Results for 'Fatma Kurtteki��n'

995 found
Order:
 1.  3
  Nottingham’daki 2. Nesil Türk Çocuklarının Çizimlerinde Türkiye ve İslam.Fatma Kurtteki̇n - 2022 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 26 (3):1253-1277.
  Bu çalışmada 6-11 yaşları arasında Nottingham/İngiltere’de yaşayan çocuklarının çizimlerinde İslam ve Türkiye algısı üzerinden din ve vatan kavram algıları incelenmiştir. Çalışmada sanat temelli araştırma yöntemi ve göstergebilimsel yöntemden faydalanılmıştır. Yapılan çizimlerde çocukların İslam ve Türkiye olgularını hangi değer, sembol ve kavramlarla ilişkilendirdiği ve bu ilişkilendirmede haftasonu Türk okulunda sunulan Türkçe ve Türk Kültürü (TTK) ders kitaplarının etkisi analiz edilmiştir. 14 kız ve 16 erkek öğrenci bu çalışmaya katılmıştır. Çizimlerin ilki 2017 yılında araştırmacının doktora çalışması kapsamında ikincisi 2021 yılında elde edilmiştir. (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  Zeynep Yüksel. 4-6 Yaş Kur’an Kursu Öğretim Programının Değerlendirilmesi (Stufflebeam CIPP Modeli).Fatma Kurtteki̇n - 2023 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 25 (47):299-306.
  Qur'an courses for the 4-6 age group took their place among religious education activities with a pilot application in 2012-2013. Since then, the literature on the Qur'an course for the 4-6 age group continues to be enriched by various research. The book titled Evaluation of 4-6 Years Qur'an Course Teaching Program (Stufflebeam CIPP Model) was written to give feedback on the teaching program and fill the gap in the literature. With this study, for the first time, 4-6-year-old course teaching programs (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  5
  Distance Education During the COVID-19 Pandemic Process: Views of Faculty Members of Theology/Islamic Sciences Faculties.Fatma Kurtteki̇n - 2022 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 8 (1):31-60.
  The role and attitude of the faculty members, who is one of the pillars of the education system, is important in making the evaluation of distance education, which began to be implemented quickly and suddenly with the pandemic process. For this purpose, the effects of the use of distance education in higher religious education were examined from the perspective of the faculty members. 134 faculty members working in faculty of theology/Islamic sciences participated in the research. In the research, the descriptive (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  4
  The Effectiveness of Monetary Transmission Channels: The Case of Central and Eastern European Transition Economies.Fatma Gündoğdu Odabaşıoğlu & Celil Aydın - 2016 - Inquiry: Sarajevo Journal of Social Sciences 1 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  31
  Fatma Aliye Hanımın Çerçevesinden Kadın Haklarının Sınırları.Hilal Demi̇r - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1059-1059.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  14
  Muhammed ferîd vecdî’ni̇n makâmeleri̇nde ahlâkî ve sosyal konular.Fatma Hayrünnisa ÇİL - 2016 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18 (33):143-143.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  30
  Ralamb'ın Kıyafet Albümü'ndeki 17. Yüzyıl Osmanlı Toplumu Giysi Özelliklerinin İncelenmesi.Fatma KOÇ - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 11):371-371.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  12
  Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın İffet Romanında Yer Alan Şiir Alıntılarının Metne Katkıları.Fatma Sönmez - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):1853-1853.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  19
  Fatma Aliye Hanım'ın Romanlarında Din Algısı.Mehmet Özdemi̇r - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):1013-1013.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  1
  Unveiling the burden of compassion fatigue in nurses.Halil İbrahim Taşdemir, Ruveyde Aydın, Fatma Dursun Ergezen, Deniz Taşdemir & Yahya Ergezen - forthcoming - Nursing Ethics.
  Background The COVID-19 pandemic has placed an unprecedented burden on nurses who have been at the forefront of patient care. The continuous exposure to suffering, death, and overwhelming demands has the potential to lead to compassion fatigue, a state of emotional, physical, and cognitive exhaustion. Research aim The study aimed to explore and understand the phenomenon of compassion fatigue in nurses as the effect of the COVID-19 pandemic. Research design A constructivist grounded theory design was used. Participants and research context (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  14
  Öğretmen Adaylarının Birleştirilmiş Sınıf Öğretmeni Olmaya Yönelik Yeterlik Algı.Fatma Karakuş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):491-491.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  6
  Fatih Erdoğan'ın Kitaplarında Mizah Öğesinin Bilişsel ve Duyuşsal İşlev Açısında.Fatma Karaman - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):709-718.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  5
  Halk Giyim Kuşamının Yok Olmasına İlişkin Nedenler Ve Koruma Altına Alınması Ger.Fatma KOÇ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):755-755.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  11
  Halk Eğitim Kurslarının, Kadın Katılımcıların Yaşam Boyu Öğrenme Becerilerine Ka.Fatma Ünal - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):905-905.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  9
  Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetim Becerileri ve Uygulamalarına Yönelik G.Fatma Sadik - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):631-631.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  8
  Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimine Yönelik Tutum Ve İnançlarının İncelenmesi (Çukurova Üniversite.Fatma Sadik - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 15):749-749.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  9
  İlkokul 2. Sınıf İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi.Fatma ÖZÜDOĞRU - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):1251-1251.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  34
  İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Öğrenme Topluluğu Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İn.Fatma Kalkan - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):847-847.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  21
  Suç, Sosyal Sapma Ve Din Suça Karışan Kadınların Dini Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma.Fatma Kenevir - 2015 - Dini Araştırmalar 18 (46):233-249.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  7
  Uygulama öğretmeni̇ ve öğrenci̇leri̇ni̇n ankara üni̇versi̇tesi̇ i̇lahi̇yat fakültesi̇ öğretmenli̇k uygulamasi süreci̇ne yöneli̇k görüşleri̇.Fatma Çapcioğlu & Yildiz Kizilabdullah - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  1
  Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre 4+4+4 Eğitim Modelinin 1. Sınıf Öğrencile.Fatma Susar Kirmizi - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2043-2043.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  7
  İnsan Hakları, Ahlak ve Kültür Açısından “Onur” Kavramına Yaklaşımın Kavramın Tanımlanmasına Etkileri.Fatma Betül Parmaksizoğlu - 2018 - Dini Araştırmalar 21 (54):225-246.
  We often hear the term “dignity” in our age. Especially in societies with multicultural and multi-faith, peace, respect, tolerance and human rights ideas are associated with human precious beings. However, understanding what dignity is and which rights it includes are difficult. Because human dignity has social, philosophical, theological and legal dimensions in which its content changes in historical process. Dignity is a term discussed in western societies and has a place in international contexts. That’s why the emphasis is on its (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  14
  Suat Derviş Ve Fatma'nın Günahı'na Dair..Serdar Demi̇rcan - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 6):265-265.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  5
  What are the Perspectives of Day and Evening Nursing Education Students About Cheating?Fatma Başalan İz, Rahime Aslankoç & Günferah Şahi̇n - forthcoming - Journal of Academic Ethics:1-13.
  Cheating in higher education is a significant problem. The study aims to determine nursing students’ attitudes and opinions toward cheating in exams. The type of research is descriptive. The research data were collected in the classroom environment of 716 students in day and evening education programs. The research data were collected using socio-demographic characteristics form, and the Copying Attitude Scale. Descriptive statistics, t-tests, and variance analysis were used for data analyses. The most common method of cheating was receiving answers by (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  11
  Kadın Dindarlığının İnşasında Dinsel Anlatıların Yorumlanmasi ve Eylemselleşmesi.Fatma Zehra Fi̇dan - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 14):323-323.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  11
  Türk Kadın Kahramanı Kara Fatma.Esma Torun Çeli̇k - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 16):131-131.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Evaluation of online education software under neutrosophic environment.Fatma Kutlu Gündoğdu & Serhat Aydın - 2020 - In Harish Garg (ed.), Decision-making with neutrosophic set: theory and applications in knowledge management. Nova Science Publishers.
