30 found
Order:
 1. Die skrifbeskouing van Karl Barth.F. J. Van Zyl - 1944 - HTS Theological Studies 1 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 2.  12
  Boekbespreking.D. F. Erasmus, P. S. Dreyer, A. S. Geyser, A. Van Selms & F. J. Van Zyl - 1959 - HTS Theological Studies 15 (2/3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  10
  Sendingperspektiewe in Gen. 1-11.F. J. Van Zyl - 1970 - HTS Theological Studies 26 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  10
  Boekbespreking.F. J. Van Zyl & A. D. Pont - 1965 - HTS Theological Studies 21 (1).
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  9
  Die Ekumene: Inhoud ne grense van die begrip.F. J. Van Zyl - 1965 - HTS Theological Studies 21 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  9
  Die lewe en werk van H P Wolmarans, teologiese dosent 1935-1959.F. J. Van Zyl - 1992 - HTS Theological Studies 48 (1/2).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  7
  Agtergronde van die ekumeniese beweging.F. J. Van Zyl - 1967 - HTS Theological Studies 23 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  6
  Who is the sinner? The view of Karl Barth.F. J. Van Zyl - 2007 - HTS Theological Studies 63 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  5
  Die reformatiese verkondiging en hedendaagse mensebeskouing.F. J. Van Zyl - 1967 - HTS Theological Studies 23 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  4
  Die pastorale bearbeiding van die geskeies.F. J. Van Zyl - 1975 - HTS Theological Studies 31 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  4
  Wie is die sondaar? Die beskouing van Karl Barth.F. J. Van Zyl - 1994 - HTS Theological Studies 50 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  3
  'n Blik op die lede van die ou fakulteit.F. J. Van Zyl - 1974 - HTS Theological Studies 30 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  3
  Boekbesprekings.F. J. Van Zyl - 1962 - HTS Theological Studies 18 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  3
  Die Trojaanse Perd in die Christelike Teologie.F. J. Van Zyl - 1962 - HTS Theological Studies 18 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  3
  POSTILLE 14 & 15, Boekencentrum’s-Gravenhage, 1962 en 1963.F. J. Van Zyl - 1965 - HTS Theological Studies 21 (1):27.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  3
  Calvyn en die ekumene.F. J. Van Zyl - 1979 - HTS Theological Studies 35 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  3
  Die betekenis van die filosofie vir die teologie volgens Barth en Paul Tillich.F. J. Van Zyl - 1978 - HTS Theological Studies 34 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  3
  Die studie van die Godsdiens.F. J. Van Zyl - 1966 - HTS Theological Studies 22 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  3
  Boekbespreking.F. J. Van Zyl, A. D. Pont & J. I. De Wet - 1965 - HTS Theological Studies 20 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  3
  Die "Christian Beacon".F. J. Van Zyl - 1954 - HTS Theological Studies 10 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  3
  Die Teologie van die Woord en die figuur van die Onmiddellike.F. J. Van Zyl - 1959 - HTS Theological Studies 15 (2/3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  2
  Bekering van die heiden.F. J. Van Zyl - 1976 - HTS Theological Studies 32 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  2
  Die Garisma van die spreek in tale.F. J. Van Zyl - 1979 - HTS Theological Studies 35 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  2
  Boekbespreking.P. S. Dreyer, D. J. Booysen & F. J. Van Zyl - 1966 - HTS Theological Studies 22 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  1
  Die boodskap van Nicea.F. J. Van Zyl - 1976 - HTS Theological Studies 32 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  1
  Die stem van die kerk in die wereld.F. J. Van Zyl - 1976 - HTS Theological Studies 32 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  1
  Sekularisasie: 'n Prinsipiële behandeling.F. J. Van Zyl - 1968 - HTS Theological Studies 24 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  1
  Die mens as sondaar - Die beskouing van Karl Barth.F. J. Van Zyl - 1994 - HTS Theological Studies 50 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  1
  Die Vrymesselary Teologies beoordeel.F. J. Van Zyl - 1963 - HTS Theological Studies 19 (1/2).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  3
  Kerklike verkondiging in dialekties-teologiese perspektief.F. J. Van Zyl - 1999 - HTS Theological Studies 55 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation