Results for 'Filip Karfi��k'

987 found
Order:
 1.  5
  The Republic and the Laws of Plato: proceedings of the first Symposium Platonicum Pragense.Aleš Havlíček & Filip Karfík (eds.) - 1998 - Prague: OIKOUMENH.
 2.  6
  Plato’s Timaeus: Proceedings of the Tenth Symposium Platonicum Pragense.Chad Jorgenson, Filip Karfík & Štěpán Špinka (eds.) - 2021 - Boston: Brill.
  _Plato's 'Timaeus'_ brings together a number of studies from both leading Plato specialists and up-and-coming researchers from across Europe, opening new perspectives on familiar problems, while shedding light on less well-known passages.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Křest̓anství a filosofie: postavy latinské tradice: Augustinus, Boëthius, Jan Eriugena, Anselm z Canterbury, Tomáš Akvinský, Jan Duns Scotus.Lenka Karfíková, Filip Karfík, Václav Němec & František Vilím (eds.) - 1994 - Praha: Česká křest̕anská akademie.
 4. K některým extravagantním teoriím významu.Filip Tvrdý - 2013 - In Božena Bednaříková & Pavla Hernandezová (eds.), Od slova k modelu jazyka. Olomouc: pp. 343-349.
  Semantics based on representational theories of mind has met challenges recently. Traditional accounts consider meaning as an entity with semantic properties, i.e. a mental object that denotes or represents a real-world object. The paper discusses ways of constructing meaning without representations, as shown in Rapaport’s syntactic semantics and Rosenberg’s eliminative theory of mind and language.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  12
  Foucault and Lifelong Learning, Governing the Subject – Edited by A. Fejes & K. Nicoll.Filipe D. Santos - 2011 - Educational Philosophy and Theory 43 (8):898-900.
 6.  1
  Bohrovo pojetí biologie: k 50. výročí úmrtí Nielse Bohra.Filip Grygar - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (3):355-379.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  35
  Kant, Kafka, Josef K.Joris van Gorkom, Filip Buekens, Niels Jørgen CAPPELØRN & Steven Spileers - 2010 - Tijdschrift Voor Filosofie 72 (1):41.
 8. Royal versus Divine Authority: 7th Symposium on Egyptian Royal Ideology. Edited by Filip Coppins; Jiří Janák; and Hana Vymazalová.Katherine Eaton - 2022 - Journal of the American Oriental Society 138 (3).
  Royal versus Divine Authority: 7th Symposium on Egyptian Royal Ideology. Edited by Filip Coppins; Jiří Janák; and Hana Vymazalová. Königtum, Staat und Gesellschaft früher Hochkulturen, vol. 4,4. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2015. Pp. 358, illus. €84.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Anti-Scientism, Conceptual Analysis, Naturalism.Filip Tvrdý - 2018 - Pro-Fil 19 (1):49-61.
  Filozofie ve 20. století ztratila velkou část svých kompetencí a pro svou údajnou neužitečnost se stala terčem kritiky ze strany přírodních vědců. Vztah mezi filozofií a vědou lze řešit pomocí tří stanovisek, kterými jsou antiscientismus, konceptuální analýza a naturalismus. Obsahem článku je charakteristika jednotlivých přístupů a identifikace problémů, s nimiž se musí jejich zastánci potýkat. Autorovi se jako nejslibnější jeví Quinem inspirovaný naturalismus, podle něhož má veškeré poznání povahu syntetických aposteriorních výroků, a filozofie je proto kontinuální s přírodní vědou. Není (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10.  89
  Neřesti a konspirace.Filip Tvrdý - 2022 - Academix 1 (1):48-59.
  Pseudovědecké teorie jsou uzavřeny vůči možnosti vyvrácení, ale s konspiračními teoriemi to tak jednoduché není, protože mnohé zprávy o konspiracích jsou pravdivé. Přijetí jedné konspirační teorie nicméně může vést k přijetí jiné, která je s ní v přímém protikladu. Co nás žene do pasti konspiračního myšlení?
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Hume proti náboženství.Filip Tvrdý - 2017 - Filosoficky Casopis 2 (65):207-220.
  Žádnému tématu – s výjimkou historie Anglie – nevěnoval David Hume více pozornosti než náboženství. Jak už to ale s Humovým filosofickým odkazem bývá, i jeho teorie náboženství byla podrobena celé řadě mnohdy naprosto protikladných interpretací – a právě těm bude věnována první část mého článku. Došlo totiž k pokusům představit jej jako teistu, fideistu, deistu, agnostika nebo ateistu. Ve druhé části budu obhajovat hypotézu, podle níž je úsilí zařadit Huma do jediného údajně správného výkladu liché, protože každá taková snaha (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Charles Darwin a naturalistické koncepce člověka.Filip Tvrdý - 2011 - In Tomáš Nejeschleba, Václav Němec & Monika Recinová (eds.), Pojetí člověka v dějinách a současnosti filozofie II: Od Kanta po současnost. Brno: pp. 33-41.
  In 2009, we celebrated the bicentennial of the birth of Charles Darwin and the sesquicentennial of the publication of his book The Origin of Species. This seems to be a good opportunity to evaluate the importance of Darwin’s work for the social sciences, mainly for philosophical anthropology. The aim of this paper is to discuss the traditional anthropocentric conceptions of man, which consider our biological species to be exceptional – qualitatively higher than other living organisms. Over the course of the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Místo myšlenkových experimentů ve filozofii.Filip Tvrdý - 2018 - Teorie Vědy / Theory of Science 40 (2):211-229.
  Myšlenkové experimenty jsou populárním argumentačním nástrojem ve vědě i filosofii. Jejich kritika ze strany naturalistických a experimentálních filosofů vedla k vytvoření deflačních a minimalistických koncepcí, které oslabují epistemickou sílu myšlenkových experimentů a smiřují je s empirismem. Cílem článku je ukázat, že tyto pokusy nepřekonávají hlavní problémy, se kterými se myšlenkové experimenty ve filosofii střetávají. Omezená lidská racionalita a představivost znemožňují experimentátorům řešit nereálné scénáře spolehlivým způsobem. Myšlenkové experimenty se ve filosofii používají jinak než ve vědě, protože ty pravé jsou obvykle (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Odvrácená strana legendy: Otto Hahn v kontextu nacistického Německa.Filip Grygar - 2019 - Teorie Vědy / Theory of Science 41 (1):59-110.
  Článek se zabývá demystifikací dodnes panující legendy o ikoně světové vědy, nositeli Nobelovy ceny za objev štěpení těžkých jader, chemiku Otto Hahnovi. Desítky let byl považován za vzor německé slušnosti, zodpovědnosti a příklad antinacistického vědce, který nekolaboroval se zločinným režimem na jeho válečné mašinérii. Teprve od devadesátých let 20. století se dostávají k rukám historiků archivní materiály, jež umožňují získat ucelenou představu o Hahnově působení v době nacistického Německa a o jeho aktivním zapojení ve válečném uranovém výzkumu, jehož výsledkem mělo (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Nejvyšší rody v Platónově dialogu Sofistés.Filip Karfik, Lenka Karfikova, Pavel Kouba & Stepan Spinka - 2009 - Reflexe: Filosoficky Casopis 37:83-124.
  Po disputacích k tématům Filosofie nepředmětnosti Ladislava Hejdánka a Nekonečnost konečnosti podle Ivana Chvatíka uspořádala Katedra filosofie Evangelické teologické fakulty UK v Praze dne 29. června 2009 v pořadí již třetí pokus o výměnu mezi domácími filosofy. Tentokrát však nebyl východiskem diskusí programový text některého z účastníků, ale Platónův výklad o nejvyšších rodech v dialogu Sofistés. Tomuto textu se zde dostalo trojí velmi odlišné interpretace, kterou bychom snad mohli vzdáleně přirovnat k liternímu, morálnímu a alegorickému neboli naukovému pochopení posvátného textu (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Současné teorie sociálního rozumění na pozadí sporu a antropologickou diferenci.Filip Jaroš - 2018 - Teorie Vědy / Theory of Science 40 (1):3-27.
  Tato studie je inspirována knížkou Petra Urbana Jak rozumíme druhým? Studie o sociálním rozumění a sdílení světa nejen u člověka a věnuje se současným diskuzím o povaze sociálního rozumění, zejména v případě nelinguálních tvorů. Nejvýraznější pozice zastává na jedné straně skupina srovnávacích psychologů kolem M. Tomasella, která vychází z filosofů kolektivní intencionality, na straně druhé D. Leavens a K. Bardová, kteří mají blízko k interaktivistické interpretaci problému sociálního rozumění. Bude ukázáno, že rozdíly ve výsledcích empirických výzkumů mají základ v ontologických (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Evoluční etika Franse de Waala a její filozofické reflexe.Filip Jaroš & Adéla Šrůtková - 2017 - Filosofie Dnes 9 (1):52-70.