 28.  8
  Okul Öncesi Türk Çocuklarının Birleşik İsimleri Kavrayışı.Fatma Şeyma DOĞAN - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):403-403.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  1
  The Problem of Evil in Mawl'n' and Theodicy of Contrasts.Fatma YÜCE - 2022 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 26 (3):1003-1019.
  The problem of evil and theodicy is one of the most important subjects in the field of Philosophy of Religion. The problem of evil is basically understood as the problem of incompatibility of the existence of God with evil. While the problem of evil is used to justify atheistic claims, theodicy has been developed to strengthen theistic claims. Mawlânâ D̲j̲alāl al-Dīn Rūmī (1207-1273), who is the important sufi thinker of Turkish-Islamic culture, is generally known for his mystical and literary works. (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. A study of the roles of school administrators in increasing the quality of school life through social responsibility projects in primary schools.Aşkın Doygunel & Fatma Koprulu - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  The structure and expectations of societies are constantly changing, developing, and advancing as time demands. Accordingly, the vision, mission, purpose, and objectives of educational institutions are changing and are shaped according to the expectations of the society. School Directors, teachers, and families, briefly the community, should know that schools are institutions that best fulfill children’s learning, and make them feel happy and safe. A cheerful and peaceful school environment always brings academic success. Children who have a quality school life are (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  21
  A Novel Early Diagnosis System for Mild Cognitive Impairment Based on Local Region Analysis: A Pilot Study.Fatma E. A. El-Gamal, Mohammed M. Elmogy, Mohammed Ghazal, Ahmed Atwan, Manuel F. Casanova, Gregory N. Barnes, Robert Keynton, Ayman S. El-Baz & Ashraf Khalil - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 32.  9
  Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları Ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.Fatma YAŞAR EKİCİ - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 11):593-593.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  12
  Orta Öğretim Öğrencilerinin E-Kitap Okumaya İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi.Fatma Susar Kirmizi - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 15):787-787.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  20
  80 Askeri Darbesinin Mimarı Kenan Evren'in Ölümünün Türk Basınındaki Sunumu.Fatma Ni̇san - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 10):677-677.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  10
  17. Yüzyıl Şairlerinden Neş'tî, N''ilî, Cevrî'nin Şeyhülisl'm Bah'yî Efendi'ye Yazmış Olduğu Kasîdel.Fatma Nur Gülen - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):1175-1175.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  3
  Nakl olunur ki Sîmurg-ı Ank''nın bir teli Nig'rist'n-ı Çîn'dedir: Şerh, Sözlük-Şerh ve Sözlükler Üze.Fatma Büyükkarci Yilmaz - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 16):403-403.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  3
  Öğütler Kitabı - R'hatü'l-İns'n ve Zafer-n'me Metinleri (İnceleme-Sadeleştirme-M.Fatma Sabiha Kutlar Oğuz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):743-743.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  17
  Zuhal YENİÇERİ İle Anadolu’da Kadın.Mualla Yildiz & Fatma Kenevi̇r - 2016 - Dini Araştırmalar 19 (49):391-391.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  2
  Ṭaḥāwī ’s Understanding of Qawl of al-ṣaḥābī and Relationship with Sunna.Fatma Hazar - 2021 - Dini Araştırmalar 24 (61):489-517.
  Tahâvî (v. 321/ 933), hicrî üçüncü asrın sonları ile dördüncü asrın başlarında yaşamış Hanefî fakihidir. Tahâvî’nin daha çok muhaddis olarak tanınmasına rağmen hadis ve fıkha derin vukufiyeti, her iki alana da temas eden hadis-sahâbî kavlî münasebetini onun üzerinden incelemeyi daha anlamlı kılmaktadır. Müctehid fakihlerin hüküm istinbâtında başvurduğu sahâbî kavlî, Hz. Peygamber’e dayanması bakımından semâ/tevkif ihtimali bulunan bir delildir. Bu sebeple sahâbî kavlini sünnet birlikte değerlendirmenin lüzumu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Tahâvî’nin sahâbî kavli ile sünnet arasında net bir ayırım yapmaması, Hanefî usûlünün (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  1
  Auguste Comte et la pensée de David Hume.Fatma Moumni - 2016 - Paris: L'Harmattan.
