, quien identifica su significado al de opinión (ἔνδοξα). Con base textual en los tratados de ciencia de Aristóteles, proponemos otra interpretación sobre este tópico. Así,podremos enfatizar el rol cognitivo que poseen los φαινόμενα; para ello, destacamos la función que tienen en tanto que son fuente del conocimiento de los principios (cf. APr. I 30) así como en cuanto se erigen (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  29
  El rol cognitivo de los φαινόμενα y su uso científico en los tratados de ciencia de Aristóteles.Manuel Berrón - 2013 - Areté. Revista de Filosofía 25 (1):7-26.
  “The Cognitive Role of φαινόμενα and its Scientific Use in Aristotle’s Treatises of Science”. We examine a classical discussion about the meaning of the term φαινόμενα in Aristotle. We criticize G. E. L. Owen’s interpretation who identifies its meaning with that of opinion ( ἔνδοξα ). Based on Aristotle’s treatises of science we propound another interpretation about this topic. Thus, we may emphasize the cognitive role that φαινόμενα have; for this, we highlight the functionthat they have while there are source (...)
  No categories
  Direct download (11 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  1
  Mütenebbî’ni̇n (öl. 354/965) şi̇i̇rleri̇nde savaş unsurlarina ai̇t tasvi̇rler.Adnan Arslan - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):127-145.
  Şiir denilen edebi türün can damarı duygulardır ve korku, ümit, neşe, üzüntü gibi pek çok duygunun en yoğun yaşandığı zemin de savaş meydanlarıdır. Bu yüzden yazılı ilk edebi metinler savaş ve kahramanlıkları anlatan destanlar olmuştur. Klasik Arap şiirinin pişdar isimlerinden olan Mütenebbî, pek çok edebi mahareti içerisinde savaşa ait unsurların tasvirlerdeki başarısı ile Arap şiir eleştirmenleri tarafından takdir edilmiştir. Şair çoğu kez övdüğü kimlerin savaşlardaki heybeti, atlarının ihtişamı, kılıç, mızrak ve ok gibi silah araçlarının öldürücülüğü vb. hususlarda tasvirlerde bulunmuştur. Şairin (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Fetv'h'nenin Son Yıllarındaki Fetv' Faaliyeti ve Müft'-bih Olan Görüşün Devlet Başkanı İr'desiyle Değişimi.Emine Arslan - 2021 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 25 (3):1443-1463.
  Osmanlı Devleti’nde Meşîhat bünyesinde yer alan Fetvâhâne kurumu yüzyıllar boyunca Hanefî mezhebini ve bu mezhebin de müftâ-bih olan görüşlerini merkeze alarak kendisine yöneltilen sorulara cevaplar vermiştir. Bu soru ve cevaplar da usûlüne uygun bir şekilde kayda geçirilmiştir. Bu çalışmada kurumun vermiş olduğu cevapları ihtiva eden defterlerden İstanbul Müftülüğü Meşîhat Arşivi’nde 378 numarayla kayıtlı olan Fetvâḫâne-i ʿÂlî Ecvibe-i Şerʿiyye Defteri esas alınarak Osmanlı’nın son dönemindeki fetvâ faaliyetinin kapsamı ve nüfuz alanına dair bir tasavvur oluşturulmaya çalışılmıştır. Buna göre Fetvâhâne devletin son on (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  98
  Examining the decision process of students' cheating behavior: An empirical study. [REVIEW]Richard A. Bernardi, Rene L. Metzger, Ryann G. Scofield Bruno, Marisa A. Wade Hoogkamp, Lillian E. Reyes & Gary H. Barnaby - 2004 - Journal of Business Ethics 50 (4):397-414.
  This research examines the association between attitudes on cheating and cognitive moral development. In this research, we use Rest's (1979a) Defining Issues Test, the Attitudes on Honesty Scale (Authors) and Academic Integrity Index (Authors); the last two are adaptations of the DIT. A total of 220 students from three universities participated in the study (66 psychology majors and 154 business majors). The data indicate that 66.4 percent of the students reported that they cheated in high school, college, or both high (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   25 citations  
 10.  1
  Business, Time, and Thought: Selected Papers of G.L.S. Shackle.G. L. S. Shackle - 1988 - New York University Press.
