Results for 'Fatma Kurtteki��n'

1000+ found
Order:
 1.  2
  COVID-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim: İlahiyat/İslami İlimler Fakülteleri Öğretim Elemanlarının Görüşleri.Fatma Kurtteki̇n - 2022 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 8 (1):31-60.
  Pandemi süreciyle birlikte hızlı ve ani şekilde uygulanmaya başlayan uzaktan eğitime dair değerlendirmenin yapılabilmesinde eğitim sisteminin sac ayaklarından biri olan öğreticinin rolü ve tutumu ehemmiyet arz etmektedir. Bu amaçla çalışmada yüksek din öğretiminde uzaktan eğitimin etkileri, öğretim elemanlarının perspektifinden mercek altına alınmıştır. İlâhiyat/İslami ilimler fakültesinde görev yapan 134 öğretim elemanı araştırmaya katılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel nitelikli tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın verileri demografik bilgiler yanında 5’li Likert tarzında 40 maddeden oluşan anket formu ile toplanmıştır. SPSS 26 programıyla analizler betimsel (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  4
  The Effectiveness of Monetary Transmission Channels: The Case of Central and Eastern European Transition Economies.Fatma Gündoğdu Odabaşıoğlu & Celil Aydın - 2016 - Inquiry: Sarajevo Journal of Social Sciences 1 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  13
  Muhammed ferîd vecdî’ni̇n makâmeleri̇nde ahlâkî ve sosyal konular.Fatma Hayrünnisa ÇİL - 2016 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18 (33):143-143.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  27
  Fatma Aliye Hanımın Çerçevesinden Kadın Haklarının Sınırları.Hilal Demi̇r - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1059-1059.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  30
  Ralamb'ın Kıyafet Albümü'ndeki 17. Yüzyıl Osmanlı Toplumu Giysi Özelliklerinin İncelenmesi.Fatma KOÇ - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 11):371-371.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  17
  Fatma Aliye Hanım'ın Romanlarında Din Algısı.Mehmet Özdemi̇r - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):1013-1013.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  12
  Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın İffet Romanında Yer Alan Şiir Alıntılarının Metne Katkıları.Fatma Sönmez - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):1853-1853.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  14
  Öğretmen Adaylarının Birleştirilmiş Sınıf Öğretmeni Olmaya Yönelik Yeterlik Algı.Fatma Karakuş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):491-491.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  10
  Halk Eğitim Kurslarının, Kadın Katılımcıların Yaşam Boyu Öğrenme Becerilerine Ka.Fatma Ünal - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):905-905.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  9
  Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetim Becerileri ve Uygulamalarına Yönelik G.Fatma Sadik - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):631-631.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  8
  Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimine Yönelik Tutum Ve İnançlarının İncelenmesi (Çukurova Üniversite.Fatma Sadik - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 15):749-749.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  9
  İlkokul 2. Sınıf İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi.Fatma ÖZÜDOĞRU - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):1251-1251.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  5
  Fatih Erdoğan'ın Kitaplarında Mizah Öğesinin Bilişsel Ve Duyuşsal İşlev Açısında.Fatma Karaman - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):709-718.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  4
  Halk Giyim Kuşamının Yok Olmasına İlişkin Nedenler Ve Koruma Altına Alınması Ger.Fatma KOÇ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):755-755.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  34
  İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Öğrenme Topluluğu Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İn.Fatma Kalkan - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):847-847.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  6
  İnsan Hakları, Ahlak Ve Kültür Açısından “Onur” Kavramına Yaklaşımın Kavramın Tanımlanmasına Etkileri.Fatma Betül Parmaksizoğlu - 2018 - Dini Araştırmalar 21 (54).
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  8
  Okul Öncesi Türk Çocuklarının Birleşik İsimleri Kavrayışı.Fatma Şeyma DOĞAN - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):403-403.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  21
  Suç, Sosyal Sapma Ve Din Suça Karışan Kadınların Dini Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma.Fatma Kenevir - 2015 - Dini Araştırmalar 18 (46):233-249.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  8
  Kadın Dindarlığının İnşasında Dinsel Anlatıların Yorumlanmasi ve Eylemselleşmesi.Fatma Zehra Fi̇dan - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 14):323-323.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  11
  Varlık Ve Akıl: Aristoteles Ve F'r'bî’de Burh'n Teorisi [Being and Intellect: Demonstration Theory in Aristotle and Al-Fārābī], Ali Tekin.Fatma Karaismail - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (3):185-189.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  6
  Varlık Ve Akıl: Aristoteles Ve F'r'bî’de Burh'n Teorisi, Ali Tekin.Fatma Karaismail - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (3):196-200.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  13
  Suat Derviş Ve Fatma'nın Günahı'na Dair..Serdar Demi̇rcan - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 6):265-265.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  1
  Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre 4+4+4 Eğitim Modelinin 1. Sınıf Öğrencile.Fatma Susar Kirmizi - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2043-2043.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  20
  A Novel Early Diagnosis System for Mild Cognitive Impairment Based on Local Region Analysis: A Pilot Study.Fatma E. A. El-Gamal, Mohammed M. Elmogy, Mohammed Ghazal, Ahmed Atwan, Manuel F. Casanova, Gregory N. Barnes, Robert Keynton, Ayman S. El-Baz & Ashraf Khalil - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 25.  1
  Uygulama Öğretmeni̇ Ve Öğrenci̇leri̇ni̇n Ankara Üni̇versi̇tesi̇ İlahi̇yat Fakültesi̇ Öğretmenli̇k Uygulamasi Süreci̇ne Yöneli̇k Görüşleri̇.Fatma Çapcioğlu & Yildiz Kizilabdullah - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  11
  Türk Kadın Kahramanı Kara Fatma.Esma Torun Çeli̇k - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 16):131-131.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  9
  Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları Ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.Fatma YAŞAR EKİCİ - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 11):593-593.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  19
  80 Askeri Darbesinin Mimarı Kenan Evren'in Ölümünün Türk Basınındaki Sunumu.Fatma Ni̇san - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 10):677-677.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  12
  Orta Öğretim Öğrencilerinin E-Kitap Okumaya İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi.Fatma Susar Kirmizi - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 15):787-787.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  9
  17. Yüzyıl Şairlerinden Neş'tî, N''ilî, Cevrî'nin Şeyhülisl'm Bah'yî Efendi'ye Yazmış Olduğu Kasîdel.Fatma Nur Gülen - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):1175-1175.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  15
  Zuhal YENİÇERİ İle Anadolu’da Kadın.Mualla Yildiz & Fatma Kenevi̇r - 2016 - Dini Araştırmalar 19 (49):391-391.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  3
  Nakl Olunur Ki Sîmurg-I Ank''nın Bir Teli Nig'rist'n-I Çîn'dedir: Şerh, Sözlük-Şerh Ve Sözlükler Üze.Fatma Büyükkarci Yilmaz - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 16):403-403.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  3
  Öğütler Kitabı - R'hatü'l-İns'n ve Zafer-n'me Metinleri (İnceleme-Sadeleştirme-M.Fatma Sabiha Kutlar Oğuz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):743-743.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  11
  İbn Kemmûne’nin Cisim Anlayışı.Fatma Zehra Pattabanoğlu - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (1):69-91.
  İslâm felsefenin klasik dönem çalışmalarının ardından, on ikinci yüzyıl sonrasında ortaya çıkan yeni yapılanmanın resmini görmek ve sonraki süreci anlamak bakımından İbn Kemmûne dikkat çeken isimlerdendir. Bu makale onun daha önce akademik camiada tartışılmamış cisim teorisiyle ilgilidir. Bundan dolayı konu, mümkün bir mahiyet olarak cismin nasıl varlık kazandığı ve bu süreci yönlendiren ilkelerin tabiat alanına nasıl yansıdığı, cismin ne olduğu, kurucu unsurları, çeşitleri, nitelikleri ve eklentileri çerçevesinde tabiat felsefesi ve metafizikle bağlantılı olarak ele alınmıştır. Böylece İbn Kemmûne’ye göre ilk cismin (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Pandemic Journey to Prestige at Nursing.Nerıman Ozge Calıskan, Hayat Yalın & Fatma Eti Aslan - forthcoming - Clinical Ethics:147775092210910.
  Respect, which is human virtue by its very nature, is a universal feeling and action. Prestige; it is expressed as being respected, valuable, and reliable. These intertwined concepts draw attention basically for nursing, in which interpersonal interactions stand out compared to other professions. Moreover, while continuing the services in a kind of mobilization environment during the pandemic process that we have been faced with since 11 March 2020 and will obviously be affected for a long time in our country, the (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  9
  Prof. Dr. Beyza BİLGİN ile İlahiyatçı Kadın Kimliği Üzerine.Yıldız Kizilabdullah & Fatma Çapcioğlu - 2016 - Dini Araştırmalar 19 (49):385-385.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  15
  İyi Kavramının Tanımı Yapılabilir mi? J. S. Mill’in Kanıtlaması ve G. E. Moore’un Doğalcı Yanılgı Eleştirisi.Metin Aydın - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:1139-1160.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  16
  İyi Kavramının Tanımı Yapılabilir mi? J. S. Mill’in Kanıtlaması ve G. E. Moore’un Doğalcı Yanılgı Eleştirisi.Metin Aydın - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:1139-1160.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  1
  Filosofii͡a N.N. V. Snetova - 2010
  Монография представляет собой исследование философских взглядов одного из представителей второй половины XIX века, мыслителя, публициста, литературного критика, переводчика, издателя, Н. Н. Страхова.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  32
  Evgeny N. Trubetskoy and Overcoming the Neo-Kantian Kant.Alexei N. Krouglov - 2016 - Russian Studies in Philosophy 54 (5):408-421.