  1. Empirisme positivisme : deux philosophes anthropologiques des limites et du devenir -- L'homme des origines -- Fétichisme et dysharmonie avec le monde -- La tension instinctive au connaître -- Contrer la mort : action et réussite : l'homme chasseur et l'homme prévoyant -- Histoire : " probabilitaire " ou science de l'histoire -- Périodisation et quête de la causalité -- Promesse ou loi -- Les discontinuités de l'histoire -- La rupture du loyalisme : partialité et universalité -- Comte ou (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  4
  The Incorporation of Sufism into Religious Studies in Line with the Understanding of Morality of the Early Period.Fatma Gülseroğlu - 2021 - Atebe 5:105-119.
  The issue of morality is a universal phenomenon that is spoken and discussed above religions. There are moral values that every society accepts depending on their sociological and psychological conditions. From the first moment Islam came to the Arab society, it began to organize and renew the moral values of the society. As a model of the regulated and renewed moral values, The Prophet is shown. In this context, the moral consequences of the confusion in the Islamic society after the (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  2
  Beylikler Devri Türk-İslam Ciltlerinin Kapak İçlerinde Bir Dua İbaresi: el-İzzü’d-D'im ve’l-İkb'l.Fatma Şeyma Boydak - 2022 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 24 (46):291-317.
  Beylikler devri Türk-İslam ciltleri hem tezyînatları hem de üzerlerindeki dini içerikli ibareler, dua ve mücellid mühürleri vasıtasıyla cilt sanatı araştırmacılarının yayınlarına konu olmuştur. Ancak ciltlerdeki dua ifadelerini müstakil olarak konu edinen yayın sayısı oldukça azdır. Türk-İslam ciltlerinin gerek kapak yüzeyinde gerekse kapak içlerinde dua içerikli ibarelere rastlamak mümkündür. Makalenin konusu, Beylikler devrinde üretilen Türk-İslam ciltlerinin deri kaplı kapak içlerinde yer alan el-İzzü’d-Dâim ve’l-İkbâl (العزّ الدّائم والإقبال) yazısı, bu yazının yer aldığı desen kompozisyonu ve yazının analizidir. Makaledeki amaç, şimdiye kadar cilt (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  2
  18. Yüzyıl Türk Ciltlerinde Öne Çıkan Bir Süsleme Tekniği: Yekşah.Fatma Şeyma Boydak - 2022 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 26 (2):743-762.
  Süsleme teknikleri her sanat dalında olduğu gibi cilt sanatında da zaman içerisinde değişim göstermiştir. 18. yüzyıl klâsik üslûpta ciltlerinin yapılmaya devam edildiği ancak aynı zamanda yeni tezyînat tekniklerinin denendiği bir dönemdir. Bu tekniklerden bir olan yekşah, cilt üzerine altınla işlenen motiflerin üzerine ucu düz veya oval olan demir aletin kakılması/bastırılması şeklinde uygulanan bir tezyînat tekniğidir. Bu süsleme tekniği, adını uygulamada kullanılan metal aletten almaktadır. Yekşah demiri olarak isimlendirilen bu alet, ortalama 15-16 cm uzunluğunda olup ağzı düz veya oval bir el (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  9
  Prof. Dr. Beyza BİLGİN ile İlahiyatçı Kadın Kimliği Üzerine.Yıldız Kizilabdullah & Fatma Çapcioğlu - 2016 - Dini Araştırmalar 19 (49):385-385.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Pandemic journey to prestige at nursing.Nerıman Ozge Calıskan, Hayat Yalın & Fatma Eti Aslan - 2022 - Clinical Ethics 17 (4):363-367.
  Respect, which is human virtue by its very nature, is a universal feeling and action. Prestige; it is expressed as being respected, valuable, and reliable. These intertwined concepts draw attention basically for nursing, in which interpersonal interactions stand out compared to other professions. Moreover, while continuing the services in a kind of mobilization environment during the pandemic process that we have been faced with since 11 March 2020 and will obviously be affected for a long time in our country, the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  1
  A Qualitative Research About Chancing Child Perception, Methods of Education and Effects of Internet in Society.Eyüp Çelik & Fatma Betül Çat - 2018 - Akademik İncelemeler Dergisi 13 (2):265-300.
