Results for 'Emre Akg��n'

1000+ found
Order:
 1.  6
  Yunus emre’ni̇n “ki̇bi̇r destani”ndan hareketle günümüz felsefe alanina bi̇r bakiş.Nurten Ki̇ri̇ş Yilmaz - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 37:24-39.
  İnsan “kendini bil”melidir. Çünkü insanın kendini bilmemesi yani eksikliğinin, aldatılırlığının ya da yanılabilirliğinin farkında olmaması onun temelde kendi benliğini, toplumsal rollerini, ahlaki ve siyasal varlık oluşunu yitirmesine sebep olacaktır. İnsan aklıyla ayakları yere basan ama kibriyle başını arşa kaldıran bir varlıktır. Eğer aklı onun kibirli başını eğdirmeyi başaramazsa kaçınılmaz olarak kibirli söz ve üslup, kibirli bakış ve görüş ortaya çıkacaktır. Kibir ile ortaya konulmuş her düşünce en temelde ahlaki sorunlar ortaya çıkaracağı gibi bir de, eksikliklerini kabul etmeyen dogmatik bir tutum (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  18
  Yunus Emre Divanı'nın Türkçe Öğretimi Açısından İncelenmesi.Musa Kaya - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 12):423-423.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  5
  Compatibility Between Physical Stimulus Size – Spatial Position and False Recognitions.Seda Dural, Birce B. Burhanoǧlu, Nilsu Ekinci, Emre Gürbüz, İdil U. Akın, Seda Can & Hakan Çetinkaya - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  13
  Yunus Emre'nin Şiirlerine Kur'an'daki Peygamber Kıssalarının Etkisi.Osman Kabakçili - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):615-615.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  5
  Kişisel Özdeşlik Probleminde Bellek Ölçütünün Felsefik ve Psikolojik Yönden İncelenmesi.Emre Aydın - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:2):677-702.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  19
  Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalında Yapılan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir Araştırm.Emre Ünal - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2295-2295.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  42
  Neural Mechanisms Underlying Time Perception and Reward Anticipation.Nihal Apaydın, Sertaç Üstün, Emre H. Kale, İpek Çelikağ, Halise D. Özgüven, Bora Baskak & Metehan Çiçek - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 8.  11
  Sınır Güvenliği Açısından Stratejik Bir Risk Duyarlılık Analizi: Hatay-Suriye Sınırı.Emre ÖZŞAHİN - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 6):745-745.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  Taşkın Riskinin Değerlendirmesine Bir Örnek: Amik Ovası Taşkınları.Emre ÖZŞAHİN - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):2021-2021.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  3
  Türk makam müzi̇ği̇ ekseni̇nde hati̇p zâki̇rî Hasan efendi̇’ni̇n i̇ki̇ i̇lâhîsi̇ üzeri̇ne makamsal ve bi̇çi̇msel bi̇r i̇nceleme.Emre Akgün - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):162-174.
