Results for 'Fatih Keski��n'

1000+ found
Order:
 1.  10
  İtalya'nın Habeşistan'ı İşgalinin Akbaba Dergisindeki Yansımaları.Fatih Keski̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):659-659.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  Çok Eski Düş İsimli Küçürek Öykü Bağlamında Bireyin Kendini ve İnsanlığı Seçme Sorunu.Fatih Keski̇n - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):779-779.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  59
  Değer Sınıflaması Üzerine Aksiyonel Bir Deneme.Yusuf Keski̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1485-1485.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  8
  Toplumdaki Kadın Algısına Katkısı Açısından Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursları Programına Yönelik Öneriler.Safiye Keski̇n - 2016 - Dini Araştırmalar 19 (49):321-321.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  11
  Hierarchical Relationships Between The Beloved, Lover and The Rival.Neslihan Koç Keski̇n - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:400-420.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  7
  The Symbols Of Pride And Privilege In Ottoman Poetry “Wreath” “Otaga” “Aigrette”.Neslihan Koç Keski̇n - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:495-515.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  4
  From Dede Korkud's Kopuz To Love's Kopuz In Ottoman Poetry.Neslihan Koç Keski̇n - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:72-88.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  68
  Tarih Dersi Öğretim Programı Ve Ders Kitaplarında Değerler Eğitimi.Yusuf Keski̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 7):659-659.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  7
  İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı Ve Ders Kitaplarında Yeni Bir Paradigma: Çokkültürlü Eğitim.Yusuf Keski̇n - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):933-933.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  6
  Zihinsel İmajları Resmetmenin Okuduğunu Anlamaya Etkisi.H. Kağan Keski̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1475-1475.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  5
  The Evaluation Of Prospect Teachers’ Views In The Process Of Acquiring The Professional Competence.Keski̇n Yakup - 2013 - Journal of Turkish Studies 8:319-339.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  Imam al-Ash'ari's Work of Faith.Mehmet Keski̇n - 2022 - van İlahiyat Dergisi 10 (16):23-47.
  Ash’ariyyah is the biggest school of Islamic Intellectual History. It is a sect based on the ideas of al-Ash’ari, who is accepted as its imam and founder. Among al-Ash’ari’s thoughts on belief, one of the most interesting is his views on faith. His view of faith has a different place in the understanding of faith in Islamic thought. In this study, al-Ash’ari’s view of faith, which is one of the main points of separation of the Islamic Sects, is discussed. In (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  5
  Fatih Erdoğan'ın Kitaplarında Mizah Öğesinin Bilişsel ve Duyuşsal İşlev Açısında.Fatma Karaman - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):709-718.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  14
  Fatih- Harbiye Romanı ve Bin Hüzünlü Haz Anlatısının Geleneksel- Modern- Postmodern Anlatı Düzlemind.Gülşah Durmuş - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):949-949.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  4
  Kur’'n’da Geceye Dair Kavramlar ve Eylemler.Fatih Tok - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:141-165.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  11
  Kitap Tanıtımı: Doris Behrens-Abouseif, Fathallah and Abu Zakariyya: Physicians under the Mamluks; Institut Français d’Archéologie Orientale, Cairo 1987, 52 s. [REVIEW]M. Fatih Yalçın - 2016 - Dini Araştırmalar 18 (47).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  9
  Mehmet Fennî ve Tuhfetü'l-İhv'n İsimli Şükûfe-n'mesi.Fatih Sona - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):923-923.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  7
  The office of qadi al-qudat in cairo under the bahri mamluks.Fatih Yalçın - 2014 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (28):285-285.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Tanrı'nın Doğa'yla ve Doğa'nın Tanrı'yla Kuşatılması: Mevzi Savaşında Spinoza ve Berkeley'in Kritik Müdahaleleri Üzerine Bir Derinleşme.Mehmet Fatih Elmas - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:3):1157-1189.
