Order:
 1. Kürk Mantolu Madonna'da aşk, bağlanma ve toplumsal cinsiyet [Love, attachment and gender in the novel titled "Kürk Mantolu Madonna"].Duygu Dincer - 2018 - HECE 253 (22):652-667.
 2. Carl R. Rogers ve Öğrenme özgürlüğü: Etkili bir öğrenme ortamının mimarı olarak öğretmen ve öğretmen tutumları [Carl R. Rogers and freedom to learn: Teachers as the architects of an effective learning environment, and teachers' attitudes].Duygu Dincer - 2019 - Uluslararası Türkçe Eğitim Kültür Edebiyat Dergisi 4 (8): 2341-2358.
  Carl R. Rogers, the founder of client-centered therapy, contributed to the development of self-reliant learning in education. He applied such concepts of client-centered therapy as realness, prizing, acceptance, trust, and empathy to educational area, and called attention the importance of the authentic relationship between teacher and student with such books as Freedom to Learn, Becoming A Person, and A Way of Being. Besides, he also focused on teachers‟ attitudes in classrooms in his works. His views still continue to influence the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Üniversite öğrencilerinin utanç kavramlarının incelenmesi [A metaphorical investigation on the concept of shame among college students].Duygu Dincer - 2014 - Journal of International Social Research 29 (7):295-311.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Kierkegaard'ın umutsuzluk kavramını Higgins'ın Benlik Uyuşmazlıkları Kuramı üzerinden okumak [An investigation on Kierkegaard’s concept of hopelessness and Higgin’s self-discrepancy theory].Duygu Dincer - manuscript
  Ölümcül Hastalık Umutsuzluk adlı eserinde umutsuzluğu, ben’in bir hastalığı ve kendine yönelen bir ilişkinin sonucu olarak ele alan Danimarkalı filozof Søren Aabye Kierkegaard, bu hastalığın kişide üç farklı şekilde görülebileceğini öne sürmüştür: “(a) bir ben’i olduğunun farkında olmayan umutsuz kişi, (b) kendisi olmak isteyen umutsuz kişi ve (c) kendisi olmak istemeyen umutsuz kişi.” Kierkegaard’a göre kendi ben’ininden kurtulmak isteyen kişi, “olmak istediği ben” hâline gelemediği için olduğu ben’ine katlanamamakta ve bu nedenle umutsuzluk yaşamaktadır. Bu çalışma kapsamında Kierkegaard’ın benlik ve umutsuzluk (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Üniversite öğrencilerinde suçluluk kavramı üzerine metaforik bir inceleme [A metaphorical investigation on the concept of guilt among college students].Duygu Dincer - 2019 - Electronic Journal of Social Sciences 18 (71):1222-1238.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Book review: Freedom of Engagement: A Reading on Gabriel Marcel. [REVIEW]Duygu Dincer - 2018 - Marcel Studies 3 (1):43-45.
 7. Kitap İncelemesi: Algılanan Dünya (Book Review: The World of Perception by Maurice Merleau-Ponty). [REVIEW]Duygu Dincer - 2016 - Dört Öge 4:235-237.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark