Results for 'Ewa W��jtowicz'

1000+ found
Order:
 1. Konrad Waloszczyk: \\\"Kryzys ekologiczny w świetle ekofilozofii\\\".W. Gładkowska & Ewa Głodkowska??? - 1997 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 3.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Emocje w językach i kulturach świata.Ewa Komorowska & Agnieszka Szlachta (eds.) - 2016 - Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Pola nadużyć w działaniach Public Relations.Ewa Hope - 2008 - Prakseologia 148 (148):45-58.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Gdzie są kobiety w feminizmie? Od teorii polityki tożsamości do „nie-tożsamości”.Ewa Hyży - 2008 - Colloquia Communia 84 (1-2):9-31.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Ewa dorobińska.Kategoria Rozumienia W. Semiotyce I. Hermeneutyce - 1990 - Studia Semiotyczne 16:33.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Idea wolności w twórczości kompozytorskiej i myśli o muzyce.Ewa Nidecka & Jolanta Wąsacz-Krztoń (eds.) - 2018 - Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Marksizm w austromarksizmie.Ewa Czerwińska - 1985 - Colloquia Communia 19 (2):79-100.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Postęp w dziejach a socjalizm. (Uwagi kanwie historiozofii Maxa Adlera).Ewa Czerwińska - 1987 - Studia Filozoficzne 259 (6).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Fenomen polityczności w kontekście rozważań nad biologiczną i kulturową naturą człowieka.Ewa Frączek - 2010 - Estetyka I Krytyka 19 (2):41-48.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  16
  Niejasności w Wittgensteinowskim ujęciu wiary religijnej.Ewa Czesna - 2012 - Roczniki Filozoficzne 60 (2):47-68.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. W kręgu prywatności (J.R. Pennock, J.W. Chapman (eds.), Privacy).Ewa Falkowska - 1977 - Etyka 15:241-246.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Prakseologiczny paradoks piarowca w polskiej filii zagranicznego koncernu.Ewa Mukoid - 2008 - Prakseologia 148 (148):143-160.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Patriotyzm a demokracja w myśli Alexisa de Tocqueville'a.Ewa Atanassow - 2010 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 2 (13).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Kategoria rozumienia w semiotyce i hermeneutyce.Ewa Dorobińska - 1990 - Studia Semiotyczne 16:33-57.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Antyesencjalizm w estetyce analitycznej.Ewa D. Bogusz - forthcoming - Estetyka I Krytyka 9 (9/10):38-48.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16. "Prawda" w ujęciu lingwistyki współczesnej.Ewa Komorowska - 1994 - Nowa Krytyka 5.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Zagadnienia narodowościowe w monarchii austro-węgierskiej. Wkład Otto Bauera w rozwiązanie konfliktów narodowych.Ewa Czerwińska - 1998 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 43.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  4
  Troska o postprzyrodę w epoce antropocenu.Ewa Bińczyk - 2018 - Etyka 57:137-155.
  Tekst podejmuje temat kondycji i tożsamości etyki środowiskowej XXI wieku w oparciu o analizę wybranych narracji występujących w debacie na temat antropocenu. Czy zwrot w stronę antropocenu odmienia nasze dotychczasowe myślenie dotyczące troski o przyrodę? Artykuł pokazuje, że nauka o systemie Ziemi i ograniczeniach planetarnych umożliwia nam identyfikację zupełnie nowych problemów etycznych. Są to m.in. problem nieodwracalnych strat, utraty kontroli i sterowalności a także kluczowa kwestia irracjonalnej krótkowzroczności wpisanej w ludzkie horyzonty moralne. Tekst szuka odpowiedzi na dwa dodatkowe pytania: 1) (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19. Religijny wymiar marksizmu w krytyce Mikołaja Bierdiajewa.Ewa Matuszczyk - 1992 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 5 (5):161-174.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Wolność jako pojęcie centralne w filozofii Bierdiajewa.Ewa Matuszczyk - 1990 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 3 (3):69-80.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. O zabawie logiką w literaturze.Ewa Rosiak - 1999 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 17:254.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Idea metafizyki w filozofii Immanuela Kanta.Ewa Wyrębska - 2010 - Diametros 23:162-181.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Granice życia w świetle pewnej odmiany etyki chrześcijańskiej (ks. T. Ślipko, \"Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki\", Warszawa 1988). [REVIEW]Ewa Klimowicz - 1989 - Studia Filozoficzne 288 (11).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Filozofi a w epoce dostępu.Ewa Kochan - 2007 - Colloquia Communia 82 (1-2):80-85.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Racjonalność aksjologiczna i instrumentalna w działalności naukowej.Ewa Kopczyńska - 2002 - Colloquia Communia 72 (1):97-104.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  2
  Miejski soundscape z wodą w roli głównej.Ewa Rewers - 2020 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 11 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  1
  W obronie godności (GeroldPrauss, Moral und Recht im Staatnach Kant und Hegel).Ewa Wyrębska - 2010 - Etyka 43:160-165.