 20.  9
  Fatih Projesi'ne İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi.Hanifi Şekerci̇ - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):1427-1427.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  6
  Türkiye'de Özel Otomobillerde Sigara Yasağının Felsefi ve Paternalist Temelleri.Fatih Öztürk - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:3):1183-1203.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  15
  Tarih Öğretmen Adaylarının Çokkültürlülük ve Yurtseverlik Tutumları.Fatih Yazici - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):947-947.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  16
  Coğrafya Öğretmen Adaylarının Stres Kaynakları.Mehmet Fatih Kaya - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 1):235-235.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  16
  Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına İlişkin Algıları: Metafor Analizi Örneği.Mehmet Fatih Kaya - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):917-917.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  15
  XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Bağdatta Osmanlı-Safevi Mücadelesine Dair Bir Eser.Mehmet Fatih GÖKÇEK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 6):31-31.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  11
  Bahri Memluklar’da Üst Yönetim Mensupları ve Aralarındaki İlişkiler.Samira Kortantamer & Tanıtan: M. Fatih Yalçın - 2014 - Dini Araştırmalar 17 (45):194-196.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  11
  Tarihten Günümüze Tekbîr Ve Tehlîl Nid'larının Sloganik Değeri Üzerine Bir İnceleme.Fatih Koca - 2014 - Dini Araştırmalar 17 (45):149-158.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  27
  Sınıf Öğretmenlerinin Küresel Vatandaşlık Eğitimi İle İlgili Görüşlerinin İncele.Fatih Çermi̇k - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):775-775.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  13
  Romantikten Postmoderne Bir İnsan Olarak Roman Kahramanının Ölümü.Fatih Yalçin - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):937-937.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  6
  Necip Fazıl Şiirinde Ontolojik Huzursuzluk ve Mek'nın Tekinsizliği.Fatih Yalçin - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 16):1153-1153.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  17
  Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Fen Derslerindeki Akademik Başarılarına Etkisi: Bi.Mehmet Fatih Ayaz - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 3):139-139.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32.  12
  Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Başarı Algılarının Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Çalışma.Mehmet Fatih Kaya - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 15):563-563.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  7
  One of Unknown Works Written in Old Anatolian Turkish Period: N'me-i Mahşer.M. Fatih Köksal - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:249-291.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  3
  Ank'-yı Maşrık'a Göre Hacı Bektaş ve Ahi Evran'ın Osmanlı Devleti'nin Kuruluşundaki Rolleri.Mehmet Fatih Köksal - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):59-59.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  1
  Bahrî Memlükler Döneminde Taht Değişikliğinde Saltanat N'ibinin Rolü.M. Fatih Yalçin - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 11):389-389.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Schleiermacher’in Psikolojik Yöntemi (Hermenötiği) ve Kur’'n’a Uygulanmasının İmk'nı.Fatih Özaktan - 2022 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 26 (2):823-840.
  Bir metni anlama ve yorumlama konusunda hem hıristiyan dünyası hem de İslâm âlemi kendi kitaplarına olan inancın mahiyetine uygun bir disiplin geliştirmiştir. Modern dönem hermenötikte derin iz bırakan isimlerden biri olan Schleiermacher, Yeni Ahit (İnciller)’i anlama ve yorumlamada gramatik ve psikolojik yöntem olmak üzere iki yöntem önermektedir. Bu çalışmada hıristiyan bir teolog olan Schleiermacher’in psikolojik yöntemi (hermenötiği) hakkında bilgi verilmiş ve bu yöntemin tefsîr usûlündeki ilimlerle benzerliği ve kesiştiği noktalar tespit edilmeye çalışılmış, bu yöntemi Kur’ân’a uygulamanın imkânına dair bir değerlendirme (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  32
  Prozodik Okumanın Aracılık Etkisi: Lise Düzeyinde Okuduğunu Anlama Ve Akıcı Okum.Fatih Çetin Çeti̇nkaya - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):809-809.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  8
  Din Görevlilerinde Mesleki Doyum ile Örgütsel Adalet Algısı İlişkisi.A. Y. Mustafa Fatih - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):231-254.