  Türk makam müziği, kökeni Orta Asya’ya dayanan, Çin, Hint, Fars ve Ortadoğu kültürüyle yoğurulmuş, çok kültürlü yapısıyla oldukça zenginleşmiş bir müziktir. İslâmiyetin kabulüyle Orta çağ İslâm dünyasının en önemli kuramcılarından olan Kındî, Farâbî ve İbn-î Sînâ yapmış oldukları çalışmalarla Türk makam müziğinin gelişimine büyük katkı sağlamışlardır. Türk mûsikîsi en büyük gelişimini Osmanlı devleti zamanında göstermiştir. Padişahların birçoğunun mevlevî tarikatına mensup olması bu bağlamda mûsikî ve edebiyata hâkim olmaları gelişimi sağlayan en önemli etkenlerdendir. Türk makam müziğinin gelişiminde Doğu coğrafyası ile olan (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  27
  1933 Yılında Âli İktisat Meclisi'nin Sanayi Raporu ve Sümerbank'ın Kurulması.Vehbi Emre Yildirim - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 7):561-561.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  11
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarının Değer Yönelimleri.Yusuf Emre - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 2):329-329.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  6
  Aehesıs Tematik Ağ Projesi Kapsamında Spor Eğitimi Alanlarının Türkiye'de Spor Eğitimi Kurumlarına U.Yunus Emre Karakaya - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):1229-1229.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  5
  Farklı Akademik Seviyedeki İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Stratejilerini.Yusuf Emre - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2571-2571.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  17
  Mehmet Kaplan'ın Yunus Emre ve Şiirlerini Konu Alan Yazıları Üzerine Bir Değerle.İsmet Şanli - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):567-567.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  14
  Identity And Personality In Biographic Novels Yunus Emre Example.Ümmühan Bi̇lgi̇n Topçu - 2013 - Journal of Turkish Studies 8.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  18
  Cultural and Personality Predictors of Facebook Intrusion: A Cross-Cultural Study.Błachnio Agata, Przepiorka Aneta, Benvenuti Martina, Cannata Davide, M. Ciobanu Adela, Senol-Durak Emre, Durak Mithat, N. Giannakos Michail, Mazzoni Elvis, O. Pappas Ilias, Popa Camelia, Seidman Gwendolyn, Yu Shu, M. S. Wu Anise & Ben-Ezra Menachem - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 18.  5
  Yunus Emre’nin “Gönül Yapmak” ve “Gönül Yıkmak” İfadelerinin Kötülük Problemi Açısından Felsefi Anlamı.Kevser ÇELİK - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 37:40-47.
  Bu çalışmamızdaki amacımız, din felsefesinde tartışılan temel bir problem olan kötülük probleminin ne felsefedeki öyküsünü vermektir ne de Türk filozof Yunus Emre’de tüm ayrıntısıyla tartışmaktır. Amacımız, Türk filozof Yunus Emre’nin “gönül yıkma” ve “gönül yapma” ifadelerinin kötülük problemi açısından felsefedeki anlamını sorgulamak ve felsefi anlamlarını ortaya koymaktır.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  4
  Yunus emre’de fitrat olarak ‘dost eti̇ği̇’.Mevlüt Albayrak - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 37:1-15.
  İnsan dost olarak kendini bilir. Bu çalışma fıtratı üzerine kendini bilme eyleminde, dost kavra-mının ‘Dost etiği’ bağlamında yerini sorgulamak olacaktır. Dostu kardeş karşılığı kullanmayı denemek istiyorum. Kardeşlik ya dost, fıtrat üzere sorumluluk bilinci olanın kendisi için insanlı-ğı görme biçiminin adıdır. Dost, nesne bir örnek olan üzerinden insanlığın kendini arayış serüve-ninde her bir anda varoluşa dahil olmanın imkanıdır. Bu çalışma dost etiği başlığıyla bu imkânı Yunus Emre üzerinden betimlemeyi amaçlamaktadır.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  6
  İslam İnanç Ekollerinde “Emr-i Bi’l- Ma’ruf ve Nehyi Ani’l-Münker”.Bayram Çinar - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):87-109.
  Öz: Bu çalışmama İslam’da bireyin kamuya karşı sorumluluk alanı ile bağlantılı bir ilkesini; “Emr-i bi’l- Ma’ruf ve Nehyi Ani’l-Münker”i İslam İnanç Ekolleri içerisinde nasıl algılandığını ve nasıl uygulandığını ele alacaktır. Bundaki amacım birey- kamu ilişkisinde, bireyin özgürlük alanlarının ihmal edildiği yönündeki varsayımımdır. Bu girişten sonra, çalışmada İslam inanç ekollerinin konuya ilişkin yaklaşımları ve bu yaklaşımlarına kaynak teşkil eden metinlere yer verilecektir. Çalışmamızda ekollerin kronolojik tarihlerini göz önünde bulunduran bir sıralama takip edeceğiz. Bundaki amacımız özellikle “Emr-i bi’l- Ma’ruf ve Nehyi Ani’l- (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  15
  Ebu'l-Hasan El-Harak'nî'nin Emr-i Bi'l-ma'ruf Ve'n-nehyi 'Ani'l-münker Anlayışı.Ahmet Emin Seyhan - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 6):815-815.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  2
  Yunusça Bir Hakikat İfadesi Olarak Gönül Hakikati: Yunus Emre ve Gönül Felsefesi.Kevser ÇELİK - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 37:16-23.
