Results for 'Dorota Szczygie��'

278 found
Order:
 1.  4
  “I Made This Munch”: Mieke Bal Talks to Dorota Filipczak About the Exhibition Emma & Edvard: Love in the Time of Loneliness, Opened in Munchmuseet, Oslo.Dorota Filipczak - 2017 - Text Matters - a Journal of Literature, Theory and Culture 7:11-24.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  1
  Four Dilemmas: Theory, Criticism, History, Faith: Sketches on the Threshold of Literary Anthropology.Dorota Heck - 2010 - Księgarnia Akademicka.
  Dilemma one, Between the theoretical concepts and authorial intention -- Dilemma two, Good manners and eristic -- Dilemma three, Between strangeness and familiarity -- Dilemma four, Between scholarly research and faith.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Del idealismo al realismo crítico: la política como realización en José Ortega y Gasset.Dorota Leszczyna - 2020 - Berlin: Peter Lang.
  El objetivo de este libro es presentar el pensamiento político de José Ortega y Gasset. La política es para el autor español un motor que activa a los individuos para que realicen con entusiasmo su propia vida y, a la vez, las posibilidades de su nación. Esta "política de realización" es resultado de superar el idealismo en el área política.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Pythagorean Women Philosophers: Between Belief and Suspicion.Dorota M. Dutsch - 2020 - Oxford University Press.
  Pythagorean Women Philosophers argues for a rewriting of Greek philosophical history so as to include female intellectuals. Dutsch presents testimonies regarding the role of women in the Pythagorean school as demonstrating their active contribution to the philosophical tradition.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  19
  O wykorzystaniu pojęć semiotycznych Jerzego Kmity w opisie komunikowania niewerbalnego.Dorota Angutek - 2011 - Filo-Sofija 11 (12 (2011/1)):329-346.
  Author: Angutek Dorota Title: ON THE ROLE OF JERZY KMITA’S SEMIOTIC CONCEPTS IN DESCRIPTION OF NONVERBAL COMMUNICATION (O wykorzystaniu pojęć semiotycznych Jerzego Kmity w opisie komunikowania niewerbalnego) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.12, number: 2011/1, pages: 329-346 Keywords: SEMIOTICS, SIGN, NONVERBAL COMMUNICATION, HAPTIC COMMUNICATION, CULTURE, CONVENTION Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The author discusses various approaches to nonverbal communication and tries to provide a general descriptive account of the problem in (...)
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Transcendencja Boga jako czystego aktu w ujęciu Tomasza z Akwinu.Dorota Tobota - 2003 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 46 (2):49-57.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Alberta Schweitzera Etyka Czci Dla Życia Jako Mistyka Panteistyczna I Mistyka Jednoczenia Się Z Bytem.Dorota Brylla - 2015 - Studia Philosophica Wratislaviensia 10 (1).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Autonomy and Female Spirituality in a Polish Context: Divining a Self.Dorota Filipczak - 2004 - In Pamela Sue Anderson & Beverley Clack (eds.), Feminist Philosophy of Religion: Critical Readings. Routledge. pp. 210--22.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 9.  27
  Art as the Rhythm of Life (Sztuka Jako Rytm Zycia)(Review).Dorota Frackiewicz - 2005 - Transactions of the Charles S. Peirce Society 41 (2):455-459.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  6
  O nieateistycznym i akosmicznym charakterze panteistycznej filozofii Spinozy według Salomona Majmona.Dorota Brylla - 2015 - Studia Z Historii Filozofii 6 (3):145-161.
  On the Non-atheistic and Acosmic Character of Pantheistic Philosophy of Spinoza According to Salomon Maimon The article presents Salomon Maimon’s view on the pantheistic philosophy of Baruch Spinoza and Maimon’s conviction that the system in question cannot be defined as atheism. The Jewish thinker states that Spinozian philosophy should be rather called acosmism which term is suggested by Maimon due to the fact that this system of thought affirms the sole reality of God – what, on the other hand, denies (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. O aborcji w perspektywie etyki szacunku dla życia. Polemika ze stanowiskiem Mary Anne Warren.Dorota Brylla - 2013 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 14:29-40.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Misterium człowieka w misterium Boga – o antropologicznej myśli Cypriana Norwida.Dorota Klimanowska Cssf - 2001 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 19.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  Rational or Irrational?Dorota Barcik - 2008 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 20:71-80.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Dialektyka dyskursu i intuicji w filozofowaniu Karla Jaspersa.Dorota Barcik - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 85 (1):351-362.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Internet a demokracja.Dorota Bazuń - 2002 - Colloquia Communia 73 (2):351-366.