  Bu çalışmada din görevlilerinin mesleki doyumu ile örgütsel adalet algısı arasındaki ilişki incelenmiştir. Çeşitli kurum çalışanları örnekleminde, yapılan çalışmalar örgütsel adalet ile mesleki doyum arasında bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Fakat din görevlileri ile ilgili olarak örgütsel adalet ile mesleki doyum arasındaki bir ilişkiyi konu edinen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yapılan işten memnuniyet duymak anlamına gelen mesleki doyum çalışanın iş verimini artırmaktadır. Bununla ilişkili olarak da çalışanın, kurumu tarafından çalışanlara adil davranıldığına ilişkin algısı mesleki doyumunu etkilemektedir. Bu çalışmada din görevlilerinin örgütsel adalet (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  7
  Kısa Sûreler Arasındaki Mün'sebet Üzerine Bir İnceleme: Tedrîcî Nüzûl Tevhîdî Mana.Fatih Tok & Enayatullah Azi̇mi̇ - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):171-200.
  Kur’an, yirmi üç yıllık bir zaman diliminde, tevhid inancına sahip bireylerin oluşturduğu bir toplum inşa etmek üzere nazil olmuştur. Bu süreçte peyderpey gelen her bir vahyin, söz konusu hedefin gerçekleşmesinde önemli bir rolü olmuştur. Bu sebeple farklı zaman ve mekânlarda nazil olan, farklı konularda farklı kitleleri muhatap alan her bir vahiy pasajı ya da her bir sure bir diğeri ile birçok yündKur’ân, yirmi üç yıllık bir zaman diliminde, tevhid inancına sahip birey-lerin oluşturduğu bir toplum inşa etmek üzere nazil olmuştur. Bu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  9
  Mevlevî Gülbankları Ve Mevlevî Gülbanklarının İşlevsel Açıdan Tahlili.Fatih İyi̇yol - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 6):583-583.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Existence and Intellect in Nicholas of Cusa.Fatih Topaloğlu - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:211-234.
  Varlığın mahiyeti meselesi, insanın varlığa hangi açıdan muhatap olduğu ile doğrudan ilgilidir. Felsefe tarihinde ortaya çıkmış olan farklı ekoller arasındaki ayrımı oluşturan da, temelde bu mesele karşısındaki tutumlarıdır. Nicholas of Cusa düşüncesinde varlık, insanın salt epistemik yetileri ile vukufiyet kesp edebileceği bir alan değildir. Bundan dolayı Mutlak Varlık, olduğu haliyle kendi mükemmelliği içerisinde kavranamaz. Bunun için öncelikli olarak gerekli olan, aklın bütün olumlayıcı bilgi iddialarından vazgeçtiği bir tür zihinsel arınmadır. Bu, aslında bir bilinç durumudur ve bu düzeye erişen idrak, varlığı (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  2
  Poli̇ti̇ka-siz di̇l, estetk-si̇z söz “medeni̇yet di̇li̇ olarak türkçe” eleştirisi.Mehmet Fatih Doğrucan - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:55-55.