  Článek představuje teorii původu lidské morálky od Franse de Waala a zhodnocuje přínos filozofických komentářů od Christine M. Korsgaardové a Mary Midgleyové z hlediska oboru evoluční etiky. Základní struktura de Waalova přístupu je v souladu se sentimentalistickou teorií morálky, která určuje soucítění jako bazální morální cit. V interpretaci vlivné neodarwinistické genocentrické školy dále hraje zásadní roli altruismus. Stoupenci tohoto směru nicméně obhajují rozdělení krutého světa přírody a etického světa lidské kultury; distinkce byla Fransem de Waalem nazvána „teorií pozlátka“, neboť vyvolává (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Cosmology and Psychology in the Timaeus.Thomas Johansen - 2005 - Rhizai. A Journal for Ancient Philosophy and Science 2:271-278.
  A Critical Notice of Filip Karfík, Die Beseelung des Kosmos. Untersuchungen zur Kosmologie, Seelenlehre und Theologiein Platons Phaidon und Timaios, K. G. Saur Verlag, München/Leipzig 2004.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Hod ha-ḳeraḥ ha-nora: le-verur meḳomah shel ruaḥ-ha-kefirah be-ṭahor ruaḥ-ha-emunah be-dorenu: perush la-maʼamar Yisurim memoraḳim sheba-sefer Orot, "Zerʻonim", pereḳ 5 la-rav R. Avraham Yitsḥaḳ ha-Kohen Ḳuḳ, zatsal.Yosef Ḳelner - 2005 - Yerushalayim: Netivot emunah. Edited by Abraham Isaac Kook.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Od výrazu k dialogu ve výchově: artefiletika.Jan Slavík - 1997 - Praha: Univerzita Karlova.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. HAAKONSSEN, K.: "The Science of a Legislator: The Natural Jurisprudence of David Hume and Adam Smith". [REVIEW]K. Campbell - 1982 - Australasian Journal of Philosophy 60:389.
 22. Ḳunṭres Ḥovat ha-talmidim: ʻim targum be-Idish.Ḳalonimus Ḳalmish ben Elimelekh - 2003 - London: Asher Anshil Grad. Edited by A. A. Gratt.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  3
  K postmodernismu obratem k jazyku.Stanislav Hubík - 1994 - Boskovice: Albert.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24. K. Mainzer.K. Mainzer, Symmetrica der Natur & Studieo zur Natur-und Wissenschaftsphilosophie - 1994 - In Dag Prawitz & Dag Westerståhl (eds.), Logic and Philosophy of Science in Uppsala. Kluwer Academic Publishers. pp. 453.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Lehrer, K.-Self-Trust.K. Meeker & R. Van Woudenberg - 1999 - Philosophical Books 40:252-255.
 26.  1
  Deník 1989.Rudolf Battěk - 2020 - Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.. Edited by Tomáš Vilímek, Michaela Tučková & Marek Suk.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. K. Wigginton," Computer Crime: Assessing the Lawyer's Perspective.K. Forcht & D. Thomas - 1989 - Journal of Business Ethics 8 (4).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Ma-kʻo-ssŭ chu i chê hsüeh wei wu chu i ti chi pên chih shih.Kʻo-tʻing Lo - 1956
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. K. WENZEL, HoboPilgrim, ISBN 978-3-7867-2876-4.K. Vechtel - 2011 - Theologie Und Philosophie 86 (4):624.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  23
  Prof. K. borinski on W. B. Smith's biblical criticism.K. Borinski - 1911 - The Monist 21 (2):307.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  10
  Ramesh K. Sharma, J. M. E. McTaggart: Substance, Self, and Immortality (Lanham: Lexington Books, 2015), pp. 544+xviii, $130. [REVIEW]K. C. Pandey - 2020 - Journal of the Indian Council of Philosophical Research 37 (3):501-504.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  45
  K. I. Kalliphatides: (1) Ἑρμηνευτικὲς Παρατηρήσεις στὸν Διάλογο τν Mηλίων. (2) Ἑρμηνευτικὲς Παρατηρήσεις στὸν Διάλογο τν Mηλίων, i. Pp. 48, 12. Thessaloniki: privately printed, 1965. Paper. - R. Weil: Thucydide: La Guerre du Péloponnèse: Périclès. Pp. 105; map. Paris: Presses Universitaires de France, 1965. Paper, 9 fr. [REVIEW]K. J. Dover - 1968 - The Classical Review 18 (01):109-.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. K. J. WU "Discovering formal logic". [REVIEW]K. G. Ferguson - 1995 - History and Philosophy of Logic 16 (2):285.
