Results for 'Ferihan Polat Yildirim'

110 found
Order:
 1.  7
  Geli̇r eşi̇tsi̇zli̇ği̇, reji̇m baskiciliği ve si̇yasal şi̇ddet1.Edward N. Muller, Ferihan Polat Yildirim & Merve Gündoğan - 2018 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 28:139-143.
  Eski çağlardan beri siyasal şiddetin temel nedeninin gelir eşitsizliği olduğu ileri sürülmüştür. Bazı çalışmalar gelir eşitsizliği ve siyasal şiddet arasında hiçbir ilişkinin olmadığını belirtirken, bazıları ekonomik gelişme seviyesinin siyasal şiddetin daha güçlü bir belirleyicisi olduğunu savunmuşlardır. Göreceli yoksunluk tartışmaları ise yoksunluğun, uyarılmış hoşnutsuzluğun ve kolektif siyasal şiddetin çeşitli türleri arasında direk bir ilişki olduğunu savunurken kaynak seferberliği akımı; hoşnutsuzluk ve siyasal şiddet arasındaki direk bir ilişki varsayımını reddetmiştir. Rejim baskıcılığı ve siyasal şiddet arasındaki ilişkiyi saptamaya çalışan araştırmalarda ise; siyasal şiddetin (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  10
  Erdoğan Yildirim.Erdoğan Yildirim - 2010 - Journal for the Study of Religions and Ideologies 9 (27):107-131.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  17
  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Şiir Etkinliklerinin Kültürel İşlevi.Özge Seçkin Polat - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 7):815-815.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  12
  Arayış Hazzının Postmodern Hüznü: Bin Hüzünlü Haz.Asiye Çiğri Yildirim - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 12):271-271.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  12
  Sürdürülebilir Kentleşme Politikaları ve Türkiye.Polat Tunçer - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):1267-1267.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  3
  The Distinction of Ordinary (‘Awām) and Elite (Khawāṣ) People in Islamic Thought.Emine Taşçi̇ Yildirim - 2020 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 24 (2):665-685.
  Distinction of ‘awām- khawāṣ (the ordinary and the elite) is a general distinction in philosophical literature that shows the difference of people in their level of understanding the truth. It is possible to take this distinction back to Plato in Ancient Greek philosophy. Plato's hesitation in expressing his philosophical thoughts in written form, and Aristotle's use of obscure expressions and symbols in his works against the possibility of reaching those who are not competent, is a result of the distinction between (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  7
  Ebã› beki̇r el-haddd ve tefsi̇r kaynaklari.Ferihan Özmen - 2014 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (28):43-43.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  4
  Osmanlı'da İpekböcekçiliği Eğitimi: Burs.Mehmet Ali Yildirim - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 5):975-994.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  3
  Okul Müdürlerinin Müzakere Becerilerine İlişkin Bir Analiz.M. Cevat Yildirim - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):2277-2277.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  12
  YILDIRIM, İsmail Milli Mücadele'nin Başlangıcında Eskişehir , Eskişehir.Handan Haykir - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 4):1273-1273.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  5
  YILDIRIM, İsmail Cumhuriyet Döneminde Demiryolları , Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.Yavuz Haykir - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 4):1277-1277.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  27
  1933 Yılında Âli İktisat Meclisi'nin Sanayi Raporu ve Sümerbank'ın Kurulması.Vehbi Emre Yildirim - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 7):561-561.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  12
  İsmail YILDIRIMın Özgeçmişi.Mehmet KÖÇER - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 4):I-I.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  11
  İnönü Dönemi'nin "Resmi Olmayan" Tarihi Muhafazakarların Dün Algısı.Erdal Yildirim Erinç - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 4):1199-1199.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  23
  Moral distress in Turkish intensive care nurses.Serife Karagozoglu, Gulay Yildirim, Dilek Ozden & Ziynet Çınar - 2017 - Nursing Ethics 24 (2):209-224.
  Background:Moral distress is a common problem among professionals working in the field of healthcare. Moral distress is the distress experienced by a professional when he or she cannot fulfill the correct action due to several obstacles, although he or she is aware of what it is. The level of moral distress experienced by nurses working in intensive care units varies from one country/culture/institution to another. However, in Turkey, there is neither a measurement tool used to assess moral distress suffered by (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 16.  11
  Moral distress in Turkish intensive care nurses.Serife Karagozoglu, Gulay Yildirim, Dilek Ozden & Ziynet Çınar - 2017 - Nursing Ethics 24 (2):209-224.
  Background:Moral distress is a common problem among professionals working in the field of healthcare. Moral distress is the distress experienced by a professional when he or she cannot fulfill the correct action due to several obstacles, although he or she is aware of what it is. The level of moral distress experienced by nurses working in intensive care units varies from one country/culture/institution to another. However, in Turkey, there is neither a measurement tool used to assess moral distress suffered by (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 17.  56
  Reciprocity between the cerebellum and the cerebral cortex: Nonlinear dynamics in microscopic modules for generating voluntary motor commands.Jun Wang, Gregory Dam, Sule Yildirim, William Rand, Uri Wilensky & James C. Houk - 2008 - Complexity 14 (2):29-45.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Student-authored case studies : the case of an educational leadership course in Kazakhstan.Kathy Malone, Janet Helmer & Filiz Polat - 2019 - In Annette Baron & Kelly McNeal (eds.), Case study methodology in higher education. Information Science Reference.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  5
  Voice Analysis to Differentiate the Dopaminergic Response in People With Parkinson's Disease.Anubhav Jain, Kian Abedinpour, Ozgur Polat, Mine Melodi Çalışkan, Afsaneh Asaei, Franz M. J. Pfister, Urban M. Fietzek & Milos Cernak - 2021 - Frontiers in Human Neuroscience 15.
  Humans' voice offers the widest variety of motor phenomena of any human activity. However, its clinical evaluation in people with movement disorders such as Parkinson's disease lags behind current knowledge on advanced analytical automatic speech processing methodology. Here, we use deep learning-based speech processing to differentially analyze voice recordings in 14 people with PD before and after dopaminergic medication using personalized Convolutional Recurrent Neural Networks and Phone Attribute Codebooks. p-CRNN yields an accuracy of 82.35% in the binary classification of ON (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  11
  The Phenomen on of Religious Conversion in Some Kyrgyz and Uzbek Epics.Bayram Polat & Raşit Çöloğlu - 2023 - Dini Araştırmalar 26 (64):159-181.
  The aim of this article is to reveal how the phenomenon of religious conversion is handled in Turkish epics, what causes religious conversion are based, and what situations arise for the individual who religious conversion. Examining the reflections of this phenomenon in epics is important in terms of understanding the approach of the individual and society in the classical period to religious conversion, which is a remarkable issue in our age. The phenomenon of religious conversion, which is as old as (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  2
  Türkçe'de "Ağa" Kelimesi ve Türevleri Üzerine.Kübra Di̇laver Yildirim - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):1137-1137.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  9
  On Adams’ Moral Argument for God’s Existence.Mustafa Polat - 2022 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 39:19-29.
  Robert M. Adams (1979, 1987a, 1987b) defends a modified variant of the divine command theory (hereafter MDCT) to the effect that he proposes a moral argument for God’s existence driven in the form of practical reasoning with respect to rational moral agents’ beliefs in the adequacy of MDCT. For Adams, one’s commitment to MDCT as the most adequate theory legitimately provides her a practical reason for why she ought to believe in God’s existence which MDCT implies. In this paper, I (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  3
  A Critical Survey of Adams’ Divine Command Meta-ethics.Mustafa Polat - 2023 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 40:53-68.
  The divine command meta-ethics (hereafter, DCM) promote non-naturalist realism about the ontological status of moral properties while depending on this ontological status on a such-and-such divine being’s moral roles derived from some relevant divine characteristics. As DCM typically contends, our moral discourse depends on God’s commands and prohibitions to the effect that an action A is morally right if and only if God commands A. Robert M. Adams (1979, 1987a) offers a modification that explicates the dependency relation between a loving (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  1
  The Reasons of Electoral Stagnation of the CHP in the Light of the 2015 Turkish Parliamentary Elections.Mehmet Bardakçi & M. A. T. Tülay Yildirim - 2018 - Akademik İncelemeler Dergisi 13 (2):415-438.
  Bu makalenin amacı 2015 Türkiye Parlamento Seçimleri ışığında Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) oylarında durgunluğun nedenlerini açıklamaktır. Oy verme davranışı teorilerinden yararlanarak makale, parti içindeki örgütsel zaafiyeletlerin ve inandırıcılık sorununun partinin uzun dönemli tarihsel-yapısal sorunların üstesinden gelmede – temel olarak Türkiye’de toplumun muhafazakar çevre ve laik merkez arasında bölünmesi - önemli engel olarak ortaya çıktığını ileri sürmektedir. Bunun yanında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve taraftarları arasındaki güçlü özdeşleşme parti değiştirmeyi güçleştirmektedir. Özdeşleşme herşeyden once ekonomik fayda ve kamu hizmetlerinin sağlanmasıyla ve (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  14
  International relations, meaning and mimesis.Necati Polat - 2012 - New York: Routledge.
  Introduction -- International -- Peace -- Difference -- Law -- Integration.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26.  2
  Analyzing the Relationship Between Social Media and Investment Tools: Bitcoin.Mustafa Polat & Adem Akbiyik - 2019 - Akademik İncelemeler Dergisi 14 (1):443-462.
  Sosyal medya, insanları alış veriş alışkanlıklarından yatırım kararlarına kadar birçok ticari niyetleri üzerinde yüksek etki düzeyi olduğu güncel birçok çalışmada araştırılmaya başlanmıştır ve bu ilişki ortaya konmuştur. Bu ilişki üzerine inşa edilerek geliştirilen güncel analiz yöntemleri yatırım araçlarının gelecek değerlerini tahmin ederek yatırım kararları almada bir destek mekanizması olarak kullanılması çok cazip bir konudur. Bu sebeple bu ilişki yatırımcı ve analistlerden akademisyenlere kadar güncel bir ilgi konusu olmuştur. Bu çalışmanın amacı da sosyal medya ile yatırım kararları arasındaki ilişkiyi metinsel ve (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Mental Hygiene, Psychoanalysis, and Interwar Psychology: The Making of the Maternal Deprivation Hypothesis.Bican Polat - 2021 - Isis 112 (2):266-290.
  The maternal deprivation hypothesis was arguably the most discussed debate in midcentury psychiatry. Combined with the gender ideology prevalent in America and Britain, it solidified the idea that the mother-child relationship had formative influence on personality development. This essay explores the formation of this hypothesis by situating its knowledge claims against an institutional innovation set to prevent juvenile delinquency and promote mental hygiene, the establishment of child guidance clinics on both sides of the Atlantic in the late 1920s. It then (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  10
  Model-as-replica, model-as-instrument: Representational power and contextual versatility in animal models.Bican Polat - 2021 - Studies in History and Philosophy of Science Part A 89 (C):19-30.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  21
  Ferit Edgü'nün "Üç Düş/Üş" Ve S'dık Hid'yet'in "Üç Damla Kan" Adlı Öykülerinin Anlatımsal Ve İçeriks.İrfan Polat - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):781-781.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  5
  Modeling mothering: the development of an experimental system in neurobiology.Bican Polat - 2021 - History and Philosophy of the Life Sciences 43 (3):1-19.
  This article explores the development of a rat model of mother-infant relationships from its origins in the psychosomatic investigations of the mid-1960s to its elaboration into a theoretical system in neurobiology. I reconstruct the research trajectory of a group of neurobiologists in the United States, with a focus on the experimental practices they adopted while building this animal model. Providing a microhistory of this decade-long undertaking, I show that what drove the development of the model in practice was a serendipitous (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  6
  A Study on the Salvation Army.Bayram Polat & Yasin Öner - 2020 - Dini Araştırmalar 23 (59):373-396.
  William Booth, the founder of the Salvation Army, initially preached in Methodist Churches, later left this position and formed a social and religious formation called the "Christian Mission". This movement was named "Salvation Army" in 1878. The Salvation Army, organized in many countries, has established nursing homes for elderly, women and children and continues to attract attention and increase its reputation both locally and internationally with aid organizations, rehabilitation of prisoners, natural disasters, fight against human trafficking and aid to refugees. (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  13
  AYNUR, Hatice, Bilgin Aydın, Mustafa Birol Ülker. Kitaplara Vakfedilen Bir Ömre Tuhfe: İsmail E. Erü.Neslihan Polat - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 8):903-903.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  13
  Kur''n Dili Arapça'nın Yapısı Ve Bazı Özellikleri.Emannullah Polat - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):1817-1817.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  10
  Religious solidarity, historical mission and moral superiority: construction of external and internal ‘others’ in AKP’s discourses on Syrian refugees in Turkey.Rabia Karakaya Polat - 2018 - Critical Discourse Studies 15 (5):500-516.
  ABSTRACTTurkey hosts the world’s largest community of displaced Syrians. According to UNHCR, there are more than 3 million registered Syrians in Turkey as of 2018. Since the beginning of the conflict in Syria in 2011, Turkey’s ruling Justice and Development Party has followed an open-door policy, which was accompanied by a discourse emphasizing religious solidarity and humanitarian values. However, the arrival of Syrian refugees has become entangled with the existing identity debates and conflicts in Turkish politics. The AKP’s discourse on (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  10
  Batı-Dışı Düşünce Tarihi Yazıcılığımıza Anti-Oryantalist Bir Katkı: Ahmed Midhat.Adem Polat - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):851-859.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  10
  Escape to Simeranya from Item-Spirit Conflict : Yalnızız.Adem Polat - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:2177-2182.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  10
  YD Türkçe ve Fransızca Öğrenen Öğrencilerin Hasar Giderme İsteği Gerçekleştirimleri.Yusuf Polat - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):1083-1083.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  9
  A Heidegger's reading on Ramazan Korkmaz: Called from'Dasein'.Adem Polat - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:1705-1714.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  9
  The Seyfettin Özege Rare Works Collectıon Of Atatürk Unıversıty Lıbrary.Polat Coşkun - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:618-633.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  10
  International law, the inherent instability of the international system, and international violence.N. Polat - 1999 - Oxford Journal of Legal Studies 19 (1):51-70.
  The paradox which characterizes the modern states system is that the dual structure of sovereignty and justice through which the system was originally conceived is no more, yet the system is still with us. Justice was redefined in the 19th century as a mere derivation of state sovereignty, a process reducing the focus of the system to sovereignty alone and thus dispossessing the system of a principle to mediate between the sovereign will and the international community. It is argued in (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  5
  Melih Cevdet Anday’s Universe of Poetry.Adem Polat - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:2837-2840.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  2
  Learning social navigation from demonstrations with conditional neural processes.Yigit Yildirim & Emre Ugur - 2022 - Interaction Studies 23 (3):427-468.
  Sociability is essential for modern robots to increase their acceptability in human environments. Traditional techniques use manually engineered utility functions inspired by observing pedestrian behaviors to achieve social navigation. However, social aspects of navigation are diverse, changing across different types of environments, societies, and population densities, making it unrealistic to use hand-crafted techniques in each domain. This paper presents a data-driven navigation architecture that uses state-of-the-art neural architectures, namely Conditional Neural Processes, to learn global and local controllers of the mobile (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43.  15
  Technology utilisation in elementary schools in Turkey’s capital: a case study.Feride Karaca, Gulfidan Can & Soner Yildirim - 2013 - Educational Studies 39 (5):552-567.
  A case study was conducted to explore teachers? current technology use in elementary schools in Ankara, the capital of Turkey. The data were collected through a survey, and participants included 1030 classroom teachers across eight districts. The present study results revealed that significant challenges remain with regard to technology use in the classroom, even in the capital of Turkey, where teachers have advantages in terms of technology access and use compared to rural areas. The participant teachers used technologies most frequently (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44.  18
  Transfer of object category knowledge across visual and haptic modalities: Experimental and computational studies.Ilker Yildirim & Robert A. Jacobs - 2013 - Cognition 126 (2):135-148.
 45. A Rational Analysis of the Acquisition of Multisensory Representations.Ilker Yildirim & Robert A. Jacobs - 2012 - Cognitive Science 36 (2):305-332.
  How do people learn multisensory, or amodal, representations, and what consequences do these representations have for perceptual performance? We address this question by performing a rational analysis of the problem of learning multisensory representations. This analysis makes use of a Bayesian nonparametric model that acquires latent multisensory features that optimally explain the unisensory features arising in individual sensory modalities. The model qualitatively accounts for several important aspects of multisensory perception: (a) it integrates information from multiple sensory sources in such a (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 46.  34
  Mobbing Behaviors Encountered By Nurse Teaching Staff.Dilek Yildirim, Aytolan Yildirim & Arzu Timucin - 2007 - Nursing Ethics 14 (4):447-463.
  The term `mobbing' is defined as antagonistic behaviors with unethical communication directed systematically at one individual by one or more individuals in the workplace. This cross-sectional and descriptive study was conducted for the purpose of determining the mobbing behaviors encountered by nursing school teaching staff in Turkey, its effect on them, and their responses to them. A large percentage (91%) of the nursing school employees who participated in this study reported that they had encountered mobbing behaviors in the institution where (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 47.  2
  F'r'bî’den İbn Sîn'’ya Mütehayyile Gücünün Dönüşümü.Ömer Ali Yildirim - 2023 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 13 (13:2):85-109.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  58
  STEM Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması.Bekir Yildirim - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 3):1107-1107.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  7
  Ibn Sīnā’s Debate in Shifā: Metaphysics 1/8 with Sophists and Instrumentalization of the Mind in the Face of Outside.Ömer Ali Yildirim - 2022 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 26 (1):287-301.
  This study aims to focus on the eight chapter of first article of Avicenna al-Shifā: Metaphysics. The necessity of the study on the sophists in the aforementioned chapter in terms of metaphysics, the mental background, the method used here and the reasons for this preferred method formed the general scope of the study. In the history of philosophy, leading philosophers such as Plato, Arsitotle and Avicenna had to answer the claims of the sophists by examining them, and especially the last (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. The Places Where The Sentence of Itıraz (Intermedıate Sentence) Can Be Found in Kalam in Arabıc Language.Muhammed Emin Yildirim - 2022 - Atebe 8:187-210.
  The aspects of eloquence in the Qur’an are limitless, andscholars have wanted to reveal them. One of these aspects is the itiraz (intermediate sentence) sentence, which is a type of itnâb (prolonging the word for a purpose) in rhetoric. This study focuses on the places where the itiraz clause can be found in the Arabic language. In this context, firstly, the dictionary and term meaning of the concept of itiraz was explained and this definition was evaluated. Then, the places where (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 110