 11. Homocystinuria and the Passing of the One Gene-- One Enzyme Concept of Disease.G. L. Spaeth & G. W. Barber - 1980 - Journal of Medicine and Philosophy 5 (1):8-21.
  The title of this presentation may suggest that the subject is homocystinuria. It is not. Rather, the subject is how our epistemology influences our concept of disease, which in turn determines our ability to help patients.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Ahl'kî Özdenetim Duygusu Olarak Pişmanlığın Mahiyeti.Muhammet Caner Ilgaroğlu - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Duygular; insanın epistemik, etik ve estetik yönleriyle doğrudan ilişkili varoluşsal özniteliklerdir. İnsan anlam-lı, değerli ve güzel bir hayat kurarken akılla birlikte duygulardan motivasyon almaktadır. Duygular, çok fonk-siyonlu yapısıyla insanın niyet, tutum, tavır ve eylemlerini belirleme, harekete geçirme, yönlendirme, etkile-me, dönüştürme, frenleme ve bazen de manipüle etme araçlarıdır. Bu nedenle ahlak başta olmak üzere insan eylemlerini problem edinen her araştırma, duyguları ele almak durumun¬dadır. İnsanı tam anlamıyla tanıma-nın yolu, pratik yaşantısı içerisinde ortaya çıkan duygusallığını anlamaktan geçer. Dolayısıyla teorik olanın durağanlığı ile (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  11
  Interanimal memory transfer of a barpress response through brain and liver RNA injections.G. L. Holt & G. Bentz - 1983 - Bulletin of the Psychonomic Society 21 (1):51-53.
 14.  12
  La solidarité sociale.G. L. Duprat & G. Richard - 1908 - Revue de Métaphysique et de Morale 16 (1):7-8.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  4
  Ibn Ḥanbal’s Refutation of the Jahmiyya.Andrew G. McLaren - 2022 - Journal of the American Oriental Society 140 (4):901.
  This article documents the main developments in the textual history of a short polemical treatise ascribed to Aḥmad Ibn Ḥanbal, al-Radd ʿalā al-zanādiqa wa-l-jahmiyya. In particular, I show that three different, if related, recensions of the text exist in manuscript. Then, drawing on evidence from the text and biobibliographical sources, I show that al-Radd only emerged over several centuries. The idea for the text finds its roots in the earlist elaborations of Hanbali theology, perhaps even in the notebooks of Ibn (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  21
  Crystallography Early Papers on Diffraction of X-rays by Crystals. Volume II. Ed. by J. M. Bijvoet, W. G. Burgers and G. Hägg. Utrecht: A. Oosthoek's Uitgeversmaatschappij , 1972. Pp xx + 484. No price stated. [REVIEW]G. L'E. Turner - 1973 - British Journal for the History of Science 6 (3):317-318.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  10
  Twentieth Century Early Papers on Diffraction of X-rays by Crystals. Ed. by J. M. Bijvoet, W. G. Burgers and G. Hägg. Utrecht: published for the International Union of Crystallography by A. Oosthoek's Uitgeversmaatschappij. 1969. Pp. xvi + 372. £5 14s. [REVIEW]G. L'E. Turner - 1970 - British Journal for the History of Science 5 (2):208-208.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. DREYFUS, G. L. -Die Melancholie, ein Zustandbild des manischdepressiven Irreseins; Eine Klinische Studie. [REVIEW]W. L. M. W. L. M. - 1910 - Mind 19:273.
