Results for 'Filip Karf��k'

1000+ found
Order:
 1. K některým extravagantním teoriím významu.Filip Tvrdý - 2013 - In Božena Bednaříková & Pavla Hernandezová (eds.), Od slova k modelu jazyka. Olomouc: pp. 343-349.
  Semantics based on representational theories of mind has met challenges recently. Traditional accounts consider meaning as an entity with semantic properties, i.e. a mental object that denotes or represents a real-world object. The paper discusses ways of constructing meaning without representations, as shown in Rapaport’s syntactic semantics and Rosenberg’s eliminative theory of mind and language.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  12
  Foucault and Lifelong Learning, Governing the Subject – Edited by A. Fejes & K. Nicoll.Filipe D. Santos - 2011 - Educational Philosophy and Theory 43 (8):898-900.
 3.  34
  Kant, Kafka, Josef K.Joris van Gorkom, Filip Buekens, Niels Jørgen CAPPELØRN & Steven Spileers - 2010 - Tijdschrift Voor Filosofie 72 (1):41.
 4.  5
  Plato’s Timaeus: Proceedings of the Tenth Symposium Platonicum Pragense.Chad Jorgenson, Filip Karfík & Štěpán Špinka (eds.) - 2021 - Boston: Brill.
  _Plato's 'Timaeus'_ brings together a number of studies from both leading Plato specialists and up-and-coming researchers from across Europe, opening new perspectives on familiar problems, while shedding light on less well-known passages.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Royal versus Divine Authority: 7th Symposium on Egyptian Royal Ideology. Edited by Filip Coppins; Jiří Janák; and Hana Vymazalová.Katherine Eaton - 2022 - Journal of the American Oriental Society 138 (3).
  Royal versus Divine Authority: 7th Symposium on Egyptian Royal Ideology. Edited by Filip Coppins; Jiří Janák; and Hana Vymazalová. Königtum, Staat und Gesellschaft früher Hochkulturen, vol. 4,4. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2015. Pp. 358, illus. €84.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Anti-Scientism, Conceptual Analysis, Naturalism.Filip Tvrdý - 2018 - Pro-Fil 19 (1):49-61.
  Filozofie ve 20. století ztratila velkou část svých kompetencí a pro svou údajnou neužitečnost se stala terčem kritiky ze strany přírodních vědců. Vztah mezi filozofií a vědou lze řešit pomocí tří stanovisek, kterými jsou antiscientismus, konceptuální analýza a naturalismus. Obsahem článku je charakteristika jednotlivých přístupů a identifikace problémů, s nimiž se musí jejich zastánci potýkat. Autorovi se jako nejslibnější jeví Quinem inspirovaný naturalismus, podle něhož má veškeré poznání povahu syntetických aposteriorních výroků, a filozofie je proto kontinuální s přírodní vědou. Není (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7.  36
  Neřesti a konspirace.Filip Tvrdý - 2022 - Academix 1 (1):48-59.
  Pseudovědecké teorie jsou uzavřeny vůči možnosti vyvrácení, ale s konspiračními teoriemi to tak jednoduché není, protože mnohé zprávy o konspiracích jsou pravdivé. Přijetí jedné konspirační teorie nicméně může vést k přijetí jiné, která je s ní v přímém protikladu. Co nás žene do pasti konspiračního myšlení?
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Odvrácená strana legendy: Otto Hahn v kontextu nacistického Německa.Filip Grygar - 2019 - Teorie Vědy / Theory of Science 41 (1):59-110.
  Článek se zabývá demystifikací dodnes panující legendy o ikoně světové vědy, nositeli Nobelovy ceny za objev štěpení těžkých jader, chemiku Otto Hahnovi. Desítky let byl považován za vzor německé slušnosti, zodpovědnosti a příklad antinacistického vědce, který nekolaboroval se zločinným režimem na jeho válečné mašinérii. Teprve od devadesátých let 20. století se dostávají k rukám historiků archivní materiály, jež umožňují získat ucelenou představu o Hahnově působení v době nacistického Německa a o jeho aktivním zapojení ve válečném uranovém výzkumu, jehož výsledkem mělo (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Místo myšlenkových experimentů ve filozofii.Filip Tvrdý - 2018 - Teorie Vědy / Theory of Science 40 (2):211-229.