 16.  18
  Het gemeenschapskarakter van politieke verplichtingen.Dorota Mokrosinska - 2010 - Tijdschrift Voor Filosofie 72 (4):717-747.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Hoover Square, Warsaw Poland: Modern Space Respecting the Historic Context.Dorota Rudawa - 2010 - Topos: European Landscape Magazine 72:48.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Karla Jaspersa ujęcie związku świadomości z przedmiotem.Dorota Barcik - 2009 - Studia Philosophiae Christianae 45 (2):129-137.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. The Associative Character of Political Obligation.Dorota Mokrosinska - 2010 - Tijdschrift Voor Filosofie 72 (4):717-747.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Racjonalność czy irracjonalność?Dorota Barcik - 2008 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 20 (20).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. The Structure of Metaphor Towards a Pragmatic Approach.Dorota Rybarkiewicz - 1998 - Logica Trianguli 2:103-115.
  In the paper I try to sketch the pragmatic centrality of the three Aristotle’s properties for bridging the gap between the obscurity and comprehensibility of metaphors.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 22. Three Aspects of Metaphor.Dorota Rybarkiewicz - 1997 - Logica Trianguli 1:93-103.
  On the basis of the classical view on a metaphoric utterance stemming from Aristotle, there is proposed a kind of the systematisation of some concepts of metaphor. The approaches considered seem to be almost incomparable because of the difficulty in finding common ground for such a comparison or even certain correspondence between the ways in which the very notion is perceived and defined by various authors.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  21
  Is Metaphor an Illocutionary Act?Dorota Rybarkiewicz - 2002 - Bulletin of the Section of Logic 31 (1):47-57.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  4
  O pamięci w eseistyce dotyczącej polskości - między esencjalizmem a konstruktywizmem.Dorota Dąbrowska - 2021 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 28:165-180.
  Artykuł zawiera rozważania nad zróżnicowaniem tekstów eseistycznych dotyczących problematyki polskości, wynikającym z różnorodnej roli pamięci w poszczególnych koncepcjach narodowej tożsamości. Celem szkicu jest podjęcie refleksji nad relacją, w jaką wchodzą teksty, dające się określić jako tradycjonalistyczne oraz modernizacyjne, z orientacjami esencjalistycznymi i kontruktywistycznymi. Przedmiot analizy zawartej w tekście stanowią przede wszystkim dwie publikacje: Awangardowy konserwatyzm Pawła Rojka oraz Polska: wspólnota fantazmatyczna Agaty Bielik-Robson. Eseje te pozwalają się traktować jako reprezentatywne przykłady złożonych zależności ideowych występujących w obszarze refleksji nad polskością.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  10
  Recensies - Dorota Mokrosińska _. _Rethinking Political Obligation: Moral Principles, Communal Ties, Citizenship. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2012. 221 Pp. [REVIEW]Lisa Diependaele & Andries De Smet - 2014 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 106 (1):91-93.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  1
  Book Review: Istvan Kecskes, Intercultural Pragmatics. [REVIEW]Dorota Zielinska - 2015 - Discourse and Communication 9 (4):512-515.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Between Despair and Hope. Explication of Existentialism in Gustaw Herling Grudziński’s Prose: Don Ildebrando.Dorota Zalewska - 2013 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 25:211-231.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  12
  Thrasymachus of Chalcedon on the Platonic Stage.Dorota Zygmuntowicz - 2019 - Journal of Ancient Philosophy 13 (1):1-39.
  The conviction that Plato manipulated Thrasymachus’ views is today accepted by the scholarly opinion. Given the absence of testimonies regarding the political and moral views held by the historical Thrasymachus, the degree of this manipulation can be gauged only by assessing the degree of incoherence and ambiguity in the views of the Platonic Thrasymachus. This perspective, of necessity a self-referential one, is overcome by the hypothesis presented in the following article, namely, that Plato manipulates not as much the views of (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  1
  Between Ethics and Aesthetics: Crossing the Boundaries.Dorota Glowacka & Stephen Boos (eds.) - 2002 - State University of New York Press.
  Rethinks the existing definitions of aesthetics and ethics and the relations between them.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 30. Negative Witnessing and the Perplexities of Forgiveness : Polish Jewish Contexts After the Shoah.Dorota Glowacka - 2009 - In Desmond Manderson (ed.), Essays on Levinas and Law: A Mosaic. Palgrave-Macmillan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Forgive Me for Forgiving You : Derrida, Levinas, and Polish Aporias of Forgiveness.Dorota Glowacka - 2010 - In Henk Oosterling & Ewa Płonowska Ziarek (eds.), Intermedialities: Philosophy, Arts, Politics. Lexington Books.
 32. O dwóch typach racjonalności w utylitarystycznej teorii moralnej.Dorota Probucka - 1994 - Principia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Utylitaryzm w etyce Davida Hume'a.Dorota Probucka - 2012 - Studia Philosophiae Christianae 48 (2):109-122.
 34. Myśl Karla Jaspersa w kontekście filozofii Kanta.Dorota Bacik - 2010 - Estetyka I Krytyka 19 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  1
  Affective Connections: Towards a New Materialist Politics of Sympathy.Dorota Golańska - 2017 - Rowman & Littlefield International.
  Looking at a number of memorials, memory sites and artworks relating to the Holocaust the book uses this idea of synaesthetic perception to explore trauma, memory and the production of art in relation to painful memories.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36. «Contemporary Variants of the Ut Ilit Ar I an Moral I> Ri Nc If» Ł-E.Dorota Probucka - 1995 - In Eugeniusz Kulwicki (ed.), Selected Problems of Economics, Sociology and Philosophy. Politechnika Krakowska. pp. 7--121.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Egzystencjalizm jako filozofia podmiotu.Dorota Bajer - 2011 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 23 (23).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Gombrowicz w nowej Formie?Dorota Plat - 2000 - Principia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Dwa bieguny dialogu: mowa i milczenie. O sentencjach w Vade-mecum Cypriana Norwida.Dorota Plucińska - 2001 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 19:254.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Archiving Dust.Dorota Chudzicka - 2009 - In Eva Ebersberger, Daniela Zyman & Thordis Arrhenius (eds.), Jorge Otero-Pailos: The Ethics of Dust. Dist. By Art Publishers.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Sofijność w twórczości filozoficznej i literackiej Fiodora Dostojewskiego.Dorota Jewdokimow - 2006 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 18 (18).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Canguilhem, czyli gdzie zaczyna się normalne.Dorota Janaszczyk - 2000 - Principia.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  6
  Dialetheism and Metaphor.Dorota Rybarkiewicz - 2020 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 62 (1):95-111.
  In the paper two seemingly distinct areas of philosophical investigations are brought together: metaphor and dialetheism. They both turn out to be deeply related, which becomes visible against a background, i.e. the hybrid structure of metaphor delineated in the first part. This network elicits three variations of dissonance subsequently called: phantom-contradiction, which is combined with unconventionality of metaphors; indexed-bound contradiction, bearing some cognitive tension but no real truth value gluts and; logical contradiction “spread” between the two layers of metaphorical structure. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  16
  Review: Dorota Koczanowicz and Wojciech Małecki, Eds., Shusterman’s Pragmatism: Between Literature and Somaesthetics; Wojciech Małecki, Embodying Pragmatism: Richard Shusterman’s Philosophy and Literary Theory; and Richard Shusterman, Thinking Through the Body: Essays in Somaesthetics. [REVIEW]Max Ryynänen - 2015 - Nordic Journal of Aesthetics 24 (47).
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  20
  Market Basket Analysis as a Support Tool for The Management of Public Transport.Dorota Sokołowska - 2014 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 37 (1):219-237.
  The aim of this paper is to characterize a non-standard use of the method of market basket analysis in one of the areas of economy, i.e. public transport. Generally, one of the aims of the market basket analysis method is associating the consumer's market basket – in the case of public transport this being the choice of bus stops in the city area made by passengers. Owing to a new, practical use of this method, it was possible to build an (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Projekt egalitarnego liberalizmu [P. Kelly, Liberalizm, tłum. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007, ss. 222].Dorota Drałus - 2009 - Studia Philosophica Wratislaviensia:154-161.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. MacIntyre i anatomia moralnosci patriotycznej.Dorota Drałus - 2007 - Studia Philosophica Wratislaviensia:45-60.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Krytyka Oświecenia w filozofii moralności Alasdaira MacIntere`a.Dorota Drałus - 2000 - Nowa Krytyka 11:113-136.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Debata o demokracji [Ian Shapiro, Stan teorii demokracji, tłum. Izabela Kisilowska, Warszawa 2006].Dorota Drałus - 2007 - Studia Philosophica Wratislaviensia:230-231.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  54
  Political Liberalism. Reason and Truth in Politics.Dorota Sepczyńska - 2016 - Diametros 48:105-118.
  In this article I try to prove that John Rawls, in his lectures published in _Political Liberalism_ and later works, recommended the independence of one’s world-view and politics, and that at the same time he allowed the existence of non-conflicting factual truths in politics. His reflections on the problem of truth in the political realm are closely related to his reflections on reason, not only the public one. Thus, the aim of this article is to present and analyze Rawls’ understanding (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 278