 19. G. EBELING, Die Wahrheit des Evangeliums. [REVIEW]G. L. Müller - 1982 - Theologie Und Philosophie 57 (4):582.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. J. L. Austin.G. L. Warnock - 1990 - Philosophy 65 (254):526-528.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. L. E. G. Brouwer.G. Bouligand - 1967 - Revue Philosophique de la France Et de l'Etranger 157:430.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. L. BOUYER, Das Handwerk des Theologen. Gespräche mit Georges Daix. [REVIEW]G. L. Müller - 1981 - Theologie Und Philosophie 56 (2):302.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Contre l'intellectualisme en psychologie.G. L. Duprat - 1907 - Philosophical Review 16:227.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. L'instabilité mentale, essai sur les données de la psycho-pathologie, 1 vol.G. L. Duprat - 1899 - Revue de Métaphysique et de Morale 7 (4):3-3.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  50
  L'armée romaine d'Afrique et I'occupation militaire de I'Afrique sous les empereurs. Par René Cagnat, Professeur au Collège de France. 2 vols. 4to. Pp. xxviii + 423; second vol, 380. with 14 plates, 11 maps and plans. Paris: Imprimerie nationale Ernest Leroux, 1912–1913. Fr. 32. [REVIEW]L. C. G. - 1914 - The Classical Review 28 (03):105-106.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  9
  Contre l'intellectualisme en psychologie.G. -L. Duprat - 1906 - Revue Philosophique de la France Et de l'Etranger 62:53 - 63.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. MICHELET., Dieu et l'agnosticisme contemporaine. [REVIEW]G. L. G. L. - 1909 - Rivista di Filosofia Neo-Scolastica 1:II:337.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Notebooks 1914-1916.L. Wittgenstein, G. H. von Wright & G. E. M. Anscombe - 1980 - Revue Philosophique de la France Et de l'Etranger 170 (2):265-265.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   94 citations  
 29.  24
  L'errore di Cartesio e il gergo di Damasio.G. L. Brena - 2011 - Verifiche: Rivista Trimestrale di Scienze Umane 40 (1):5-23.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  29
  M. J. G. Cattermole & A. F. Wolfe. Horace Darwin's Shop: a History of the Cambridge Scientific Instrument Company 1878–1968. Bristol: Adam Hilger, 1987. Pp. xvi + 285. ISBN 0-85274-569-9. £35.00. [REVIEW]G. L. E. Turner - 1987 - British Journal for the History of Science 20 (4):486-487.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  20
  Pietro Janni: La cultura di Sparta arcaica. Ricerche: i. Pp. 130. Rome: Edizioni dell'Ateneo, 1965. Paper, L. 1,200.G. L. Huxley - 1967 - The Classical Review 17 (1):115-115.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  20
  Aceto L., Longo G. and Victor B.,(eds.)“The difference between Se-quential and Concurrent Computations,” special issue of: Mathemat-ical Structures in Computer Science, Cambridge University Press, no. 4–5, 2003. Adler RL, Topological entropy and equivalence of dynamical sys. [REVIEW]A. Aspect, P. Grangier, G. Roger & A. Asperti - 1991 - Philosophica 47:31.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. La responsabilité personnelle et l'éducation.G. L. Duprat - 1923 - Revue Philosophique de la France Et de l'Etranger 96 (2):310-311.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  28
  Pietro Janni: La cultura di Sparta arcaica. Ricerche: i. Pp. 130. Rome: Edizioni dell'Ateneo, 1965. Paper, L. 1,200.G. L. Huxley - 1967 - The Classical Review 17 (01):115-.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  23
  A conference on ancient science C. J. tuplin, T. E. rihll (edd.): Science and mathematics in ancient greek culture (with a foreword by L. wolpert). Pp. XVI + 379, ills. Oxford: Oxford university press, 2002. Cased, £50. Isbn: 0-19-815248-. [REVIEW]G. L. Huxley - 2004 - The Classical Review 54 (01):82-.