  Myšlenkové experimenty jsou populárním argumentačním nástrojem ve vědě i filosofii. Jejich kritika ze strany naturalistických a experimentálních filosofů vedla k vytvoření deflačních a minimalistických koncepcí, které oslabují epistemickou sílu myšlenkových experimentů a smiřují je s empirismem. Cílem článku je ukázat, že tyto pokusy nepřekonávají hlavní problémy, se kterými se myšlenkové experimenty ve filosofii střetávají. Omezená lidská racionalita a představivost znemožňují experimentátorům řešit nereálné scénáře spolehlivým způsobem. Myšlenkové experimenty se ve filosofii používají jinak než ve vědě, protože ty pravé jsou obvykle (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  90
  Hume proti náboženství.Filip Tvrdý - 2017 - Filosoficky Casopis 2 (65):207-220.
  Žádnému tématu – s výjimkou historie Anglie – nevěnoval David Hume více pozornosti než náboženství. Jak už to ale s Humovým filosofickým odkazem bývá, i jeho teorie náboženství byla podrobena celé řadě mnohdy naprosto protikladných interpretací – a právě těm bude věnována první část mého článku. Došlo totiž k pokusům představit jej jako teistu, fideistu, deistu, agnostika nebo ateistu. Ve druhé části budu obhajovat hypotézu, podle níž je úsilí zařadit Huma do jediného údajně správného výkladu liché, protože každá taková snaha (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  82
  Charles Darwin a naturalistické koncepce člověka.Filip Tvrdý - 2011 - In Tomáš Nejeschleba, Václav Němec & Monika Recinová (eds.), Pojetí člověka v dějinách a současnosti filozofie II: Od Kanta po současnost. Brno: pp. 33-41.
  In 2009, we celebrated the bicentennial of the birth of Charles Darwin and the sesquicentennial of the publication of his book The Origin of Species. This seems to be a good opportunity to evaluate the importance of Darwin’s work for the social sciences, mainly for philosophical anthropology. The aim of this paper is to discuss the traditional anthropocentric conceptions of man, which consider our biological species to be exceptional – qualitatively higher than other living organisms. Over the course of the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Nejvyšší rody v Platónově dialogu Sofistés.Filip Karfik, Lenka Karfikova, Pavel Kouba & Stepan Spinka - 2009 - Reflexe: Filosoficky Casopis 37:83-124.
  Po disputacích k tématům Filosofie nepředmětnosti Ladislava Hejdánka a Nekonečnost konečnosti podle Ivana Chvatíka uspořádala Katedra filosofie Evangelické teologické fakulty UK v Praze dne 29. června 2009 v pořadí již třetí pokus o výměnu mezi domácími filosofy. Tentokrát však nebyl východiskem diskusí programový text některého z účastníků, ale Platónův výklad o nejvyšších rodech v dialogu Sofistés. Tomuto textu se zde dostalo trojí velmi odlišné interpretace, kterou bychom snad mohli vzdáleně přirovnat k liternímu, morálnímu a alegorickému neboli naukovému pochopení posvátného textu (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Současné teorie sociálního rozumění na pozadí sporu a antropologickou diferenci.Filip Jaroš - 2018 - Teorie Vědy / Theory of Science 40 (1):3-27.
  Tato studie je inspirována knížkou Petra Urbana Jak rozumíme druhým? Studie o sociálním rozumění a sdílení světa nejen u člověka a věnuje se současným diskuzím o povaze sociálního rozumění, zejména v případě nelinguálních tvorů. Nejvýraznější pozice zastává na jedné straně skupina srovnávacích psychologů kolem M. Tomasella, která vychází z filosofů kolektivní intencionality, na straně druhé D. Leavens a K. Bardová, kteří mají blízko k interaktivistické interpretaci problému sociálního rozumění. Bude ukázáno, že rozdíly ve výsledcích empirických výzkumů mají základ v ontologických (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Evoluční etika Franse de Waala a její filozofické reflexe.Filip Jaroš & Adéla Šrůtková - 2017 - Filosofie Dnes 9 (1):52-70.
  Článek představuje teorii původu lidské morálky od Franse de Waala a zhodnocuje přínos filozofických komentářů od Christine M. Korsgaardové a Mary Midgleyové z hlediska oboru evoluční etiky. Základní struktura de Waalova přístupu je v souladu se sentimentalistickou teorií morálky, která určuje soucítění jako bazální morální cit. V interpretaci vlivné neodarwinistické genocentrické školy dále hraje zásadní roli altruismus. Stoupenci tohoto směru nicméně obhajují rozdělení krutého světa přírody a etického světa lidské kultury; distinkce byla Fransem de Waalem nazvána „teorií pozlátka“, neboť vyvolává (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Cosmology and Psychology in the Timaeus.Thomas Johansen - 2005 - Rhizai. A Journal for Ancient Philosophy and Science 2:271-278.
  A Critical Notice of Filip Karfík, Die Beseelung des Kosmos. Untersuchungen zur Kosmologie, Seelenlehre und Theologiein Platons Phaidon und Timaios, K. G. Saur Verlag, München/Leipzig 2004.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. HAAKONSSEN, K.: "The Science of a Legislator: The Natural Jurisprudence of David Hume and Adam Smith". [REVIEW]K. Campbell - 1982 - Australasian Journal of Philosophy 60:389.
 17. K. Mainzer.K. Mainzer, Symmetrica der Natur & Studieo zur Natur-und Wissenschaftsphilosophie - 1994 - In Dag Prawitz & Dag Westerståhl (eds.), Logic and Philosophy of Science in Uppsala. Kluwer Academic Publishers. pp. 453.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. K. WENZEL, HoboPilgrim, ISBN 978-3-7867-2876-4.K. Vechtel - 2011 - Theologie Und Philosophie 86 (4):624.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Deník 1989.Rudolf Battěk - 2020 - Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i..
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  10
  Kıbrısta BM Tarafından Gerçekleştirilen.Soyalp Tamçeli̇k - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 5):733-778.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Lehrer, K.-Self-Trust.K. Meeker & R. Van Woudenberg - 1999 - Philosophical Books 40:252-255.
 22.  18
  Prof. K. borinski on W. B. Smith's biblical criticism.K. Borinski - 1911 - The Monist 21 (2):307.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. K. J. WU "Discovering formal logic". [REVIEW]K. G. Ferguson - 1995 - History and Philosophy of Logic 16 (2):285.
 24. K. Wigginton," Computer Crime: Assessing the Lawyer's Perspective.K. Forcht & D. Thomas - 1989 - Journal of Business Ethics 8 (4).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. K. Satchidananda Murty: Vedic Hermeneutics.K. Werner - 1996 - Asian Philosophy 6:79-80.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  36
  K. I. Kalliphatides: (1) Ἑρμηνευτικὲς Παρατηρήσεις στὸν Διάλογο τν Mηλίων. (2) Ἑρμηνευτικὲς Παρατηρήσεις στὸν Διάλογο τν Mηλίων, i. Pp. 48, 12. Thessaloniki: privately printed, 1965. Paper. - R. Weil: Thucydide: La Guerre du Péloponnèse: Périclès. Pp. 105; map. Paris: Presses Universitaires de France, 1965. Paper, 9 fr. [REVIEW]K. J. Dover - 1968 - The Classical Review 18 (01):109-.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  12
  W. K. C. Guthrie's "A History of Greek Philosophy". Volume IV: "Plato: The Man and his Dialogues: Earlier Period". [REVIEW]K. W. Harrington - 1978 - Philosophy and Phenomenological Research 38 (3):431.
 28.  6
  Ramesh K. Sharma, J. M. E. McTaggart: Substance, Self, and Immortality (Lanham: Lexington Books, 2015), pp. 544+xviii, $130. [REVIEW]K. C. Pandey - 2020 - Journal of the Indian Council of Philosophical Research 37 (3):501-504.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Philosophy and Argumentation in Third-Century China the Essays of Hsi K Ang.K. Ang Chi & Robert G. Henricks - 1983
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  41
  K. Brodersen (ed.): Große Gestalten der griechischen Antike. 58 historische Portraits von Homer bis Kleopatra. Pp. 507. Munich: C. H. Beck, 1999. Cased. ISBN: 3-406-44893-3. [REVIEW]K. Kapparis - 2000 - The Classical Review 50 (1):380-381.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. K, t, Maslin.K. Smith - 1995 - Cogito 9:79.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. K̲h̲irad afrozī aur raushan k̲h̲ayālī.Rifʻat Iqbāl K̲h̲ān - 2021 - Ḥaidarābād: Fikshan Hāʼūs.
