Results for 'Eddy Van Waelderen'

1000+ found
Order:
 1.  20
  Boekbesprekingen.J.-M. Tison, F. Tillmans, P. Fransen, Eddy Van Waelderen, G. De Schrijver, F. De Grijs, A. J. Leijen, Jos Vercruysse, P. Grootens, H. Berghs, A. Poncelet, D. Scheltens, K. Boey, A. A. Derksen, A. Baekelandt, R. Ceusters, R. Hostie, S. De Smet, E. Kerckhof, E. De Strycker & Frank De Graeve - 1971 - Bijdragen 32 (4):436-460.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Profiel van een kleine fusiegemeente.Eddy Baldewijns - 1982 - Res Publica 24 (3-4):689-697.
  While the population expected a quantitative improvement in municipal management, there was, from the outset, a fear of greater centralisation. The policy makers aften did not seem up to their tasks through the lack of experience and because of favouritism. This often led to dissension between the sub-municipalities. Centralisation did not improve the services, unless the council produced the necessary creativity. Difficult problems in the amalgamation concerned the shifting of the financial repercussions ofthe amalgamation onto the population, the further construction (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  7
  What is on our children’s minds? An analysis of children’s writings as reflections of group‐specific socialisation practices.Eddie Denessen, Lisette Hornstra & Linda van den Bergh - 2010 - Educational Studies 36 (1):73-84.
  In the present study it has been examined how children?s creative writing tasks may contribute to teachers? understanding of children?s values. Writings of 300 elementary school children about what they would do if they were the boss of The Netherlands were obtained and seemed to reflect different types of values. Most children were concerned with charity. Also, writings concerned materialist values and socio?political topics, such as human rights, power and tolerance. Analyses of group?specific differences showed girls to write more about (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  6
  Significs and the Younger Generation.Eddy van Gelder - 1946 - Synthese 5 (5):278-280.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Testing hypothesis about other people-confirmatory and diagnostic strategies.Eddy Van Avermaet - 1988 - Communication and Cognition: An Interdisciplinary Quarterly Journal 21 (2):179-189.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  13
  The Writings of Willard Van Orman Quine.Eddie Yeghiayan - 2009 - Rivista di Storia Della Filosofia 64 (1):187-238.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7.  24
  Book Reviews Section 4.Frederic B. Mayo Jr, John Bruce Francis, John S. Burd, Wilson A. Judd, Eunice S. Matthew, William F. Pinar, Paul Erickson, Charles John Stark, Walter H. Clark Jr, Irvin David Glick, Howard D. Bruner, John Eddy, David L. Pagni, Gloria J. Abbington, Michael L. Greenbaum, Phillip C. Frey, Robert G. Owens, Royce W. van Norman, M. Bruce Haslam, Eugene Hittleman, Sally Geis, Robert H. Graham, Ogden L. Glasow, A. L. Fanta & Joseph Fashing - 1973 - Educational Studies 4 (4):198-200.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  13
  Book Review Section 2. [REVIEW]William H. Schubert, Essie P. Knuckle, Eddy J. van Meter, Larry Cuban, Peter Mclaren, James Anthony Whitson, R. Freeman Butts, Robert W. Johns & Edgar Z. Friedenberg - 1986 - Educational Studies 17 (2):260-314.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. History of Concepts: Comparative Perspectives.Iain Hampsher-Monk, Karin Tilmans & Frank van Vree (eds.) - 1998 - Amsterdam University Press.
  Hoewel enorm invloedrijk in Duitstalig Europa, heeft de conceptuele geschiedschrijving (Begriffsgeschichte) tot nu toe weinig aandacht in het Engels gekregen. Dit genre van intellectuele geschiedschrijving verschilt van zowel de Franse geschiedschrijving van mentalités als de Engelstalige geschiedschrijving van verhandelingen door het concept. Aan de hand van practische voorbeelden in de geschiedschrijving wordt deze vorm toegelicht door Bram Kempers, Eddy de Jongh en Rolf Reichardt.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 10.  75
  Inventing paradigms, monopoly, methodology, and mythology at 'chicago': Nutter and stigler.Eric Schliesser - unknown
  This paper focuses on Warren Nutter’s The Extent of Enterprise Monopoly in the United States, 1899-1939. This started out as a (1949) doctoral dissertation at The University of Chicago, part of Aaron Director’s Free Market Study. Besides Director, O.H. Brownlee and Milton Friedman were closely involved with supervising it. It was published by The University of Chicago Press in 1951. In the 1950s the book was explicitly understood as belonging to the “Chicago School” (Dow and Abernathy 1963). By articulating the (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Filosofie van de geschiedenis: een inleiding.W. J. Van der Dussen - 1986 - Muiderberg: D. Coutinho.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Denkwegen in de geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte.Wim van Dooren - 1983 - Assen: Van Gorcum.