 36. Dioniso e l'ebbrezza della modernità: sei saggi su politica e società.G. L. Goisis - 2016 - Milano: Mimesis.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  36
  G. L. Possehl's and M. H. Raval's Harappan Civilization and RojdiHarappan Civilization and Rojdi.Walter A. Fairservis, Gregory L. Possehl & M. H. Raval - 1991 - Journal of the American Oriental Society 111 (1):108.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  32
  Technology A History of Glassmaking. By R. W. Douglas and Susan Frank. Henley-on-Thames: G. T. Foulis, 1972. Pp. xii + 213. £4.50. [REVIEW]G. L'E. Turner - 1974 - British Journal for the History of Science 7 (3):291-292.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  34
  M. Tulli Ciceronis pro M. Caelio oratio. Edited by R. G. Austin. Second edition. Pp. xxxii+163. Oxford: Clarendon Press, 1952. Cloth, 10s. 6d. net. [REVIEW]L. H. G. Greenwood - 1954 - The Classical Review 4 (3-4):304-305.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  18
  Instruments D. A. Wittop Koning & G. M. M. Houben, 2000 Jaar Gewichten in de Nederlanden; stelsels, ijkwezen, vormen, makers, merken, gebruik. Lochem-Poperinge: Uitgeversmaatschappij De Tijdstroom, 1980. Pp. 222. Dfl84.50. [REVIEW]G. L'E. Turner - 1982 - British Journal for the History of Science 15 (3):313-314.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. KAPLOUN, A. - Psychologie générale tirée de l'étude du rêve. [REVIEW]G. L. Duprat - 1919 - Scientia 13 (26):504.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Kaploun, A. - Psychologie Générale Tirée De L'étude Du Rêve. [REVIEW]G. L. Duprat - 1919 - Scientia 13 (26):504.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. TAIZZI, G. -L'Internazionale dei Lavoratori e la Alleanza. [REVIEW]A. E. T. A. E. T. - 1917 - Mind 26:495.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Index of Authors of Volume 3.L. C. Aiello, L. Lismont, G. Amati, H. Andr6ka, S. Mikulas, J. Bergstra, N. Pankrat'ev, A. Bucalo, B. Penther & M. Pentus - 1995 - Journal of Logic, Language, and Information 3 (327):329-330.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  6
  Religiosité et mysticisme d'après l'observation psycho-pathologique.G. -L. Duprat - 1909 - Revue Philosophique de la France Et de l'Etranger 68:276 - 283.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Uncertainty in Economics and Other Reflections.G. L. S. Shackle - 1957 - British Journal for the Philosophy of Science 7 (28):362-363.
 47.  30
  Failure to discount for conflict of interest when evaluating medical literature: a randomised trial of physicians.G. K. Silverman, G. F. Loewenstein, B. L. Anderson, P. A. Ubel, S. Zinberg & J. Schulkin - 2010 - Journal of Medical Ethics 36 (5):265-270.
  Context Physicians are regularly confronted with research that is funded or presented by industry. Objective To assess whether physicians discount for conflicts of interest when weighing evidence for prescribing a new drug. Design and setting Participants were presented with an abstract from a single clinical trial finding positive results for a fictitious new drug. Physicians were randomly assigned one version of a hypothetical scenario, which varied on conflict of interest: ‘presenter conflict’, ‘researcher conflict’ and ‘no conflict’. Participants 515 randomly selected (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 48. Epistemics and Economics: A Critique of Economic Doctrines.G. L. S. Shackle - 1975 - British Journal for the Philosophy of Science 26 (2):151-163.
 49. A non-monotonic Description Logic for reasoning about typicality.L. Giordano, V. Gliozzi, N. Olivetti & G. L. Pozzato - 2013 - Artificial Intelligence 195 (C):165-202.
 50.  68
  L. Albertazzi, G. J. van Tonder, and D. Vishwanath (eds): Perception Beyond Inference: The Information Content of Visual Processes. [REVIEW]Lorenzo Magnani - 2012 - Minds and Machines 22 (1):53-55.
  L. Albertazzi, G. J. van Tonder, and D. Vishwanath (eds): Perception Beyond Inference: The Information Content of Visual Processes Content Type Journal Article Pages 53-55 DOI 10.1007/s11023-011-9253-z Authors Lorenzo Magnani, Department of Philosophy and Computational Philosophy Laboratory, University of Pavia, Pavia, Italy Journal Minds and Machines Online ISSN 1572-8641 Print ISSN 0924-6495 Journal Volume Volume 22 Journal Issue Volume 22, Number 1.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000