 34.  15
  W. K. C. Guthrie's "A History of Greek Philosophy". Volume IV: "Plato: The Man and his Dialogues: Earlier Period". [REVIEW]K. W. Harrington - 1978 - Philosophy and Phenomenological Research 38 (3):431.
 35. K. Satchidananda Murty: Vedic Hermeneutics.K. Werner - 1996 - Asian Philosophy 6:79-80.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  45
  K. Brodersen (ed.): Große Gestalten der griechischen Antike. 58 historische Portraits von Homer bis Kleopatra. Pp. 507. Munich: C. H. Beck, 1999. Cased. ISBN: 3-406-44893-3. [REVIEW]K. Kapparis - 2000 - The Classical Review 50 (1):380-381.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Ludvík Feuerbach.Jakub Netopilík - 1973 - Praha,: Horizont, t. Jihočes. tisk., Čes. Budějovice.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. K, t, Maslin.K. Smith - 1995 - Cogito 9:79.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  10
  Kıbrısta BM Tarafından Gerçekleştirilen.Soyalp Tamçeli̇k - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 5):733-778.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  23
  Jungmann, K. René Descartes.K. Jungmann - 1908 - Kant Studien 13 (1-3).
 41. Ḳunṭres Hagut teshuvah:... be-hilkhot teshuvah leha-Rambam.Aryeh Malkiʼel Ḳoṭler - 2001 - Laiḳṿaʼud: Katriʼel Blum. Edited by Moses Maimonides.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Kʻung tsʻung-tzu.Fu Kʻung - 1959 - Edited by Jung Chʻêng.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Filip Tvrdý o naturalizaci filosofie.Tomáš Hříbek - 2017 - Filosofie Dnes 9 (1):71-79.
  [Filip Tvrdý on Naturalizing Philosophy] The paper distinguishes several versions of contemporary naturalism: revisionary, constructive, and non-representational. Revisionary naturalism pleads substituting the traditional philosophical inquiry into the nature of things by a genetic inquiry into the origin of our – often faulty – beliefs about the nature of things. Constructive naturalism accepts the program of traditional philosophy, yet hoping that its questions could be answered by broadly scientific methods. Non-representational naturalism is an extension of metaethical expressivism, claiming that philosophical (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Sultanbeyli: Enformelin Kurucu Yıkıcı Gücü.Oğuz Işık & M. Melih Pınarcıoğlu - 2003 - Cogito 35:21-27.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Ḳunṭres Ḳorot batenu arazim: simane derekh le-vinyan ha-bayit ha-Yehudi.Sh Ḳarlbakh - 1997 - Bene Beraḳ: Ḳarlbakh.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  3
  K̲h̲irad afrozī aur raushan k̲h̲ayālī.Rifʻat Iqbāl K̲h̲ān - 2012 - Ḥaidarābād: Fikshan Hāʼūs.
  Study of rationalism in Urdu literature.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. K̲h̲ālasā jīwana ate guramati rahita marayādā: saccakhaṇḍā wāsī brahama giānī Santa Gurabacana Siṅgha Jī 'K̲h̲ālasā Bhiṇḍarām wāliāṃ da pawittra jīwana ate guramati anusāra pañja saṃskāra, gurabāṇī dā adaba te dehadhārī pakhaṇḍī gurūāṃ da khaṇḍana.Karatāra Siṅgha K̲h̲ālasā - 2000 - Mahitā: Damadamī Ṭakasāla Jathā Bhiṇḍarāṃ.
  On Sikh ethics; includes brief biographies of Sikh religious leaders.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. K̲h̲udā, kāʼinātu ain māṇhu: zindāgīan jī abadī haqīqatan kī narvār kanduṛ caund maz̤mūna.Vaḥīduddīn K̲h̲ān̲ - 2000 - Sakkar: Milanu jā handa, ʻAzīz Būk Isṭor. Edited by Amānu Shaik̲h̲u.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. K probleme filosofii i︠a︡zyka.K. Kh Khanazarov - 2007 - Tashkent: Uzbekistan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  2
  Aporiák próbatétele: tanulmányok, esszék.Lóránt Kicsák - 2015 - [Budapest]: Líceum.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 987