  Bu çalışmamızdaki amacımız, Türk filozof Yunus Emre’de en çok karşılaştığımız kavramlardan biri olan Gönül kavramının felsefi bir kavram olarak ne olduğunu sorgulayarak Yunus Emre’nin genel olarak hakikat anlayışını bu kavram çerçevesinde ortaya koymaktır. Böyle bir çalışmanın ortaya çıkışında en temel etmen, ‘Gönül kavramı neden felsefi bir kavramdır?’ sorusudur. Bu soruyu felsefi bilinçle birlikte entelektüel ve kültürel kökenimizde izi sürülen felsefenin en zengin örneklerden biri olan Yunus Emre’de ele almaya çalışacağız.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  14
  Trt türk sanat müzi̇ği̇ repertuvarinda bulunan segâh makamindaki̇ di̇nî eserleri̇n çeşi̇tli̇ deği̇şkenler açisindan anali̇zi̇.Ferdi Karaönçel - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):146-161.
  Religious songs have an important place in Turkish Classical Music in terms of maqam, usul, form, composers, and songwriters. The main purpose of this study is to examine the religious songs in Segâh Maqam in the TRT Turkish Classical Music Repertoire in terms of form, usul, composers, and songwriters. The data of the research were obtained through literature and document review. In this context, the musical notes of religious songs in Segâh Maqam were analyzed through content analysis. As a result (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  6
  Çok Boyutlu Boyun Eğicilik Ölçeği Çalışması.Kübra Türkmen & Mualla Yıldız - 2019 - Dini Araştırmalar 22 (56):285-306.
  Otorite olarak bilinen bir kişinin verdiği emre karşılık olarak, bir davranışın yerine getirilmesine boyun eğicilik denir. Boyun eğicilik daha çok, bireyin değer yargılarını ve düşüncelerini otoritenin beklentisi doğrultusunda değiştirmesi olarak kullanılır. Fakat bu durum, kişinin bu davranışı benimsediğinin değil; yalnızca otoritenin beklentilerine uygun davrandığının bir göstergesidir. Bu çalışma ile günümüz şartlarına uygun bir boyun eğicilik ölçeği geliştirmek amaçlanmıştır. İlk uygulama sonrası açımlayıcı faktör analizi yapılarak (N1=368) alt ölçeklerin belirlenmesi yoluna gidilmiş ve dört boyutlu bir ölçek ortaya konulmuştur. Bu dört (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  74
  Teaching & learning guide for: What is at stake in the cartesian debates on the eternal truths?Patricia Easton - 2009 - Philosophy Compass 4 (5):880-884.
  Any study of the 'Scientific Revolution' and particularly Descartes' role in the debates surrounding the conception of nature (atoms and the void v. plenum theory, the role of mathematics and experiment in natural knowledge, the status and derivation of the laws of nature, the eternality and necessity of eternal truths, etc.) should be placed in the philosophical, scientific, theological, and sociological context of its time. Seventeenth-century debates concerning the nature of the eternal truths such as '2 + 2 = 4' (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  12
  An Overview of Ṣūfī Tafsīr (Exegesis) Tradition From the Angle of (Bayān)-Concealment Paradox.Betül İZMİRLİ - 2020 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 24 (3):1355-1379.
  The issue of how to read and interpret the Qur’ān has been the subject of Islamic sciences such as Kalām, Fiqh and Taṣawwuf. Each discipline has put forward an interpretation methodology according to its point of view. While interpreting the verses, the Ṣūfīs who are members of Taṣawwuf also produced some methodological concepts for several reasons. They interpreted the Qur’ān with the sign (ishāra), a method of interpretation suitable for the characteristics of Taṣawwuf. The ishāra is a secondary method of (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  15
  Luhmann, N. Social Systems. [REVIEW]N. Luhmann, John Bednarz & Dirk Baecker - 1998 - Human Studies 21 (2):227-234.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   252 citations  
 28.  2
  Sırrı Paşa’nın Şerhu’l-Akāid Tercümesi’nin Cüz’î İr'de Meselesi Örneğinde Analizi.Ayşe Betül Dönmez Teki̇n - 2022 - Kader 20 (3):879-893.
  Bu makalede Giritli Sırrı Paşa’nın (1844-1895) Şerhu’l-Akāid Tercümesi analiz edilmektedir. Makalede öncelikle Sırrı Paşa’nın entelektüel arka planı ve diğer eserlerine değinilerek tercüme tarihsel bağlamına yerleştirmeye çalışıldı. Özellikle mütercimin kelâm tasavvurunu yansıtan mukaddime kısmına dikkat çekildi. Mâtürîdî kelâmına dair klasik bir metnin on dokuzuncu yüzyıl Osmanlı okuyucusu için Şerhu’l-Akāid’in diğer şerh ve haşiyelerindeki farklı yorumları içerecek şekilde tercümenin nasıl genişlediği gösterildi. Tercümede farklı görüşlerin bir araya toplanması, aynı mesele karşısında farklı yaklaşımların birbirleriyle karşılaştırılabilmesini sağlamaktadır. Sırrı Paşa sadece metni tercüme edip diğer (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Epílogo: Una reflexión retrospectiva : testimonio de una época.José Luis Abellán - 2012 - In Villacañas Berlanga, L. J., Antonio Rivera García & José Luis Abellán (eds.), Ensayos sobre historia del pensamiento español: homenaje a José Luis Abellán. Editum, Ediciones de la Universidad de Murcia.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. El derecho como vocación y como esperanza y otros temas.Ubaldo Centurión Morínigo - 1999 - [Asunción, Paraguay: Imprenta Cromos.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  1
  Teología de Cicerón.José Guillén Cabañero - 1999 - Salamanca: Publicaciones Universidad Pontificia.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Tính thiện trong tư tưởng Đông phương.Thu Phong Nguyễn - 1997 - Thành phố Hồ Chí Minh: Đại học quốc gia.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Globalización, riesgo, reflexividad: tres temas de la teoría social contemporánea.Ramón Ramos Torre, Fernando García Selgas & Antoni Ariño Villarroya (eds.) - 1999 - Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
  Este libro recoge una veintena de estudios que, desde el punto de vista de la teoría social abordan aspectos variados de la Globalización, el Riesgo y la Reflexividad, considerados como los retos fundamentales con los que ha de enfrentarse la sociología actual.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  4
  Filosofii︠a︡ N.N. Strakhova: opyt intellektualʹnoĭ biografii: monografii︠a︡.N. V. Snetova - 2010 - Permʹ: Permskiĭ gos. universitet.
  Монография представляет собой исследование философских взглядов одного из представителей второй половины XIX века, мыслителя, публициста, литературного критика, переводчика, издателя, Н. Н. Страхова.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  3
  Hyŏn Sang-yun ŭi Chosŏn sasangsa =.Sang-yun Hyŏn - 2010 - Sŏul-si: Simsan. Edited by Sang-yun Hyŏn & Hyŏng-sŏng Yi.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Chosŏn sasangsa.Sang-yun Hyŏn - 1978
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Chosŏn yuhak sa.Sang-yun Hyŏn - 1954
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  10
  Kur’'n ve Hadiserde Fıtrat Kavramının Anlamı Üzerine.Muhammet Ali Teki̇n - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1441-1490.