 28. Czy piękno w sztuce jest związane z dobrem i prawdą.Ewa Borowiecka - 1987 - Colloquia Communia 34 (5):25-34.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Koncepcja Afryki w ideologii Marcusa Garveya.Ewa Nowicka - 1977 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 23.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Heidegger: słowa jak kwiaty. Martin Heidegger, W drodze do języka.Ewa Czesna - 2003 - Principia 34.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  1
  ,,Solidarność" i solidarność w perspektywie feministycznej. Od post-mieszczańskiej sfery publicznej do solidarności globalnej.Ewa Majewska - 2014 - Etyka 48:43-57.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. O powinowactwie obrazu i mitu w kontekście zwrotu ikonicznego.Ewa Kwiatkowska - 2012 - Studia Philosophica Wratislaviensia:139-166.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Recepcja myśli Ludwika Gumplowicza w Polsce.Ewa Czerwińska-Schupp - 2007 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  Myślą Ludwika Gumplowicza polscy uczeni zainteresowali się stosunkowo późno. Jej pierwsze opracowania autorstwa Jana Karola Kochanowskiego, Stanisława Posnera, Mieczysława Szerera, Jana Stanisława Bystronia, Aleksandra Kraushara przypadają na lata 1910–1917, a więc na okres zwany Młodą Polską, który wpisuje się w ogólnoeuropejski modernizm. Nowa generacja uczonych, pisarzy i artystów, działająca w okresie młodopolskim znacząco różniła się w przyjmowanych założeniach filozoficzno-ideowych od pokolenia pozytywistów i realistów krytycznych. Niemniej ukształtowane w pozytywizmie nawyki myślenia nie zanikły po roku 1890 całkowicie – pozostały one indywidualnym (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Konsumowanie płynnej nowoczesności. Recenzja z: Zygmunt Bauman,'Kultura w płynnej nowoczesności'.Ewa Malchrowicz - forthcoming - Ethics.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Antykolonialna rewolta czy neoliberalna rozkosz? Miłość w naszych czasach.Ewa Majewska - 2011 - Nowa Krytyka 26.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  8
  Agresja w perspektywie psychologicznej i filozoficznej. Przegląd wybranych teorii.Ewa Czerwińska-Jakimiuk - 2020 - Argument: Biannual Philosophical Journal 10 (1):197-212.
  Aggression in a psychological and philosophical perspectives: Review of selected theories: The article focuses on the phenomenon of aggression. From the philosophical perspective, the views of Jean‐Jacques Rousseau and Thomas Hobbes are presented. From the psychological perspective, the definitions of aggression, with particular emphasis on the findings of Erich Fromm, and the main psychological theories: the instinct, libido and social learning are presented.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Kopiec z kredy. Co proces decyzyjny w sprawie reformy szkolnictwa mówi o polskiej demokracji?Ewa Nalewajko & Barbara Post - 2020 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 22:265-293.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  17
  On the psychology of extremism: How motivational imbalance breeds intemperance.Arie W. Kruglanski, Ewa Szumowska, Catalina H. Kopetz, Robert J. Vallerand & Antonio Pierro - 2021 - Psychological Review 128 (2):264-289.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 39. Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej.Katarzyna Baczyńska-Koc, Magdalena Borys, Andrzej Klimczuk, Iwona Pietrzak, Bogusław Plawgo, Katarzyna Radziewicz, Ewa Rollnik-Sadowska, Cecylia Sadowska-Snarska & Justyna Żynel-Etel - 2015 - Wojewódzki Urząd Pracy W Białymstoku.
  Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej Katarzyna Baczyńska-Koc, Magdalena Borys, Andrzej Klimczuk, Iwona Pietrzak, Bogusław Plawgo, Katarzyna Radziewicz, Ewa Rollnik-Sadowska, Cecylia Sadowska-Snarska & Justyna Żynel-Etel .
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  14
  James W. Allard, The Logical Foundations of Bradley's Metaphysics: Judgment, Inference, and Truth (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).Rex Butler, John D. Caputo, Michael J. Scanlon, Tina Chanter, Ewa Plonowska Ziarek & Jeanine Grenberg - 2005 - Graduate Faculty Philosophy Journal 26 (2).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Piotr Stanisław Mazur, Metafizyka istnienia człowieka, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2018.Ewa Podrez - 2020 - Studia Philosophiae Christianae 56 (1):143-156.