  In his later work, Metafizicheskie predpolozheniia poznaniia. Opyt preodoleniia Kanta i kantianstva [Metaphysical Presuppositions of Knowledge. An Attempt to Overcome Kant and Kantianism], Evgeny N. Trubetskoy tried to overcome the Kantian tradition in philosophy in order to advance his conception of all-unity and the philosophy of absolute and unconditional consciousness. Despite insisting on the distinction between the “historical Kant” and Neo-Kantianism, in reality Trubetskoy was strongly dependent on the Neo-Kantian interpretation of Kant’s philosophy, which meant that his fight against Kantian (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. CARTWRIGHT, N.-The Dappled World.N. Cartwright, P. Lipton, P. Menzies & La Paul - 2002 - Philosophical Books 43 (4):241-278.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Sot͡siologi, Mongolyn Niĭgmiĭn Gu̇n Ukhaany Zarim Chiglėlu̇u̇d.N. Khavkh - 2005 - Muis, Mkhss-Iĭn Buddyn Bolon Mongolyn Soëlyn Surgalt Sudlalgaany Tȯv.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  42
  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kişisel Ve Aile Özellikleri İle Öğrenim Gördükleri P.Mehmet Gülteki̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1163-1163.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Mysliteli Rossii I Filosofiia Zapada: V. Solov'ev, N. Berdiaev, S. Frank, L. Shestov.N. V. Motroshilova - 2005 - Izd-Vo "Kulʹturnai͡a Revoli͡ut͡sii͡a".
 45.  4
  Kur’'n ve Hadiserde Fıtrat Kavramının Anlamı Üzerine.Muhammet Ali Teki̇n - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1441-1490.
  Kavramlar doğru anlamlandırılmadığı takdirde meselelerin anlaşılması noktasında yanlış sonuçlara varmanın kaçınılmaz olduğu bir hakikattir. Fıtrat kavramı bu manada insanın neliği bağlamında başat kavram olarak her daim farklı değerlendirmelere konu olmuştur. İnsanın, gerek kendisini var eden Allah ile olan ilişkisi gerekse hemcinsleriyle ve içerisinde yaşadığı âlemle ilişkisi çerçevesinde bu kavramın anlam alanının tespiti yine ait olduğu dünya üzerinden yapıldığı zaman konu hakkında doğru sonuçların elde edilmesine imkân tanıyacaktır. Kur’ân ve hadislerde yerini bulan fıtrat kavramının anlam alanına yönelik çalışmaların bu alanlarda derinlemesine (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  34
  I–N.J.H. Dent.N. J. H. Dent - 1998 - Aristotelian Society Supplementary Volume 72 (1):57-73.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 47.  31
  N. Van Der Wal, J. H. A. Lokin: Historiae Iuris Graeco-Romani Delineatio: Les Sources du Droit Byzantin de 300 À 1453. Pp. Vi+139; 9 Plates. Groningen: E. Forsten, 1985. Paper, Fl. 42.50. [REVIEW]N. G. Wilson - 1987 - The Classical Review 37 (1):106-106.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  10
  Zek'tın Devlet Eliyle Yönetilmesi Ve Malezya Zek't Sistemi Örneği.Murat Aydın - 2018 - Dini Araştırmalar 21 (54):145-174.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49. I͡azykovye Znachenii͡a: Metody Issledovanii͡a I Print͡sipy Opisanii͡a--Pami͡ati O.N. Seliverstovoĭ.O. N. Seliverstova & N. A. Kosakovskai͡a (eds.) - 2004 - Moskovskiĭ Gorodskoĭ Pedagog. Universitet.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  43
  N. Van Der Wal, J. H. A. Lokin: Historiae Iuris Graeco-Romani Delineatio: Les Sources du Droit Byzantin de 300 À 1453. Pp. Vi+139; 9 Plates. Groningen: E. Forsten, 1985. Paper, Fl. 42.50. [REVIEW]N. G. Wilson - 1987 - The Classical Review 37 (01):106-.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000