  Kavramlar doğru anlamlandırılmadığı takdirde meselelerin anlaşılması noktasında yanlış sonuçlara varmanın kaçınılmaz olduğu bir hakikattir. Fıtrat kavramı bu manada insanın neliği bağlamında başat kavram olarak her daim farklı değerlendirmelere konu olmuştur. İnsanın, gerek kendisini var eden Allah ile olan ilişkisi gerekse hemcinsleriyle ve içerisinde yaşadığı âlemle ilişkisi çerçevesinde bu kavramın anlam alanının tespiti yine ait olduğu dünya üzerinden yapıldığı zaman konu hakkında doğru sonuçların elde edilmesine imkân tanıyacaktır. Kur’ân ve hadislerde yerini bulan fıtrat kavramının anlam alanına yönelik çalışmaların bu alanlarda derinlemesine (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Sāṅkhya tattva manoramā: Īśvarakr̥ṣṇakr̥ta Sāṅkhyakārikā [vyākhyā].Dīnānātha Pāṇḍeya - 1991 - Vārāṇasī: Manoramā Prakāśana. Edited by Īśvarakr̥ṣṇa.
  Commentary on the Sāṅkhyakārikā of Īśvarakr̥ṣṇa, compendium of the Sāṅkhya school in Hindu philosophy.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  4
  Ikhwān al-Ṣafā al-muftará ʻalayhim: iʻjāb wa-ʻajab.Rashīd Khayyūn - 2013 - Dubayy: Dār madārik lil-nashr.
 41.  4
  Dīn, maʻnavīyat va rawshanfikrī-i dīnī: sih guft va gū bā Muṣṭafá Malikiyān.Muṣṭafá Malikiyān - 2008 - [Tihrān]: Nashr-i Pāyān.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Pān̐ca Bauddha dārśanika.Rāhula Sāṅkr̥tyāyana - 1994 - Nayī Dillī: Vāṇī Prakāśana.
  On views of five Buddhist Nyāya philosophers on Buddhist logic; includes brief biographical sketches and a list of their works.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  3
  Nguyễn Sinh Sắc, cụ phó bảng xứ Nghệ, một nhân cách lớn.Nhu Trần - 2014 - Hà Nội: Nhà xuất bản Văn học.
  Biography of Nguyễn Sinh Sắc (1862-1929), the father of President Ho Chi Minh.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  34
  N. Van Der Wal, J. H. A. Lokin: Historiae iuris graeco-romani delineatio: Les sources du droit byzantin de 300 à 1453. Pp. vi+139; 9 plates. Groningen: E. Forsten, 1985. Paper, fl. 42.50. [REVIEW]N. G. Wilson - 1987 - The Classical Review 37 (1):106-106.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Antileviatán: causas de la degeneración del Estado.F. Calderón - 1999 - Lima: Mosca Azul Editores.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  2
  În genul lui Cioran, Noica, Eliade--.N. Steinhardt - 1996 - [Bucharest]: Humanitas. Edited by Dan C. Mihăilescu.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Chosŏn hugi Sŏngho hakpʻa ŭi hakpʻung yŏnʼgu.Chae-rin Wŏn - 2003 - Sŏul-si: Hyean.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  1
  Chosŏn hugi sirhak ŭi saengsŏng, palchŏn yŏnʼgu.Yu-han Wŏn - 2003 - Sŏul-si: Hyean.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  46
  N. Van Der Wal, J. H. A. Lokin: Historiae iuris graeco-romani delineatio: Les sources du droit byzantin de 300 à 1453. Pp. vi+139; 9 plates. Groningen: E. Forsten, 1985. Paper, fl. 42.50. [REVIEW]N. G. Wilson - 1987 - The Classical Review 37 (01):106-.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  9
  Ð'стина, скÑ'ытая в букваÑ.Кенуль БУНЬЯДЗАДЕ - 2020 - Metafizika 1 (1):7-24.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000