  W swojej ostatniej monografii Piotr Stanisław Mazur podejmuje problematykę metafizyki klasycznej, starając się ją zaktualizować, rozszerzyć, uwiarygodnić, zwłaszcza w odniesieniu do antropologii filozoficznej, która miałaby być budowana na jej podstawach. To zainteresowanie metafizyką, jako wiedzą o całości rzeczywistości, badanej w aspekcie istniejącego bytu, ma kilka swoich przyczyn. Do najważniejszych z nich należy współczesna krytyka metafizyki klasycznej oraz coraz częściej podnoszone kwestie dotyczące tego, jak rozumieć realność istnienia. W swojej najnowszej monografii Mazur podejmuje próbę obrony tomistycznej metafizyki przez wskazanie na jej (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Ciała otwarte, ciała zamknięte. Płeć w dziewiętnastowiecznym dyskursie medycznym.Ewa Wojciechowska - 2020 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 21:83-106.
  The analysis of sexual differences in the representations of illnesses and patients in Polish medical literature in the 1840s shows that female and male patients were depicted in different ways. While female bodies were shown as open, vulnerable and malleable, male bodies were fortified, closed, and resistant. These two modes of representation entail two different concepts of illness: while women’s illnesses were caused by external factors, men’s maladies were believed to be the result of a distortion of inner balance. Interestingly, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  11
  Cognitive mechanisms in violent extremism.Arie W. Kruglanski, Jessica R. Fernandez, Adam R. Factor & Ewa Szumowska - 2019 - Cognition 188 (C):116-123.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44.  6
  Dydaktyka online i semi-online: jak stosować technologie cyfrowe w nauczaniu filozofii i etyki.Ewa Nowak - forthcoming - Filozofia.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Życie I Zdrowie Człowieka W Tradycji I Kulturze Polskiej: Materiały Konferencji "Problematyka Życia I Zdrowia W Tradycji I Kulturze Polskiej" Warszawa, 16 Października 2003.Wojciech Bołoz & Ewa Wolnicz-Pawłowska (eds.) - 2004 - Wydawn. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. O psie w literaturze, kulturze i języku.Andrzej Borkowski & Ewa Borkowska - 2018 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 24:655-658.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Związek przyrody, dziejów i moralności w filozofii przyrody Johanna Gottfrieda Herdera.Ewa Starzyńska-Kościuszko - 2001 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 7.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  1
  Poznając innego: perspektywizm społeczny i jego znaczenie w etyce.Ewa Nowak - 2015 - Etyka 51:85-103.
  Artykuł rewiduje stworzoną przez Roberta L. Selmana teorię przyjmowania perspektyw przez umysł w kontekście koresponujących z nią tradycji, takich, jak fenomenologia i filozofia umysłu. Uwzględnia implikacje owej teorii w etyce. Przyjmowanie perspektyw to jedna ze zdolności poznawczych, rozwijających się w toku ontogenezy. Autorka broni koncepcji “autonomicznej współzależności”, która pozwala Selmanowi odróżnić interaktywność ludzkiego od zdolności formułowania niezależnych sądów przez podmiot moralny. Elastyczny, interaktywny umysł nie oznacza otwarcia na ekspansję innych; z kolei jego izolacja w formacie „egoligicznym” nie chroniłaby przed taką (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. (rec.) Tadeusz Biesaga, Spór o podstawy etyki medycznej. Teleologizm E.D. Pellegrino a kontraktualizm R.M. Veatcha, Uniwersytet Papieski JPII w Krakowie, Wydaw. Nauk., Kraków 2014. [REVIEW]Ewa Podrez - 2019 - Studia Philosophiae Christianae 53 (4):111.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Sprzeciw sumienia w zawodzie farmaceuty. Badanie opinii farmaceutów na temat klauzuli sumienia.Justyna Czekajewska, Dominik Langer & Ewa Baum - 2022 - Ruch Filozoficzny 78 (1):171-198.
  Streszczenie Klauzula sumienia została wprowadzona do obszaru prawnych regulacji międzynarodowych w związku z uchwałą Rady Europy o nr 1763 z dnia 7 października 2010 r. Zgodnie z treścią dokumentu istnieje przyzwolenie odstąpienia od wykonania określonego świadczenia medycznego ze względu na zastrzeżenia moralne (religijne lub światopoglądowe) zgłaszane przez przedstawicieli opieki zdrowotnej. W przepisach polskiego prawa medycznego powołanie się na zasadę klauzuli sumienia jest dozwolone, ale wyłącznie dla lekarzy, pielęgniarek i położnych. Farmaceuci są pozbawieni tej możliwości. Jednak wykonywanie niektórych czynności zawodowych budzi (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 1000