  This research was conducted to reveal the views of the parents and prospective parents in our country on the oncept of childhood, the methods of education they applied and their opinions about the effects of the internet. In this context; under the 40; 26 male 32 female, between 40-60; 7 male, 9 female, over the 60; 2 male, 2 female total78 people were interviewed. The findings were assessed regarding gender-generation and gender-repeat/expression. The results of this research show that the participants (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Arkhe ve Töz Kavramı Üzerine: Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes.Alper Bilgehan Yardımcı & Fatma Güdücü - 2022 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (57):1-11.
  Bu makalede, Milet Okulu doğa filozoflarının ontolojileri çerçevesinde töz hakkındaki görüşlerine yer verilmektedir. Buna göre, öncelikle, töz kavramının felsefi tartışmalarda neden farklı şekillerde ele alındığını açıklamak için kavramın kökeni ve çeşitli anlamlarına yönelik tespitler aktarılmaktadır. Bu tespitlerden hareketle, Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes'in her şeyin ilk ilkesi (arkhe) arayışında ulaştıkları sonuçların töz olarak kabul edilebileceği ve onların farklı nitelikte olan tözlerinin felsefi töz kavramının çeşitli özelliklerine atıfta bulunduğu ortaya konulmaktadır. Nihai olarak, makalenin amacı Miletli filozofların töze ilişkin kavrayışlarının birbirine paralel olduğunu, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  1
  Mesleki̇ Ayrişma Ve Kadinin İŞgücüne Katilimi: Kuzey Kibris Örneği̇.Demet Beton Kalmaz & Fatma Güven Li̇nsani̇ler - 2019 - Akademik İncelemeler Dergisi 14 (1):1-26.
  Özet Kuzey Kıbrıs emek piyasası üzerine yapılan çalışmalar, toplumsal cinsiyet temelli mesleki ayrışmayı kadının işgücüne düşük katılımını etkileyen en önemli sebeplerden biri olarak tespit etmiştir. Bu çalışma 11 yıl içerisinde bu tespitten yola çıkarak Kuzey Kıbrıs emek piyasasındaki mesleki ayrışmanın büyüklüğünü, zaman içerisindeki değişimini ve bu değişimin kaynaklarını araştırmayı amaçlamaktadır.Ayrışma, Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak 9 ana mesleki grup için genel, kırsal ve kensel bölgelerde ölçülmüştür. Çalışma bulguları, tüm bölgelerde toplumsal cinsiyete dayalı mesleki ayrışmanın yüksek ve yaygın olduğunu göstermiştir. İndeksin (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  1
  Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Yeni Sayı: Cilt 23 Sayı 3 (Felsefe ve Din Bilimleri Özel Sayısı).Sema Yilmaz - 2019 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 23 (3):1073-1076.
  Gayretimin bir kısmı bilim dünyasına hizmet, ama diğer çok mühim bir gayesi ise; koskoca bir İslam aleminin yitirmiş olduğu kendine hürmeti, güveni ve insanlık tarihindeki yerini hatırlatmak, kaybettiklerini inşa etmek içindir. Prof. Dr. Fuat Sezgin Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına ithaf ettiğimiz Felsefe ve Din Bilimleri Özel Sayımıza hoşgeldiniz. Prof. Dr. Fuat Sezgin, 24 Ekim 1924 tarihinde Bitlis’te dünyaya gelen Fuat Sezgin, il-kokulu Doğubayazıt’ta, ortaokul ve liseyi ise Erzurum’da bitirdikten sonra 1943 yılında İstanbul’a geldi. İstanbul Üniversitesi şarkiyat (Doğu bilimi) Araştırmaları (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Kamusal alanda başörtülüler: Fatma Karabıyık Barbarosoğlu ile söyleşi.Fatma Karabıyık Barbarosoğlu - 2000 - Harbiye, İstanbul: İz Yayıncılık. Edited by Nazife Şişman.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 995