  “Dil politik bir zorunluluk olmanın yanı sıra, iletişim boyutunda bir oluş biçimi olarak estetik bir tutum da varlığa getirir. Bir şeye, dışarıda duran bir şeye gönderme yapma, gönderenin o şeyle olan tutum alışını gösterir. Ağaç ormanda bir anlama bürünürken, bir park alanında ya da yol kenarında başka bir anlama bürünür. Ağaç her zaman bir ağaç değildir; çünkü o ağaç olmaklığını benden bağımsız olarak almış olmasına rağmen, orada bir varlık olarak benim ifade etme biçimime bağlı olarak farklı anlamlara açıktır. Yine de (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  3
  Nicholas of Cusa’da Tanrı-Âlem İlişkisi.Fatih Topaloğlu - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Nicholas of Cusa, 15. yy. felsefesinde önemli bir kavşağı temsil eder. Orta Çağ’da Skolastik düşüncenin tahakkümü altındaki bilim ve felsefenin âlem tasavvurunun Rönesans’la birlikte farklılaşmasında Cusa’nın eklemlendiği felsefe geleneğinin etkisinin bulunduğu söylenebilir. Cusa, Platon felsefesi temelinde ortaya koyduğu teolojik varlık anlayışıyla sonlu ile sonsuz arasında net bir ayırıma gitmiştir. Tanrı’nın birliği fikrini merkeze alarak şekillendirdiği teolojisinde, bu birlik perspektifinde geliştirdiği Tanrı- âlem ilişkisini diyalektik bir yaklaşımla aynılık ve gayrılık kavrayışı içerisinde ele almıştır. Cusa, Tanrı’yı ve varlığının devamını Tanrı’ya borçlu olduğundan (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  6
  Şems-i Siv'sî’nin İrş'dü’l-Av'm Adlı Mesnevîsi Bağlamında Müteşeyyih Kimselere D'ir Görüşleri ve Değerlendirilmesi.Yüksel Göztepe & Fatih Çinar - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1109-1144.
  Şems-i Sivâsî, Halvetiyye tarikatının ana şubelerinden biri olan Sivâsiyye kolunun müessisidir. On altıncı yüzyılın ilmî, siyâsî, kültürel ve dinî sahalarında derin izler bırakan Sivâsî, memleketi Zile’den Sivas’a hicret ettikten sonra ilk olarak İrşâdü’l-avâm adlı bir eser kaleme almış ve bu çalışmada nefsin ıslahı, mürşid-i kâmilin gerekliliği, mürşidlerin özellikleri ve nefsi ıslah konusundaki fonksiyonları gibi başlıklarla döneminde gözlemlediği ve zaman zaman istismar edildiğini düşündüğü mânevî yolculuğun kılavuzlarını konu edinmiştir. Eserin isminden de anlaşılacağı üzere Sivâsî, mânevî seyrin inceliklerini bilmedikleri için şekle aldanıp (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  2
  Tevekkülün Fonksiyonelliği Üzerine.Fatih Kandemi̇r - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Bu çalışmanın amacı, tevekkülün bireysel psikoloji açısından fonksiyonel değerini tartışmaktır. Bilindiği üzere teknik anlamıyla, “yapılmak istenen bir işin istenildiği gibi sonuçlanabilmesi için bireyin elinden gelen tüm çabayı sarf ettikten sonra, o işin sonucunu Allah’a havale etmesi” şeklinde tanımlanan tevekkül, Kur’an ve sünnetin üzerinde önemle durmuş olduğu bir kavramdır. Bu yönüyle dinî bir değer olan tevekkülün, yapacak olduğu iş ve eylemlerinde bireye motivasyonel bir güç sağlaması beklenir. Ancak takdir etmek gerekir ki dinî kaynaklardan beslenen tevekkülün, zaman zaman bireysel ve toplumsal bağlamda (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Kant’ta Mutluluğun Ahlaki Kılınması ile Ahlaklılık Temelinde Kurulan Dinsellik.Mehmet Fatih Elmas - 2022 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 9 (2):82-101.
  Düşünce tarihinin neredeyse her döneminde insanı ahlaki bir faile dönüştürebilmek amacıyla çeşitli kuramlar geliştirilmiştir. Bu kuramlarda genel olarak insanın ahlaki bir ilkeyi kendi eylemsellik alanına tatbik etmesi için gerekli olan şeyin ve erdemli davranışlarla erişilmesi hedeflenen mutluluğun ne olduğu üzerine bir düşünme faaliyeti gerçekleşir. Geliştirilen yanıtlar arasında şüphesiz çok seçkin bir yere sahip olan kuram, Kant’a aittir. Kant’a göre doğa alanında eğilim ve isteklere bağlı davranışlarla amaç olarak mutluluğa ulaşmak, insanı ahlaklı kılmaz. Bu bakımdan, insanı mutlu kılan şeyin değil, onu (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  6
  N'sırüddîn es-Semerkandî’nin Fethu’l-Ğalak fi’t-Tevhîd Adlı Eseri: Değerlendirme ve Tenkitli Neşir.Özkan ŞİMŞEK & Yusuf Arikaner - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1329-1397.
  Kur’ân ve hadislerde geçen müteşâbih ifadelerin nasıl anlaşılacağına dair kelâm geleneğinde ciddi tartışmalar yaşanmış ve farklı ekollere mensup âlimler tarafından birçok eser yazılmıştır. Mâtürîdî bir âlim olan Nâsırüddîn es-Semerkandî de bu çalışmada tenkitli neşri sunulan Fethu’l-ğalak fi’t-tevhîd adlı eseri kaleme almıştır. Günümüze ulaşan Arapça elyazması Süleymaniye Kütüphanesi Fatih koleksiyonunda 3142 demirbaş numarasıyla bulunmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla bu alanda müstakil olarak kaleme alınmış olup günümüze ulaşan tek Mâtürîdî eser olma özelliğine sahiptir. Akıl ve şeriatten hareketle yapılması gerektiğini savunduğu te’vîlin belirli ilkeler (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  11
  Felsefe Dili Olarak Türkçe.Eyüp Can Yüksel & Mustafa Mercan - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:128-129.
  Dil, duygu ve düşüncelerimizi ortaya çıkarmak için kullanılan iletişim aracıdır. Yalnız dil sadece iletişim aracı değil aynı zamanda medeniyet, bilim ve felsefe alanlarının gelişmesine katkı sağlamaktadır. Felsefe tarihine baktığımızda dil, felsefe problemlerin gölgesinde kalmaktadır. Modern dönemde Wittgenstein ile başlayan dil çalışmaları ve önemi günümüzde de devam etmektedir. Dil, felsefe, bilim, mantık ve medeniyetler için önemli bir konuma gelmektedir. Dil ile kavramlar oluşturulur, mantığa ulaşılır, argümanlar oluşturulur, bununla ortaya medeniyet, felsefe ve bilim dili çıkmaktadır. Mehmet Fatih Doğrucan kitabında bu bağlamda (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Beylikler Devri Türk-İslam Ciltlerinin Kapak İçlerinde Bir Dua İbaresi: el-İzzü’d-D'im ve’l-İkb'l.Fatma Şeyma Boydak - 2022 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 24 (46):291-317.
  Beylikler devri Türk-İslam ciltleri hem tezyînatları hem de üzerlerindeki dini içerikli ibareler, dua ve mücellid mühürleri vasıtasıyla cilt sanatı araştırmacılarının yayınlarına konu olmuştur. Ancak ciltlerdeki dua ifadelerini müstakil olarak konu edinen yayın sayısı oldukça azdır. Türk-İslam ciltlerinin gerek kapak yüzeyinde gerekse kapak içlerinde dua içerikli ibarelere rastlamak mümkündür. Makalenin konusu, Beylikler devrinde üretilen Türk-İslam ciltlerinin deri kaplı kapak içlerinde yer alan el-İzzü’d-Dâim ve’l-İkbâl (العزّ الدّائم والإقبال) yazısı, bu yazının yer aldığı desen kompozisyonu ve yazının analizidir. Makaledeki amaç, şimdiye kadar cilt (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  11
  Luhmann, N. Social Systems. [REVIEW]N. Luhmann, John Bednarz & Dirk Baecker - 1998 - Human Studies 21 (2):227-234.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   252 citations  
1 — 50 / 1000