  Study of rationalism in Urdu literature.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. K Probleme Filosofii I͡azyka.K. Kh Khanazarov - 2007 - Uzbekistan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Aporiák próbatétele: tanulmányok, esszék.Lóránt Kicsák - 2015 - [Budapest]: Líceum.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  17
  Jungmann, K. René Descartes.K. Jungmann - 1908 - Kant Studien 13 (1-3).
 36.  16
  K'aokuhsue yu Kechishih . Hsia Nai.K. C. Chang - 1981 - Isis 72 (2):317-318.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Simpson, SG, Tanaka, K. and Yamazaki, T., Some conserva.K. Tanaka - 2002 - Annals of Pure and Applied Logic 118:249.
 38.  11
  Yuri K. Melvil's "Charles Peirce and Pragmatism". [REVIEW]Paul K. Crdsser - 1971 - Philosophy and Phenomenological Research 32 (2):271.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  10
  P. K. Gode Studies-Vol. VI; Studies in Indian Cultural History, Vol. III.Ludwik Sternbach & P. K. Gode - 1971 - Journal of the American Oriental Society 91 (4):544.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  17
  k.L. N. & K. I. - manuscript
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41. Ahlâk-ı alâ'î : Kınalızâde'nin ahlâk kitabı (inceleme - çeviri yazı - tıpkıbasım).Kınalızade Ali Çelebi - 2014 - Fatih, İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  38
  K.-J. Hölkeskamp Die Entstehung der Nobilität. Studien zur sozialen und politischen Geschichte der Römischen Republik im 4. Jh. v. Chr. 2., erweiterte Auflage. Pp. xxxiv + 344, map. Stuttgart: Franz Steiner, 2011 . Paper, €47. ISBN: 978-3-515-09883-0. [REVIEW]Marleen K. Termeer - 2013 - The Classical Review 63 (1):298-299.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  50
  Chryselephantine statues K. D. S. lapatin: Chryselephantine statuary in the ancient mediterranean world . Pp. XVI + 242, ills, 3 colour pls. Oxford: Oxford university press, 2001. Cased, £75. Isbn: 0-19-815311-. [REVIEW]K. W. Arafat - 2002 - The Classical Review 52 (02):339-.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  15
  BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs'la İlgili Aldığı Bazı Kararların Özellikleri Ve Analitik Değerlendirm.Soyalp Tamçeli̇k - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):1229-1229.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. K. E. KAEHLER "Leibniz' Position der Rationalität. Die Logik im metaphysischen Wissen der 'natürlichen Vernunft'". [REVIEW]G. K. Frey - 1991 - History and Philosophy of Logic 12 (1):123.
 46.  44
  G. K. Jenkins: Ancient Greek Coins (2nd revised edition). (Coins in History.) Pp. x + 182; 439 black and white ills., 8 colour plates. London: Seaby, 1990. £35. [REVIEW]N. K. Rutter - 1992 - The Classical Review 42 (02):477-478.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  23
  Freudenburg (K.) (ed.) The Cambridge Companion to Roman Satire. Pp. xvi + 352. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. Paper, £18.99, US$29.99 (Cased, £45, US$75). ISBN: 978-0-521-00627-9 (978-0-521-80359-5 hbk). [REVIEW]Barbara K. Gold - 2007 - The Classical Review 57 (01):121-.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  7
  BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs'a Yönelik İyi Niyet Misyonu Ve Bununla İlgili Bazı Kararların Değerlen.Soyalp Tamçeli̇k - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 1):715-715.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  11
  Yuri K. Melvil.Yuri K. Melvil - 1960 - Atti Del XII Congresso Internazionale di Filosofia 3:493-496.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. WILLIAMSON, R. K.: "Introduction to Hegel's Philosophy of Religion".K. Hart - 1986 - Australasian Journal of Philosophy 64:227.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000