  Thematisch of per periode geordend overzicht van de westerse filosofieën vanaf de 15e eeuw.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. De harde kern van de westerse metafysica: een historisch-thematische en kritische studie.Jozef van de Wiele - 1986 - Leuven: Acco.
  Samenvatting van de grote wijsgerige systemen van Plato tot en met Hegel, gevolgd door een kritische analyse van de metafysica als uitingsvorm van westers intellectualisme.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Marxisme van de hoop, hoop van het marxisme?: Essays over de filosofie van Ernst Bloch.Hugo van den Enden & Ludo Abicht (eds.) - 1980 - Baarn: Wereldvenster.
 15. Dagboek van een verdoofd rabbijn: persoonlijke notities bij een politieke aardverschuiving.Lody B. Van de Kamp - 2012 - Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum.
  Beschouwing door de rabbijn over het wetsvoorstel om onverdoofde, rituele slacht te verbieden, gezien als een aantasting van de vrijheid van godsdienst van zowel joden als moslims.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Na oorlog en vrede: twaalf opstellen bij het dertiende lustrum van Societas Juridica Grotius en de vierhonderdste geboortedag van Grotius.J. M. van Dunné (ed.) - 1984 - Arnhem: Gouda Quint.
  Uitgave ter gelegenheid van de vierhonderdste geboortedag van de Nederlandse jurist, diplomaat en schrijver Hugo de Groot (1583-1645).
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. De Zaak Nietzsche: opstellen en essays van Wim van Dooren, H. van Galen Last, Elrud Ibsch..Wim van Dooren & Gerrit Jan Kleinrensink (eds.) - 1986 - Nijmegen: Vriendenlust.
  Bundel essays over de invloed van de Duitse filosoof (1844-1900) op diverse cultuuruitingen.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Filosofie van het menselijk handelen: een inleiding.A. Van den Beld - 1982 - Assen: Van Gorcum.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Opsommings Van proefskrifte, verhandelings en ongepubliseerde verslae summaries of theses and unpublished reports.Avandier van Buitelandse, Ondernemings in Die Nasionale Ekonomie, N. Suid-Afrikaanse Beskouing & J. Poolman - 1976 - Humanitas 3 (4):355.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Moreel, 'n konseptuele analise en operasionele definisie: referaat gelewer tydens die Tweede Nasionale Kongres van die Sielkundevereniging van Suid-Afrika, Stellenbosch, 3 tot 5 Oktober 1984.J. J. Van Rensburg - 1984 - Pretoria: Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. De eenheid van het handelen: opstellen over recht en filosofie.Glastra van Loon & F. J. - 1980 - Meppel: Boom.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. [Recensie van: S. Hogervorst (1995). Staat en welzijn, het belang van een vernieuwde conceptie van de minimale staat, Assen].Hhh Van Erp - 1995 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 2 (87):115-115.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. van der,'Croisade contre les hérétiques, ou guerre contre rebelles? La psychologie des soldats et des officiers Espagnols de l'armee de Flandre du XVIe siècle'.Leon van der Essen - 1956 - Revue D’Histoire Ecclésiastique 51:42-78.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. De wijsgerige grondslagen van de rechtssociologie.H. J. Van Eikema Hommes - 1986 - Zwolle: Tjeenk Willink.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Ontwikkelingsfilosofie: een onderzoek naar grondslagen van ontwikkeling en opvoeding.A. W. van Haaften (ed.) - 1986 - Muiderberg: D. Coutinho.
  Systematische inleiding in de wijsgerige pedagogiek.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Het wezen van het zijn. Aard en opbouw van de natuur vanuit wetenschappelijk en filosofisch perspectief.P. J. Zwart & Herbert van Erkelens - 1989 - Tijdschrift Voor Filosofie 51 (3):558-558.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Inleiding tot de wijsbegeerte van Herman Dooyeweerd.H. J. van Eikema Hommes - 1982 - 's-Gravenhage: M. Nijhoff.
  Studie over het werk van de Nederlandse filosoof Herman Dooyeweerd (1894- 1977).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  23
  Kennis op basis Van ervaring en kennis op basis Van getuigenis.René van Woudenberg - 1997 - Tijdschrift Voor Filosofie 59 (3):407 - 433.
  The thesis developed and defended in this paper is that is it false that all knowledge is founded on experience. Much of our knowledge (or alleged knowledge), it is argued, is based on testimony. Still, many philosophers have either not dealt with testimony at all, or treated it very unkindly. One of the reasons for this is that those philosophers (such as Descartes and Locke) work with a concept of knowledge according to which knowledge is certain, indubitable, and/or self-evident. And (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. van, and Krijnie Ciggaar. St. Thorlac's in Constantinople, built by a Flemish emperor.Andrea Arkel-De Leeuw van Weenen - forthcoming - Byzantion.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  1
  De stem van de doden: hermeneutiek als spreken namens de ander.Gerrit Jan van der Heiden & Henk Hoeks - 2012 - Nijmegen: Vantilt.
  Fundamentele filosofische studie over hermeneutiek, opgevat als het stem geven aan degene die niet (meer) zelf kan spreken, met beschouwingen over het betreffende gedachtegoed van enkele vooraanstaande denkers zoals Plato en Heidegger.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  12
  De legitimatie Van het alsof de 'marginale' discussie tussen Lyotard en Nancy.Aukje van Rooden & Joris van Gorkom - 2005 - Tijdschrift Voor Filosofie 67 (3):527 - 546.
  Both Jean-François Lyotard and Jean-Luc Nancy have tried to understand the law within the heterogeneity of society by means of Kant's notion of 'as if'. Kant introduced this notion in order to respect the gap between reason and intuition; Lyotard and Nancy took it up to explain the lack of unity in society. In the margins of their work — footnotes and postscripts — they have discussed this theme and searched for the presuppositions and risks of each others position, as (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. 'Rad van avontuur.A. Van Lenning - 1995 - Krisis 15:26-31.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Kunstmatige Intelligentie: Een voortzetting van de filosofie met andere middelen.van Jfak Benthem - 1990 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 82:83-100.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Die invloed Van strukturele kenmerke Van boerderyeenhede in die stellenbosse distrik.Op Die Aanbod van Landbouarbeid - 1976 - Humanitas 3 (4):325.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Over idealen: het belang van idealen in recht, moraal en politiek.Wibren van der Burg, Frans W. A. Brom & Schoordijk-Instituut (eds.) - 1998 - Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. De Maat van de Techniek Zes Filosofen Over Techniek, Günther Anders, Jacques Ellul, Arnold Gehlen, Martin Heidegger, Hans Jonas En Lewis Mumford.Hans Achterhuis, Paul van Dijk & Pieter Tijmes - 1992
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Van Plato tot Pinxten: 38 vrijdenkers over hun lijfboek.Karel Van Dinter - 2018 - Brussel: VUB Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Begrippen in het onderwijs: de theorie van Davydov.J. Haenen, B. van Oers & V. V. Davydov (eds.) - 1983 - Amsterdam: Pegasus.
 39. Wetenschapsfilosofie in beweging: naar een ethische herdefiniëring van de kritische rationaliteit.G. van Steendam (ed.) - 1983 - Leuven: Acco.
  Overzicht van de hedendaagse ontwikkelingen in de wetenschapsfilosofie.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. De hedendaagse mens en de symboliek van het kind.E. J. M. Van Zwet-De Wilde - 1984 - In E. de Jonghe (ed.), De mens in de internationale samenleving. Acco.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  11
  De Parlementsverkiezingen van 7 november 1971 - Les élections législatives du 7 novembre 1971 : De regerings- en partijaktiviteiten naar de verkiezingen toe (september 1971) - De regering zonder parlement. [REVIEW]M. Claeys-Van Haegendoren, J. Hendrikx, N. Huybrechts, L. Jorissen & F. Martens - 1972 - Res Publica 14 (2):165-182.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  8
  De school in dienst van de democratie?Mieke Claeys-Van Haegendoren - 1968 - Res Publica 10 (2):189-210.
 43. Terrorismebestrijding en de grenzen van de moraal.Hhh Van Erp - 2007 - Filosofie En Praktijk 28 (4):17-26.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Emotie. De wetenschap van het gevoel.Dylan Evans & Rogier van Kappel - 2002 - Tijdschrift Voor Filosofie 64 (4):782-784.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  5
  De antwerpse socialistische federatie van 1914 tot 1921 : de evolutie van haar positie in een verhouding tot de BWP.Mieke Claeys-Van Haegendoren - 1967 - Res Publica 9 (1):29-85.
 46. Er mesch (heidelberg): Marcel Van ackeren: Das wissen vom guten. Bedeutung und kontinuität Des tugendwissens in den dialogen platons.... [REVIEW]Walter Mesch & Marcel van Ackeren - 2007 - Philosophische Rundschau 54 (2):187 - 191.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Het probleem van eigen redenen.Marc Slors, Maureen Sie & Bert van den Brink - 2005 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 4.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. De valkuilen van subgroepanalyses.P. Chevalier & M. van Driel - 2006 - Minerva 5 (10).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  10
  Hendrick van Heuraet : His Life and Mathematical Work.Jan A. Van Maanen - 1984 - Centaurus 27 (3):218-279.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Anna Maria van Schurman's verhouding tot wetenschap in haar vroege en haar late werk.Angela Roothaan & Caroline van Eck - 1990 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 82:194.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000